Інші завдання дивись тут...

Завдання 671 Ділення з остачею

56 : 8 = 7

62 : 9 = 6 (ос. 8)

48 : 7 = 6 (ост. 6)

73 : 9 = 8 (ост. 1)

60 : 3 = 20

36 : 8 = 4 (ос. 4)

64 : 8 = 8

53 : 6 = 8 (ост. 5)

Завдання 672 Ділення

 

90 : 2 = (80 + 10) : 2 = 40 + 5 = 45

48 : 3 = (30 + 18) : 3 = 10 + 6 = 16

64 : 4 = (40 + 24) : 4 = 10 + 6 = 16

96 : 6 = (60 + 36) : 6 = 10 + 6 = 16

Перевірка

45 • 2 = (40 + 5) • 2 = 80 + 10 = 90

16 • 2 = (10 + 6) • 3 = 30 + 18 = 48

16 • 4 = (10 + 6) • 4 = 40 + 24 = 64

16 • 6 = (10 + 6) • 6 = 60 + 36 = 96

Завдання 673

Після сушіння 36 кг свіжих грибів отримали 9 кг сушених. Скільки кілограмів сушених грибів можна отримати із 600 кг свіжих?

Короткий запис

36 кг свіжих — 9 кг сушених

600 кг свіжих — ? кг сушених

Розв’язання

1) 36 : 9 = 4 (кг) – сушених грибів отримають з одного кілограма свіжих

2) 600 : 4 = (400 + 200) : 4 = 150 (кг)

Відповідь: можна отримати 150 кілограмів сушених грибів із 600 кг свіжих.

 

Завдання 674 До магазину привезли 240 банок маринова­них грибів. Опеньків було 1/3 всіх банок, а маслюків — 1/2 решти. З якими грибами більше банок?

Розв’язання

1) 240 : 3 = 80 (б.) – опеньок

2) 240 – 80 = 160 (б.) – решта банок

3) 160 : 2 = 80 (б.) – маслюків

4) 80 = 80

Відповідь: банок з опеньками і маслюками однакова кількість.

 

Завдання 675 Ознайомлення з дробами

Накресли чотири відрізки завдовжки 12 см. На одному познач 1/2 відрізка, на другому — 1/3, на третьому — 1/4, а на четвертому — 1/6 відрізка. Порівняй отримані частини.

12 : 2 = 6 (см) – 1/2 частина

12 : 3 = 4 (см) – 1/3 частина

12 : 4 = 3 (см) – 1/4 частина

12 : 6 = 2 (см) – 1/6 частина

1/2 > 1/3 > 1/4 > 1/6

Якщо 1/а < 1/b, то що можна сказати про а і b? a > b

 

Завдання 676  Розв’язування нерівностей у молодших класах

Знайди по 2 значення змінних, щоб нерів­ності були істинні.

20 < a • 4 < 36,

Добутки 24, 28, 32 — числа між числами 20 і 36

Відповідь: 6, 7

 

15 < b : 2 < 20

Відповідь: 34, 36

 

Завдання 677 

Зображення «зайві» («заховалися»  зображено частину фігури, а не повністю): 2, 3, 5

 

Завдання 678

380 : 2 + 127 – 60 = 190 – 60 + 127 = 130 + 127 = 257

234 + 345 – 459 = 579 – 459 = 120

540 + 70 : 10 • 4 = 540 + 7 • 4 = 540 + 28 = 568

848 – 540 : 6 + 23 = 848 – 90 + 23 = 758 + 23 = 781

 

Завдання 679 На платформу навантажили 26 великих контейнерів, а малих — у 2 рази більше. Скільки всього контейнерів навантажили на платформу?

Короткий запис

Великі — 26 контейнерів

Малі — у 2 рази більше

Всього — ?

Розв’язання

1) 26 • 2 = 52 (к.) – малих контейнерів

2) 26 + 52 = 78 (к.)

Відповідь: на платформу завантажили 78 контейнерів.

 

Завдання 680  Рівняння

х : 3 = 96

х = 96 • 3

х = 288

288 : 3 = 96

96 = 96

96 : х = 6

х = 96 : 6

х = 16

96 : 16 = 6

6 = 6

96 – х = 6

х = 96 – 6

х = 90

96 – 90 = 6

6 = 6

х • 4 = 96

х = 96 : 4

х = 24

24 • 4 = 96

96 = 96

Завдання 681

31 : 5 = 15 (ост. 1)

46 : 9 = 5 (ост. 1)

18 : 4 = 4 (ост. 2)

15 : 4 = 3 (ост. 3)

20 : 3 = 6 (ост. 2)

34 : 8 = 4 (ост. 2)

19 : 3 = 6 (ост. 1)

41 : 5 = 8 (ост. 1)

Завдання 682

200 • 3 + 40 • 3 = 600 + 120 = 720

400 : (60 : 3) = 400 : 20 = 40 : 2 = 20

300 – 60 • 4 = 300 – 240 = 60

480 : (70 : 7) = 480 : 10 = 48

550 + 48 • 5 = 550 + 240 = 790

230 : 10 + 13 = 23 + 13 = 36

 

Завдання 683

12 пасажирів сіли в кілька авто так, що в кожному авто було по 1/3 усієї кількості пасажирів. Скільки пасажирів було в кожному авто? Скільки було авто?

Розв’язання

1) 12 : 3 = 4 (п.) – пасажирів у одному авто

2) 12 : 4 = 3 (авт.) – було четверо авто

Відповідь: в авто 4 пасажирів, було 3 авто.

 

Завдання 684 Одиниці вимірювання

2 ц 30 кг + 3 ц 50 кг = 5 ц 80 кг

5 м 6 дм + 15 дм = 56 дм + 15 дм = 71 дм = 7 м 1 дм

1 год – 20 хв = 60 хв – 20 хв = 40 хв

4 ц 10 кг – 1 ц 20 кг = 3 ц + 110 кг – 1 ц – 20 кг = 2 ц 90 кг

15 м 40 см – 3 м 4 дм = 15 м 4 дм – 3 м 4 дм = 12 м

3 год 40 хв + 50 хв = 3 год 90 хв = 4 год 30 хв

 

Завдання 685  Побудуй шестикутник і проведи в ньому два відрізки, кінці яких лежать на сторонах шестикутника. Які фігури утворилися? Роз­глянь різні випадки.

1 чотирикутники

1 семикутник

1 трикутник

2 чотирикутники

1 шестикутник

Завдання 686* У ньому однакові букви по­значають однакові цифри

+  АР

  РАК

  АКР

Р + К = Р, тоді К = 0

А + А = 1 + 0

А = 10 : 2 = 5

5 – 1 = 4

+   54

   450

   504

Завдання 687

260 + 380 = х • 8

х • 8 = 260 + 380

х • 8 = 640

х = 640 : 8

х = 80

260 + 380 = 640

80 • 8 = 640

640 = 640

810 = 360 + 9 • х

9 • х + 360 = 810

9 • х = 810 – 360

9 • х = 450

х = 450 : 9

х = 50

9 • 50 + 360 = 810

810 = 810

Завдання 688

За умовами договору завод має виготовити за тиждень 225 двигунів. Два перших дні завод випускав по 48 двигунів, а наступні 3 дні — по 50 двигунів. Чи виконає завод умови договору?

Розв’язання

1) 48 • 2 = 96 (дв.) – за два дні

2) 50 • 3 = 150 (дв.) – за три дні

3) 96 + 150 = 150 + 50 + 46 = 246 (дв.)

246 двигунів > 225 двигунів

Відповідь: так, виконає умови договору.

 

Завдання 689

(400 + 20 + 6) : 2 = 200 + 10 + 3 = 213

(200 + 40 + 8) : 4 = 50 + 10 + 2 = 62

(500 + 30) : 5 = 100 + 6 = 106

(900 + 6) : 3 = 300 + 2 = 302

(800 + 4) : 4 = 200 + 1 = 201

(600 + 80) : 2 = 300 + 40 = 340

Інші завдання дивись тут...