Інші завдання дивись тут ...

© ГДЗ 8next.com, 2013, 2018, 2022

Запитання

1. Що називають добутком числа а на натуральне число b, яке не дорівнює 1?

Добутком числа а на натуральне число b, яке не дорівнює 1, називають суму, що складається з Ь доданків, кожний з яких дорівнює а.

2. Як у рівності а • b = с називають число а? число b? число с? запис а • b?

Число а - множник, б - множник, с - добуток.

Запис а • b називають добутком чисел а і b.

3. Чому дорівнює добуток двох множників, один з яких дорівнює 1?

а • 1 = 1 • а = а

4. Чому дорівнює добуток двох множників, один з яких дорівнює 0?

а • 0 = 0 • а = 0

5. У якому випадку добуток може дорівнювати нулю?

Добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один із множників дорівнює нулю.

6. Сформулюйте переставну властивість множення.

Від перестановки множників добуток не змінюється.

7. Як записують у буквеному вигляді переставну властивість множення?

ab = Ьа

 

Розв'язуємо усно

Завдання 1

1) 20 + 20 + 20 = 20 • 3 = 60

2) 12 + 12 + 12 + 12 = 12 • 4 = 48

3) 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 • 5 = 35

 

Завдання 2

1) 6 + 4 • 3 ‒ 2 = 6 + 12 ‒ 2 = 16 

2) (6 + 4) • 3 ‒ 2 = 10 • 3 ‒ 2 = 30 ‒ 2 = 28

3) 6 + 4 • (3 ‒ 2) = 6 + 4 • 1 = 10

4) (6 + 4) • (3 ‒ 2) = 10 • 1 = 10

 

Завдання 3 Письмове множення чисел 14 і 6 .

х 14

     6

   84

 

Завдання 4 Збільште число 18 у 3 рази.

х 18

     3

   54

 

Завдання 5 Знайдіть бічну сторону рівнобедреного трикутника, якщо його периметр на 12 см більший за основу.

Розв'язання

12 : 2 = 6 (см)

Відповідь: бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 6 см.

 

Завдання 6 Визначте вид трикутника, дві сторони якого дорівнюють 8 см і 12 см, а периметр — 28 см.

Розв'язання

1) 8 + 12 = 20 (см) ‒ сума двох сторін трикутника.

2) 28 ‒ 20 = 8 (см) ‒ третя сторона трикутника.

Отже, маємо трикутник у якого дві сторони дорівнюють 8 см, тому  трикутник - рівнобедрений. 

 

Завдання 7 Знайдіть периметр квадрата, якщо він більший за його сторону на 18 см.

Розв'язання

1) 18 см : 3 = 6 см ‒ довжина сторони квадрата.

2) 6 см • 4 = 24 см

Відповідь: периметр квадрата 24 см.

 

Завдання 8

1) a • 5 = a для а = 0 (0 • 5 = 0)

2) a • 1 = a для а = 1 (1 • 1 = 1)

3) a • a = a для а = 0, 1 (0 • 0 = 0, 1 • 1 = 1)

4) 0 • a = a хибне, бо 0 • а = 0

 

Вправи

Вправа 415° Запишіть суму у вигляді добутку:

1) 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 • 8 

2) 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 • 5 

3 ) n + n + n + n + n + n + n = n • 7 

4) 2 + 2 + ... + 2 (всього 101 доданок) = 2 • 101 

5) 5 + 5 + ... + 5 (всього m доданків) = 5 • m

6) m + m +... + m (всього k доданків) = m • k

 

Вправа 416° 

х   516

      32

   1032

 1548   

 16512

 

х   314

     258

   2512

 1570

 628     

 81012

х   1234

      567

    8638

  7404

 6170   

 699678

х   4519

        52

     9038

  22595  

  234988

х   215

    204

    860

 430    

 43860

х     2984

       4006

     17904

11936     

11953904

Вправа 417°

х  706

     53

  2118

 3530  

 37418

 

х    591

      289

    5319

  4728

 1182    

 170799

х  2468

     359

  22212

12340

7404   

886012

х  5245

       67

  36715

31470  

351415

х   465

     506

   2790

2325  

235290

х   1234

     2007

     8638

2468     

2476638

Вправа 418° Знайдіть число, яке:

1) у 46 разів більше за число 418;

2) у 3000 разів більше за число 270

х  418

     46

  2508

1672  

19228

х 270

    3000

  810000

 

 

 

Вправа 419°

1) 412 • 42 ‒ 7304 = 10000
3) (294 + 16) • (348 ‒ 279)=21390

х 412

    42

   824

1648  

17304

_17304

   7304

  10000

 

х  348

     16

  2088

  348 

  5568

+5568

   294

  5862

_5862 

   279

 5583

2) 85 • (870 ‒ 567) = 25755 
4) 294 + 16 • 348 ‒ 279 = 5583

_870

  567

  303

х 303

     85

  1515

 2424 

 25755

х 348

    16

 2088

 348 

 5568

+ 294

 5568

 5862

_5862

   279

  5583

5) (294 + 16) • 348 ‒ 279=107601

6) 294 + 16 • (348 ‒ 279) = 1398

+294

   16

  310

х   348

      310

    348

 1044    

 107880

_107880

      279

  107601

_348

  279

    69

х 69

   16

  414

    69  

 1104
+1104

    294

   1398

Завдання 420°

1) 603 • 84 + 2536 = 53188
3) 64 • 96 ‒ 77 = 6067

х  603

     84

  2412

 4824  

 50652

+50652

   2536

  53188

 

х  64

    96

  384

 576   

 6144

_6144

    77

 6067

2) 318 • 56 ‒ 5967 = 11841

4) 64 • (96 ‒ 77) = 1216

х  318

     56

  1908

 1590 

 17808

_17808

   5967

  11841

_96

 77

 19

х   64

    19

   576

   54  

  1216

Вправа 421° 

1) 17х + 432, якщо х = 58;

2) (739 ‒ х) • у, якщо х = 554, у = 4900.

Розв'язання

1) якщо х = 58, тоді 17х + 432 = 17 • 58 + 432 = 1418

2) якщо х = 554, у = 4900, тоді (739 ‒ х) • у = (739 ‒ 554) • 4900 = 906500

х  17

   58

  136

  85  

  986

+986

  432

 1418

 

 

_739

 554

 185

 

 

х185 

   4900

1665

740     

906500

Вправа 422°

1) 976 ‒ 24х, якщо х = 36;

2) х • 63 — у, якщо х = 367, у = 19 742.

Розв'язання

1) якщо х = 36, тоді 976 ‒ 24х = 976 ‒ 24 • 36 = 112

2) якщо х = 367, у = 19742, тоді х • 63 ‒ у = 367 • 63 ‒ 19742 = 3379

х 24

  36

144

72  

864

_ 976

  864

  112

 

 

х   367

      63

   1101

  2202  

  23121

_23121

 19742

  3379

 

 

Вправа 423° (Домашня практична робота) У записі 133  908 = МВСАОО буквами позначено цифри числа, що є результатом множення. Із цих букв складається прізвище видатного українського лікаря. Щоб розшифрувати слово, достатньо в наведеній таблиці під кожною цифрою записати літеру, яка стоїть на місті цієї цифри в правій частині даного запису. Яке прізвище цього лікаря? 

х   133

    908

   1064

1197   

120764

7

1

6

0

4

2

А

М

О

С

О

В

Завдання 424° Для нормального функціонування організму людина щодня має отримувати 500 мг вітаміну С. Паління однієї цигарки руйнує 25 мг вітаміну С. Скільки міліграмів цього вітаміну краде в себе той, хто викурює 12 цигарок на день? Скільки міліграмів вітаміну С надходитиме до його організму, якщо він споживатиме вітамін за нормою?

Розв’язання

1) 25 • 12 = 300 (мг) – вітаміну С краде у себе курець.

2) 500 – 300 = 200 (мг) – вітаміну надходитиме до організму курця.

Відповідь: 200 мг.

 

Вправа 425° Готуючись до школи, Буратіно купив 34 зошити по 12 сольдо і 18 зошитів по 16 сольдо. Скільки сольдо заплатив Буратіно за всі зошити?

Короткий запис

34 з. по 12 с.  ?

18 з. по 16 с.  ?

Вартість — ? 

Розв'язання

1) 12 • 34 = 408 (с.) ‒ заплатив за зошити по 12 сольдо.

2) 16 • 18 = 288 (с.) ‒ заплатив за зошити по 16 сольдо.

3) 288 + 408 = 696 (с.) ‒ заплатив за всі зошити.

Відповідь: за всі зошити Буратіно заплатив 696 сольдо.

 

Вправа 426° Кіт Матроскін продав 42 л молока по 96 к. за літр і 16 кг сиру по 2 грн (200 к.) за кілограм. Скільки грошей отримав Матроскін за свій товар?

Короткий запис

42 л по 96 к.  ?

16 кг по 200 к.  ?

Вартість — ? 

Розв'язання

1) 96 • 42 = 4032 (к.) ‒ грошей отримав за молоко.

2) 200 • 16 = 3200 (к.) ‒ грошей отримав за сир.

3) 4032 + 3200 = 7232 (к.) = 72 грн 32 к. ‒ грошей отримав за товар.

Відповідь: за свій товар кіт Матроскін отримав 72 грн 32 к.  

 

Завдання 427° За п’ять місяців (з травня по вересень) одна тополя поглинає 44 кг вуглекислого газу, а один дуб — 28 кг. На скільки більше кілограмів вуглекислого газу поглинають за цей період 40 тополь, ніж 40 дубів?

Розв’язання

1) 44 • 40 = 1760 (кг) – вуглекислого газу поглинають 40 тополь.

2) 28 • 40 = 1120 (кг) – вуглекислого газу поглинають 40 дубів.

3) 1760 – 1120 = 640 (кг)

Відповідь: на 640 кілограмів більше вуглекислого газу поглинають тополі, ніж дуби.

 

Вправа 428° Вирушивши в похід, Барвінок 14 год плив річкою на човні зі швидкістю 8 км/год і йшов пішки 23 год зі швидкістю 4 км/год. Який шлях, річкою чи суходолом, він подолав більший і на скільки кілометрів?

 

Швидкість

Час

Загальна відстань

Плив

8 км/год

14 год

?

На скільки ?

 

Йшов пішки

4 км/год

23 год

?

Розв'язання

1) 8 • 14 = 112 (км) ‒ шлях річкою.

2) 4 • 23 = 92 (км) ‒ шлях пішки.

3) 112 ‒ 92 = 20 (км) ‒ на стільки довший шлях річкою.

Відповідь: шлях річкою на 20 км більший, ніж шлях пішки.

 

Вправа 429° Івасик‒Телесик плив на моторному човні 5 год річкою зі швидкістю 27 км/год і 7 год озером зі швидкістю 21 км/год. Який шлях, річкою чи озером, був довшим і на скільки кілометрів?

 

Швидкість

Час

Загальна відстань

Річкою

27 км/год

5 год

?

На скільки ?

 

Озером

21 км/год

7 год

?

Розв'язання

1) 27 • 5 = 135 (км) ‒ шлях річкою.

2) 21 • 7 = 147 (км) ‒ шлях озером.

3) 147 ‒ 135 = 12 (км) ‒ на стільки довший шлях озером.

Відповідь: на 12 км довший шлях озером, ніж річкою.

 

Вправа 430 Порядок дій

1) (318 • 207 ‒ 64 934) • 276 + 604 • 88 = 299344

х   318

    207

  2226

 636   

 65826

 

_65826

 64934

    892

 

 

 

х     892

      276

     5352

   6244

 1784   

 246192

х   604

      88

   4832

  4832   

  53152

 

+246192

   53152

  299344

 

 

 

2) 869 • (61 124 ‒ 488 • 125) ‒ 509 • 74 = 70090

х  488

   125

  2440

  976

 488   

 61000

_61124

 61000

    124

 

 

 

х   869

    124

   3476

  1738 

  869    

 107756

х   509

     74

  2036

 3563  

 37666

 

_107756

   37666

   70090

 

 

 

Вправа 431

1) (214 • 104 + 7544) • 35 ‒ 508 • 722 = 676224

х  214

    104

    856

 214   

 22256

 

+22256

   7544

  29800

 

 

 

х 29800

    35

 1490

 894   

1043000

 

х    508

     722

    1016

  1016

 3556   

 366776

_1043000

   366776

   676224

 

 

 

2) 647 • (36 900 ‒ 255 • 144) ‒ 318 • 92 = 87204

х  255

   144

  1020

1020

255   

36720

_36900

 36720

    180

 

 

 

х  647

     180

  5176

  647    

 116460

 

х 318

    92

   636

2862  

29256

 

_116460

   29256

   87204

 

 

 

Вправа 432 З одного порту в інший одночасно відійшли теплохід і катер. Швидкість теплохода дорівнює 28 км/год, а швидкість катера — 36 км/год. Якою буде відстань між ними через 5 год після початку руху?

 

Швидкість

Час

Відстань

Теплохід

28 км/год

5 год

 

?

 

Катер

36 км/год

Розв'язання

1) 36 ‒ 28 = 8 (км) ‒ на стільки збільшується відстань між теплоходом і катером щогодини.

2) 8 • 5 = 40 (км) ‒ відстань між теплоходом і катером через 5 год.

Відповідь: через 5 год від початку руху відстань між теплоходом і катером буде 40 км.

 

Вправа 433 З одного села в одному напрямі вирушили одночасно два велосипедисти. Один із них їхав зі швидкістю 12 км/год, а другий — зі швидкістю 9 км/год. Якою буде відстань між ними через 6 год після початку руху?

 

Швидкість

Час

Відстань

I

12 км/год

6 год

 

?

 

II

9 км/год

Розв'язання

1) 12 ‒ 9 = 3 (км) ‒ на стільки збільшується відстань між велосипедистами щогодини.

2) 3 • 6 = 18 (км) ‒ відстань між велосипедистами через 6 год.

Відповідь: через 6 год від початку руху відстань між ними буде 18 км.

 

Вправа 434 З однієї станції в протилежних напрямах одночасно відійшли два поїзди. Один із них рухався зі швидкістю 64 км/год, а другий — зі швидкістю 57 км/год. Якою буде відстань між ними через 9 год після початку руху?

 

Швидкість

Час

Відстань

I

64 км/год

9 год

 

?

 

II

57 км/год

Розв'язання

1) 64 + 57 = 121 (км) ‒ на стільки збільшується відстань між поїздами щогодини.

2) 121 • 9 = 1089 (км) ‒ відстань між поїздами через 9 год.

Відповідь: через 9 год від початку руху відстань між поїздами буде 1089 км.

 

Вправа 435 З одного міста в протилежних напрямах виїхали одночасно два автомобілі. Швидкість одного з них дорівнювала 74 км/год, що на 8 км/год більше, ніж швидкість другого. Якою буде відстань між ними через 7 год після початку руху?

 

Швидкість

Час

Відстань

I

74 км/год

7 год

 

?

 

II

?, на 8 км/год менше

Розв'язання

1) 74 ‒ 8 = 66 (км/год) ‒ швидкість другого автомобіля

2) 74 + 66 = 140 (км) ‒ на стільки збільшується відстань між автомобілями щогодини.

3) 140 • 7 = 980 (км) ‒ відстань між автомобілями через 7 год.

Відповідь: через 7 год відстань між автомобілями 980 км.

 

Вправа 436 Із міст Конотоп і Сміла одночасно назустріч один одному виїхали велосипедист і легковий автомобіль. Велосипедист їхав зі швидкістю 11 км/год, а автомобіль — у 7 разів швидше. Знайдіть відстань між цими містами, якщо велосипедист і автомобіль зустрілися через 4 год після початку руху.

 

Швидкість

Час

Відстань

Велосипедист

11 км/год

4 год

 

?

 

Автомобіль

?, у 7 разів більше

Розв'язання

1) 11 • 7 = 77 (км/год) ‒ швидкість легкового автомобіля.

2) 11 + 77 = 88 (км) ‒ на стільки зменшується відстань між велосипедистом і автомобілем.

3) 88 • 4 = 352 (км) ‒ відстань між містами.

Відповідь: відстань між містами 352 км.

 

Вправа 437 Із двох селищ одночасно назустріч один одному вирушили велосипедист і пішохід. Пішохід рухався зі швидкістю 3 км/год, що в 4 рази менше від швидкості велосипедиста. Знайдіть відстань між селищами, якщо велосипедист і пішохід зустрілися через 3 год після початку руху.

 

Швидкість

Час

Відстань

Велосипедист

3 км/год

3 год

 

?

 

Пішохід

?, у 4 раз більше

Розв'язання

1) 3 • 4 = 12 (км/год) ‒ швидкість велосипедиста.

2) 3 + 12 = 15 (км) ‒ на стільки зменшується відстань між ними щогодини.

3) 15 • 3 = 45 (км) ‒ відстань між селищами.

Відповідь: відстань між селищами 45 км. 

 

Вправа 438 Чи є правильним твердження:

1) добуток двох натуральних чисел більший за їхню суму; Ні (1 • 1 < 1 + 1)
2) будь-яке натуральне число можна подати у вигляді добутку двох натуральних чисел; Так
3) будь-яке натуральне число можна подати у вигляді добутку двох різних натуральних чисел? Ні (1 = 1 • 1)

 

Вправа 439 Як зміниться добуток двох натуральних чисел, якщо:

1 ) один із множників збільшити у 8 разів; Добуток збільшиться у 8 разів.

2) один із множників зменшити в 5 разів; Добуток зменшиться у 5 разів.

3) кожний із множників збільшити в 6 разів; 

Добуток збільшиться у 36 разів (6 • 6 = 36)

4) один множник збільшити в 13 разів, а другий — у 40 разів; 

Добуток збільшиться у 520 разів (13 • 40 = 520)

5) один множник збільшити у 12 разів, а другий зменшити в 3 рази? 

Добуток збільшиться у 4 рази (12 : 3 = 4)

 

Вправа 440 Із двох хуторів, відстань між якими дорівнює З км, вийшли одночасно назустріч один одному дві хуторянки. Одна із них рухалася зі швидкістю 5 км/год, а друга — зі швидкістю 4 км/год. Якою буде відстань між хуторянками через 2 год після початку руху?

Розв'язання

1) 5 • 2 = 10 (км) ‒ відстань першої хуторянки.

2) 4 • 2 = 8 (км) ‒ відстань другої хуторянки.

3) 10 + 8 ‒ 3 = 15 (км) ‒ відстань між хуторянками (пішоходи йшли назустріч, тому відстань 3 км повторюється двічі).

Відповідь: через 2 год після початку руху відстань між пішоходами буде 15 км.

  

Вправа 441* Замість зірочок поставте такі цифри, щоб множення було виконано правильно:

х  43

   28

  344

  86  

 1204

х 52

  42

 104

208  

2184

х 98

    9

 882

 

 

х   66

   101

    66

 66   

 6666

Вправа 442 Замість зірочок поставте такі цифри, щоб множення було виконано правильно:

х   57

    69

  513

 342  

 3933

х  74

   17

  518

  74  

 1258

х 52

  11

  52

52  

572

х 254

    32

  508

762  

8128

Вправа 443  Сума й добуток чотирьох натуральних чисел дорівнюють 8. Що це за числа?

1, 2, 4 (1 + 1 + 2 + 4 = 8 і • • • 4 = 8)

  

Вправа 444 У записі 1 * 2 * 3 * 4 * 5 замініть зірочки на знак ≪+≫ або знак ≪•≫ та поставте дужки так, щоб значення отриманого виразу дорівнювало 100. 1 • (2 + 3) • 4 • 5 = 100 або (1 • 2 + 3) • 4 • 5 = 100

 

 

Завдання 445 У записі 1 * 2 * 3 * 4 замість кожної зірочки можна поставити знак «+» або знак «•». Чому дорівнює найбільше значення виразу, який можна отримати? 1 + 2 • 3 • 4 = 1 + 24 = 25

 

Вправи для повторення

Вправа 446 Знайдіть величину кута АВМ (рис. 148), якщо <MBK — прямий і <ABM = <CBK.

Розв'язання

АВС = 180° ‒ розгорнутий кут.

МВК = 90° ‒ прямий кут.

АВМ + СВК = АВС ‒ МВК = 180° ‒ 90° = 90°

За умовою задачі АВМ = СВК, тому 

2АВМ = 90°

АВМ = 90° : 2 = 45°

 

Вправа 447 Кут ABC дорівнює 72°, промінь BD — бісектриса кута ABC, промінь BE — бісектриса кута ABD. Обчисліть величину кута СВЕ.

Розв'язання

Промінь BD — бісектриса кута ABC, тому

СВD = АВD = АВС : 2 = 72° : 2 = 36°

Промінь BE — бісектриса кута ABD, тому

ЕВD = АВD : 2 = 36° : 2 = 18°

СВЕ = ЕВD + СВD = 36° + 18° = 54°

 

Вправа 448 За формулою а = b : 4 ‒ 6 знайдіть значення а, якщо:

1) b = 600; 

Якщо b = 600, тоді а = b : 4 ‒ 6 = 600 : 4 ‒ 6 = 150 ‒ 6 = 144

2) b = 64;

Якщо b = 64, тоді а = b : 4 ‒ 6 = 64 : 4 ‒ 6 = 16 ‒ 6 = 10

3) b = 24.

Якщо b = 24, тоді а = b : 4 ‒ 6 = 24 : 4 ‒ 6 = 6 ‒ 6 = 0

 

Вправа 449 Сума довжин першої і другої сторін трикутника дорівнює 33 см, першої і третьої — 39 см, другої і третьої — 42 см. Знайдіть периметр трикутника.

Розв'язання

1) 33 + 39 + 42 = 114 (см) ‒ подвійний периметр трикутника.

2) 114 : 2 = 57 (см) ‒ периметр трикутника.

Відповідь: периметр трикутника 57 см.

 

Задача від Мудрої Сови

Вправа 426 

1) Складіть із 10 сірників три квадрати. 

2) Складіть із 19 сірників шість квадратів.

3) Які чотири сірники треба забрати (рис. 149), щоб залишилося п’ять квадратів?

Розв'язання

------------------------ у підручниках за 2013, 2018 роки ----------------------- 

Вправа 402* До школи завезли апельсини, мандарини та лимони. Апельсинів було 94 кг, що в 7 разів менше, ніж мандаринів, і на 16 кг більше, ніж лимонів. Скільки всього кілограмів фруктів було завезено до школи?

Розв'язання:  94 + 94 • 7 + (94 - 16)

1) 94 • 7 = 658 (кг) ‒ мандаринів завезли.

2) 94 ‒ 16 = 78 (кг) ‒ лимонів завезли.

3) 94 + 658 + 78 = 830 (кг)

Відповідь: до школи завезли всього 830 кг фруктів.

 

Вправа 403* Школі виділили 8000 грн на покупку телевізора, фотоапарата і DVD‒програвача. Фотоапарат коштує 984 грн, що в 4 рази менше, ніж коштує телевізор, і на 1488 грн менше, ніж DVD‒програвач. Чи вистачить виділених грошей на покупку?

Розв'язання

1) 984 • 4 = 3936 (грн) ‒ ціна телевізора.

2) 984 + 1488 = 2472 (грн) ‒ ціна програвача.

3) 984 + 3936 + 2472 = 7392 (грн) ‒ вартість покупки.

4) 8000 > 7392

Відповідь: виділених грошей вистачить на покупку.

 

Вправа 418** Сума і добуток чотирьох натуральних чисел дорівнюють 8.

Що це за числа? 2, 4, 1

 

Вправа 416° 

х  418

     46

  2508

1672  

19228

х    133

     908

   1064

1197   

120764

х  626

     480

  5008

 2504   

 300480

Вправа 392 

х 304

    29

 2736

 608  

 8816

х    328

      406

    1968

 1312    

 133168

х  934

     260

  5604

1868    

242840

Вправа 393°  

1) 704 • 69 + 1424 = 50000

3) (938 ‒ 543) • 34 = 1343

х  704 

     69

  6336

 4224  

 48576

+48576

   1424

 

  50000

_938

  543

 

  395

х 395

    34

 1580

1185 

 

13430

Вправа 397° 

1) 693 • 100 = 69300

 

 

 

 

3) х 540

       20

    10800

 

 

5) х 760

      350

    380 

   228    

   266000

2) 974 • 1000 = 974000

 

 

 

 

4) 120 • 400 = 48000

 

 

 

 

6) х  460

       1800

     368

     46     

     828000

Вправа 398 

1) 214 • 10 = 2140

 

 

 

 

3) 10 000 • 546 = 5460000

 

 

 

 

5) х  580

       240 

     232 

   116     

   139200

2) 100 • 328 = 32800

 

 

4) х 140

       80

    11200

6) х 270

       3000

      810000

Завдання 426

На фермі є 78 корів, кожна з яких дає за день 12 л молока. Молоко з ферми вивозять у бідонах ємністю 40 л. Одного дня на фермі був 21 порожній бідон. Чи вистачить бідонів, щоб вивезти з ферми молоко, яке надоїли за цей день?

Розв’язання

1) 12 • 78 = 936 (л) – всього молока дають корови в день.

2) 936 : 40 = 23 (ост. 16)

Відповідь: не вистачить бідонів.

 

Вправа 419 При яких значеннях а є правильною рівність:

1) а • 5 = 5

   а = 5 : 5

   а = 1

4) а • 1 = 1 

    а = 1 : 1 

    а = 1

7) 0 • а = а

    а = 0

 

2) а • 5 = 0 

    а = 0 : 5

    а = 0

5) а • 1 = а

   а = 1 або а = 0

 

8) 0 • а = 0;

   а ‒ будь‒яке число

 

3) а • 5 = а

   а = 0

6) а • а = а

   а = 0 або а = 1

9) а • 1 = 0

   а = 0

Інші завдання дивись тут ...