Інші завдання дивись тут...

Сторінка 104
Завдання 1 Порядок дій
(14 • 9 : 18 • 3400 : 100) + (416 • 2 : 8 : 52 • 1) = 238 + 2 = 240

 

Завдання 2 Письмове додавання

У другому рядку сума меншого і більшого доданку. Зручніше до більшого доданку додавати менший, застосувавши переставний закон додавання.

+43809

  66191

 110000

+ 7463

 18537

 26000

+326182

     8818

  335000

+ 5046

  34954

  40000

Перевірка

_110000

   66191

   43809

_26000

  18537

   7463

_335000

    8818

 326182

_40000

  34954

    5046

Завдання 3

+327

  453

  173

  953

+452

  237

  148

  837

Завдання 4

+236

  485

  144

  865

+374

  233

  189

  796

+23236

   7485

     144

  30865 

+136374

   37233

    8189

  181796

Завдання 5

+45873

 184083

  40475

 270431

+800076

     4023

   56872

  860971

+387234

   45038

      786

  224009

  657067 

+ 9027

 76456

 80028

    438

165949

Завдання 6 Письмове віднімання

_450435

   43689

  406746

_674034

   89564

  584470

_82036

  44728

  37308

_456023

    7845

 448178

Перевірка

+406746

   43689

  450435

+584470

   89564

  674034

+ 37308

   44728

   82036

+448178

     7845

  456023

Сторінка 105

Завдання 7 Додавання

Перший доданок + Другий доданок = Сума

Якщо перший доданок збільшити на деяке число, а другий зменшити на таке саме число, тоді сума не зміниться.

5759 + 331 = 6090

5758 + 332 = (5759 – 1) + (331 + 1) = 5759 + 331 + 1 – 1 = 6090

5757 + 333 = (5759 – 2) + (332 + 2) = 557 + 332 + 2 – 2 = 6090

5756 + 334 = (5759 – 3) + (331 + 3) = 5759 + 331 + 3 – 3 = 6090

Якщо перший доданок зменшити на деяке число, а другий збільшити на таке саме число, тоді сума не зміниться.

43 035 + 8204 = 51 239

43 034 + 8205 = (43 035 – 1) + (8204 + 1) = 43 035 + 8204 + 1 – 1 = 51 239

43 033 + 8206 = (43 035 – 2) + (8204 + 2) = 43 035 + 8204 + 2 – 2 = 51 239

43 032 + 8207 = (43 035 – 3) + (8204 + 3) = 43 035 + 8204 + 3 – 3 = 51 239

 

Завдання 8
_27008
   6779
  20229, а 20 229 > 20 000

Андрій зменшив число 27 008 на 6 779. Хлопчик стверджує, 

що значення різниці буде більшим за 20 000.

Доведи або спростуй його твердження.

Завдання 9
На скільки можна зменшити число 69 586 так, щоб змінилися цифри, які стоять у розрядах одиниць і десятків, а цифри в інших розрядах залишились тими самими?
Міркуємо так.

Треба зменшити на двоцифрове число, яке менше 86 і не є круглим.

Наприклад, 11, 12, 13, ..., 21, 22, 23, ...., 33, 34, …

_69586

       11

  69575

_69586

       22

  69564

_69586

       23

  69563

_69586

       33

  69553

Завдання 10
Автобус за 5 год проїхав 400 км, щогодини долаючи однакову відстань. Швидкісний потяг щогодини долає на 70 км більше, ніж автобус. Скільки кілометрів проїде потяг за 4 год?

 

Відстань за 1 год

Час

Відстань

Автобус

?

5

400

Потяг

?, на 70 км більше

4

?

Розв'язання
1) 400 : 5 = 80 (км) – автобус щогодини.
2) 80 + 70 = 150 (км) – потяг щогодини.
3) 150 • 4 = 600 (км)
Відповідь: за чотири години потяг проїде 600 км.
 
Обернена задача 1

 

Відстань за 1 год

Час 

Відстань

Автобус

?

5

400

Потяг

?, на 70 км більше

?

600

Розв'язання
1) 400 : 5 = 80 (км) – автобус щогодини.
2) 80 + 70 = 150 (км) – потяг щогодини.
3) 600 : 150 = 4 (год)
Відповідь: шістсот км поїзд проїде за 4 години.
 
Обернена задача 2

 

Відстань за 1 год

Час

Відстань

Автобус

?

5

?

Потяг

?, це на 70 км більше

4

600

Розв'язання
1) 600 : 4 = 150 (км) – потяг щогодини.
2) 150 – 70 = 80 (км) – автобус щогодини.
3) 5 • 80 = 400 (км)
Відповідь: за п'ять годин автобус проїде 400 км.

 

Завдання 11 Розв’яжи задачі. Що відмінне в їх розв’язаннях?
1) Паркан стоїть уздовж прямої ділянки дороги й тримається на 4 стовпах. Скільки проміжків між стовпами? Якою є довжина паркану, якщо відстань між сусідніми стовпами становить 1 м?

Міркуємо так.

|—|—|—|

Між чотирма стовпами є 3 проміжки.

1 м • 3 = 3 м – довжина паркану.

Відповідь: між чотирма стовпами на прямій лінії є 3 проміжки, тому довжина паркану 3 метри.
2) Розпилюючи колоду, хлопці зробили 4 розпили. Яка довжина колоди, якщо довжина кожного оцупка становить 1 м?

Міркуємо так.

—|—|—|—|—

За 4 розпили хлопці отримали 5 частин, тому

1 м • 5 = 5 м – довжина колоди.

Відповідь: довжина колоди 5 метрів.
 
Сторінка 106
Завдання 1

+608278

   36066

  644344

_805324

   68306

  737018

_800000

   30608

 769393

Перевірка

_644344

   36066

 608278

+737018

   68306

 805324

+769393

   30608

 800000

Завдання 2
1) У художньому гуртку всього 12 кг матеріалів — глини, пластиліну, кінетичного піску. Яка маса кожного матеріалу, якщо глини та піску разом 10 кг, а піску та пластиліну — 6 кг?
Розв'язання
1) 12 – 10 = 2 (кг) – пластиліну.
2) 6 – 2 = 4 (кг) – піску.
3) 10 – 4 = 6 (кг) – глини.
Відповідь: пластиліну було 2 кг, піску  4 кг, глини  6 кг.
 
2) У художньому гуртку всього 15 кг 500 г матеріалів — глини, пластиліну, кінетичного піску. Яка маса кожного матеріалу, якщо глини та піску разом 12 кг 700 г, а піску та пластиліну — 8 кг 400 г?
Розв'язання

1) _15 кг 500 г

      8 кг 400 г

      7 кг 100 г – глини 

2) _12 кг 700 г

      7 кг 100 г

      5 кг 600 г – піску

3) _8 кг 400 г 

     5 кг 600 г

     2 кг 800 г – пластиліну

Відповідь: глини було 7 кг 100 г, піску – 5 кг 600 г, пластиліну – 2 кг 800 г.  

3авдання 3
Шлях від будиночка гнома Буркотуна до будиночка гнома Чхуна йде повз будиночки гномів Аха й Оха та дорівнює 15 км 845 м. Відстань від будиночка Буркотуна до будиночка Оха — 9 км 547 м, а від будиночка Аха до будиночка Чхуна — 7 км 538 м. Визнач відстань між будиночками Буркотуна й Аха; Аха й Оха; Оха й Чхуна.
Розв'язання

1) _15 км 845 м

      9 км 547 м

      6 км 298 м – відстань від Оха до Чхуна

2) _15 км 845 м

      7 км 538 м

      8 км 307 м – відстань від Буркотуна до Аха

3) _9 км 547 м 

     8 км 307 м

     1 км 240 м – відстань від Аха до Оха

Відповідь: між будиночками Буркотуна й Аха відстань 8 км 307 м, Аха й Оха – 1 км 240 м, Оха й Чхуна – 6 км 298 м. 

Сторінка 107
Завдання 4 Рівняння

х + 8709 = 12 608

х = 12608  8709

х = 3899

(3567 + y) + 424 = 8456

(3567 + у) = 8456 – 424

3567 + у = 8032

у = 8032 – 3567

у = 4465

18 567 – k = 5039

k = 18567 – 5039

k = 13528

(с – 1978) – 326 = 3564

– 1978 = 3564 + 326

– 1978 = 3890

c = 3890 + 1978

c = 5868

34219 м + 6438 м = 40 км 657 м

+34219 м

    6438 м

   40657 м

 

40657 м = 40 км 657 м

8234 г – 6807 г = 1 кг 327 г

_8234 г

 6807 г

 1327 г

 

1327 г = 1 кг 327 г

9404 мм – 567 мм = 8 м 83 см 8 мм

_9404 мм

   567 мм

  8837 мм

 

8837 мм = 8 м 83 см 8 мм

Завдання 6 Заміни складені іменовані числа простими іменованими.

8 м 42 см = 842 см
5 км 37 м = 5037 м
8 дм 6 мм = 806 мм

8 ц 43 кг = 843 кг
7 кг 23 г = 7023 г
12 т 700 кг = 12700 кг
Завдання 7 Заміни прості іменовані числа складеними іменованими.
9563 г = 9 кг 563 г
456 см = 4 м 56 см
187 мм = 1 дм 8 см 7 мм
967569 г = 9 ц 67 кг 569 г
45302 м = 45 км 302 м
4780 г = 4 кг 780 г
234659 кг = 234 т 659 кг
56584 дм = 5 км 658 м 4 дм
Сторінка 108
Завдання 1  Додавання перевіряємо відніманням

+456308

  167502

  623810

_700030

   56034

  643996

+67823

 345267

 413090

_896003

   37609

 858394

+45309

  55471

 100780

_800000

  403567

  396433

Перевірка

_623810

 167502

 456308

+643996

   56034

  700030

_413090

 345267

  67823

+858394

   37809

 

  896003

_100780

   55471

 

   45309

+396433

  403567

 

  800000

Завдання 2 Заміни складені іменовані числа простими іменованими.
4 дм 8 см 7 мм = 487 мм
5 т 2 ц 850 кг = 6050 кг
8 км 3 м 9 дм 8 см = 800398 см
2 ц 7 кг = 207 кг
9 т 5 ц 4 кг = 9504 кг
7 год 6 хв = 426 хв
Завдання 3 Заміни прості іменовані числа складеними іменованими.
127645 м = 127 км 645 м
56324 кг = 56 т 3 ц 24 кг
89045 г = 89 кг 45 г
234987 дм = 23 км 498 м 7 дм

8456 кг – 5398 кг = 3 т 58 кг

_8456 кг

  5398 кг

  3058 кг

 

3058 кг = 3 т 58 кг

45306 дм + 8347 дм = 5 км 365 м 3 дм

+45306 дм

   8347 дм

  53653 дм

 

53653 дм = 5 км 365 м 3 дм

25845 м + 8367 м = 34 км 212 м

+25845 м

   8367 м

  34212 м

 

34212 м = 34 км 212 м

90000 г – 8205 г = 81 кг 795 г

_90000 г

   8205 г

  81795 г

81795 г = 81 кг 795 г

Завдання 5
+54804 кг
   8456 кг
  63260 кг
_7806 см
   456 см
  7350 см
+54 т 804 кг
   8 т 456 кг
  63 т 250 кг
 _78 м 06 см
    4 м 56 см
   73 м 50 см
Сторінка 109
Завдання 6 
_8 т 4 ц
  6 т 5 ц
  1 т 9 ц
+8 кг 205 г
  9 кг 435 г
  17 кг 640 г
+7 км  85 м
  8 км 345 м
 15 км 430 м
_6 м 56 мм
  4 м 234 мм
  1 м 822 мм
_4 км 34 м
  2 км 345 м
  1 км 689 м
+18 т 340 кг
  27 т 450 кг
  45 т 790 кг
Завдання 7
Для будівництва привезли 32 т 430 кг цементу трьома вантажівками: першою та другою вантажівками разом привезли 24 т 520 кг, а другою і третьою — 23 т 210 кг. Скільки цементу привезли кожною вантажівкою окремо?
Розв'язання

1) _32 т 430 кг

     23 т 210 кг

      9 т 220 кг – першою вантажівкою

2) _24 т 520 кг

      9 т 220 кг

     15 т 300 кг – другою вантажівкою

3) _23 т 210 кг 

     15 т 300 кг

      7 т 910 кг – третьою вантажівкою

Відповідь: першою вантажівкою привезли 9 т 220 кг цементу, другою – 15 т 300 кг, третьою – 7 т 910 кг. 

  • Матвей
    На сто девять в 7 задании обяснение в последнем действии не правильное ---------- Дякуємо. Виправили.
    15 грудня 2022 13:17