Інші завдання дивись тут...

Завдання 274,275 Ділення на число 6 та ділення на число 7

1 дес. 3 од. = 13 од.

5 дес. 1 од. = 51 од.

3 дес. 4 од. = 34 од.

7 дес. = 70 од.

3 сот. = 30 дес.

1 сот. 7 дес. = 17 дес.

3 сот. 2 дес. = 32 дес.

5 сот. 20 од. = 52 дес.

Завдання 276  Ділення з остачею

7 : 3 = 2 (ост. 1)    перевірка  2 • 3 + 1 = 7

8 : 5 = 1 (ост. 3)    перевірка  1 • 5 + 3 = 8

38 : 3 = 12 (ост. 2) перевірка  12 • 3 + 2 = 38

40 : 6 = 6 (ост. 4)  перевірка   6 • 6 + 4 = 40

 

Завдання 277 Для чотирьох класів купили однакові ве­ликі набори креслярського приладдя на суму 952 грн. Яка ціна одного набору?

Розв'язання

_952 |  4  

  8       238 (грн)

_15

  12

  _32

    32

      0   

Відповідь: ціна набору 238 гривень.

 

Завдання 278, 279 Письмове ділення

_822 |  3  

  6       274

_22

  21

  _12

    12

      0   

_985 |    5  

  5         197

_48

  45

  _35

    35

      0

_576 |    4  

  4        144

_17

  16

  _16

    16

      0 

х 135

      3

  405

Завдання 280 Учні четвертих класів за перший тиждень підклеїли в біб­ліотеці 286 книжок, за другий — на 86 книжок більше, а за третій тиждень — у 2 рази менше, ніж за перші два тижні разом. Скільки всього книжок підклеїли учні за три тижні?

Розв'язання

1) 286 + 86 = 372 (кн.) – за другий тиждень
2) 372 + 286 = 658 (кн.) – разом за перші два тижні
3) 658 : 2 = 329 (кн.) – за третій тиждень
4) 658 + 329 = 987 (кн.)
Відповідь: за три тижні учні підклеїли 987 книжок.

 

Завдання 281 У літньому таборі відпо­чивало 232 дітей. Поло­вина з них брала участь у спортивних змаганнях, а восьма частина дітей були арбітрами. Скільки дітей змагалося і скільки були суддями?

Розв'язання

1) _232 |  2  

     2       116 (д.) – змагалося дітей

       3

       2

      _12

        12

         0   

2) _232 |  8  

     16      29 (д.)

       72

       72

         0  

Відповідь: змагалося 116 дітей, були суддями 29 дітей.

 

Завдання 282  Рівняння

х • 5 = 364 + 296

х • 5 = 660

х = 660 : 5

х = 132

х • 9 = 1000 – 1

х • 9 = 999

х = 999 : 9

х = 111

(1000 – 125) : х = 7

875 : х = 7

х = 875 : 7

х = 125

Завдання 283

х • 8 = 984

х = 984 : 8

х = 123

2 • х = 586

х = 586 : 2

х = 293

456 : х = 8

х = 456 : 8

х = 57

х : 5 = 193

х = 193 • 5

х = 965

Завдання 284 У початкових класах навчається 336 учнів. Одна четверта всіх учнів — четвертокласники. Скільки учнів в одному четвертому класі, якщо цих класів три і кількість учнів у них однакова?

Розв'язання

1) _336 |  4  

     32       84 (уч.) – четвертокласники

       16

       16

         0   

2) 84 : 3 = (60 + 24) : 3 = 28 (уч.)

Відповідь: в одному четвертому класі 28 учнів.

 

Завдання 285

_576 |  9  

  54      64

 _36

   36

     0

_392 |  7  

 35       56

 _42

   42

     0 

_968 |   8  

  8        121

_16

  16

   _8

     8

     0 

Завдання 286 Натуральні числа

Полічили одиницями від 109 до 90: 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90.

Названо 20 чисел.

Групи чисел за кількістю цифр: двоцифрові (99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90),  трицифрові (109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100).

 

Завдання 287  Довжина річки Інгулець 549 км, а річка Турія в 3 рази ко­ротша. Обчисли довжину річки Турії.

Розв'язання

1) _549 |  3  

     3       183 (км)

    _24

     24

      _9

        9

         0   

Відповідь: довжина річки Турії 183 кілометри.

 

Завдання 288, 290  Цифр у частці

490 : 2 = (400 + 80 + 10) : 2 = 200 + 40 + 5 = 245

370 : 2 = (200 + 160 + 10) : 2 = 100 + 80 + 5 = 185

520 : 4 = (400 + 120) : 2 = 200 + 60 = 260

 

Завдання 292 

_357 | 3   

  3       119

  _5

    3

   _27

     27

      0

_336 |  6  

  30       56

  _36

    36

      0

_210 |  6  

 18       35

 _30

   30

     0 

_441 | 7  

  42     63

  _21

    21

      0

Завдання 293 До шкільної їдальні завезли 28 кг пшеничного хліба, що у 2 рази менше, ніж житнього. Одну четверту всього хліба з'їли учні початкових класів, решту — старшокласники. Скільки кілограмів хліба з'їли старшокласники?

Розв'язання

1) 28  2 = 56 (кг) – житній хліб
2) 28 + 56 = 84 (кг) – увесь хліб
3) 84 : 4 = 21 (кг) – з'їли хліба учні початкових класів
4) 84  21 = 63 (кг.)
Відповідь: старшокласники з'їли 63 кілограми хліба.
Склади свою задачу.
На один день до шкільної їдальні привозять 15 кг хліба. Скільки кілограмів такого хліба привозять на тиждень до шкільної їдальні?
Розв'язання
1) 15 • 7 = 105 (кг)
Відповідь: на тиждень до шкільної їдальні привозять 105 кілограмів хліба.

 

Завдання 294  Порядок дій

(170 + 173) : 7 = 343 : 7 = 49

+170

  173

  343

_343 |  7  

 28      49

 _63

   63

     0 

(784 – 530) • 3 = 254 • 3 = 762

_784

  530

  254

х 254

      3

   762

(891 – 315) : 2 = 576 : 2 = 288

_891

 315

 576

_576 |  2  

  4      288

 _17

   16

    _16

      16

        0

Завдання 295, 296  Поділи круг на 4 рівні частини. Зафарбуй кожну частину ін­шим кольором.

Проведено 4 радіуси. Проведено 2 діаметри. У цілому 4 четвертини.

 

Завдання 297

(173 + 262) : 5 = 435 : 5 = 87

+173

  262

  435

_435 |  5 

 40      87

 _35

   35

      0 

(471 – 315) • 6 = 156 • 6 = 936

_471

  315

  156

х 156

      6

   936

(1000 – 48) : 8 = 952 : 8 = 119

_1000

     48

    952

_952 |  8  

  8      119

 _15

    8

   _72

     72

       0

Завдання 298  Відстань до школи Богдан подолав за 9 хв, зробивши 891 крок, а Данило робить до школи лише одну третину цих кроків. Скільки кроків робить Данило? Скільки часу затрачає на дорогу Данило, якщо за 1 хв він робить стільки само кроків, як Богдан?

Розв'язання

1) _891 |  3  

     6      297 (кр.) – кроків зробив Данило

    _29

     27

      _21

        21

          0

2) _891 |  9  

     81       99 (кр.) – роблять кроків за 1 хв

       81

       81

         0   

3) _297 |  99  

     297      3 (хв)

        0

Відповідь: Данило робить 297 кроків за 3 хвилини.   

 

Завдання 299

_273 | 7  

 21      39

 _63

   63

     0

_464 |   3  

  3       148

_14

  12

  _24

    24

      0

_632 |   2  

  6        316

  _3

    2

  _12

    12

      0

Інші завдання дивись тут...