Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020   

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Лишенко Г."

Завдання 65

Доданок

45

45

45

45

26

97

87

37

59

Доданок

9

15

22

18

12

12

12

12

12

Сума

54

60

67

63

38

109

99

49

71

45 + 9 = 45 + 5 + 4 = 54    45 + 18 = 45 + 20 – 2 = 63   87 + 12 = 99     45 + 15 = 50 + 10 = 60   

26 + 12 = 38       37 + 12 = 49       45 + 22 = 67          97 + 12 = 109     59 + 12 = 60 + 11 = 71

Завдання 66

1)  45 + 9 = 54     45 + 15 = 45 + (9 + 6) = (45 + 9) + 6 = 54 + 6 = 60

Якщо один з доданків сталий, а інший — збільшу­ється (зменшується) на кілька одиниць, тоді сума також збільшу­ється (зменшується) на стільки ж одиниць.

2) 72 + 27 = 99    (72 + 8) + (27 – 7) = (72 + 27) + (8 – 7) = 99 + 1 = 100

    64 + 33 = 97    (64 + 8) + (33 – 7) = (64 + 33) + (8 – 7) = 97 + 1 = 98

Якщо перший доданок збільшили на 8, а другий — зменшили на 7, тоді сума збільшиться на 1.

 

Завдання 67 Додавання способом округлення

38 + 25 = 38 + (30 – 5) = 38 + 30 – 5 = 68 – 5 = 63       

16 + 48 = 16 + (50 – 2) = 16 + 50 – 2 = 66 – 2 = 64       

26 + 59 = 26 + (60 – 1) = 26 + 60 – 1 = 86 – 1 = 85

24 + 59 = 24 + (60 – 1) = 24 + 60 – 1 = 84 – 1 = 83

53 + 28 = 53 + (30 – 2) = 53 + 30 – 2 = 83 – 2 = 81

34 + 58 = 34 + (60 – 2) = 34 + 60 – 2 = 94 – 2 = 92

 

Завдання 68 Складена задача на різницеве порівняння

На туристичному гірському маршруті перший привал запла­новано на висоті 100 м. На скільки метрів менше залиши­лося туристам іти до привалу, ніж пройшли, якщо вони вже піднялися на 56 м?

Короткий запис

Було — 100 м

Пройшли — 56 м

Залишилося — ? м; на ? м менше, ніж пройшли

Вираз          56 – (100 – 56)

План розв’язування

1) Скільки метрів залишилося пройти туристам?

2) На скільки метрів менше залиши­лося туристам іти до привалу, ніж пройшли?

Розв’язання

1) 100 – 56 = 44 (м) – метрів залишилося пройти туристам.

2) 56 – 44 = 12 (м) – на стільки менше метрів залиши­лося туристам іти до привалу, ніж пройшли.

Відповідь: на 12 метрів менше залиши­лося туристам іти до привалу, ніж пройшли.

� Сформулювали прості задачі:

Перша проста задача на віднімання.

На туристичному гірському маршруті перший привал запла­новано на висоті 100 м. Туристи піднялися на 56 м. Скільки метрів залиши­лося туристам іти до привалу?

Короткий запис

Було — 100 м

Пройшли — 56 м

Залишилося — ? м

Друга проста задача на різницеве порівняння.

Туристам залишилося пройти 44 м. На скільки метрів менше залиши­лося туристам іти до привалу, ніж пройшли, якщо вони вже піднялися на 56 м?

Короткий запис

Пройшли — 56 м

Залишилося — 44 м, на ? м менше

Завдання 69 Складена задача на різницеве порівняння

Сума двох чисел 93. Перше число 39. На скільки друге число більше за перше?

Короткий запис

І число — 39

ІІ число — ?; на ? більше, ніж І число

Всього — 93

Розв’язання

1) 93 – 39 = 54 – друге число.

2) 54 – 39 = 15 – на стільки друге число більше за перше.

2 спосіб (рівнянням)

Нехай х – друге число, тоді складемо рівняння

39 + х = 93

х = 93 – 34

х = 54 – шукане друге число.

54 – 39 = 15 – на стільки друге число більше за перше.

Відповідь: друге число на 15 більше за перше.

 

Завдання 70 Вирази

Якщо а = 15, тоді 45 – (а + 19) = 45 – (15 + 19) = 45 – 15 – 19 = 11

Якщо а = 19, тоді 45 – (а + 19) = 45 – (19 + 19) = 45 – 38 = 45 – 35 – 3 = 7

Якщо а = 20, тоді 45 – (а + 19) = 45 – (20 + 19) = 45 – 39 = 45 – 35 – 4 = 6

Не може а = 30, бо 45 < 30 + 19

 

Завдання 71 Периметр прямокутника 20 см. Довжина 8 см. На скільки сантиметрів ширина прямокутника менша за його довжину?

Короткий запис

Довжина — 8 см

Ширина — ? см; на ? см менша, ніж довжина

Р — 20 см

Розв’язання

1) 20 : 2 = 10 (см) – півпериметр (сума довжини і ширини).

2) 10 – 8 = 2 (см) – ширина прямокутника.

3) 8 – 2 = 6 (см) – на стільки сантиметрів ширина прямокутника менша за його довжину.

2 спосіб

1) 8 + 8 = 16 (см) – подвійна довжина прямокутника.

2) 20 – 16 = 4 (см) – подвійна ширина прямокутника.

3) 4 : 2 = 2 (см) – ширина прямокутника.

4) 8 – 2 = 6 (см) – на стільки сантиметрів ширина прямокутника менша за його довжину.

Відповідь: на 6 см ширина прямокутника менша за його довжину.

 

Завдання 72  У рівності АЗ + БУ = КА різними буквами позначено різні цифри, а однаковими — одна­кові. Замість букв добери такі цифри, щоб сума чисел була найменшою. 

Міркуємо так. Є 5 різних букв, тобто 5 цифр. Якщо букву А позначимо 1, тоді сума цифр менших розрядів повинна дорівнювати 11  (6 + 5 = 11, 7 + 4 = 11, 8 + 3 = 11, 9 + 2 = 11). Щоб сума чисел була найменшою, букву Б слід позначити 2. Методом підбору шукаємо.

16 + 25 = 41     15 + 26 = 41 — підходить.

17 + 24 = 41     14 + 27 = 41   — не підходить, бо повторюється цифра 4.

18 + 23 = 41     13 + 28 = 41 — підходить.

19 + 22 = 41     12 + 29 = 41   — не підходить, бо повторюється цифра 2.

Відповідь: 16 + 25 = 41 або 15 + 26 = 41; 18 + 23 = 41 або 13 + 28 = 41

 

Завдання 73  Учні склали карту туристичного маршруту. Шлях, що вони вже пройшли, зобразили зав­довжки 3 см, а той, що залишився, — 15 см. Який шлях довший?

15 см > 3 см   Відповідь: довший шлях, що залишився.

 

Завдання 74

Додавання способом округлення: 43 + 19 = 43 + (20 – 1) = 43 + 20 – 1 = 63 – 1 = 62

(доцільніше порозрядне додавання) 57 + 41 = 90 + 8 = 98

Додавання способом округлення: 39 + 48 = 39 + (50 – 2) = 39 + 50 – 2 = 89 – 2 = 87

(доцільніше порозрядне додавання) 56 + 22 = 70 + 8 = 78

 

Завдання 75 Складена задача на різницеве порівняння

Для багаття туристи назбирали 96 сухих гілок. 3 них 78 були букові, а решта — з хвойних дерев. На скільки більше зібрали букових гілок, ніж гілок хвойних дерев?

Короткий запис

Букові — 78 гілок;, на ? гілок більше

Хвойні — ? гілок

Всього — 96 гілок

Вираз          78 – (96 – 78)

План розв’язування

1) Скільки було гілок хвойних дерев?

2) На скільки більше зібрали букових гілок, ніж гілок хвойних дерев?

Розв’язання

1) 96 – 78 = 18 (г.) – гілок хвойних дерев.

2) 78 – 18 = 60 (г.) – на стільки гілок більше зібрали букових, ніж хвойних дерев.

Відповідь: на 60 гілок більше зібрали букових, ніж хвойних.

 

Завдання 76

Порозрядне додавання з переходом через десяток:

45 + 36 = (40 + 30) + (5 + 6) = 70 + 11 = 81                

Віднімання частинами:

82 – 53 = 82 – (52 + 1) = 82 – 52 – 1 = 30 – 1 = 29

94 – 28 = 94 – (24 + 4) = 94 – 24 – 4 = 66            

Порозрядне віднімання:

68 – 32 = (60 + 8) – (30 + 2) = (60 – 30) + (8 – 2) = 30 + 6 = 36

Порозрядне додавання з переходом через десяток:

56 + 34 = (50 + 6) + (30 + 4) = (50 + 30) + (6 + 4) = 80 + 10 = 90

Віднімання способом округлення:

76 – 39 = 76 – (40 – 1) = 76 – 40 + 1 = 36 + 1 = 37

 

Завдання 77

Зменшуване

15

18

20

30

30

30

Від'ємник

12

12

12

15

18

20

Різниця

3

6

8

15

12

10

• Якщо зменшуване збільшити (зменшити) на кілька одиниць за сталого від'ємника, то різниця збільшиться (зменшиться) на стільки само одиниць.

15 – 12 = 3

18 – 12 = (15 + 3) – 12 = (15 – 12) + 3 = 3 + 3 = 6

20 – 12 = (15 + 5) – 12 = (15 – 12) + 5 = 3 + 5 = 8

• Якщо від'ємник збільшити (зменшити) на кілька одиниць за сталого зменшуваного, то різниця зменшиться (збільшиться) на стіль­ки само одиниць.

30 – 15 = 15   

30 – 18 = 30 – (15 + 3) = (30 – 15) – 3 = 15 – 3 = 12

30 – 20 = 30 – (15 + 5) = (30 – 15) – 5 = 15 – 5 = 10

 

Завдання 78 Віднімання способом округлення

92 – 37 = 92 – (40 – 3) = 92 – 40 + 3 = 52 + 3 = 55       

73 – 56 = 73 – (60 – 4) = 73 – 60 + 4 = 13 + 4 = 17       

100 – 61 = 100 – (70 – 9) = 100 – 70 + 9 = 30 + 9 = 39  

85 – 59 = 85 – (60 – 1) = 85 – 60 + 1 = 25 + 1 = 26

63 – 48 = 63 – (50 – 2) = 63 – 50 + 2 = 13 + 2 = 15

72 – 29 = 72 – (30 – 1) = 72 – 30 + 1 = 42 + 1 = 43

 

Завдання 79 Складена задача на різницеве порівняння

До їдальні привезли мішок гречаної крупи і 45 кг рису. Уранці для приготування каші використали 8 кг гречаної крупи, і її залиши­лося ще 32 кг. Якої крупи привезли більше і на скільки кілограмів?

Вираз      45 – (32 + 8)

Короткий запис №1

Було гречки — ? кг

Використали гречки — 8 кг

Залишилося гречки — 32 кг

Короткий запис №2

Рис — 45 кг, на ? кг більше

Гречка — 40 кг

План розв’язування

1) Скільки кілограмів гречки було?

2) Якої крупи привезли більше і на скільки кілограмів?

Розв’язання

1) 32 + 8 = 40 (кг) – кілограмів гречаної крупи привезли.

2) 45 > 40  рису привезли більше, ніж гречаної крупи.

45 – 40 = 5 (кг) – на стільки кілограмів більше привезли рису.

Відповідь: на 5 кг більше привезли рису.

� Запитання, на які можна знайти відповідь за умовою задачі.

Скільки всього кілограмів крупи привезли?

Якої крупи привезли менше і на скільки кілограмів?

 

Завдання 80

Якщо а = 62, тоді а – 39 = 62 – 39 = 62 – 40 + 1 = 23

Якщо а = 73, тоді а – 39 = 73 – 39 = 73 – 40 + 1 = 34

Якщо а = 95, тоді а – 39 = 95 – 39 = 95 – 40 + 1 = 56

 

Завдання 81  Побудуй прямий кут з вершиною в точці О. На одній його стороні постав точку А, а на іншій — В так, щоб ОА = 3 см, ОВ = 4 см. Виміряй довжину АВ.

АВ = 5 см

Завдання 82 Зменшуване на 25 більше за від'ємник, а різниця на 9 менша за від'ємник. Знайди зменшуване.

Міркуємо так. Якщо зменшуване на 25 більше за від'ємник, тоді маємо різницю – 25.

Якщо різниця на 9 менша за від'ємник, тоді від’ємник на 9 більший, ніж різниця, тобто 25 + 9 = 34 – шуканий від’ємник.

25 + 34 = 59 – шукане зменшуване.

Відповідь: зменшуване дорівнює 59.

 

Завдання 83 Порядок дій

81 – (32 + 4) = 81 – 36 = 81 – (40 – 4) = 81 – 40 + 4 = 45

(72 – 59) – 13 = (72 – 60 + 1) – 13 = 13 – 13 = 0

65 – 38 + 19 = (65 – 40 + 2) + 19 = 27 + 19 = 30 + 16 = 46

 

Завдання 84

З 12 яблук 8 червоних і 4 стиглих. Чи може бути червоне яблуко стиглим?

Міркуємо так.

12 – 8 = 4 (ябл.) – яблук, які не є червоними. Якщо всі з них будуть стиглими, тоді не буде  стиглих червоних яблук. Отже, не завжди хоча би одне червоне яблуко стигле.

Відповідь: червоне яблуко може бути нестиглим.

2) З 12 яблук 8 червоних і 6 стиглих. Чи може бути червоне яблуко стиглим?

Міркуємо так.

12 – 8 = 4 (ябл.) – яблук, які не є червоними. Навіть тоді, якщо усі вони стиглі, стиглими також будуть ще два червоні яблука.

Відповідь: червоне яблуко може бути стиглим.

 

Завдання 85 Складена задача на різницеве порівняння

Спекли 90 пиріжків з повидлом і з яблуками. До обіду купили 28 пиріжків з повидлом, і їх залишилося 34. На скільки біль­ше спекли пиріжків з повидлом, ніж із яблуками?

Короткий запис №1

Було з повидлом  — ? пиріжків

Купили з повидлом — 28 пиріжків

Залишилося з повидлом — 34 пиріжки

Короткий запис №2

З повидлом — 62 пиріжки

З яблуками — ? пиріжків

Всього — 90 пиріжків

Короткий запис №3

З повидлом — 62 пиріжки, на ? пиріжків більше

З яблуками — 28 пиріжків

План розв’язування

1) Скільки було пиріжків з повидлом?

2) Скільки було пиріжків з яблуками?

3) На скільки біль­ше спекли пиріжків з повидлом, ніж із яблуками?

Розв’язання

1) 34 + 28 = 62 (п.) – пиріжків з повидлом було.

2) 90 – 62 = 28 (п.) – пиріжків з яблуками було.

3) 62 – 28 = 34 (п.) – на стільки більше пиріжків спекли з повидлом, ніж з яблуками.

Відповідь: на 34 пиріжки більше спекли з повидлом, ніж із яблуками.

 

Завдання 86 Складена задача на віднімання суми від числа

Привезли 90 кг овочів. На приготування їжі використали 24 кг картоплі і 17 кг моркви та цибулі. Скільки кілограмів овочів залишилося після приготування їжі?

Було

Використали

Залишилося

90 кг

24 кг і 17 кг

?

Короткий запис

Було — 90 кг

Використали — ?, 24 кг і 17 кг

Залишилось — ?

Вираз       90 – (24 + 17)

План розв’язування

1) Скільки всього кілограмів овочів використали для приготування їжі?

2) Скільки кілограмів овочів залишилося після приготування їжі?

Розв’язання

1) 24 + 17 = 41 (кг) – всього кілограмів овочів використали на приготування їжі.

2) 90 – 41 = 49 (кг) – кілограмів овочів залишилося після приготування їжі.

Відповідь: після приготування їжі залишилося 49 кілограмів овочів.

� Змінили запитання, щоб у розв'язанні додалася ще одна дія.

На скільки більше кілограмів овочів залишилося, ніж використали? На скільки менше овочів використали, ніж залишилося?

1) 24 + 17 = 41 (кг) – всього овочів використали на приготування їжі.

2) 90 – 41 = 49 (кг) – овочів залишилося.

3) 49 – 41 = 8 (кг)

 

Завдання 87 

80 – 38 = 80 – 40 + 2 = 40 + 2 = 42        72 – 59 = 72 – 60 + 1 = 12 + 1 = 13

65 – 37 = 65 – 40 + 3 = 25 + 3 = 28        91 – 52 = 91 – 60 + 8 = 31 + 8 = 39

Інші завдання дивись тут...