Інші завдання дивись тут...

Завдання 451*. У двох акваріумах 18 рибок. В одному з них на 2 рибки більше, ніж у другому. Скільки рибок у кожному акваріумі?

Розв'язання:

1 спосіб.

18 – 2 = 16 (р.) - рибки, що є порівну у двох акваріумах.

16 : 2 = 8 (р.) - рибок у другому акваріумі, де їх менше.

8 + 2 = 10 (р.) - рибок у першому акваріумі, де їх більше.

2 спосіб.

Нехай х (р.) – рибок у другому акваріумі, тоді х + 2 (р.) – рибок у першому акваріумі. Складемо рівняння

х + х + 2 = 18

2х + 2 = 18

2х = 18 – 2

2х = 16

х = 16 : 2

х = 8 (р.) – рибок в другому акваріумі.

х + 2 = 8 + 2 = 10 (р.) – рибок в першому акваріумі.

Відповідь: 10 рибок і 8 рибок.

 

 

Завдання 452°. Виміряй і запиши довжини відрізків ламаної лінії. Знайди різницю довжин найдовшого і найкоротшого відрізків.

CD = 50 (мм) - найменший відрізок.

CB = 70 (мм) - найбільший відрізок.

AB = 65 (мм)

70 - 50 = 20 (мм) на стільки більша довжина найбільшого відрізка, ніж довжина найменшого відрізка.

Відповідь: 20 мм

 

Завдання 453°. 1) За три рейси автомобіль перевіз 12 контей­нерів з меблями. За скільки рейсів цим автомобілем можна перевезти 36 контейнерів?

Розв'язання:

12 : 3 = 4 (к.) - перевіз контейнерів автомобіль за 1 рейс.

36 : 4 = 9 (р.) - рейсів зробив автомобіль, щоб перевести 36 контейнерів.

Відповідь: 9 рейсів.

2) Склади і розв'яжи обернену задачу, відповіддю якої буде число 36.

За три рейси автомобіль перевіз 12 контей­нерів з меблями. Скільки контейнерів можна перевезти цим автомобілем за 9 рейсів?

Розв'язання:

12 : 3 = 4 (к.) - перевіз контейнерів автомобіль за 1 рейс.

9 • 4 = 36  (к.) - можна перевести контейнерів за 9 рейсів.

Відповідь: 36 контейнерів.

 

 

Завдання 454. Виміряй і порівняй довжини відрізків АВ і CD.

AB = 10 см = 100 мм

CD = 33 мм 

10 см > 33 мм

 

Завдання 455.

Великі відстані вимірюють кілометрами. В 1 кілометрі 1000 метрів.

1 км = 1000 м

Доросла людина може пройти 1 км за 15 хв.

 

Завдання 456. За 1 год пішохід проходить 4 км. За скільки годин він зможе пройти 20 км?

Розв'язання:

20 : 4 = 5 (год) - час, за який пішохід пройде 20 км.

Відповідь: 5 год.

 

 

Завдання 457. За 1 год автобус проїхав 72 км, а велосипе­дист — відстань у 8 разів меншу. Скільки кілометрів проїхав велосипедист за 1 год? За скільки годин велосипедист проїде 45 км?

Розв'язання:

72 : 8 = 9 (км) - проїхав відстань велосипедист за 1 год.

45 : 9 = 5 (год) - час, за який велосипедист проїде 45 км.

Відповідь: 5 год.

 

 

Завдання 458.

500 см  = 5 м

503 см  = 500 см + 3 см = 5 м 3 см

533 см = 500 см + 33 см = 5 м 33 см

720 см = 700 см + 20 см = 7 м 20 см

 

Завдання 459.

400 > 301

201 > 199

340 < 430

4 м 60 см > 4 м 6 см

2 дм 8 см = 28 см

5 м 6 дм > 6 мм

 

Завдання 460. Постав букви в порядку зростання значень від­повідних виразів і прочитай, як давні греки називали річку Дніпро.

Розв'язання:

Е|800 + 80 + 8 = 888

С|777 - 70 = 707

0|500 + 80 = 580

Р|700 – 1 = 699

Н|900 + 90 + 9 = 999

Ф|777 – 7 = 770

Б|500 + 8 = 508

И|699 + 1 = 700

508, 580, 699, 700, 707, 770, 888, 999.

БОРИСФЕН

 

Завдання 461. Хлопчик за 1 с пробігає на ковзанах 9 м, а дів­чинка — 7 м. На скільки метрів більше пробіжить на ковзанах хлопчик, ніж дівчинка, за 8 с?

Розв'язання:

1 спосіб.

9 – 7 = 2 (м) - на стільки більше метрів пробігає за 1 с хлопчик, ніж дівчинка.

2 • 8 = 16 (м) - на стільки більше метрів пробігає за 8 с хлопчик, ніж дівчинка.

2 спосіб.

9 • 8 = 72 (м) – відстань пробіжить за 8 с хлопчик.

7 • 8 = 56 (м) – відстань пробіжить за 8 с дівчинка.

72 – 56 = 16 (м) – на стільки більше метрів пробігає за 8 с хлопчик, ніж дівчинка.

Відповідь: на 16 м більше.

 

 

Завдання 462. Прочитай задачі й знайди серед поданих виразів той, за допомогою якого розв'язується кожна з них.

1) У сувої було 30 м сатину. Відрізали 5 м. У скіль­ки разів більше залишилося сатину, ніж відрізали?

2) Купили 30 м сатину, а ситцю — у 5 разів менше. На скільки метрів менше купили ситцю, ніж сатину?

Розв'язання:

1)  (30 - 5) : 5 = 5 - у стільки разів більше залишилося сатину, ніж відрізали.

2)  30 - 30 : 5 = 24 (м) - на стільки метрів менше купили ситцю, ніж сатину.

Зміни другу задачу, щоб її розв'язанням був пер­ший вираз.

Розв'язання:

Купили 30 м сатину, а ситцю — у 5 разів менше. Скільки метрів купили ситцю і сатину разом?

30 : 5 + 30 = 50 (м) - купили ситцю і сатину разом.

 

Завдання 463°.

1) 290    двісті дев'я¬носто,

    901    дев'ятсот один,

    380    триста вісімдесят,

    400    чотириста.

2) 5 грн 45 к. = 500 к. + 45 к. = 545 к.

6 грн 4 к. = 600 к. + 4 к. = 604 к.

9 грн = 900 к.

3) пиши: скільки всього десятків у числі 385; скільки сотень у числі 945.

У числі 385 всього 38 десятків, у числі 945 всього 94 десятки.

4) 8 м 6 см = 800 см + 6 см = 806 см

7 м 40 см = 700 см + 40 см = 740 см.

 

Завдання 464°. Чотири машини замінюють 28 робітників. Скількох робітників замінять сім таких машин?

Розв'язання:

28 : 4 = 7 (р.) - робітників замінює одна машина.

7 • 7 = 49 (р) - робітників замінять сім таких машин .

Відповідь: 49 робітників.

 

Завдання 465.

1) С(4; 2), И(2; 5), В(5; 6), А(4; 8), Ш(1; 10)                         СИВАШ

2) С(4; 2), И(2; 5), Н(5; 3), Е(3; 7), В(5; 6), И(2; 5), Р(6; 9)       СИНЕВИР

3) С(4; 2), В(5; 6), І(3; 4), Т(6; 1), Я(2; 1), З(4; 5), Ь(3; 10)       СВІТЯЗЬ

 

Завдання 466.

1) Масу невеликих предметів вимірюють гра­мами.      1 кг = 1000 г

Розв'язання:

1)  40 г сорок грамів, 420 г чотириста двадцять грамів.

2) Масу великих вантажів можна вимірювати цент­нерами і тоннами.

                     1 ц = 100 кг

                     1 т = 10 ц

                     1 т = 1000 кг

Розв'язання:

500 кг = 5 ц,  800 кг = 8 ц,   300 кг = 3 ц,    3 т = 30 ц,   8 т 500 кг = 85 ц.

7 ц = 700 кг;  6 ц = 600 кг ;   2 ц = 200 кг.

 

Завдання 467. Маса цукерки 15 г. Яка маса двох цукерок?

Розв'язання:

2 • 15 = 30  (г) - маса двох цукерок.

Відповідь: 30 грам.

 

 

Завдання 468.  За малюнком визнач масу одного кроля.

Розв'язання:

1 спосіб.

10 – 1 = 9 (кг) - маса трьох кролів.

9 : 3 = 3 (кг) - маса одного кроля.

2 спосіб.

Нехай х (кг) – маса кролика, тоді 3 • х (кг) – маса трьох кролів. Складемо рівняння

3х + 1 = 5 + 5

3х = 10 – 1

3х = 9

х = 9 : 3

х = 3 (кг) – маса кролика.

Відповідь: 3 кг.

 

 

Завдання 469. 1) Ціна 1 м тканини грн. Усього тканини м. Вартість усієї тканини с грн. Поясни, про які величини дізнаємося за такими ви­разами: b • а = с (грн.) – вартість товару

с : b = а (м) – кількість товару.

с : а = b (грн.) – ціна товару.

2) а) Як зміниться вартість товару, якщо кількість збільшиться у кілька разів за однакової ціни? Збільшиться у стільки ж разів. 

А якщо зменшиться? Зменшиться у стільки ж разів.

б)* Як зміниться кількість придбаного товару при збільшенні вартості в кілька разів за однакової ціни? Збільшиться у стільки ж разів.

А якщо вартість зменшиться в кілька разів? Зменшиться в стільки ж разів.

 

Завдання 470*. До двоцифрового числа приписали зліва циф­ру 5. Як змінилося число?

Розв'язання:

Число стане трицифровим, число помножили на 10 і додали 5.

 

Завдання 471°. У хлопчика п'ять монет по 10 к. і чотири мо­нети по 5 к. Скільки всього копійок у хлопчика?

Розв'язання:

10 • 5 = 50 (коп.) - всього копійок монетами по 10 к.

5 • 4 = 20 (коп.) - всього копійок монетами по 5 к.

50 + 20 = 70 (коп.) - всього копійок у хлопчика.

Відповідь: 70 копійок.

 

Завдання  472°.

17 + 17 + 17 = (10 + 10 + 10 ) + (7 + 7 + 7) = 30 + 21 = 51

90 – 15 – 15 = 60

4 • 2 • 9 = 8 • 9 = 72

8 : 2 • 6 = 4 • 6 = 24

50 – 5 • 5 = 50 – 25 = 50 – 20 – 5 = 30 – 5 = 25

60 – 6 • 6 = 60 – 36 = 60 – 30 – 6 = 30 – 6 = 24

(18 + 9) : 9 = 18 : 9 + 9 : 9 = 2 + 1 = 3

(56 – 8 ) : 8 = 56 : 8 – 8 : 8 = 7 – 1 = 6

 

Додаткові вправи

1.Заміни сумою розрядних доданків кожне із чи­сел: 360, 254, 506, 730.

360 = 300 + 60

254 = 200 + 50 + 4

506 = 500 + 6

730 = 700 + 30

 

2. Запиши «сусідів» кожного із чисел: 758, 580, 600, 499, 709.

757, 759

579, 581

599, 601

498, 500

708, 710

 

3. 7 м 63 см = □ см          8 м 7 см = □ см

    6 м = □ см                   9 м = □ дм

    3 дм 8 см = □ см          3 м 70 см = □ см

7 м 63 см = 700 см + 63 см = 763 см

6 м = 600 см

3 дм 8 см = 30 см + 8 см = 38 см

8 м 7 см = 800 см + 7 см = 807 см

9 м = 90 дм

3 м 70 см = 300 см + 70 см = 370 см

 

4.  Запиши всі трицифрові числа цифрами 0, 3, 4, щоб вони не повторювалися. Назви числа, що передують кожному із записаних чисел, і ті, що йдуть за ними.

340, 304, 430, 403

339, 341

303, 305

429, 431

402, 404

 

5. 3 дм 4 мм □ 340 мм                     6 дм 2 см □ 602 см

    5 м 06 см □ 5 м 6 дм                   7 см 4 мм □ 4 см 7 мм

    2 м 7 дм □ 27 дм                        230 см □ 2 м 03 см

3 дм 4 мм < 340 мм      (3 дм 4 мм = 300 мм + 4 мм = 304 мм)

5 м 06 см < 5 м 6 дм

2 м 7 дм = 27 дм   (2 м 7 дм = 27 дм)

6 дм 2 см < 602 см   (6 дм 2 см = 60 см + 2 см = 62 см)

7 см 4 мм > 4 см 7 мм

230 см > 2 м 03 см   (2 м 03 см = 200 см + 3 см = 203 см) 

 

 

6. Знайди: п'яту частину 3 дм; чверть від 2 см.

3 дм : 5 = 30 см : 5 = 6 см

2 см : 4 = 20 мм : 4 = 5 мм

 

7. На якій відстані від школи живе учень, якщо він іде до школи півгодини, а 1 км проходить за 15 хв?

Розв'язання:

30 хв = 15 хв + 15 хв  

Учень живе на відстані 2 км.

 

8. «Розшифруй» рівність □□ + 9 = □□4.

95 + 9 = 104

 

9. Запиши всі трицифрові числа цифрами 0, 3, 5. Цифри можуть повторюватися.

                               3

      0                       3                        5

0    3    5              0  3   5               0  3   5

Запишемо все числа с цифрою 3 на першому місці: 300, 303, 305, 330, 333, 335, 350, 353, 355.

                               5

      0                       3                        5

 0   3    5              0  3   5               0   3   5

Запишемо все числа с цифрою 5 на першому місці: 500, 503, 505, 530, 533, 535, 550, 553, 555.

Цифра 0 на першому місці не утворює трицифрового числа.

 

Відповідь: 300, 303, 305, 330, 333, 335, 350, 353, 355, 500, 503, 505, 530, 533, 535, 550, 553, 555.

 

10. У хлопчика було 18 жолудів. Він обміняв їх на каштани: кожні 3 жолуді міняв на 4 каштани. Скіль­ки каштанів виміняв хлопчик?

Розв'язання:

1 спосіб.

18 : 3 = 6 (р.) - стільки разів по три жолудів було у хлопчика.

6 • 4 = 24 (к.) - каштанів виміняв хлопчик.

2 спосіб.

18 : 3 = 6 (к.) - каштанів додатково отримав хлопчик.

18 + 6 = 24 (к.) - каштанів виміняв хлопчик.

Відповідь: 24 каштани.

Інші завдання дивись тут...