Інші завдання дивись тут...

Завдання 531 Одиниці вимірювання 

5 дм = 500 мм
4 дм 5 см = 450 мм

300 мм = 30 см
1 м = 100 см

400 дм = 40 м
600 мм = 60 см 

Завдання 532

500 см = 5 м
503 см = 500 см + 3 см = 5 м 3 см
533 см = 500 см + 33 см = 5 м 33 см
720 см = 700 см + 20 см = 7 м 20 см

 

Завдання 533

Доросла людина може про­йти 1 км за 15 хв.

 

Завдання 534

За 2 год пішохід пройшов 8 км. За скільки годин він може пройти 20 км, якщо буде йти в такому самому темпі?

Короткий запис

2 год  8 км
 20 км

Розв’язання

1) 8 : 2 = 4 (км) – проходить за 1 год.
2) 20 : 4 = 5 (год)

Відповідь: за 5 годин пішохід може пройти 20 км.

Обернена задача. За 2 год пішохід пройшов 8 км. Скільки кілометрів він пройде за 5 год, якщо буде йти в такому самому темпі?

Короткий запис

2 год  8 км
5 год  ?

Розв’язання

1) 8 : 2 = 4 (км) – проходить за 1 год.
2) 5 • 4 = 20 (км)

Відповідь: за 5 годин пішохід може пройти 20 км.

 

Завдання 535

Перший ковзаняр за 2 с пробіг 18 м, а другий за цей час — 16 м. На скільки метрів більше пробіг за 1 с перший ковзаняр, ніж другий?

Короткий запис

 2 с  18 м
II  2 с  16 м

На скільки більше — ?

Розв’язання

1) 18 : 2 = 9 (м) – пробіг перший ковзаняр за 1 с;
2) 16 : 2 = 8 (м) – пробіг другий ковзаняр за 1 с.
3) 9 – 8 = 1 (м)

Відповідь: на 1 метр більше пробіг за 1 с перший ковзаняр, ніж другий.

 

Завдання 536

Ковзаняр за 1 с пробігає 9 м. За скільки секунд він пробіжить 64 м, якщо за 1 с пробігатиме на 1 м менше?

Короткий запис

1 с  9 м
? с  64 м, якщо за 1 с на 1 м менше

Розв’язання

1) 9 – 1 = 8 (м) – пробігатиме за 1 с
2) 64 : 8 = 8 (с)

Відповідь: пробіжить за 8 секунд.

 

Завдання 537

Обчисли. Постав значення виразів у порядку зростання і прочитай, як давні греки називали річку Дніпро. Досліди інші назви цієї річки.

Е 800 + 80 + 8 = 888
Н 900 + 90 + 9 = 999

Р 700 – 1 = 699 

С 777 – 70 = 707

Ф 777 – 7 = 770

И 699 + 1 = 700

О 500 + 80 = 580

Б 500 + 8 = 508 

Назва річки: Борисфен. Інша назва річки: Славутич.

 

Завдання 538

1) Відстань від міста до села 30 км. Велоси­педист виїхав з міста в село і проїхав 5 км. У скільки разів більше йому залишилося їха­ти, ніж він уже проїхав? В (30 – 5) : 5

2) Велосипедист проїхав 30 км, і йому залиши­лося їхати у 5 разів менше. На скільки кіло­метрів менше проїхав велосипедист, ніж йому залишилося? Б 30 – 30 : 5

Зміни другу задачу, щоб її розв'язанням був вираз. А 30 : 5 + 30. Велосипедист проїхав 30 км, і йому залиши­лося їхати у 5 разів менше. Скільки всього кіло­метрів йому треба проїхати?

 

Завдання 539

Виміряй і порівняй довжини відрізків АВ і CD.

Розв’язання

АВ = 10 см 5 мм, CD = 35 мм

АВ  CD = 10 см 5 мм  35 мм = 105 мм  35 мм = 70 мм = 7 см

Відповідь: Відрізок АВ на 7 см довший від відрізка CD. 

 

Завдання 540

59 + 22 = 57 + 24

80  60 = 3 16

Завдання 541

 6 : 3 = 9

 3 : 4 = 6

(9  3 + 6) : 2 = 6

(9  3 + 6) : 2 = 6

Завдання 542 Порівняння чисел

400 > 301
201 > 199

340 < 430

4 м 60 см > 4 м 6 см
2 дм 8 см < 82 см
5 м 6 дм > 6 мм

Завдання 543

Під час велосипедної прогулянки за 2 год діти проїхали 18 км. За скільки годин з та­кою самою швидкістю вони можуть проїхати 45 км?

Короткий запис

За 2 год — 18 км
За ? год  45 км

Розв’язання

1) 18 : 2 = 9 (км) – проїхали за 1 год.
2) 45 : 9 = 5 (год)

Відповідь: за 5 годин діти проїдуть 45 км.

Скільки кілометрів діти можуть проїхати з такою швидкістю за 4 год?

4 • 9 = 36 (км)  відстань проїдуть за 4 год.

 

Завдання 544

1) 290 двісті дев'яносто, 901 дев'ятсот один, 380 триста вісімдесят, 400 чотириста.
2) 5 грн 45 коп. = 545 коп.; 6 грн 4 коп. = 604 коп.; 9 грн = 900 коп.
3) у числі 385 всього 38 десятків; у числі 945 всього 9 сотень.
4) 8 м 6 см = 806 см; 7 м 40 см = 740 см; 460 мм = 46 см.

 

Завдання 545

1) Маса зошита 40 г, маса підручника 350 г. 
3) 500 кг = 5 ц; 800 кг = 8 ц; 300 кг = 3 ц; 3 т = 30 ц; 8 т 500 кг = 85 ц
4) 7 ц = 700 кг; 6 ц = 600 кг; 2 ц = 200 кг; 1000 г = 1 кг

 

Завдання 546

Маса пачки печива 200 г. Яка маса двох таких пачок печива?
Короткий запис

1 пачка  200 г
2 пачки  ? г

Розв’язання

200 • 2 = 400 (г)

Відповідь: маса двох пачок печива 400 г.

 

Завдання 547

Маса одного ящика цукерок а кг. У b таких ящиках с кг цукерок. Поясни, які величини знайдеш за поданими виразами.
Короткий запис

1 ящ.  а кг
b ящ.  с кг

Розв’язання

а • b – маса цукерок у b ящиках.
с : а – кількість ящиків.
с : b – маса  цукерок у 1 ящику.
Якщо кількість ящиків збільшити (зменшити) в кілька разів, то загальна маса цукерок збільшиться (зменшиться) у стільки разів.

 

Завдання 548

Маса 4 коробок печива 24 кг. Яка маса 4 коробок зефіру, якщо коробка зефіру на 3 кг важча за коробку печива? Розв'яжи задачу різними способами.
Короткий запис

Печиво  4 к.  24 кг
Зефір  4 к.  ? кг, якщо 1 к. на 3 кг більше, ніж печива

Розв’язання

1 спосіб
1) 24 : 4 = 6 (кг) – маса 1 коробки печива;
2) 6 + 3 = 9 (кг) – маса 1 коробки зефіру.
3) 9 • 4 = 36 (кг)
2 спосіб
1) 4 • 3 = 12 (кг) – на стільки більша маса 4 коробок зефіру;
2) 24 + 12 = 36 (кг)

Відповідь: маса 4 коробок зефіру 36 кг.

 

Завдання 549

6 м 40 см = 6 м 4 дм
679 м < 1 км

750 г < 1 кг
2 т 4 ц < 40 ц

5 ц 60 кг > 420 кг
26 ц > 2 т

Завдання 550 Знайди п'яту частину чисел:

45 : 5 = 9

3 дм : 5 = 30 см : 5 = 6 см

2 т = 20 ц : 5 = 4 ц
4 м = 40 дм : 5 = 8 дм

Завдання 551

Розшифруй назви трьох озер України, розставивши букви за їхніми «координатами», що в дужках (перше число — номер рядка, а друге — номер стовпчика в таблиці). Координати — сукупність чисел, які визначають положення точки на площині.

1) С(4; 2), И(2; 5), В(5; 6), А(4; 8), Ш(1; 10)                   

2) С(4; 2), И(2; 5), Н(5; 3), Е(3; 7), В(5; 6), И(2; 5), Р(6; 9)

3) С(4; 2), В(5; 6), І(3; 4), Т(6; 1), Я(2; 1), З(4; 5), Ь(3; 10)

СИВАШ
СИНЕВИР
СВІТЯЗЬ

Завдання 552 За малюнком визнач масу одного кроля.

Розв'язання

10 – 1 = 9 (кг) - маса трьох кролів;

9 : 3 = 3 (кг) - маса одного кроля.

Відповідь: 3 кг.

 

Завдання 553

Частка від ділення двох чисел дорівнює 2. Чому дорівнює різниця цих чисел?
Розв’язання
а : b = 2, звідси а = 2b.
Різниця а – b = 2b – b = b
Відповідь: різниця цих чисел дорівнює b.

 

Завдання 554

Для перемелювання на борошно на комбінат завезли 6 машин по 6 т зерна вищого ґатунку і 3 машини по 9 т зерна другого ґатунку. Скільки всього тонн зерна завезли для перемелювання? На скільки годин роботи вистачить цього зерна, якщо комбінат виробляє 7 т борошна за годину?
Короткий запис

Вищого гатунку — ?, 6 м. по 6 кг

Другого гатунку — ?, 3 м. по 9 кг

Усього  ? кг 
7 кг — 1 год

Усього  ? год

Розв'язання

1) 6 • 6 = 36 (кг) – завезли борошна вищого ґатунку;
2) 9 • 3 = 27 (кг) – завезли борошна другого ґатунку;
3) 36 + 27 = 63 (кг) – всього борошна завезли.
4) 63 : 7 = 9 (год)

Відповідь: завезли 63 кг зерна; на 9 годин роботи вистачить цього зерна.

 

Завдання 555 Порядок дій 

900 – 400 + 60 = 500 + 60 = 560

72 : 9 • 6 + 48 = 8 • 6 + 48 = 48 + 48 = 96

380 – 200 – 70 = 180 – 70 = 110

800 – 360 – 46 = 440 – 46 = 394

56 : 7 • 8 – 38 = 8 • 8 – 38 = 64 – 38 = 26

54 : 6 : 3 • 7 = 9 : 3 • 7 = 3 • 7 = 21

 

Завдання 556

п'яту частину від 4 дм; 2 м
4 дм : 5 = 40 см : 5 = 8 см
2 м : 5 = 20 дм : 5 = 4 дм
половину години;
1 год : 2 = 60 хв : 2 = 30 хв
чверть від 2 см; 2 дм 8 см; 1 доби;
2 см : 4 = 20 мм : 4 = 5 мм
2 дм 8 см : 4 = 28 см : 4 = 7 см
1 доба : 4 = 24 год : 4 = 6 год
число, третина якого дорівнює 6 см; 8 ц.
6 см • 3 = 18 см
8 ц • 3 = 24 ц

Завдання 557

1) Ціна 1 м тканини — b грн. Усього тканини a м. Вартість усієї тканини — с грн. Поясни, про які величини дізнаємося за такими виразами:

b • а = с (грн) – вартість товару;

с : b = а (м) – кількість товару;

с : а = b (грн.) – ціна товару.

2) Як зміниться вартість товару, якщо його кількість збільшиться у кілька разів за однакової ціни? Збільшиться у стільки ж разів. 
А якщо кількість товару зменшиться в кілька разів? Зменшиться у стільки ж разів.
3) Як зміниться кількість придбаного товару, якщо його вартість збільшиться в кілька разів за однакової ціни? Збільшиться у стільки ж разів.
А якщо вартість товару зменшиться в кілька разів? Зменшиться в стільки ж разів.

 

Завдання 558

За 3 м атласної стрічки для виготовлення квітів заплатили 24 грн. Скільки метрів такої стрічки можна купити на 40 грн?

Короткий запис

3 м — 24 грн
? м  40 грн

Розв’язання

1) 24 : 3 = 8 (грн) – заплатили за 1 м стрічки.
2) 40 : 8 = 5 (м)

Відповідь: можна купити 5 м стрічки на 40 грн.

Оберненена задача 1. За 3 м атласної стрічки для виготовлення квітів заплатили 24 грн. Скільки гривень треба заплатити за 5 м такої стрічки?

Короткий запис

3 м — 24 грн
5 м  ?

Розв’язання

1) 24 : 3 = 8 (грн) – заплатили за 1 м стрічки.
2) 8 • 5 = 40 (грн)

Відповідь: треба заплатити 40 грн за 5 м такої стрічки.

Оберненена задача 2. За 5 м атласної стрічки для виготовлення квітів заплатили 40 грн. Скільки метрів такої стрічки можна купити на 24 грн?

Короткий запис

? м  24 грн

5 м — 40 грн

Розв’язання

1) 40 : 5 = 8 (грн) – заплатили за 1 м стрічки.
2) 24 : 8 = 3 (м)

Відповідь: можна купити 3 м стрічки за 24 грн.

Оберненена задача 3. За 5 м атласної стрічки для виготовлення квітів заплатили 40 грн. Скільки гривень треба заплатити за 3 м такої стрічки?

Короткий запис

3 м  ? грн

5 м — 40 грн

Розв’язання

1) 40 : 5 = 8 (грн) – заплатили за 1 м стрічки.
2) 8  3 = 24 (грн)

Відповідь: треба заплатити 24 грн за 3 м такої стрічки.

 

Завдання 559

У дівчинки є 5 монет по 2 грн і 6 купюр по 5 грн. Чи може вона для виготовлення браслетів дружби купити на 25 грн жовтої стрічки та на 35 грн — синьої?Короткий запис
Грошей — 5 м по 2 грн і 6 к. по 5 грн
Вартість стрічок — 25 грн і 36 грн
Вистачить грошей — ?
Розв’язання
2 • 5 + 5 • 6 = 10 + 30 = 40 (грн) – було грошей;
25 + 35 = 60 (грн) – вартість стрічок.
40 < 60
Відповідь: не зможе.

 

Завдання 560 Рівняння 

х : 4 = 9
х = 9 • 4
х = 36
36 : 4 = 9
9 = 9

8 : х = 8
х = 8 : 8
х = 1
8 : 1 = 8
8 = 8

х • 9 = 0
х = 0 : 9
х = 0
0 • 9 = 0
0 = 0

х  7 = 1
х = 1 + 7
х = 8
 7 = 1
1 = 1

36 : х = 9
х = 36 : 9
х = 4
36 : 4 = 9
9 = 9

8 • х = 8
х = 8 : 8
х = 1
8 • 1 = 8
8 = 8

х : 9 = 0
х = 0 • 9
х = 0
0 : 9 = 0
0 = 0

х : 7 = 1
х = 1 • 7
х = 7
7 : 7 = 1
1 = 1

Завдання 561

3 м 4 дм > 304 см
5 дм 3 см > 45 см

3 ц 20 ц > 190 кг
340 кг > 3 ц 4 кг

Завдання 562

Побудуй ламану з 4 ланок. Довжина першої ланки 2 см 5 мм, а кожна наступна ланка на 5 мм довша за попередню.
Розв’язання
2 см 5 мм + 5 мм = 2 см 10 мм = 3 см – довжина другої ланки;
3 см + 5 мм = 3 см 5 мм – довжина третьої ланки;
3 см 5 мм + 5 мм = 3 см 10 мм = 4 см – довжина четвертої ланки.

 

Завдання 563 Вирази

Якщо а = 8, тоді  24 – а • 3 = 24 – 8 • 3 = 24 – 24 = 0
Якщо b = 4, тоді 36 : b • 6 = 36 : 4 • 6 = 9 • 6 = 54
Якщо а = 8, b = 4, тоді 48 : а • b = 48 : 8 • 4 = 6 • 4 = 24
Якщо а = 8, b = 4, тоді (24 + а) : b = (24 + 8) : 4 = 32 : 4 = 8

 

Завдання 564

У стоноги 90 ніжок. Вона купила 13 пар черевичків. Але при цьому 16 ніжок залишилося босими. Скільки пар старих черевичків було на стонозі?
Короткий запис
Всього — 90 н.
Купила — 13 п. по 2 ч.
Залишилося — ? п. по 2 ч.
Розв’язання
1) 2 • 13 = 26 (ч.) – купила черевиків;
2) 90 – (26 + 16) = 48 (ч.) – було старих черевиків;
3) 48 : 2 = 24 (п.)
Відповідь: було 24 пари старих черевиків.

 

Завдання 565

Купили 8 котушок ниток по 5 грн і 3 котушки — по 8 грн. Яка вартість покупки?
Короткий запис
8 к. по 5 грн — ?
3 к. по 8 грн — ?
Всього — ?
Розв’язання

1) 5 • 8 = 40 (грн) – вартість 8 катушок;
2) 8 • 3 = 24 (грн) – вартість 3 катушок.
3) 40 + 24 = 64 (грн)

Відповідь: вартість покупки 64 гривні.

Скільки здачі отримає покупець зі 100 грн? 100 – 64 = 36 (грн)

 

Завдання 566

58 + 7 • 4 = 58 + 28 = 86
(86 – 44) : 7 = 42 : 7 = 6

6 • (51 – 46) = 6 • 5 = 30
(30 + 15) : 5 = 45 : 5 = 9
9 • 9 + 19 = 81 + 19 = 100
100 – 6 • 7 = 100 – 42 = 58

Інші завдання дивись тут...