(760 : 40  3 – 126 : 6  4 : 42  19)  11 – 800 : 4 = 9
1) 760 : 40 = 19
2) 19 • 3 = 57
3) 126 : 6 = 21
4) 21 • 4 = 84
5) 84 : 42 = 2
6) 2 • 19 = 38
7) 57 – 38 = 19
8) 19 • 11 = 209
9) 800 : 4 = 200
10) 200 – 200 = 9

Завдання 2

х   724
    326
   4344
 1448
2172  
236024
× 157
   629
 1413
 314
942   
98753
×   645
     217
   4515
   645
1290  
139965
×   918
     582
   1836
 7344
4590  
534276

Завдання 3, 4

х    347
     409
   3123
1388   
141923
× 2493
    105
 12465
2493  
261765
×  2468
     308
  19744
7404   
760144
×   292
     803
     876
2336   
234476
×  528
    207
   3696
1056   
109296
× 1256
    206
   7536
2512   
258736

_141923| 409 

 1227     347

 _1922

   1636

   _2863

     2863

          0

 

_261765| 105  

 210      2493

 _517

   420

   _976

     945

     _315

       315

          0

_760144| 308 

 616      2468

_1441

  1232

  _2094

    1848

    _2464

      2464

           0

_234476| 292 

 2336      803

    _876

      876

         0

 

_109296| 207  

 1035      528

   _579

     414

    _1656

      1656

           0

 

_258736| 206 

 206      1256

 _527

   412

  _1153

    1030

    _1236

      1236

           0

Завдання 5

Кріт і борсук одночасно вирушили назустріч один одному. Кріт рухається зі швидкістю 25 м/хв, а борсук — зі швидкі стю 35 м/хв. За який час вони зустрінуться, якщо відстань між ними на момент початку руху становила 180 м?
 
Швидкість
Час
Відстань
Кріт
25 м/хв
?
180 м
Борсук
35 м/хв

Розв'язання

1) 25 + 35 = 60 (м) – на стільки зближаються кріт і борсук щохвилини 
2) 180 : 60 = 3 (хв)
Відповідь: вони зустрінуться через 3 хв. 

 

Сторінка 64
Завдання 6
1) Два автобуси одночасно виїхали назустріч один одному з двох міст, відстань між якими становить 420 км. Швидкість руху першого автобуса — 90 км/год, а другого — 110 км/год. Визнач відстань, яка буде між автобусами за 2 год після початку руху.

Розв'язання

1) 90 + 110 = 200 (км) – на стільки зближаються два автобуси щогодини
2) 200  2 = 400 (км) – відстань подолають два автобуси за 2 год
3) 420 – 400 = 20 (км)
Відповідь: між автобусами буде 20 км. 
2) Два автобуси одночасно виїхали назустріч один одному з двох міст. Швидкість руху першого автобуса — 90 км/год, а другого — 110 км/год. Визнач відстань між містами, якщо за 2 год після початку руху відстань між автобусами становила 20 км.

Розв'язання

1) 90 + 110 = 200 (км) – на стільки зближаються два автобуси щогодини
2) 200  2 = 400 (км) – відстань подолають два автобуси за 2 год
3) 400 + 20 = 420 (км)
Відповідь: між містами буде 420 км. 

 

Завдання 7
9735 : 59 + 335 – 53265 : 265 = 299 
57  236 + 267  43 – 6398 = 18535
437  59 – 3943 + 127  235 = 33907
10004 : 41 + 17181 : 83 – 451 = 451  451 = 0

_9735 | 59 

 59      165

_383

  354

  _295

    295

       0

+ 165

   335

   500

_53265 | 265 

 530       201

  _265

    265

       0

_ 500
   201
   299
× 236
    57
 1652
1180 
13452
× 267
    43
   801
1068 
11481
+ 13452
   11481
   24933

_ 24933

    6398

  18535

× 437
    59
 3933
2185 
25783
× 127
   235
   635
  381
 254   
 29845
_ 25783
   29845
     4062
+ 4062
 29845
 33907

_10004 | 41 

   82     244

 _180

   164

   _164

     164

         0

_17181 | 83 

 166      207

   _581

     581

        0

+ 244

   207

   451

Сторінка 65 

3 км 48 м  8 = 3048 м • 8 = 24384 м = 24 кг 384 м
8 м 106 мм : 3 = 8106 мм : 3 = 2702 мм = 2 м 702 мм
7 т 64 кг : 2 кг = 7064 кг : 2 = 3532 кг
5 т 64 кг : 12 кг = 5064 кг : 12 кг = 422
4 км 52 м  26 = 4052 м • 26 = 105352 м = 105 км 352 м
3 м 72 мм : 48 = 3072 мм : 48 = 64 мм

х 3048

       8

 24384

_8106| 3    

 6      2702

_21

  21

    _6

      6

      0

_7064| 2    

 6      3532

_10

  10

    _6

      6

      _4

        4

        0

_5064| 12  

 48      422

 _26

   24

   _24

     24

       0

× 4052
     26
 24312
 8104  
105352

_3072 | 48 

 288     64

 _192

   192

      0

Завдання 2 Дії з іменованими числами

2 ц 28 кг  4 = 228 кг • 4 = 912 кг = 9 ц 12 кг 
9 км 572 м : 4 м = 9572 м : 4 м = 2393
18 км 32 м  8 = 18032 м • 8 = 144256 м = 144 км 256 м
9 ц 8 кг  7 = 908 кг • 7 = 6356 кг = 63 ц 56 кг
8 ц 13 кг  63 = 813 кг • 63 = 51219 кг = 512 ц 19 кг
93 ц 6 кг : 4 ц 23 кг = 9306 кг : 423 кг = 22
7 т 29 кг  15 = 7029 кг • 15 = 105435 кг = 105 т 435 кг
66 грн 42 к. : 54 = 6642 к. : 54 = 123 к. = 1 грн 23 к.

х 228

     4

  912

_9572| 4    

 8      2393

_15

  12

  _37

    36

    _12

      12

        0

х 18032

        8

 144256

х 908

     7

 6356

× 813
    63
 2439
4878 
51219

_9306 | 423

 846     22

 _846

   846

      0

х 7029

     15

 35145

 7029  

105435 

_6642 | 54 

 54      123

_124

  108

  _162

    162

       0

Завдання 3

Комар і метелик сиділи на кущі. Побачивши сороку, вони одночасно полетіли в протилежні боки. Швидкість руху комара становила 53 м/хв, а метелика — 200 м/хв. Знайди відстань між комахами за 5 хв після початку руху.
 
 Швидкість 
 Час 
Загальна відстань
Комар
53 м/хв
5 хв
 ? м
 ? м
Метелик
200 м/хв ? м

Розв'язання

1-й спосіб
1) 53  5 = 265 (м) – пролетів комар за 5 хв
2) 200  5 = 1000 (м) – пролетів метелик за 5 хв
3) 265 + 1000 = 1265 (м) – відстань між ними через 5 хв
2-й спосіб
1) 53 + 200 = 253 (м) – на стільки віддаляються комар і метелик щохвилини
2) 253  5 = 1265 (м) = 1 км 265 м – відстань  між ними через 5 хв
Відповідь: між комахами 1 км 265 м. 
Комар і метелик сиділи на кущі. Побачивши сороку, вони одночасно полетіли в протилежні боки. Швидкість руху комара становила 53 м/хв, а метелика — 200 м/хв. Скільки часу комахи рухалися, якщо відстань між ними стала 1265 м?
 
 Швидкість 
 Час 
Загальна відстань
Комар
53 м/хв
? хв
 1265 м 
Метелик
200 м/хв

Розв'язання

1) 53 + 200 = 253 (м) — на стільки віддаляються комар і метелик один від одного щохвилини.
2) 1265 : 253 = 5 (хв)
Відповідь: комахи рухалися 5 хв.

 

Сторінка 66
Комар і метелик сиділи на кущі. Побачивши сороку, вони одночасно полетіли в протилежні боки. Через 5 хв відстань між ними була 1265 м. Якою була швидкість метелика, якщо комар летів зі швидкістю 53 м/хв?
 
 Швидкість 
 Час 
Загальна відстань
Комар
53 м/хв
5 хв
 1265 м 
Метелик
? м/хв

Розв'язання

І спосіб
1) 53  5 = 265 (м) — пролетів комар за 5 хв
2) 1265 – 265 = 1000 (м) — пролетів метелик за 5 хв
3) 1000 : 5 = 200 (м/хв)
ІІ спосіб
1) 1265 : 5 = 253 (м/хв) — швидкість віддалення
2) 253 – 53 = 200 (м/хв)
Відповідь: швидкість метелика 200 м/хв.
Комар і метелик сиділи на кущі. Побачивши сороку, вони одночасно полетіли в протилежні боки. Через 5 хв відстань між ними була 1265 м. Якою була швидкість комара, якщо метелик летів зі швидкістю 200 м/хв?
 
 Швидкість 
 Час 
Загальна відстань
Комар
? м/хв
5 хв
 1265 м 
Метелик
200 м/хв

Розв'язання

1-й спосіб
1) 200  5 = 1000 (м) — пролетів метелик за 5 хв
2) 1265 – 1000 = 265 (м) — пролетів комар за 5 хв
3) 265 : 5 = 53 (м/хв)
2-й спосіб
1) 1265 : 5 = 253 (м/хв) — швидкість віддалення
2) 253 – 200 = 53 (м/хв)
Відповідь: швидкість комара 53 м/хв.

 

Завдання 4
Комар і метелик сиділи на кущах, відстань між якими становила 3 м. Побачивши сороку, комахи одночасно полетіли в протилежні боки. Швидкість руху комара — 53 м/хв, а метелика — 200 м/хв. Знайди відстань між комахами за 5 хв після початку руху.
 
 Швидкість 
 Час 
 Відстань 
Початкова відстань
Комар
53 м/хв
5 хв
? м
 3 м 
Метелик
200 м/хв

Розв'язання

1) 53 + 200 = 253 (м) – на стільки віддаляються комар і метелик щохвилини
2) 253 • 5 = 1265 (м) – пролетіли метелик і комар разом за 5 хвилин
3) 1265 + 3 = 1268 (м)
Відповідь: між комахами 1268 метрів.

 

5 км 67 м  38 = 5067 м • 38 = 192546 м = 192 кг 546 м
4 т 47 кг  29 = 4047 кг • 29 = 117363 кг = 117 т 363 кг
8 ц 6 кг  821 = 806 кг • 821 = 661726 кг = 661 т 726 кг

 

 

 

Перевірка:

х 5067

     38

 40536

15201 

192546

х 4047

     29

 36423

8094  

117363

х   806

    821

    806

 1612

6448  

661726

_192546 | 38  

 190       5067

  _254

    228

    _266

      266

         0

_117363 | 29   

 116        4047

   _136

     116

     _203

       203

          0

_661726 | 821 

 6568       806

   _4926

     4926

          0

Завдання 6
11924 : 271 + 47  53 = 2536
(33264 : 63 + 49872) : 75 = 672

_11924 | 271

 1084     44

 _1084

   1084

       0

х  47

   53

  141

 235 

 2491

+ 2491

     44

  2536

_33264 | 63  

 315       528

 _176

   126

   _504

     504

        0

+ 528
49872
50400

_50400 | 75 

 450      672

 _540

   525

   _150

     150

        0

Сторінка 67

_560234 | 8     

 56         70029

    _23

      16

      _74

        72

          2 (ост.)

70029 • 8 + 2 = 560234

Завдання 2 Ділення з остачею

_9820 | 24  

 96      409

 _220

   216

      4

       

_45609 | 18   

 36        2533

 _96

   90

   _69

     54

     15

_5678 | 54  

 54      105

 _278

   270

      8

_80064 | 28   

 56        2859

_240

  224

  _166

    140

    _264

      252

        15

_34567 | 27   

 27        1280

 _75

   54

  _216

    216

       7

_95700 | 47   

 94        2036

 _170

   141

   _290

     282

        8

Завдання 3

На дахах двох будинків, відстань між якими становить 2000 м, сиділи два голуби. Вони одночасно полетіли назустріч один одному й зустрілися за 40 с.  Швидкість руху одного з голубів була 20 м/с. З якою швидкістю летів інший голуб?

Розв'язання

1) 20  40 = 800 (м) — пролетів перший голуб за 40 с
2) 2000 – 800 = 1200 (м) — пролетів другий голуб за 40 с
3) 1200 : 40 = 30 (м/с)
Відповідь: другий голуб летів зі швидкістю 30 м/с.

 

Сторінка 68
На дахах двох будинків сиділи два голуби. Вони одночасно полетіли назустріч один одному й зустрілися за 40 с.  Швидкість руху одного з голубів була 30 м/с, а швидкість другого — 20 м/с. Яка відстань була між будинками?

Розв'язання

1) 30 + 20 = 50 (м) — на стільки зменшується відстань між голубами щосекунди
2) 50  40 = 2000 (м) — відстань між голубами за 40 с
Відповідь: відстань між будинками 2000 м.
На дахах двох будинків, відстань між якими 2000 м, сиділи два голуби. Вони одночасно полетіли назустріч один одномуШвидкість руху одного з голубів була 30 м/с, а швидкість другого — 20 м/с. Через скільки секунд голуби зустрілися?
Розв'язання
1) 30 + 20 = 50 (м) — на стільки зменшується відстань між голубами щосекунди.
2) 2000 : 50 = 40 с —  час зустрічі голубів
Відповідь: через 40 с голуби зустрілися.

 

Завдання 4
На дахах двох будинків сиділи два голуби. Одночасно вони полетіли назустріч один одному. Один із голубів летів зі швидкістю 30 м/с, а інший — зі швидкістю 20 м/с. За 40 с відстань між голубами становила 125 м. Знайди відстань між будинками.
Розв'язання
1) На яку відстань наближаться голуби щосекунди?
30 + 20 = 50 (м)
2) На яку відстань наближаться голуби за 40 с?
2) 50  40 = 2000 (м)
3) Яка відстань між будинками?
2000 + 125 = 2125 (м)
Відповідь: між будинками 2125 кілометрів.

 

Завдання 5 
На дахах двох будинків, відстань між якими становить 2 км 125 м, сиділи два голуби. Одночасно вони полетіли назустріч один одному. Один із голубів летів зі швидкістю 30 м/с, а інший — зі швидкістю 20 м/с. Знайди відстань між голубами за 15 с після початку руху.
Розв'язання
2 км 125 м = 2125 м
1) 30 + 20 = 50 (м) — на стільки зменшується відстань між голубами щосекунди
2) 50  15 = 750 (м) — відстань між голубами через 15 с 
3) 2125  750 = 1375 (м)
Відповідь: між голубами 1375 метрів.

  • Про
    На сторінці 66 номер 6 1 приклад 3 дія не правильно ----> Правильно, якщо взяти до уваги переставний закон додавання (2491 + 44 = 2535 або 44 + 2491 = 2535).
    11 березня 2024 14:16