Інші завдання дивись тут...

Завдання 199  Порядок дій

a – b : c + c • d                               3, 1, 4, 2

(a • b) : c – (d : k) • m                     1, 2, 5, 3, 4

102 : 2 + 34 • 5 – 130 : 5                 1, 4, 2, 5, 3

730 : 10 – 84 : 4 + 800 : 20              1, 4, 2, 5, 3

 

Завдання 200

Числа, які діляться на 2 без остачі (таблиця ділення на число 2) – парні числа:

26, 40, 104, 328, 702, 430.

Числа, які діляться на 5 без остачі (таблиця ділення на число 5) – закінчуються цифрою 0 або 5: 40, 225, 430

Числа, які діляться на 10 без остачі – закінчуються цифрою 0: 40, 430

 

Завдання 201 Господарі зібрали з присадибної ділянки 43 кг моркви. На зиму моркву розфасу­вали в ящики, по 5 кг у кожний. Скіль­ки ящиків для цього знадобилося? Чи всі ящики були наповнені дощенту?

 

Завдання 202, 203  Ділення з остачею

1) 22 кружечки поділили на 3 групи по 6 кружечків і ще 4 кружечки залишилося: 22 : 3 = 6 (ост. 4), перевірка 6 • 3 + 4 = 18 + 4 = 22

 

2) 12 кружечків поділили на 5 груп по 2 кружечки і ще 2 кружечків залишилося: 12 : 5 = 2 (ост. 2), перевірка 2 • 5 + 2 = 10 + 2 = 12

 

Завдання 204

Ділення

 Перевірка

24 : 5 = 4 (ост. 4)

25 : 4 = 6 (ост. 1)

74 : 8

74 : 9

99 : 2

99 : 4

4 • 5 + 4 = 20 + 4 = 24

6 • 4 + 1 = 24 + 1 = 25

 

Завдання 204  Урожай груш з домашнього саду розклали в 7 ящиків, по 12 кг у кожний, і ще за­лишилося 9 кг груш. Скільки кілограмів груш було зібрано?

 

Завдання 205

3 чотирикутники: OPRS, XYZT, AMOR.   Прямокутники: XYZT, AMOR

Прямокутник, у якого всі сторони рівні: квадрата зі стороною 2 см.

m_pr_02_02_cm

Прямокутник, у якого одна сторона більша за суміжну на 2 см: прямокутник довжиною 4 см і шириною 2 см.

m_pr_04_02_cm

 

Завдання 206 Із клаптиків кольорового паперу діти склали килимок для лялькового театру.

1) Скільки клаптиків використано?

2) Скільки клаптиків трикутної, квадратної, прямокутної форми?

3) Які клаптики можна поділити на частини, щоб збільши­ти на 2 число клаптиків трикутної форми?

4) Які клаптики–фігури мають хоча б один прямий кут?

 

Завдання 207 Протягом трьох днів виставку художніх робіт відвідало 960 осіб. Першого дня було 315 відвідувачів, другого дня на 45 осіб більше, ніж першого. Скільки осіб відвідало ви­ставку третього дня?

 

Завдання 208

1) Чотирикутник АВСD є прямокутником.

2) Вершини та прямі кути фігури.

3) Визначення прямокутника.

4) Прямокутник має 4 сторони, 4 кути, 4 вершини.

5) Рівні сторони: AB = DC, BC = AD

6) Периметр прямокутника.

 

Завдання 209  Запиши цифрами всі трицифрові числа, які можна скласти, використовуючи такі слова: двісті, сорок, шістдесят, три, п'ять, вісім.

 

Завдання 210  Усі числа, більші від 150, але менші від 200, які ді­ляться без остачі на 5:

155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195

 

Завдання 211  У порядку зростання всі трицифрові числа, вико­ристовуючи цифри 3, 4, 7 (цифри в кожному числі не повто­рюються).

 

Завдання 212 Сума добутків чисел 170 і 3 та 225 і 2: 

170 • 3 + 225 • 2

 

 

 

Завдання 213

25 : 6 = 4 (ост. 1)

_76 |      5

  5   15 (ост. 1)

_26

  25

    1

_87 |    4

  8     12 (ост. 3)

  _7

    4

    3

73 : 10 = 7 (ост. 3)

Завдання 214

а) П'ять однакових наборів фломастерів коштують 300 грн. Скільки коштують 10 таких наборів фломастерів?

1 спосіб

300 : 5 • 10

2 спосіб

300 • (10 : 5)

 

б) За 180 грн купили 6 однакових наборів фломастерів. Скільки таких наборів можна купити за 210 грн?

210 : (180 : 6)

 

Завдання 215  Великий набір фломастерів коштує a грн, а малий — у b ра­зів дешевший. Скільки коштують с малих наборів?

Якщо a = 36, Ь = 4, с = 10, тоді а : b • с

 

Завдання 216

Якщо a = 130, b = 120, c = 4, d = 200, k = 2, тоді (a – b : c + d) • k

Якщо a = 30, b = 20, c = 15, тоді  a • b – b • c + c • a

 

Завдання 217

Обчислення

+586

  275

+356

  299

_646

  385

_520

  325

Перевірка

 

 

 

 

Перевірка

 

 

 

 

Завдання 218  У порядку зростання одиниці до­вжини, одиниці маси, одиниці часу, одиниці вартості:

1) 1 мм, 1 см, 1 дм, 1 м

2) 1 г, 1 кг, 1 ц, 1 т

3) 1 с, 1 хв, 1 год, 1 доба, 1 тиждень, 1 рік

4) 1 к., 1 грн

 

Завдання 219 Одиниці вимірювання

5 м 40 см = см

5 ц 20 кг = кг

7 дм 3 см = см

2 год 30 хв = хв

 

342 см = м см

219 кг = ц кг

41 см = дм см

185 хв = год хв.

 

Завдання 220

40 км + 265 км = 305 км

250 кг + 74 кг =324 км

13 год + 10 год = 23 год

173 м – 56 м

346 т – 60 т

25 хв – 17 хв

25 км • 2 = (20 км + 5 км) • 2 = 40 км + 10 км = 50 км

52 кг • 4

5 год • 6

18 м : 3

24 т : 8

60 хв : 2

 

Завдання 221

2 дм 5 см + 7 дм 2 см = 9 дм 7 см

5 м 45 см + 3 м 55 см = 8 м + 100 см = 9 м

10 год 40 хв – 5 год 25 хв = 5 год 15 хв

45 т 2 ц – 13 т = 32 т 2 ц

40 м • 2 = 80 м

3 год • 3 = 9 год

20 см • 2 = 40 см

10 хв • 3 = 30 хв

80 т : 4 = 20 т

35 грн : 5 = 7 грн

8 т 4 ц : 4 = 2 т 1 ц

5 грн 10 коп. : 5 = 1 грн 2 коп.

Завдання 222

а) Полічили сотнями до 1000 в прямому і зворотному напрямках:

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100

б) Числа, які більші за 110 і менші від 126: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125. Їх 125 – 111 + 1 = 15

в) Розв'язки нерівності 110 < a < 126 знайдемо: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125

 

Завдання 223

а) Квадратів на кожному рисунку

б) Квадратна дошка розділена на квадрати двох кольорів (див. рисунок).

Чи можна цю дошку розрізати на прямокутники, що склада­ються з двох квадратиків різ­них кольорів?

Інші завдання дивись тут...