СТОРІНКА 75
Завдання 1
26  1000
53000 : 10
26  10
530 : 10
26  100
53000 : 100
26  10000
530000 : 10

Завдання 2

180 : 6 
450000 : 15000 
1800 : 600 
45000 : 150
18000 : 600
450 : 15

Завдання 3

_268620 |  33  

 264        8140

  _46

    33

   _132

     132

        0

_х 95

    43
  285
 380 
 4085

_108432 |  72  

  72        1506

 _364

   360

     _432

       432

          0

Завдання 4

1) Від гірськолижної станції одночасно вирушили в протилежних напрямках дві кабінки. Швидкість руху кожної кабінки становить 200 м/хв. Якою буде відстань між кабінками за 3 хв?
 
 Швидкість
(м/хв) 
Час
(хв)
Відстань
(м)
I
200
? 
II
200
Розв’язання
1) 200 + 200 = 400 (м/хв) – швидкість віддалення кабінок
2) 400 • 3 = 1200 (м)
Відповідь: відстань між кабінками 1200 км. 
2) Від двох гірськолижних станцій одночасно вирушили назустріч одна одній дві кабінки. Швидкість руху кожної кабінки становить 200 м/хв. За 3 хв кабінки порівнялися. Яка відстань між станціями?
 
 Швидкість
(м/хв) 
Час
(хв)
Відстань
(м)
I
200
? 
II
200
Розв’язання
1) 200 + 200 = 400 (м/хв) – швидкість віддалення кабінок
2) 400 • 3 = 1200 (м)
Відповідь: відстань між кабінками 1200 км. 

 

Сторінка 77
Завдання 1
ABCD  чотирикутник
KMNO  квадрат
Протилежні сторони: AB i DC, AD i BC; KO i MN, KM i ON
Сусідні вершини до вершини А: B i D
Сусідні вершини до вершини M: N i K

 

Завдання 2
Прямокутник 
Квадрат
1. Чотирикутник.
2. Усі кути прямі.
3. Протилежні сторони рівні. 
1. Чотирикутник.
2. Усі кути прямі.
3. Усі сторони рівні.

Завдання 3

Накресли прямокутник ABCD зі сторонами 48 мм і 32 мм. Знайди його периметр. Побудуй квадрат KLMN із таким самим периметром, попередньо обчисливши довжину сторони цього квадрата.
Розв’язання
1) (48 + 32)  2 = 80  2 = 160 (мм) – периметр прямокутника
2) 160 : 4 = 40 (см) – сторона квадрата

 

Сторінка 78
Завдання 4
Знайди периметр кожної ділянки за планом у підручнику.
Розв’язання
1) 26  6 = 20 (м)  довжина ділянки з полуницею
2) (8 + 20)  2 = 56 (м)  периметр ділянки з полуницею
3) 6  4 = 24 (м)  периметр ділянки з малиною
4) 9  6 = 2 (м)  ширина ділянки з ожиною
5) (6 + 2)  2 = 16 (м)  периметр ділянки з ожиною
Відповідь: периметр ділянки з полуницею 56 м, периметр ділянки з малиною 24 м, периметр ділянки з ожиною 16 м.

 

Завдання 5
Між білою акулою і тюленем було 286 м, коли вони почали рухатися назустріч одне одному. Акула пливла зі швидкістю 8 м/с, а тюлень — зі швидкістю 3 м/с. За який час тварини зустрінуться?
 
 Швидкість
(м/c) 
Час
(c)
Відстань
(м)
Акула
8
286 
Тюлень
3
Розв’язання
1) 8 + 3 = 11 (м/с) – швидкість зближення тварин
2) 286 : 11 = 26 (с)
Відповідь: через 26 с тварини зустрінуться.

 

Завдання 6
Два човнярі перевозили рибу від рибальського корабля на берег. Перший човняр за день зробив 5 рейсів, а другий — 3 рейси, причому перший човняр перевіз на 30 ц риби більше, ніж другий. Скільки центнерів риби перевіз кожний човняр, якщо заповненість човнів була однаковою?
 
 За 1 рейс 
Кількість рейсів
Маса риби
I
Однакова
5
?, на 30 ц більше
II
3 ?
Розв’язання
1) 5  3 = 2 (р.) – на стільки більше зробив I човняр
2) 30 : 2 = 15 (ц) – перевозять за 1 рейс
3) 15  5 = 75 (ц) – перевозить I човняр
4) 15  3 = 45 (ц) – перевозить II човняр
Відповідь: перший човняр перевозить 75 ц риби, а другий човняр — 45 ц риби.
Подану задачу перетвори на задачу на пропорційне ділення. За 5 рейсів човняр перевіз 75 ц риби. Скільки центнерів риби перевезе човняр за 3 рейси?
Короткий запис
5 р.  75 ц
3 р.  ?
Розв’язання
1) 75 : 5 = 15 (ц)  перевозили за 1 рейс
2) 15  3 = 45 (ц)
Відповідь: човняр за 3 рейси перевезе 45 ц риби.
 
Завдання 7 Рівняння
70000 – k = 473088 : 84
70000 – k = 5632
k = 70000 – 5632
k = 64368
(х : 12)  144 = 3312
х : 12 = 3312 : 144
х : 12 = 23
х = 23 • 12
х = 276

_473088 | 84  

 420        5632

 _530

   504

   _268

     252

     _168

       168

          0

_ 70000

    5632

   64368

_3312 | 144

 288      23

 _432

   432

      0

х 23

  12

  46

 23 

 276

Завдання 8 Порядок дій

630140 : 70 + 346  68 – 11223 : 87 = 32401

_630140 | 70  

 630        9002

    _140

      140

         0

х  346

     68

  2768

2076 

23528

_11223 | 87  

   87       129

  _252

    174

    _783

      783

         0

+ 9002

 23528

 32530

_ 32530

      129

   32401

10000 – 3268  (16055 – 15996) : 38 = 4926

_ 16055

   15996

       59

х 3268

     59

 29412

16340 

192812

_192812 | 38  

 190       5074

  _281

    266

    _152

      152

         0

_10000

   5074

   4926

 

(20000 – 5163) : 37 – 16006 : (4558 : 86) = 99

_20000

   5163

  14837

_4558 | 86 

 430      53

  _258

    258

       0

_14837 | 37  

  148      401

     _37

       37

         0

_16006 | 53  

  159      302

    _106

      106

         0

_ 401

   302

     99

110292 : 101 + 4089 – 3064 = 2117

_110292 | 101  

  101       1092

   _929

     909

     _202

       202

          0

+ 1092

   4089

   5181

 

_ 5191

  3064

  2117

Сторінка 79

Завдання 1 
Одиниці вимірювання довжини: 1 мм, 1 см, 1 дм, 1 м, 1 км

 

Завдання 2
Рівні за довжиною смужки: зелена і жовта
Рівні за шириною смужкизелена і жовта, фіолетова і рожева
При накладанні збігаються смужки: зелена і жовта

 

Завдання 3 
У парах більша площа: квадрата, круга, многокутника, квадрата
У парах менша площа: круга, многокутника, трикутника, трикутника

 

Завдання 4 
Порівняли фігури за площею «на око»: площа трикутника більша від площі круга, площа квадрата більша від площі многокутника

 

Сторінка 80
Завдання 5
1) Якщо фігура не є прямокутником, то вона не є квадратом. Істинне
2) У квадрата всі сторони рівні. Чотирикутник АВСD — квадрат, тому в нього всі сторони рівні. Істинне
3) У квадрата всі кути прямі. У чотирикутника МРОK усі кути прямі, тому чотирикутник МРОK — квадрат. Хибне
4) Якщо чотирикутник є прямокутником, то в нього протилежні сторони рівні. Якщо в чотирикутника протилежні сторони не рівні, то він не є прямокутником. Хибне

 

Завдання 6
1) Оленятко та його мама-олениця одночасно вирушили назустріч одне одному. Якою була відстань між ними на момент початку руху, якщо оленятко щохвилини долало 116 м, а його мама — 500 м і вони зустрілися за 5 хв після початку руху?
 
 Відстань за 1 хв
(м) 
Час
(хв)
Відстань
(м)
Оленятко
116 
   
Мама-олениця
500     
Оленятко і Олениця 
  ?
Розв’язання
1-й спосіб
1) 116 + 500 = 616 (м) – на стільки вони наближаються за 1 хв.
2) 616  5 = 3080 (м) = 3 км 80 м
2-й спосіб
1) 116  5 = 580 (м) – подолало оленятко за 5 хв.
2) 500  5 = 2500 (м) – подолала мама-олениця за 5 хв.
3) 580 + 2500 = 3080 (м) = 3 км 80 м
Відповідь: між оленятком і мамою-оленицею було 3 км 80 м. 
2) Оленятко та його мама, які були на деякій відстані одне від одного, почали одночасно рухатися в одному напрямку. Оленятко щохвилини долало 116 м, а його мама — 500 м. Якою була відстань між ними на момент початку руху, якщо мама-олениця наздогнала оленятко за 5 хв?
Розв’язання
1) 116  5 = 580 (м) – подолало оленятко до зустрічі 
2) 500  5 = 2500 (м) – подолала мама до зустрічі
3) 2500  580 = 1920 (м) = 1 км 920 м
Відповідь: між оленятком і оленицею на момент початку руху було 1 км 920 м. 

 

Завдання 7 Знайди хоча б один розв'язок кожної нерівності.
36 : у > 9
при у = 1, 2, 3, 4
 f < 54
при f = 0, 1, 2, 3, 4, ..., 9
d : 4 < 7
при d = 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24

Інші завдання дивись тут...

 • Влад
  Чому в завданни 5 про акулу та тюленя на говорять що м/с
  А в розв'язанні написано м/хв, що це таке?! Я хочу поправок! ------------- Дякуємо. Виправили.
  31 травня 2022 08:14
 • Віка
  У завданні 6 ст.80 , написано подолали за 5 годин хоча там хвилини ,виправте будь ласка. ---- Дякуємо. Виправили.
  11 квітня 2023 16:31