Інші завдання дивись тут...

Завдання 470

1) 720 : 8 = 90              720 : 9 = 80   

    720 : 3 = (600 + 120) : 3 = 200 + 40 = 240

    720 : 4 = (400 + 320) : 4 = 100 + 80 = 180

    720 : 6 = (600 + 120) : 6 = 100 + 20 = 120

2) 960 : 6 = (600 + 360) : 6 = 100 + 60 = 160

    960 : 8 = (800 + 160) : 8 = 100 + 120

    960 : 2 = (800 + 160) : 2 =  480

    960 : 3 = (900 + 60) : 3 = 320

 

Завдання 471, 472 Ділення способом випробування

36 : 12 = 3, бо 12 • 3 = 30 + 6 = 36 (підходить)

60 : 15 = 4, бо 15 • 4 = 40 + 20 = 60 (підходить)

42 : 14 = 3, бо 14 • 3 = 30 + 12 = 42 (підходить)

80 : 16 = 5, бо 16 • 5 = 50 + 30 = 80 (підходить)

 

Завдання 473

Із 25 л молока одержують 1 кг масла. Скіль­ки масла одержать із 75 л молока?

Коротка схема

25 л  1 кг

75 л  ? кг

Розв'язання

1) 75 : 25 = 3 (р.)  у стільки разів більше молока

2) 1 • 3 = 3 (кг)

Відповідь: 3 кілограми масла одержать із 75 л молока.

 

Завдання 474

З бідона господарка перелила молоко в 4 банки по 3 л і у 12 банок по 2 л. У бідо­ні залишилося ще 4 л. Скільки літрів моло­ка було в бідоні спочатку?

Коротка схема

4 банки  по 3 л

12 банок  по 2 л

Залишилося  4 л

Було  ? л

Розв'язання

1) 3 • 4 = 12 (л)  у 4 банках

2) 2 • 12 = 24 (л)  у 12 банках

3) 12 + 24 = 36 (л)  у всіх банках разом

4) 36 + 4 = 40 (л)

Відповідь: в бідоні спочатку було 40 літрів молока.

 

Завдання 475

Якщо масло розфасувати по 15 кг у 5 ящи­ків, то залишиться 3 кг. Щоб не було залиш­ку, вирішили розфасувати масло по 13 кг. Скільки вийшло ящиків масла?

Розв'язання

1) 15 • 5 = 75 (кг)  у 5 ящиках

2) 75 + 3 = 78 (кг)  всього масла

3) 78 : 13 = 6 (ящ.)

Відповідь: вийшло 6 ящиків масла.

 

Завдання 476

Виміряй довжини сторін і знайди периметр прямокутника KMOP.

РО = КМ = 7 см 5 мм, РК = ОМ = 2 см. Р — ?

Розв'язання

Р = (7 см 5 мм + 2 см) • 2 = 9 см 5 мм • 2 = 18 см 10 мм = 19 см

Відповідь: периметр прямокутника 19 см.

 

Завдання 477

В одному бідоні 15 л технічної води, а в іншому — 17 л. Як зробити так, щоб в обох бідонах води стало порівну?

Розв'язання

1) 17  1 = 16 (л)

2) 15 + 1 = 16 (л)

Відповідь: в двох бідонах води стане порівно, по 16 літрів.

 

Завдання 478  Переставний закон множення

12 • 7 = х • 12

7 • 12 = х • 12 

х = 7

14 • х = 5 • 14

14 • х = 14 • 5

х = 5

Завдання 479

Щоб одержати 3 кг масла, витратили 75 л молока. Скільки кілограмів масла можна одержати зі 100 л молока?

Коротка схема

75 л  3 кг

100 л  ? кг

Розв'язання

1) 75 : 3 = 25 (л)  для 1 кг масла

2) 100 : 25 = 4 (кг)

Відповідь: 4 кг масла одержать зі 100 л молока.

 

Завдання 480  Порядок дій

49 : 7 = 7      51 : 17 = 3     55 : 5 = (50 + 5) : 5 = 11   72 : 24 = 3

2 • 36 = 2 • (30 + 6) = 96    4 • 9 = 36

4 • 24 – 24 : 2 = 96 – 12 = 84

32 + 17 • 9 = 32 + (10 + 7) • 9 = 185

 

Завдання 481

1) З виразів на множення склали рівності на ділення на двоциф­рове число:

24 • 3 = 72   72 : 24 = 3    34 • 2 = 68    68 : 34 = 2    17 • 5 = 85   85 : 17 = 5

2) Рівняння

х • 16 = 350 – 270

х • 16 = 80

х = 80 : 16

х = 5

5 • 16 = 80

350 – 270 = 80

 80 = 80

540 : х = 30

х = 540 : 30

х = 18

540 : 18 = 30

30 = 30

18 • х = 880 – 790

18 • х = 90

х = 90 : 18

х = 5

18 • 5 = 90

880 – 780 = 90

 9 = 90

Завдання 482

Токар виготовив 100 деталей. Перші 3 год він робив по 12 деталей за годину, а потім почав виготовляти по 16 деталей за годину. Скільки годин токар виготовляв по 16 деталей?

Коротка схема

Всього  100 д.

3 год  по 12 д. за 1 год

? год  по 16 д. за 1 год

Розв'язання

1) 12 • 3 = 36 (д.)  за 3 год

2) 100  36 = 64 (д.)  решта

3) 64 : 16 = 4 (год)

Відповідь: 4 години токар виготовляв по 16 деталей.

 

Завдання 483

Коротка схема

3 год — а м дроту

? год — 90 м дроту

Розв'язання

1) а : 3 (м)  за 1 год

2) 90 : (а : 3) (год)

Відповідь: за 90 : (а : 3) годин виготовили 90 м дроту.

 

Завдання 484

Якщо а = 72, тоді а : 12 • 20 = 72 : 12 • 20 = 120

Якщо а = 72, тоді (a – 63) • 7 = (72 – 63) • 7 = 63

Якщо а = 72, тоді a : 24 + 18 = 72 : 24 + 18 = 21

 

Завдання 485  Одиниці вимірювання

3 дм 6 см : 12 = 36 см : 12 = 3 см

4 т 8 ц : 16 ц = 48 ц : 16 ц = 3

3 доби : 12 = 72 год : 12 = 6 год

3 доби – 18 год = 2 доби 24 год – 18 год = 2 доби 6 год

 

Завдання 486

Довжина кожної сторони шестикутника до­рівнює 1 дм 2 см. Знайди довжину сторони квадрата, периметр якого дорівнює периметру шестикутника.

Розв'язання

1) 6 • 12 = 72 (см)  периметр шестикутника або квадрата

2) 72 : 4 = 18 (см)

Відповідь: довжина сторони квадрата дорівнює 18 см.

 

Завдання 487

Більша шестірня має 36 зуб­ців. Вона приводить у рух мен­шу, яка має 18 зубців. Скільки обертів зробить менша шестірня, коли більша зробить два оберти?

Розв'язання

1) 36 • 2 = 72 (з.)  зубців є за два оберти

2) 72 : 18 = 4 (об.)

Відповідь: менша шестірня зробить 4 оберти, коли більша зробить два оберти.

 

Завдання 488

520 – 240 : 12 = 520 – 20 = 500

380 + 0 : 13 = 380 + 0 = 380  

54 : 18 • 8 = 3 • 8 = 24

65 : 13 • 1 = 65 : 13 = 5

70 : 14 • 10 = 5 • 10 = 50

84 : 12 • 8 = 7 • 8 = 56

 

Завдання 489

Якщо моток дроту роз­різати на п'ять шматків по 12 м, то залишиться ще 6 м дроту. Скільки вийде шматків дроту, якщо цей моток розрізати на шмат­ки по 11 м?

Розв'язання

1) 12 • 5 = 60 (м)  довжина п'яти шматків дроту разом

2) 60 + 6 = 66 (м)  довжина дроту

3) 66 : 11 = 6 (шм.)

Відповідь: вийде 6 шматків дроту.

Інші завдання дивись тут...