Інші завдання дивись тут ...

Запитання

1. Що називають добутком числа а на натуральне число b, яке не дорівнює 1?

Добутком числа а на натуральне число b, яке не дорівнює 1, називають суму, що складається з Ь доданків, кожний з яких дорівнює а.

2. Як у рівності а • b = с називають число а? число b? число с? запис а • b?

Число а - множник, б - множник, с - добуток.

Запис а • b називають добутком чисел а і b.

3. Чому дорівнює добуток двох множників, один з яких дорівнює 1?

Якщо один із двох множників дорівнює 1, то добуток дорівнює іншому множнику:

а • 1 = 1 • а = а

4. Чому дорівнює добуток двох множників, один з яких дорівнює 0?

Якщо один із множників дорівнює нулю, то добуток дорівнює нулю: а • 0 = 0 • а = 0

5. У якому випадку добуток може дорівнювати нулю?

Якщо добуток дорівнює нулю, то хоча б один із множників дорівнює нулю.

Добуток двох чисел, відмінних від нуля, нулем бути не може.

6. Сформулюйте переставну властивість множення.

Переставна властивість множення: від перестановки множників добуток не змінюється.

7. Як записують у буквеному вигляді переставну властивість множення?

Переставну властивість множення у буквеному вигляді записують так: ab = Ьа

 

Розв’язуємо усно

Завдання 1

1) 20 + 20 + 20 = 20 • 3 = 60

2) 12 + 12 + 12 + 12 = 12 • 4 = 48

3) 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 • 5 = 35

 

Завдання 2

1) 6 + 4 • 3 ‒ 2 = 6 + 12 ‒ 2 = 16 

2) (6 + 4) • 3 ‒ 2 = 10 • 3 ‒ 2 = 30 ‒ 2 = 28

3) 6 + 4 • (3 ‒ 2) = 6 + 4 • 1 = 10

4) (6 + 4) • (3 ‒ 2) = 10 • 1 = 10

 

Завдання 3 Знайдіть добуток чисел 14 і 6 .

х 14

     6

   84

 

Завдання 4 Збільште число 18 у 3 рази.

х 18

     3

   54

 

Завдання 5 Знайдіть бічну сторону рівнобедреного трикутника, якщо його периметр на 12 см більший за основу.

Сума бічних сторін рівнобедреного трикутника дорівнює різниці периметра та основи, тому

12 : 2 = 6 (см) ‒ довжина бічної сторони рівнобедреного трикутника.

Відповідь: бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 6 см.

 

Завдання 6 Визначте вид трикутника, дві сторони якого дорівнюють 8 см і 12 см, а периметр — 28 см.

Розв'язання

1) 8 + 12 = 20 (см) ‒ сума двох сторін трикутника.

2) 28 ‒ 20 = 8 (см) ‒ третя сторона трикутника.

Отже, маємо трикутник у якого дві сторони дорівнюють 8 см, тому  трикутник - рівнобедрений. 

 

Завдання 7 Знайдіть периметр квадрата, якщо він більший за його сторону на 18 см.

Сума трьох сторін квадрата дорівнює різниці периметра квадрата і його сторони, тому

18 см : 3 = 6 см ‒ довжина сторони квадрата.

Р = 6 см • 4 = 24 см ‒ периметр квадрата.

Відповідь: периметр квадрата 24 см.

 

Завдання 8

1) a • 5 = a для а = 0 (0 • 5 = 0)

2) a • 1 = a для а = 1 (1 • 1 = 1)

3) a • a = a для а = 0, 1 (0 • 0 = 0, 1 • 1 = 1)

4) 0 • a = a хибне, бо 0 • а = 0

 

Вправи

Вправа 390° Запишіть суму у вигляді добутку:

1) 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 • 8 

2) 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 • 5 

3 ) n + n + n + n + n + n + n = n • 

4) 2 + 2 + ... + 2 = 2 • 101 

101 доданок

5) 5 + 5 + ... + 5 = 5 • m

m доданків

6) m + m +... + m = m • k

k доданків

 

Вправа 391° 

х   516

      32

   1032

 1548   

 16512

 

х   314

     258

   2512

  1570

  628     

  81012

х  626

     480

  5008

 2504   

 300480

 

х  418

     46

  2508

1672  

19228

 

х    133

     908

   1064

1197   

120764

 

х   1234

      567

    8638

  7404

 6170   

 699678

х   4519

        52

     9038

  22595  

  234988

х   215

    204

    860

 430    

 43860

х     2984

       4006

     17904

11936     

11953904

 

Вправа 392 

х  706

     53

  2118

 3530  

 37418

 

х    591

      289

    5319

  4728

 1182    

 170799

х  934

     260

  5604

1868    

242840

 

х 304

    29

 2736

 608  

 8816

 

х   465

     506

   2790

2325  

235290

 

х  2468

     359

  22212

12340

7404   

886012

х  5245

       67

  36715

31470  

351415

х    328

      406

    1968

 1312    

 133168

х   1234

     2007

     8638

2468     

2476638

 

Вправа 393°  

1) 704 • 69 + 1424 = 50000

 

 

 

 

х  704 

     69

  6336

 4224  

 48576

+48576

   1424

  50000

 

 

2) 412 • 42 ‒ 7304 = 10000

 

 

 

 

х 412

    42

   824

1648  

17304

_17304

   7304

  10000

 

 

3) (938 ‒ 543) • 34 = 13430

 

 

 

 

 _938

  543

  395

 

 

х 395

    34

 1580

1185 

13430

 4) 85 • (870 ‒ 567) = 25755 

 

 

 

 

 _870

  567

  303

 

 

 х 303

     85

  1515

 2424  

 25755

 5) (294 + 16) • (348 ‒ 279) = 21390

 

 

 

 

+294

   16

  310 

 

 

 _348

   279

    69

 

 

 х  310

    69 

  279

 186   

 21390

 6) 294 + 16 • 348 ‒ 279 = 5583

 

 

 

 

 х  348

      16

   2088

   348 

   5568

+5568

   294

  5862 

 

 

_5862 

   279

 5583

 

 

 7) (294 + 16) • 348 ‒ 279 = 107601

 

 

 

 

+294

   16

  310

 

 

 х   348

       310

      348

   1044   

   107880

_107880

     279

 107601

 

 

 8) 294 + 16 • (348 ‒ 279) = 1398

 

 

 

 

 _348

  279

   69

 

 

х   69

     16

    414

    69  

   1104  
 +1104

    294

   1398

 

 

  

Вправа 394 

1) 603 • 84 + 2536 = 53188

 

 

 

 

х  603

     84

  2412

 4824  

 50652

+50652

   2536

  53188

 

 

2) 318 • 56 ‒ 5967 = 11841

 

 

 

 

х  318

     56

  1908

 1590  

 17808

_17808

   5967

  11841

 

 

3) 64 • 96 ‒ 77 = 6067

 

 

 

 

х  64

    96

  384

 576   

 6144

_6144

    77

 6067

4) 64 • (96 ‒ 77) = 1216

 

 

 

 

_96

 77

 19

 

 

х   64

    19

   576

   54  

  1216

 

Вправа 395° 

1) 17х + 432, якщо х = 58;

2) (739 ‒ х) • у, якщо х = 554, у = 4900.

Розв'язання

1) якщо х = 58, тоді 17х + 432 = 17 • 58 + 432 = 1418

2) якщо х = 554, у = 4900, тоді (739 ‒ х) • у = (739 ‒ 554) • 4900 = 906500

х  17

   58

  136

  85  

  986

+986

  432

 1418

 

 

_739

 554

 185

 

 

х185 

   4900

1665

740     

906500

 

Вправа 396

1) 976 ‒ 24х, якщо х = 36;

2) х • 63 — у, якщо х = 367, у = 19 742.

Розв'язання

1) якщо х = 36, тоді 976 ‒ 24х = 976 ‒ 24 • 36 = 112

2) якщо х = 367, у = 19742, тоді х • 63 ‒ у = 367 • 63 ‒ 19742 = 3379

х 24

  36

144

72  

864

_ 976

  864

  112

 

 

х   367

      63

   1101

  2202  

  23121

_23121

 19742

  3379

 

 

 

Вправа 397° 

1) 693 • 100 = 69300

 

 

 

 

3) х 540

       20

    10800

 

 

5) х 760

      350

    380 

   228    

   266000

2) 974 • 1000 = 974000

 

 

 

 

4) 120 • 400 = 48000

 

 

 

 

6) х  460

       1800

     368

     46     

     828000

  

Вправа 398 

1) 214 • 10 = 2140

 

 

 

 

3) 10 000 • 546 = 5460000

 

 

 

 

5) х  580

       240 

     232 

   116     

   139200

2) 100 • 328 = 32800

 

 

4) х 140

       80

    11200

6) х 270

       3000

      810000

 

Завдання 399 Для нормального функціонування організму людина щодня має отримувати 500 мг вітаміну С. Паління однієї цигарки руйнує 25 мг вітаміну С. Скільки міліграмів цього вітаміну краде в себе той, хто викурює 12 цигарок на день? Скільки міліграмів вітаміну С надходитиме до його організму, якщо він споживатиме вітамін за нормою?

Розв’язання

1) 25 • 12 = 300 (мг) – вітаміну С краде у себе курець.

2) 500 – 300 = 200 (мг) – вітаміну надходитиме до організму курця.

Відповідь: 200 мг.

 

Вправа 400° Готуючись до школи, Буратіно купив 34 зошити по 12 сольдо і 18 зошитів по 16 сольдо. Скільки сольдо заплатив Буратіно за всі зошити?

Розв'язання:    12 • 34 + 16 • 18

1) 12 • 34 = 408 (с.) ‒ заплатив за зошити по 12 сольдо.

2) 16 • 18 = 288 (с.) ‒ заплатив за зошити по 16 сольдо.

3) 288 + 408 = 696 (с.) ‒ заплатив за всі зошити.

Відповідь: за всі зошити Буратіно заплатив 696 сольдо.

 

Завдання 401

На фермі є 78 корів, кожна з яких дає за день 12 л молока. Молоко з ферми вивозять у бідонах ємністю 40 л. Одного дня на фермі був 21 порожній бідон. Чи вистачить бідонів, щоб вивезти з ферми молоко, яке надоїли за цей день?

Розв’язання

1) 12 • 78 = 936 (л) – всього молока дають корови в день.

2) 936 : 40 = 23 (ост. 16)  треба 24 бідони.

Відповідь: не вистачить бідонів.

 

Вправа 402 Кіт Матроскін продав 42 л молока по 96 к. за літр і 16 кг сиру по 2 грн (200 к.) за кілограм. Скільки грошей отримав Матроскін за свій товар?

Розв'язання:  96 • 42 + 200 • 16

1) 96 • 42 = 4032 (к.) ‒ копійок віддав за молоко.

2) 200 • 16 = 3200 (к.) ‒ копійок віддав за сир.

3) 4032 + 3200 = 7232 (к.) = 72 грн 32 к. ‒ грошей отримав за товар.

Скільки грн у 7232 к.?

Міркуємо так. 100 к. = 1 грн. Отже, у 7232 к. стільки грн, скільки сотень у числі 7232, тобто 72, тому 7232 к. = 72 грн 32 к.

Відповідь: за свій товар кіт Матроскін отримав 72 грн 32 к.  

 

Завдання 403 За п’ять місяців (з травня по вересень) одна тополя поглинає 44 кг вуглекислого газу, а один дуб — 28 кг. На скільки більше кілограмів вуглекислого газу поглинають за цей період 40 тополь, ніж 40 дубів?

Розв’язання

1 спосіб

1) 44 – 28 = 16 (кг) – на стільки більше газу поглинає 1 тополя, ніж 1 дуб.

2) 16 • 40 = 640 (кг) – на стільки більше газу поглинають 40 тополь, ніж 40 дубів.

2 спосіб

1) 44 • 40 = 1760 (кг) – газу поглинають 40 тополь.

2) 28 • 40 = 1120 (кг) – газу поглинають 40 дубів.

3) 1760 – 1120 = 640 (кг) – на стільки більше газу поглинають 40 тополь, ніж 40 дубів.

Відповідь: на 640 кілограмів.

 

Вправа 404° Вирушивши в похід, Барвінок 14 год плив річкою на човні зі швидкістю 8 км/год і йшов пішки 23 год зі швидкістю 4 км/год. Який шлях, річкою чи суходолом, він подолав більший і на скільки кілометрів?

Розв'язання:  8 • 14 - 4 • 23

1) 8 • 14 = 112 (км) ‒ шлях річкою.

2) 4 • 23 = 92 (км) ‒ шлях пішки.

3) 112 ‒ 92 = 20 (км) ‒ на стільки шлях річкою більший, ніж шлях пішки.

Відповідь: шлях річкою на 20 км більший, ніж шлях пішки.

 

Вправа 405° Івасик‒Телесик плив на моторному човні 5 год річкою зі швидкістю 27 км/год і 7 год озером зі швидкістю 21 км/год. Який шлях, річкою чи озером, був довшим і на скільки кілометрів?

Розв'язання:  21 • 7 - 27 • 5

1) 27 • 5 = 135 (км) ‒ шлях річкою.

2) 21 • 7 = 147 (км) ‒ шлях озером.

3) 147 ‒ 135 = 12 (км) ‒ на стільки довший шлях озером, ніж річкою.

Відповідь: шлях озером довший на 12 км, ніж шлях річкою.

 

Вправа 406* 

1) (318 • 207 ‒ 64 934) • 276 + 604 • 88 = 299344

х   318

    207

  2226

 636   

 65826

 

_65826

 64934

    892

 

 

 

х     892

      276

     5352

   6244

  1784   

  246192

х   604

      88

   4832

  4832   

  53152

 

+246192

   53152

  299344

 

 

 

2) 869 • (61 124 ‒ 488 • 125) ‒ 509 • 74 = 70090

х  488

   125

  2440

  976

 488   

 61000

_61124

 61000

    124

 

 

 

х   869

    124

   3476

  1738 

  869    

 107756

х   509

     74

  2036

 3563  

 37666

 

_107756

   37666

   70090

 

 

 

 

Вправа 407

1) (214 • 104 + 7544) • 35 ‒ 508 • 722 = 676224

х  214

    104

    856

 214   

 22256

 

+22256

   7544

  29800

 

 

 

х 29800

    35

 1490

 894   

1043000

 

х    508

     722

    1016

  1016

 3556   

 366776

_1043000

   366776

   676224

 

 

 

2) 647 • (36 900 ‒ 255 • 144) ‒ 318 • 92 = 87204

х  255

   144

  1020

1020

255    

36720

_36900

 36720

    180

 

 

 

х  647

     180

  5176

  647    

 116460

 

х 318

    92

   636

2862  

29256

 

_116460

   29256

   87204

 

 

 

 

Вправа 408* З одного порту в інший одночасно відійшли теплохід і катер. Швидкість теплохода дорівнює 28 км/год, а швидкість катера — 36 км/год. Якою буде відстань між ними через 5 год після початку руху?

Розв'язання

1 спосіб

1) 36 ‒ 28 = 8 (км/год) ‒ швидкість віддалення теплохода і катера.

2) 8 • 5 = 40 (км) ‒ відстань між теплоходом і катером через 5 год.

2 спосіб

1) 36 ‒ 28 = 8 (км) ‒ відстань між теплоходом і катером через 1 год.

2) 8 • 5 = 40 (км) ‒ відстань між теплоходом і катером через 5 год.

3 спосіб

1) 28 • 5 = 140 (км) ‒ відстань теплохода.

2) 36 • 5 = 180 (км) ‒ відстань катера.

3) 180 ‒ 140 = 40 (км) ‒ відстань між теплоходом і катером. 

Відповідь: через 5 год від початку руху відстань між теплоходом і катером буде 40 км.

 

Вправа 409* З одного села в одному напрямі вирушили одночасно два велосипедисти. Один із них їхав зі швидкістю 12 км/год, а другий — зі швидкістю 9 км/год. Якою буде відстань між ними через 6 год після початку руху?

Розв'язання

1 спосіб

1) 12 ‒ 9 = 3 (км/год) ‒ швидкість віддалення.

2) 3 • 6 = 18 (км) ‒ відстань між велосипедистами через 6 год.

2 спосіб

1) 12 ‒ 9 = 3 (км) ‒ відстань між велосипедистами через 1 год.

2) 3 • 6 = 18 (км) ‒ відстань між велосипедистами через 6 год.

3 спосіб

1) 12 • 3 = 36 (км) ‒ відстань першого велосипедиста.

2) 9 • 3 = 27 (км) ‒ відстань другого велосипедиста.

3) 36 ‒ 27 = 18 (км) ‒ відстань між велосипедистами. 

Відповідь: через 6 год від початку руху відстань між ними буде 18 км.

 

Вправа 410* З однієї станції в протилежних напрямах одночасно відійшли два поїзди. Один із них рухався зі швидкістю 64 км/год, а другий — зі швидкістю 57 км/год. Якою буде відстань між ними через 9 год після початку руху?

Розв'язання

1 спосіб

1) 64 + 57 = 121 (км/год) ‒ швидкість віддалення.

2) 121 • 9 = 1089 (км) ‒ відстань між поїздами через 9 год.

2 спосіб

1) 64 + 57 = 121 (км) ‒ відстань між поїздами через 1 год.

2) 121 • 9 = 1089 (км) ‒ відстань між поїздами через 9 год.

3 спосіб

1) 64 • 9 = 576 (км) ‒ відстань першого поїзда.

2) 57 • 9 = 513 (км) ‒ відстань другого поїзда.

3) 576 + 513 = 1089 (км) ‒ відстань між поїздами. 

Відповідь: через 9 год від початку руху відстань між поїздами буде 1089 км.

 

Вправа 411* З одного міста в протилежних напрямах виїхали одночасно два автомобілі. Швидкість одного з них дорівнювала 74 км/год, що на 8 км/год більше, ніж швидкість другого. Якою буде відстань між ними через 7 год після початку руху?

Розв'язання

1 спосіб

1) 74 ‒ 8 = 66 (км/год) ‒ швидкість другого автомобіля.

2) 74 + 66 = 140 (км/год) ‒ швидкість віддалення автомобілів.

3) 140 • 7 = 980 (км) ‒ відстань між автомобілями через 7 год.

2 спосіб

1) 74 ‒ 8 = 66 (км/год) ‒ швидкість другого автомобіля.

2) 74 + 66 = 140 (км) ‒ відстань між автомобілями через 1 год.

3) 140 • 7 = 980 (км) ‒ відстань між автомобілями через 7 год.

3 спосіб

1) 74 ‒ 8 = 66 (км/год) ‒ швидкість другого автомобіля.

2) 74 • 7 = 518 (км) ‒ відстань першого автомобіля.

3) 66 • 7 = 462 (км) ‒ відстань другого автомобіля.

4) 518 + 462 = 980 (км) ‒ відстань між автомобілями через 7 год.

Відповідь: через 7 год відстань між автомобілями 980 км.

 

Вправа 412* Із міст Конотоп і Сміла одночасно назустріч один одному виїхали велосипедист і легковий автомобіль. Велосипедист їхав зі швидкістю 11 км/год, а автомобіль — у 7 разів швидше. Знайдіть відстань між цими містами, якщо велосипедист і автомобіль зустрілися через 4 год після початку руху.

Розв'язання

1 спосіб

1) 11 • 7 = 77 (км/год) ‒ швидкість автомобіля.

2) 11 + 77 = 88 (км/год) ‒ швидкість зближення.

3) 88 • 4 = 352 (км) ‒ відстань між містами.

2 спосіб

1) 11 • 7 = 77 (км/год) ‒ швидкість автомобіля.

2) 11 + 77 = 88 (км) ‒ відстань за 1 год.

3) 88 • 4 = 352 (км) ‒ відстань між містами.

3 спосіб

1) 11 • 7 = 77 (км/год) ‒ швидкість автомобіля.

2) 11 • 4 = 44 (км) ‒ відстань велосипедиста.

3) 77 • 4 = 308 (км) ‒ відстань проїхав автомобіль.

4) 44 + 308 = 352 (км) ‒ відстань між містами.

Відповідь: відстань між містами 352 км.

 

Вправа 413* Із двох селищ одночасно назустріч один одному вирушили велосипедист і пішохід. Пішохід рухався зі швидкістю 3 км/год, що в 4 рази менше від швидкості велосипедиста. Знайдіть відстань між селищами, якщо велосипедист і пішохід зустрілися через 3 год після початку руху.

Розв'язання

1 спосіб

1) 3 • 4 = 12 (км/год) ‒ швидкість велосипедиста.

2) 3 + 12 = 15 (км/год) ‒ швидкість зближення.

3) 15 • 3 = 45 (км) ‒ відстань між селищами.

2 спосіб

1) 3 • 4 = 12 (км/год) ‒ швидкість велосипедиста.

2) 3 + 12 = 15 (км) ‒ відстань за 1 год.

3) 15 • 3 = 45 (км) ‒ відстань між містами.

3 спосіб

1) 3 • 4 = 12 (км/год) ‒ швидкість велосипедиста.

2) 3 • 3 = 9 (км) ‒ відстань пішохода.

3) 12 • 3 = 36 (км) ‒ відстань велосипедиста.

4) 9 + 36 = 45 (км) ‒ відстань між селищами.

Відповідь: відстань між містами 352 км. 

 

Вправа 414* Чи завжди добуток двох натуральних чисел більший за їх суму?

Розв'язання

Ні, наприклад, 1 • 1 < 1 + 1, 1 • 2 < 1 + 2

 

Вправа 415* Як зміниться добуток двох натуральних чисел, якщо:

1 ) один із множників збільшити у 8 разів;

2) один із множників зменшити в 5 разів;

3) кожний із множників збільшити в 6 разів;

4) один множник збільшити в 13 разів, а другий — у 40 разів;

5) один множник збільшити у 12 разів, а другий зменшити в 3 рази?

Розв'язання.

1) добуток збільшиться у 8 разів;

2) добуток зменшиться у 5 разів;

3) добуток збільшиться у 36 разів (6 • 6 = 36);

4) добуток збільшиться у 520 разів (13 • 40 = 520);

5) добуток збільшиться у 4 рази (12 : 3 = 4)

 

Вправа 416** Із двох хуторів, відстань між якими дорівнює З км, вийшли одночасно назустріч один одному два пішоходи. Один із них рухався зі швидкістю 5 км/год, а другий — зі швидкістю 4 км/год. Якою буде відстань між пішоходами через 2 год після початку руху?

Розв'язання

1) 5 • 2 = 10 (км) ‒ відстань першого пішохода.

2) 4 • 2 = 8 (км) ‒ відстань другого пішохода.

3) 10 + 8 ‒ 3 = 15 (км) ‒ відстань між пішоходами (пішоходи йшли назустріч, тому відстань 3 км повторюється двічі).

Відповідь: через 2 год після початку руху відстань між пішоходами буде 15 км.

  

Вправа 417* Замість зірочок поставте такі цифри, щоб множення було виконано правильно:

х  43

   28

  344

  86  

 1204

х 52

  42

 104

208  

2184

х 98

    9

 882

 

 

х   66

   101

    66

 66   

 6666

 

Вправа 418** Замість зірочок поставте такі цифри, щоб множення було виконано правильно:

х   57

    69

  513

 342  

 3933

х  74

   17

  518

  74  

 1258

х 52

  11

  52

52  

572

х 254

    32

  508

762  

8128

  

Вправа 419** При яких значеннях а є правильною рівність:

1) а • 5 = 5

   а = 5 : 5

   а = 1

4) а • 1 = 1 

    а = 1 : 1 

    а = 1

7) 0 • а = а

    а = 0

 

2) а • 5 = 0 

    а = 0 : 5

    а = 0

5) а • 1 = а

   а = 1 або а = 0

 

8) 0 • а = 0;

   а ‒ будь‒яке число

 

3) а • 5 = а

   а = 0

6) а • а = а

   а = 0 або а = 1

9) а • 1 = 0

   а = 0

Вправа 420* У записі 1 * 2 * 3 * 4 * 5 замініть зірочки на знак ≪+≫ або знак ≪•≫ та поставте дужки так, щоб значення отриманого виразу дорівнювало 100.

Розв'язання

1 • (2 + 3) • 4 • 5 = 100 або (1 • 2 + 3) • 4 • 5 = 100

 

Завдання 421

У записі 1 * 2 * 3 * 4 замість кожної зірочки можна поставити знак «+» або знак «•». Чому дорівнює найбільше значення виразу, який можна отримати?

Розв’язання

1 + 2 • 3 • 4 = 1 + 24 = 25

 

Вправи для повторення

Вправа 422 Знайдіть величину кута АВМ (рис. 140), якщо <MBK — прямий і <ABM = <CBK.

Розв'язання

<АВС = 180° ‒ розгорнутий кут.

<МВК = 90° ‒ прямий кут.

<АВМ + <СВК = <АВС ‒ <МВК = 180° ‒ 90° = 90°

За умовою задачі <АВМ = <СВК, тому 

2<АВМ = 90°

<АВМ = 90° : 2 = 45°  

 

Вправа 423 Кут ABC дорівнює 72°, промінь BD — бісектриса кута ABC, промінь BE — бісектриса кута ABD. Обчисліть величину кута СВЕ. Рис. 140

Розв'язання

Промінь BD — бісектриса кута ABC, тому

<СВD = <АВD = <АВС : 2 = 72° : 2 = 36°

Промінь BE — бісектриса кута ABD, тому

<ЕВD = <АВD : 2 = 36° : 2 = 18°

<СВЕ = <ЕВD + <СВD = 36° + 18° = 54°

 

Вправа 424 За формулою а = b : 4 ‒ 6 знайдіть значення а, якщо:

1) b = 600; 2) b = 64; 3) b = 24.

Розв'язання

Якщо b = 600, тоді а = b : 4 ‒ 6 = 600 : 4 ‒ 6 = 150 ‒ 6 = 144

Якщо b = 64, тоді а = b : 4 ‒ 6 = 64 : 4 ‒ 6 = 16 ‒ 6 = 10

Якщо b = 24, тоді а = b : 4 ‒ 6 = 24 : 4 ‒ 6 = 6 ‒ 6 = 0

 

Вправа 425 Сума довжин першої і другої сторін трикутника дорівнює 33 см, першої і третьої — 39 см, другої і третьої — 42 см. Знайдіть периметр трикутника.

Розв'язання

1) 33 + 39 + 42 = 114 (см) ‒ подвійний периметр трикутника.

2) 114 : 2 = 57 (см) ‒ периметр трикутника.

Відповідь: периметр трикутника 57 см.

 

Задача від Мудрої Сови

Вправа 426 

1) Складіть із 10 сірників три квадрати. 

2) Складіть із 19 сірників шість квадратів.

3) Які чотири сірники треба забрати (рис. 141), щоб залишилося п’ять квадратів?

Розв'язання

 

------------------------ у підручнику за 2013 рік ----------------------- 

Вправа 402* До школи завезли апельсини, мандарини та лимони. Апельсинів було 94 кг, що в 7 разів менше, ніж мандаринів, і на 16 кг більше, ніж лимонів. Скільки всього кілограмів фруктів було завезено до школи?

Розв'язання:  94 + 94 • 7 + (94 - 16)

1) 94 • 7 = 658 (кг) ‒ мандаринів завезли.

2) 94 ‒ 16 = 78 (кг) ‒ лимонів завезли.

3) 94 + 658 + 78 = 830 (кг) ‒ фруктів завезли.

Відповідь: до школи завезли всього 830 кг фруктів.

 

Вправа 403* Школі виділили 8000 грн на покупку телевізора, фотоапарата і DVD‒програвача. Фотоапарат коштує 984 грн, що в 4 рази менше, ніж коштує телевізор, і на 1488 грн менше, ніж DVD‒програвач. Чи вистачить виділених грошей на покупку?

Розв'язання

1) 984 • 4 = 3936 (грн) ‒ ціна телевізора.

2) 984 + 1488 = 2472 (грн) ‒ ціна програвача.

3) 984 + 3936 + 2472 = 7392 (грн) ‒ вартість покупки.

4) 8000 > 7392

Відповідь: виділених грошей вистачить на покупку.

 

Вправа 418** Сума і добуток чотирьох натуральних чисел дорівнюють 8.

Що це за числа? 2, 4, 1

2 + 4 + 1 + 1 = 2 • 4 • 1 • 1 

Інші завдання дивись тут ...