Інші завдання дивись тут...

Завдання 123

Правильно:

в) 32 • 4 = 32 + 32 + 32 + 32

г) 32 • 4 = (30 + 2) • 4 = 30 • 4 + 2 • 4

 

Завдання  124 Множення

345 • 1  (345 > 1)   34 • 12 (34 > 12)   5 • 140 (140 > 5)   700 • 0  (700 > 0)

 

Завдання 125  а • b, де b — кількість однакових доданків

34 • 10   буде 10 доданків

34 • 15   буде 15 доданків

34 • 7    буде 7 доданків

34 • 20   буде 20 доданків

17 • 50   буде 50 доданків

 

Завдання 126  Порівняння чисел

46 • 3 > 46 • 2  на 46 більше, бо 46 + 46 < 46 + 46 + 46

54 • 4 > 50 • 4  на 16 більше, бо 50 • 4 + 4 • 4 > 50 • 4

25 • 5 >  20 • 4 на 45 більше, бо 20 • 5 + 5 • 5  < 20 • 4

 

Завдання 127  Порядок дій

7 • 8 + 9 • 6 = 56 + 54 = 110

8 • 5 + 7 • 6 = 40 + 42 = 82

9 • 9 – 8 • 8 = 81 - 64 = 17

 

Завдання 128

20 • 8 = 2 дес. • 8 = 16 дес.

10 • 3 = 1 дес. • 3 = 3 дес.

50 • 4 = 5 дес. • 4 = 20 дес.

70 • 3 = 7 дес. • 3 = 21 дес.

70 • 6 = 7 дес. • 6 = 42 дес.

50 • 5 = 5 дес. • 5 = 25 дес.

80 • 8 = 8 дес. • 8 = 64 дес.

28 • 3 = (20 + 8) • 3 = 60 + 24 = 84

23 • 2 = (20 + 3) • 2 = 40 + 6 = 46

23 • 4 = (20 + 3) • 4 = 80 + 12 = 92

23 • 8 = (20 + 3) • 8 = 160 + 24 = 184

230 • 2 = (200 + 30) • 2 =  400 + 60 = 460

230 • 4 = (200 + 30) • 4 = 800 + 120 = 920

23 дес. • 8 = (20 дес. + 3 дес.) • 8 = 184 дес.

Завдання 129

1 • 83 = 83      115 • 1 = 115    0 • 345 = 0      719 • 0 = 0

 

Завдання 130  На шкільній фотовиставці, присвя­ченій Дню знань, було 25 чорно–бі­лих світлин, а кольорових — у 4 рази більше. Скільки світлин було на вис­тавці?

Вирази: 25 + 25 • 4 і 25 + 25 + 25 + 25 + 25

25 + 25 • 4 = 25 + 25 + 25 + 25 + 25

 

Завдання 131  Практична робота. З фігур склади прямокутник та знайди периметр

Р = (4 см + 2 см 5 мм) • 2 = 12 см 10 мм = 13 см

 

Завдання 132

215 + 31 • 3 = 215 + 93 = 308

(54 + 46) • 3 = 100 • 3 = 300

40 • 5 + 170 = 200 + 170 = 370

120 • 3 + 250 • 2 = 360 + 500 = 860

35 • 3 – 70 = 105 + 70 = 175

764 • 0 + 764 • 1 = 764

 

Завдання 133 Тато купив Миколі 3 нові збірки казок, по 150 грн кожна, та 2 енциклопедії, по 250 грн кожна. Чи вистачить батькові грошей, щоб купити Миколі ще морозиво за 16 грн, якщо в нього була 1000 грн?

Розв'язання

1) 150 • 3 = 450 (грн)  витратив на збірки

2) 250 • 2 = 500 (грн)  – витратив на енциклопедії

3) 450 + 500 = 950 (грн) – витратив разом

4) 1000 – 950 = 50 (грн) – решта

50 грн > 16 грн

Відповідь: вистачить грошей ще на морозиво.

 

Завдання 134  Розмістили дужки, щоб значення дорівнювало 2; 50; 180

53 – (3 • 9 + 4 • 6) = 53 – (27 + 24) = 53 – 51 = 2

(53 – 3 • 9) + 4 • 6 = (53 – 27) + 24 = 26 + 24 = 50

(53 – 3 • 9 + 4) • 6 = (53 – 27 + 4) • 6 = 30 • 6 = 180

 

Завдання 135

8 • 4 = 32

16 • 4 = (8 • 2) • 4 = 8 • 4 • 2 = 32 • 2 = 64

8 • 4 = 32

16 • 2 = (8 • 2) • (4 : 2) = 8 • 2 • 2 = 32

5 • 4 = 20

10 • 12 = (5 • 2) • (4 • 3) = (5 • 4) • 2 • 3 = 20 • 6 = 120

8 • 3 = 24

4 • 3 = (8 : 2) • 3 = 8 • 3 : 2 = 24 : 2 = 12

 

Завдання 136 Протягом першого тижня щоденно кошеня випивало по 10 г молока. Протягом наступного тижня воно щоденно пило у 2 рази більше молока. У скільки разів більше молока випило кошеня протягом другого тижня? У два рази більше.

 

Завдання 137

25 • 8 = (25 • 2) • (8 : 2) = 100 • 4 = 400

5 • 18 = (5 • 2) • (18 : 2) = 10 • 9 = 90

5 • 28 = (5 • 2) • (28 : 2) = 10 • 14 = 140

4 • 125 = (4 : 2) • (125  2) = 2 • 250 = 500

8 • 125 = (8 : 2) • (125  2) = 4 • 250 = 1000

5 • 32 = (5 • 2) • (32 : 2) = 10 • 16 = 160

 

Завдання 138 Жаба живе 10 років, а слон — у 7 разів довше. Вік черепахи у 2 рази довший, ніж вік слона. На скільки років довше живе черепаха від жаби? Черепаха від слона?

Розв'язання

1) 10 • 7 = 70 (р.)  вік слона
2) 70 • 2 = 140 (р.) – вік черепахи
3) 140 – 10 = 130 (р.)  на стільки довше живе черепаха від жаби
4) 140 – 70 = 70 (р.)
Відповідь: на 130 років довше живе черепаха від жаби і на 70 років — від слона.
 

Завдання 139 Яблуня може рости 200 років, що в 5 разів менше, ніж дуб. Сосна може рости у 2 рази довше, а липа — у 3 рази довше, ніж яблуня. 

Склади 2 прості задачі за цими даними

Яблуня може рости 200 років, що в 5 разів менше, ніж дуб. Скільки років росте дуб?

Яблуня може рости 200 років, а сосна у 2 рази довше. Скільки років росте сосна?

 

Завдання 140 Мурашка за 1 хв проповзає 4 м. Скільки метрів вона подолає за 10 хв, рухаючись із однаковою швидкістю? За 20 хв?

Розв'язання
1) 4 • 10 = 40 (м) – проповзе за 10 хв
2) 4 • 20 = 80 (м) – проповзе за 20 хв
Відповідь: мурашка 40 метрів проповзе 10 хв, а 80 метрів — за 20 хвилин.
 

Завдання 141

25 • 4 = 100

(4 • 2) • 25 = (25 • 4) • 2 = 100 • 2 = 200

4 • (25 • 3) (25 • 4) • 3 = 100 • 3 = 300

12 • 25 = (25 • 4) • 3 = 100 • 3 = 300

24 • 25 = (25 • 4) • 6 = 100 • 6 = 600

 

Завдання 142

Досліди, чи всі чотирикутники — квадрати. Що спільне і відмінне у фігурах MNOP і UFXZ? Усі кути прямокутні, є чотирикутниками.  MNOP — квадрат, а UFXZ — прямокутник.

 

Завдання 143 Накресли 2 такі квадрати, щоб периметр першого був 8 см, а другого — у 3 рази більший. У скільки разів сторона дру­гого квадрата буде більшою від сторони першого?

8 : 4 = 2 (см)  довжина сторони першого квадрата

• 3 = 24 (см) – периметр другого квадрата 

24 : 4 = 6 (см)  довжина сторони другого квадрата

6 : 2 = 3 (рази)  у стільки разів сторона дру­гого квадрата буде більшою від сторони першого

Завдання 144

703 • 1 = 703

1 • 327 = 327

410 • 0 = 0

 541 • 0 = 0

231 • 3 = 693

215 • 4 = 860

0 • 415 = 0

0 • 100 = 0

Завдання 145 Для шкільної бібліотеки придбали 10 пачок художньої лі­тератури, по 12 книжок у кожній, і 8 пачок довідкової, по 15 книжок у кожній. Скільки всього книжок придбали для шкільної бібліотеки?

Розв'язання

1) 12 • 10 = 120 (кн.)  художня література
2) 15 • 8 = 120 (кн.)  довідкова література
3) 120 + 120 = 240 (кн.)
Відповідь: придбали 240 книжок для шкільної бібліотеки.
 

Завдання 146 Ціна цукерок в одному пакеті — 50 грн за кілограм, а в іншому — 100 грн за кілограм. Маса пакетів однакова. Вартість якого пакета більша і в скільки разів?

Розв'язання

100 : 50 = 2 (рази)
Відповідь: пакет вартістю 100 грн за кілограм більший у 2 рази.

Інші завдання дивись тут...