Інші завдання дивись тут... 

Завдання 369

400 : 2 = 80

960 : 20 = 96 : 2 = (80 + 16) : 2 = 48
650 : 50 = 65 : 5 = (50 + 15) : 5 = 13
 
400 : 20 = 40 : 2 = 8
960 : 40 = 96 : 4 = (80 + 16) : 4 = 28
840 : 70 = 84 : 7 = (70 + 14) : 7 = 12
 

400 : 200 = 4 : 2 = 8

840 : 30 = 84 : 3 = (60 + 24) : 3 = 28
780 : 60 = 78 : 6 = (60 + 18) : 6 = 13
 
40 • 20 = 800
420 – 139 = 420 – 120 – 19 = 300 – 19 = 281
420 + 139 = 559
 
Завдання 370
750 : 50 = 15
1) 750 > 50 у 15 разів
2) 50 < 750 у 15 разів
3) 15 < 750 у 50 разів
4) 750 > 15 у 50 разів
 
Завдання 371 У чотирьох однакових сервізах 24 чашки. Скільки чашок в одному сервізі? У восьми таких сервізах?
Розв'язання
1) 24 : 4 = 6 (ч.)  в одному сервізі
2) 6 • 8 = 48 (ч.)
Відповідь: в одному сервізі 6 чашок, а у восьми таких сервізах 48 чашок.
Чи можна знайти відповідь на останнє запитання двома способами? Можна
1) 24 : 8 = 3 (р.)  у стільки разів більше
2) 24 • 3 = 72 (ч.)
 
Завдання 372 Три однакові сервізи по 6 чашок коштують 540 грн. Яка ціна однієї чашки?
Коротка схема
3 с., 6 ч. — 540 грн
1 с., 1 ч. — ?
Розв'язання
1-й спосіб
1) 540 : 3 = 180 (грн)  коштують 6 чашок в 1 сервізі
2) 180 : 6 = 30 (грн)
2-й спосіб
1) 540 : 6 = 90 (грн) – коштує 1 чашка в 3 сервізах
2) 90 : 3 = 30 (грн)
3-й спосіб
1) 6 • 3 = 18 (ч.) – всього чашок
2) 540 : 18 = 30 (грн)
Відповідь: ціна чашки 30 гривень.
 
Завдання 373 За 3 год 5 робітників спорудили 180 м паркану. Скільки метрів паркану споруджував 1 робітник за 1 год, якщо вони працювали з однаковою продуктивністю? 
Коротка схема
3 год, 5 р. — 180 м
1 год, 1 р. — ?
Розв'язання
1-й спосіб
1) 180 : 3 = 60 (м) – 5 робітників за 1 годину
2) 60 : 5 = 12 (м)
2-й спосіб
1) 180 : 5 = 36 (м) – 1 робітник за 3 години
2) 36 : 3 = 12 (м)
Відповідь: за годину робітник споруджував 12 метрів паркану.
 
Діаметр кола 12 см, тому 12 : 2 = 6 (см) – радіус цього кола.
Рівняння: х • 2 = 12
х = 12 : 2
х = 6 (см)
Побудували коло з радіусом 6 см. 

1/2 > 1/4
 
Завдання 375 Накресли прямокутник зі сторонами 10 см і 2 см. Яку найменшу кількість квадратів можна утворити з цього прямокутника? 16 квадратів. А яку найбільшу? 64 квадратів

8 см = 1 см • 8

2 см = 1 см • 2

1) 8 • 2 = 16 (кв.)  квадратів зі стороною 1 см.

Квадрат зі стороною 1 см має 4 квадратики зі стороною 5 мм (клітинки зошита).

2) 16 • 4 = (10 + 6) • 4 = 64 (кв.)  квадратиків (клітинок зошита).

 

Завдання 376 Вік 3–річного кота відповідає віку 15–річної людини. Якщо котові 8 років, то за людськими мірками це 40 років, а якщо 14 — то це 70 людських років. Найстарший кіт світу (у Великобританії) прожив 32 роки. Досліди, скільком людським рокам відповідає цей котячий вік.
Розв'язання

1) 15 : 3 = 5 (разів)  у стільки разів вік людини більший.

2) 32 • 5 = (30 + 2) • 5 = 150 + 10 = 160 (р.)

Відповідь: вік кота 32 роки відповідає 160 людським рокам.

 

Завдання 377 Рівняння

356 + х = 4 + 356

х = 4

150 • х = 5 • 150

х = 5

156 : х = 156 : 4

х = 4

720 – 54 = х – 54

х = 720

Завдання 378  Порівняння чисел

240 • 2 + 120 • 3 < 150 • 6
240 : 2 + 120 : 3 = 800 : 5
72 • 9 + 28 • 9 = 100 • 9
240 : 20 – 120 : 30 = 240 : 30
480 : 4 – 160 : 4 = 320 : 4
79 • 1 – 79 • 0 < 80 • 1
1 м > 1 дм у 10 разів          (1 м : 1 дм = 10 дм : 1 дм = 10)
1 м > 1 см у 100 разів         (1 м : 1 см = 100 см : 1 см = 100) 
1 кг > 1 г у 1000 разів         (1 кг : 1 г = 1000 г : 1 г = 1000)
1 ц > 1 кг у 100 разів          (1 ц : 1 кг = 100 кг : 1 кг = 100)
1 грн > 1 коп. у 100 разів     (1 грн : 1 коп. = 100 коп. : 1 коп. = 100)
 
Завдання 380

На скільки відрізок 12 см довший від відрізка 12 мм? 

12 см – 12 мм = 120 мм – 12 мм = 108 мм

На скільки 1 м коротший від 1 км? 

1 км – 1 м = 1000 м – 1 м = 999 м

У скільки разів 1 т важча від 1 ц? 

1 т : 1 ц = 10 ц : 1 ц = 10

У скільки разів 1 кг легший від 1 ц? 

1 ц : 1 кг = 100 кг : 1 кг = 100

 

Завдання 381
Круглі числа (запис закінчується цифрою 0): 40, 50, 70, 340, 700
 

х 30

  20

  600

х 40

   10

   400

х 30

   30

   900

х 50

   20

   1000

х 20

  30

  600

х 20

   40

   800

х 20

   50

   1000

х 10

   70

   700

Завдання 383  Ділення способом добору частки

450 : 150 = х,  х • 150 = 450, 3 • 150 = 450

Отже, 450 : 150 = 3

 

360 : 180 = х, х • 180 = 360, 2 • 180 = 360

Отже, 360 : 180 = 2

 

600 : 150 = х, х • 150 = 600, 4 • 150 = 600

Отже, 600 : 150 = 4

 

480 : 240 = х, х • 240 = 480, 2 • 240 = 480

Отже, 480 : 240 = 2

 

750 : 250 = х, х • 250 = 750, 3 • 250 = 750

Отже, 750 : 250 = 3

 

660 : 220 = х, х • 220 = 660, 3 • 220 = 660

Отже, 660 : 220 = 3

 

390 : 130 = х, х • 130 = 390, 3 • 130 = 390

Отже, 390 : 130 = 3

 

660 : 110 = х, х • 110 = 660, 6 • 110 = 660

Отже, 660 : 110 = 6

 

Завдання 384 Кількість цифр у частці – одноцифрове число
270 : 90 = 27 : 9 = 3
270 : 30 = 27 : 3 = 9
360 : 6 
360 : 60 = 36 : 6 = 6
720 : 90 = 72 : 9 = 8
720 : 120 = 72 : 12 = 6
750 : 3 
750 : 25 = 75 : 25 = 3

 

Завдання 385 За один місяць господар будинку платить за використання холодної води 65 грн, що становить 1/3 платні за гарячу воду. Скільки гривень сплачує господар за використання холодної і гарячої води за півроку (6 місяців)?
Розв’язання

1) 65 • 3 = (60 + 5) • 3 = 180 + 15 = 195 (грн) – плата за гарячу воду за 1 місяць

2) 195 + 65 = 260 (грн) – плата за холодну і гарячу воду за 1 місяць

3) 260 • 6 = (200 + 60) • 6 = 1200 + 360 = 1560 (грн)

Відповідь: за холодну і гарячу воду за півроку господар сплачує 195 грн.

 

Завдання 386 Для дитячого садка купили 5 дерев’яних гойдалок, по 140 грн кожна, і 4 гумові м’ячі, по 25 грн кожний. У скільки разів вартість гойдалок більша від вартості м’ячів?

Розв’язання

1) 140 • 5 = (100 + 40) • 5 = 700 (грн) – вартість дерев'яних гойдалок.

2) 25 • 4 = (20 + 5) • 4 = 100 (грн) – вартість гумових м’ячів.

3) 700 : 100 = 7 (разів)

Відповідь: у 7 разів вартість гойдалок більша від вартості м’ячів.

 

Завдання 387 Обчисли значення виразів.
17  16 + 17  14 = 272 + 238 = 510
17  16 – 17  14 = 272  238 = 34
26  24 + 26  6 = 624 + 156 = 780
26  24 – 26  14 = 624  364 = 260
Чи можна спростити обчислення цих виразів? Можна.
17  16 + 17  14 = 17   (16 + 14) = 17 • 30 = 510
17  16 – 17  14 = 17 • (16 – 14) = 17 • 2 = 34
26  24 + 26  6 = 26   (24 + 6) = 26 • 30 = 780
26  24 – 26  14 = 26 • (24 – 14) = 26 • 10 = 260
 
Завдання 388

630 : 210 = 63 : 21 = 3

480 : 120 = 48 : 12 = 4

480 : 160 = 48 : 16 = 3

240 : 80 = 24 : 8 = 3

720 : 90 = 72 : 9 = 8

720 : 240 = 72 : 24 = 3

З0 • 5 = 150

40 • 8 = 320

20 • 9 = 180

18 • 18 + 19 • 19 = 324 + 361 = 685

21 • 21 – 20 • 20 = 441 – 400 = 41

36 •  15 – 35 • 15 = 15 • (36 – 35) = 15

Завдання 389 Дізнайся, яка оплата за використання холодної й гарячої води у твоєму будинку чи квартирі (числові дані округли до гривень). Склади і розв’яжи задачу, подібну до задачі № 385, за власними даними.

За один місяць господар дому платить за використання холодної води 20 грн, що становить 1/4 плати за гарячу воду. Скільки гривень сплачує господар за використання холодної та гарячої води за півроку (6 місяців)?

Розв’язання

1) 20 • 4 = 80 (грн)  плата за гарячу воду за 1 місяць.

2) 20 + 80 = 100 (грн)  плата за холодну і гарячу воду за 1 місяць.

3) 100 • 6 = 600 (грн)

Відповідь: господар сплачує за використання холодної та гарячої води за півроку 600 грн.

 

Завдання 390
Знайди добуток чисел 25 і 17.
х 25
   17
 425
а) Досліди, у скільки разів отриманий добуток більший від першого множника, другого.
425 > 25 у 17 разів 
425 > 17 у 25 разів 
б) У скільки разів перший множник менший від добутку? Другий множник від добутку?
25 < 425 у 17 разів
17 < 425 у 25 разів
Чи можна відповісти на ці запитання без виконання обчислень? Ні.

Інші завдання дивись тут...