Завдання 437 Ділення дробів
1) 1/9 : 1/8 = 1/9 • 8/1 = 8/9
2) 3/7 : 1/2 = 3/7 • 2/1 = 6/7
3) 7/11 : 1/6 = 7/11 • 6/1 = 42/11 = 9/11
4) 5/9 : 1/2 = 5/9 • 2/1 = 10/9 = 1/9
5) 1/3 : 2/5 = 1/3 • 5/2 = 5/6
6) 3/10 : 2/5 = 3/10 • 5/2 = 3/4
Завдання 438
1) 3/8 : 2/3 = 3/8 • 3/2 = 9/16
2) 5/16 : 1/3 = 5/16 • 3/1 = 15/16
3) 7/8 : 1/5 = 7/8 • 5/1 = 35/8 = 4 3/8
4) 5/6 : 1/7 = 5/6 • 7/1 = 35/6 = 5/6
5) 1/6 : 1/8 = 1/6 • 8/1 = 4/3 = 1/3
6) 1/4 : 3/8 = 1/4 • 8/3 = 2/3
7) 1/7 : 3/14 = 1/7 • 14/3 = 2/3
8) 5/8 : 15/16 = 5/8 • 16/15 = 2/3
9) 4 : 4/5 = 4/1 • 5/4 = 5
10) 4/15 : 8 = 4/15 • 1/8 = 1/30
Завдання 439
1) 2/5 : 3/7 = 2/5 • 7/3 = 14/15
2) 3/11 : 1/2 = 3/11 • 2/1 = 6/11
3) 4/7 : 3/5 = 4/7 • 5/3 = 20/21
4) 7/8 : 1/5 = 7/8 • 5/1 = 35/8 = 3/8
5) 1/11 : 1/13 = 1/11 • 13/11 = 2/11
6) 1/6 : 5/12 = 1/6 • 12/5 = 2/5
7) 1/9 : 7/18 = 1/9 • 18/7 = 2/7
8) 7/9 : 14/27 = 7/9 • 27/14 = 3/2 = 1/2
9) 7 : 7/8 = 7/1 • 8/7 = 8
10) 5/11 : 10 = 5/11 • 1/10 = 1/22
3авдання 440
1) 6/35 : 18/49 = 6/35 • 49/18 = 7/15
2) 14/39 : 21/52 = 14/39 • 52/21 = 8/9
3) 27/28 : 9/56 = 27/28 • 56/9 = 6
4) 45/64 : 35/76 = 45/64 • 76/35 = 171/112 = 1 59/112

 

Завдання 441
1) 6/25 : 12/55 = 6/25 • 55/12 = 11/10 = 1 1/10
2) 5/6 : 55/72 = 5/6 • 72/55 = 12/11 = 1 1/11
3) 10/51 : 15/68 = 10/51 • 68/16 = 8/9
4) 48/49 : 32/77 = 48/49 • 77/32 = 33/14 = 2 5/14

 

Завдання 442
1) 1 1/7 : 5 1/3 = 8/7 : 16/3 = 8/7 • 3/16 = 3/14
2) 4 1/5 : 1 1/4 = 21/5 : 5/4 = 21/5 • 4/5 = 84/25 = 3 9/25
3) 7 1/3 : 1 2/9 = 22/3 : 11/9 = 22/3 • 9/11 = 6
4) 4 1/11 : 2 19/22 = 45/11 : 63/22 = 45/11 • 22/63 = 10/7 = 1 3/7

 

Завдання 443
1) 3 5/9 : 2 2/3 = 32/9 : 8/3 = 32/9 • 3/8 = 4/3 = 1 1/3
2) 3 1/3 : 2 6/7 = 10/3 : 20/7 = 10/3 • 7/20 = 7/6 = 1 1/6
3) 7 6/7 : 9 3/7 = 55/7 : 66/7 = 55/7 • 7/66 = 5/6
4) 9 5/7 : 1 23/28 = 68/7 : 51/28 = 68/7 • 28/51 = 16/3 = 5 1/3

 

Завдання 444
Площа прямокутника — 4 4/5 м. Знайди його довжину, якщо ширина дорівнює 1 3/5 м.
Розв’язання
4 4/5 : 1 3/5 = 24/5 : 8/5 = 24/5 • 5/8 = 3 (м) – довжина прямокутника.
Відповідь: 3 м.

 

Завдання 445
Скільки коштує 1 м тканини, якщо 1 1/2 м коштує 60 3/5 грн?
Розв’язання
60 3/5 : 1 1/2 = 303/5 : 3/2 = 303/5 • 2/3 = 202/5 = 40 2/5 (грн) – коштує 1 м тканини.
Відповідь: 40 2/5 грн.

 

Завдання 446
Велосипедистка проїхала 9 км за 3/5 год. Знайди її швидкість.
Розв’язання
9 : 3/5 = 9/1 • 5/3 = 15 (км/год) – швидкість велосипедистки.
Відповідь: 15 км/год.

 

Завдання 447
З дослідницької ділянки, площа якої 4 4/5 га, зібрали 300 ц пшениці. Скільки центнерів пшениці в середньому зібрали з 1 га?
Розв’язання
300 : 4 4/5 = 300/1 : 24/5 = 300/1 • 5/24 = 250/4 = 62 2/4 = 62 1/2 (ц) – з 1 га.
Відповідь: 62 1/2 ц.

 

Завдання 448 Вирази
Якщо а = 3/4, тоді а : 9/16 = 3/4 : 9/16 = 3/4 • 16/9 = 4/3 = 1 1/3
Якщо а = 4 1/2, тоді а : 9/16 = 4 1/2 : 9/16 = 9/2 • 16/9 = 8
Якщо а = 18, тоді а : 9/16 = 18/1 : 9/16 = 16/1 • 16/9 = 32
Якщо а = 3 3/8, тоді а : 9/16 = 3 3/8 : 9/16 = 27/8 • 16/9 = 6

 

Завдання 449
Якщо х = 12/35, тоді 3/5 : х = 3/5 : 12/35 = 3/5 • 35/12 = 7/4 = 1 3/4
Якщо х = 1 2/25, тоді 3/5 : х = 3/5 : 1 2/25 = 3/5 : 27/25 = 3/5 • 25/27 = 5/9
Якщо х = 2 2/35, тоді 3/5 : х = 3/5 : 72/35 = 3/5 • 35/72 = 7/24

 

Завдання 450 Рівняння
1) 7/12 • х = 1 1/4
   х = 1 1/4 : 7/12
   х = 5/4 : 7/12
   х = 5/4 • 12/7
   х = 15/7
   х = 2 1/7
2) 4х = 8/13
   х = 8/13 : 4
   х = 8/13 • 1/4
   х = 2/13
3) 5/16 : х = 3/4
   х = 5/16 : 3/4
   х = 5/16 • 4/3
   х = 5/12
4) 1 7/9 : х = 3 5/9
   х = 1 7/9 : 3 5/9
   х = 16/9 : 32/9
   х = 16/9 • 9/32
   х = 16/32
   х = 1/2
3авдання 451
1) 5/9 • х = 1 1/3
   х = 1 1/3 : 5/9
   х = 4/3 : 5/9
   х = 4/3 • 9/5
   х = 12/5
   х = 2 2/5
2) 5х = 10/13 
   х = 10/13 : 5
   х = 10/13 • 1/5
   х = 2/13
3) 7/12 : х = 3/4
   х = 7/12 : 3/4
   х = 7/12 • 4/3
   х = 7/9
4) 1 4/5 : х = 3 3/5
   х = 1 4/5 : 3 3/5
   х = 9/5 : 18/5
   х = 9/5 • 5/18
   х = 1/2
Завдання 452
Скільки коштує 2 кг цукерок, якщо за 2 1/2 кг заплатили 210 грн?
Розв’язання
1) 210 : 2 1/2 = 210/1 : 5/2 = 210/1 • 2/5 = 84 (грн) – коштує 1 кг цукерок;
2) 84 • 2 = 168 (грн) – коштують 2 кг цукерок.
Відповдіь: 168 гривень.

 

Завдання 453
Довжина прямокутника дорівнює 14 дм, а ширина —  в 1 3/4 раза менша. Знайди площу прямокутника.
Розв’язання
1) 14 : 1 3/4 = 14/1 : 7/4 = 14/1 • 4/7 = 8 (дм) – ширина прямокутника;
2) 14 • 8 = 112 (дм²– площа прямокутника.
Відповдіь: 112 дм².

 

Завдання 454
Одна сторона трикутника дорівнює 4 1/2 см, друга і третя — відповідно в 1 1/2 та 2 1/4 раза коротші від першої. Знайди периметр трикутника.
Розв’язання
1) 4 1/2 : 1 1/2 = 9/2 : 3/2 = 9/2 • 2/3 = 3 (см) – друга сторона трикутника;
2) 4 1/2 : 2 1/4 = 9/2 : 9/4 = 9/2 • 4/9 = 2 (см) – третя сторона трикутника;
3) 4 1/2 + 3 + 2 = 9 1/2 (см) – периметр трикутника.
Відповдіь: 9 1/2 см.

 

Завдання 455
1) 0,9 : 3/4 = 9/10 : 3/4 = 9/10 • 4/3 = 6/5 = 1 1/5
2) 0,24 : 4/9 = 24/100 : 4/9 = 6/25 : 4/9 = 6/25 • 9/4 = 27/50
3) 3 1/3 : 1,25 = 3 1/3 : 1 25/100 = 3 1/3 : 1 1/4 = 10/3 : 5/4 = 10/3 • 4/5 = 2 2/3
4) 4,25 : 1 1/2 = 4 25/100 : 1 1/2 = 4 1/4 : 1 1/2 = 17/4 : 3/2 = 17/4 • 2/3 = 17/6 = 2 5/6

 

Завдання 456
1) 2/5 : 0,1 = 2/5 : 1/10 = 2/5 • 10/1 = 4
2) 0,4 : 2/3 = 4/10 : 2/3 = 4/10 • 3/2 = 6/10 = 3/5
3) 1 13/15 : 0,36 = 1 13/15 : 36/100 = 28/15 : 9/25 = 28/15 • 25/9 = 140/27 = 5 5/27
4) 3,5 : 2 1/3 = 3 5/10 : 2 1/3 = 3 1/2 : 2 1/3 = 7/2 : 7/3 = 7/2 • 3/7 = 3/2 = 1 1/2

 

Завдання 457
Відстань між містами 210 км поїзд подолав за 4 2/3 год. Назад він рухався зі швидкістю 50 км/год. Більшою чи меншою була швидкість поїзда на зворотному шляху? У скільки разів?
Розв’язання
1) 210 : 4 2/3 = 210/1 : 14/3 = 210/1 • 3/14 = 90/2 = 45 (км/год) – швидкість руху вперед;
2) 50 : 45 = 50/45 = 10/9 = 1 1/9 (р.) – у стільки разів більша швидкість на зворотньому шляху.
Відповдіь: у 1 1/9 рази більша швидкість на зворотньому шляху.

 

Завдання 458
1) 6 3/7 • 3 1/3 : 1 2/7 = 45/7 • 10/3 : 9/7 = (45/7 : 9/7) • 10/3 = (45/7 • 7/9) • 10/3 =
= 5 • 10/3 = 50/3 = 16 2/3
2) (7 2/3  5 4/5) : 2 4/5 = (2 10/15  12/15) : 2 4/5 = (1 25/15  12/15) : 2 4/5 = 1 13/15 : 2 4/5 =
= 28/15 : 14/5 = 28/15 • 5/14 = 2/3

 

Завдання 459
1) 4 4/5 : 4/17 : 3 2/5 = 24/5 : 4/17 : 17/5 = 24/5 • 17/4 • 5/17 = 6
2) (6 1/5  4 1/3) : 1 1/3 = (2 3/15  5/15) : 1 1/3 = 1 13/15 : 1 1/3 = 28/15 : 4/3 = 28/15 • 3/4 = 7/5 =
= 1 2/5

 

Завдання 460
4,82 • (187 1/2 : 1 7/8) = 4,82 • (375/2 : 15/8) = 4,82 • (375/2 • 8/15) = 4,82 • 100 = 482

 

Завдання 461
14,1 • (91 2/3 : 1 5/6) = 14,1 • (275/3 : 11/6) = 14,1 • (275/3 • 6/11) = 14,1 • (550/11) =
= 14,1 • 50 = 705

 

Завдання 462
Перший автомобіль за 5/6 год проїхав 60 км, а другий за 2/3 год — 54 км. Який автомобіль мав більшу швидкість? У скільки разів?
Розв’язання
1) 60 : 5/6 = 60/1 • 6/5 = 72 (км/год) – швидкість першого автомобіля;
2) 54 : 2/3 = 54/1 • 3/2 = 81 (км/год) – швидкість другого автомобіля;
3) 81 : 72 = 1,125 (р.) – у стільки разів більша швидкість другого автомобіля.
Відповдіь: у 1,125 разів.

 

Завдання 463
В одному ящик у 16 кг яблук, що в 1 1/7 раза більше, ніж у другому, і в 1 1/8 раза менше, ніж у третьому. Скільки кілограмів яблук у трьох ящиках разом?
Розв’язання
1) 16 : 1 1/7 = 16 : 8/7 = 16 • 7/8 = 14 (кг) – яблук у другому ящику;
2) 16 • 1 1/8 = 16 • 9/8 = 18 (кг) – яблук в третьому ящику;
3) 16 + 14 + 18 = 48 (кг) – яблук в трьох ящиках.
Відповдіь: 48 кг.

 

Завдання 464
Через одну трубу басейн можна наповнити за 6 год, а через другу — за 12 год. За скільки годин наповниться басейн, якщо обидві труби відкрити одночасно?
Розв’язання
1) 1 : 6 = 1/6 (год) – заповниться через першу трубу за 1 год;
2) 1 : 12 = 1/12 (год) – заповниться через другу трубу за 1 год;
3) 1/6 +  1/12 = 2/12 + 1/12 = 3/12 (год) = 1/4 (год) – заповниться за 1 год разом;
4) 1 : 1/4 = 1/1 • 4/1 = 4 (год) – за стільки годин наповниться басейн.
Відповдіь: 4 год.

 

Завдання 465
Один з малярів, працюючи самостійно, може поклеїти шпалери в кімнаті за 10 год, а другий — за 15 год. За скільки годин поклеять шпалери майстри, працюючи разом?
Розв’язання
Перший маляр за 1 год може поклеїти 1/10 частину шпалер, а другий маляр - 1/15, тоді
3) 1/10 +  1/15 = 3/30 + 2/30 = 5/30 (год) = 1/6 (год) – можуть поклеїти разом за 1 год;
4) 1 : 1/6 = 1/1 • 6/1 = 6 (год) – за стільки годин поклеять разом.
Відповдіь: за 6 год.

 

Завдання 466
1) 2 1/14  1 2/3 • х = 1 5/21
2/3 • х = 2 1/14  1 5/21
2/3 • х = 2 3/42  1 10/42
2/3 • х = 1 45/42  1 10/42
2/3 • х = 35/42
2/3 • х = 5/6
х = 5/6 : 1 2/3
х = 5/6 : 5/3
х = 5/6 • 3/5
х = 3/6
х = 1/2
2) (8/15 + 2/9 • х) : 3/5 = 2
    8/15 + 2/9 • х = 2/1 • 3/5
    8/15 + 2/9 • х = 6/5
    2/9 • х = 6/5  8/15
    2/9 • х = 18/15  8/15
    2/9 • х = 10/15
    2/9 • х = 2/3
    х = 2/3 : 2/9
    х = 2/3 • 9/2
    х = 3
3) 2/5 • у + 3/10 • у  2/15 • у = 1/6
   (2/5 + 3/10  2/15) • у = 1/6
   (12/30 + 9/30  4/30) • у = 1/6
   17/30 • у = 1/6
   у = 1/6 : 17/30
   у = 1/6 • 30/17
   у = 5/17
4) у  8/15 • у = 1/3
   (1  8/15) • у = 1/3
   (15/15  8/15) • у = 1/3
   7/15 • у = 1/3
   у = 1/3 : 7/15
   у = 1/3 • 15/7
   у = 5/7
Завдання 467
1) 3 1/15  1 14/15 • у = 1/6
   1 14/15 • у = 3 1/15  1/6
   1 14/15 • у = 3 2/30  5/30
   1 14/15 • у = 2 32/30  5/30
   1 14/15 • у = 2 27/30
   1 14/15 • у = 2 9/10
   у = 2 9/10 : 1 14/15
   у = 29/10 : 29/15
   у = 29/10 • 15/29
   у = 15/10
   у = 3/2
   у = 1 1/2
2) (7/18 + 5/24 • у) : 3 2/3 = 1/3
   (7/18 + 5/24 • у) = 1/3 • 11/3
   7/18 + 5/24 • у = 11/9
   5/24 • у = 11/9  7/18
   5/24 • у = 22/18  7/18
   5/24 • у = 15/18
   5/24 • у = 5/6
   у = 5/6 : 5/24
   у = 5/6 • 24/5
   у = 4
3) 4/7 • х + 5/14 • х  10/21 • х = 1/7
   (4/7 + 5/14  10/21) • х = 1/7
   (24/42 + 15/42  20/42) • х = 1/7
    19/42 • х = 1/7
    х = 1/7 : 19/42
    х = 1/7 • 42/19
    х = 6/19
4) х  5/12 • х = 1/4
   (1  5/12) • х = 1/4
   (12/12  5/12) • х = 1/4
    7/12 • х = 1/4
    х = 1/4 : 7/12
    х = 1/4 • 12/7
    х = 3/7
Завдання 468
Дві велосипедистки виїхали одночасно з одного пункту в протилежних напрямках. Швидкість однієї з них 15 км/год, а другої — в 1 1/4 раза менша. Через скільки годин відстань між ними буде 72 км?
Розв’язання
1) 15 : 1 1/4 = 15/1 : 5/4 = 15/1 • 4/5 = 12 (км/год) – швидкість другої велосипедистки;
2) 12 + 15 = 27 (км/год) – швидкість віддалення;
3) 72 : 27 = 72/27 = 2 18/27 = 2 6/9 = 2 2/3 (год) – за стільки часу відстань буде 72 км.
Відповдіь: 2 2/3 год.

 

Завдання 469
Автобус і легковий автомобіль рухаються назустріч один одному. Швидкість легкового автомобіля 90 км/год, а швидкість автобуса — у 1 2/3 раза менша. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо між ними 168 км?
Розв’язання
1) 90 : 1 2/3 = 90/1 : 5/3 = 90/1 • 3/5 = 54 (км/год) – швидкість автобуса;
2) 90 + 54 = 144 (км/год) – швидкість зближення;
3) 168 : 144 = 168/144 = 7/6 = 1 1/6 (год) – за стільки часу відстань буде 168 км.
Відповдіь: 1 1/6 год.

 

Завдання 470
1) (6 1/7  5 3/4) : 11/14 + (3 3/4  1 5/6) : 1/6 = (6 4/28  5 21/28) : 11/4 +
+ (3 9/12  1 10/12) : 1/6 = (5 32/28  5 21/28) : 11/4 + (2 21/12  1 10/12) : 1/6 =
= 11/28  4/11 + 23/12  6/1 = 1/7 + 23/2 = 2/14 + 161/14 = 163/14 = 11 9/14
2) 5 4/19  3 4/7 + 1 15/19 : 7/25  1 2/399/19  25/7 + 34/19  25/7  1 2/3
= 2475/133 + 850/133  1 2/3 = 25  1 2/3 = 24 3/3  1 2/3 = 23 1/3

 

Завдання 471
1) (9 1/4  8 2/3) • 1 5/7 + (4 2/9  2 5/6) : 1 1/9
=  (9 3/12  8 8/12) • 12/7 + (4 4/18  2 15/18) : 10/9 =
= (8 15/12  8 8/12) • 12/7 + (3 22/18  2 15/18) • 9/10 =
= 7/12 • 12/7 + 1 7/18 • 9/10 = 1 + 25/18 • 9/10 = 1 + 5/4 = 1 5/4 = 2 1/4
2) 2 3/11 • 7/9 + 6 8/11 :  1 2/7  1 1/825/11 • 7/9 + 74/11 • 7/9  1 1/8 =
= (25/11 + 74/11) • 7/9  1 1/8 = 99/11 • 7/9  1 1/8 = 7  1 1/8 = 6 9/8  1 1/8 = 5 7/8

 

Завдання 472
Човен проплив 42 2/3 км за течією річки за 2 2/3 год. На скільки більше часу триватиме зворотний шлях човна, якщо швидкість течії становить 1 1/3 км/год?
Розв’язання
1) 42 2/3 : 2 2/3 = 128/3 : 8/3 = 128/3 • 3/8 = 16 (км/год) – швидкість за течією річки;
2) 16 – 1 1/3 = 15 3/3 – 1 1/3 = 14 2/3 (км/год) – власна швидкість човна;
3) 14 2/3  1 1/3 = 13 1/3 (год/год) – швидкість проти течії річки;
4) 42 2/3 : 13 1/3 = 128/3 : 40/3 = 128/3 • 3/40 = 16/5 = 3 1/5 (год) – час руху на зворотньому шляху;
5) 3 1/5 - 2 2/3 = 3 3/15 - 2 10/15 = 2 18/15 - 2 10/15 = 8/15 (год) - на стільки більше часу триває зворотній шлях.
Відповдіь: на 8/15 год.

 

Завдання 473
У двох цистернах 120 т нафти. В одній з них нафти в 1 2/9 раза менше, ніж у другій. Скільки тонн нафти в кожній цистерні?
Розв’язання
Нехай в одній цистерні х т нафти, тоді в другій цистерні 1 2/9  х т. Складаємо рівняння.
х + 1 2/9 • х = 120
(1 + 1 2/9) • х = 120
2 2/9 • х = 120
20/9 • х = 120
х = 120 : 20/9
х = 120 • 9/20
х = 54 (т) – в одній цистерні;
120 – 54 = 66 (т)  в другій цмстерні.
Відповдіь: 54 т і 66 т.

 

Завдання 474
Батько старший за доньку в 5 1/3 раза, а донька молодша за батька на 26 років. Скільки років батькові і скільки — доньці?
Розв’язання
Нехай доньці х років, тоді батькові 5 1/3 • х років, а різниця між ними 26 років. Складаємо рівняння.
5 1/3 • х  х = 26
(5 1/3  3/3) • х = 26
(4 4/3  3/3) • х = 26
4 1/3 • х = 26
13/3 • х = 26
х = 26 : 13/3
х = 26/1 • 3/13
х = 6 (р.)  років доньці;
26 + 6 = 32 (р.)  років батькові.
Відповдіь: 32 роки і 6 років.

 

Завдання 475
Двоє братів збирали гриби, причому старший брат зібрав у 2 1/2 раза більше грибів, ніж молодший. Скільки грибів зібрав кожен з братів, якщо молодший брат зібрав на 30 грибів менше, ніж старший?
Нехай молодший брат зібрав х грибів, тоді старший брат зібрав 2 1/2 • х грибів, а різниця між ними 30 грибів. Складаємо рівняння.
1/2 • х  х = 30
(2 1/2  2/2) • х = 30
(1 3/2  2/2) • х = 30
1 1/2 • х = 30
3/2 • х = 30
х = 30 : 3/2
х = 30/1 • 2/3
х = 20 (гр.)  зібрав молодший брат;
30 + 20 = 50 (гр.)  зібрав старший брат.
Відповдіь: 20 грибів і 50 грибів.

 

Завдання 476
1) 2/5 - від 2 ц > 3/50 — від 1 т;
    200 кг • 2/5 = 80 кг
     1000 кг • 3/50 = 60 кг
      80 кг > 60 кг
2) 15 % від 6 дм < 4 % від 3 м.
    60 cм • 0,15 = 9 см
     300 см • 0,04 =12 см
      9 см < 12 см
Завдання 477
За три дні зорали 288 га землі. Першого дня зорали 62,5 % цієї площі, а другого 2/3 решти. Скільки гектарів землі зорали третього дня?
Розв’язання
1) 288 • 0,625 = 180 (га) – зорали першого дня;
2) 288 – 180 = 108 (га) – решта площі;
3) 108 • 2/3 = 72 (га) – зорали другого дня;
4) 108  72 = 36 (га) - зорали третього дня.
Відповдіь: 36 га.

 

Завдання 478
Із цифр 0, 1, 5, 7, кратні числу 5 (цифри не повторюються) такі чотирицифрові числа:
1075, 1570, 1705, 1750, 5170, 5710, 7015, 7105, 7150, 7510
З них кратні числу 2 числа: 1570, 1750, 5170, 5710, 7150, 7510

 

Завдання 479
Артем планував за 200 грн купити флешку. Але в магазині у зв'язку з розпродажем ціни на всі товари знижено на 15 % . Скільки коштів заощадив Артем?
Розв’язання
1) 200 – 200 • 0,15 = 170 (грн) – коштує флешка;
2) 200 – 170 = 30 (грн) – заощадив Артем.
Відповдіь: 30 гривень.

 

Завдання 480 
У скільки разів сходи на 6-й поверх довші від сходів на 2-й поверх цього самого будинку?
Розв’язання
Щоб потрапити на 6 поверх, треба пройти 10 сходових маршів, а щоб потрапити на 2 поверх - 2, тому
10 : 2 = (р.) – у стільки разів сходи на 6-й поверх довші від сходів на 2-й поверх.
Відповдіь: у 5 разів.