Інші завдання дивись тут... НАГРІВАННЯ ПОВІТРЯ. НАГРІВАННЯ ПОВІТРЯ: сонячні промені проходять через прозоре повітря, затримує їх і нагрівається  непрозора земна поверхня, від неї уже нагрівається повітря. Темна поверхня нагрівається швидше і більше, ніж світла. Оскільки спочатку нагрівається
Категорія : Природознавство

Інші завдання дивись тут... МАСШТАБ. МАСШТАБ — це міра зменшення відстаней на місцевості підчас зображення їх на глобусі, карті або плані. Дає змогу: • перевести великі відстані на місцевості в малі на карті; • за картою визначати дійсні розміри об'єктів на місцевості; •
Категорія : Природознавство

Інші завдання дивись тут... НЕБЕСНІ ТІЛА Небесні тіла - це все те, що знаходиться на небі, за межами Землі (зорі, планети, комети, астероїди, метеороїди, супутники тощо).    ЗОРІ.        СОНЦЕ.   ПЛАНЕТИ.   МАЛІ НЕБЕСНІ ТІЛА.  Інші завдання дивись тут...
Категорія : Природознавство

Інші завдання дивись тут... ЧИННИКИ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ УМОВИ ЖИТТЯ НА ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ: наявність води, повітря, достатньо світла і тепла.   ЧИННИКИ СЕРЕДОВИЩА – умови середовища, які впливають на організми. Розрізняють чинники неживої і живої природи. Чинники неживої природи:  Чинник
Категорія : Природознавство

Інші завдання дивись тут... БАКТЕРІЇ, ЇХНІ ОЗНАКИ, КОРИСНІ ТА ШКІДЛИВІ БАКТЕРІЇ. БАКТЕРІЇ - найдавніші організми на Землі, вони мешкають всюди - у воді, ґрунті, різних організмах, у повітрі, на різних предметах, у тілі рослин, тварин, людини, в гарячих джерелах і в льодовиках.   ОЗНАКИ
Категорія : Природознавство

Інші завдання дивись тут... ГРИБИ, ОЗНАКИ ГРИБІВ, РІЗНОМАНІТНІСТЬ ГРИБІВ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ. 13 вересня – день грибника.   Будова шапинкового гриба: • підземна грибниця (довгі тонкі нитки в ґрунті, частинками можуть розмножуватися); • наземне плодове тіло (має ніжку та шапинку й
Категорія : Природознавство

Інші завдання дивись тут... ТВАРИНИ, ОЗНАКИ ТВАРИН, ЗНАЧЕННЯ ТВАРИН, ГРУПИ ТВАРИН. Фауна – тваринний світ. Зоологія – наука, що вивчає тварин.   Органи - частина організму певної будови та призначення. Організм багатоклітинних тварин складається з органів, які мають певне
Категорія : Природознавство

Інші завдання дивись тут... ПОРИ РОКУ НА ЗЕМЛІ. Земля здійснює водночас два рухи - обертається навколо своєї осі (зміна дня і ночі) і навколо Сонця (зміна пір року).   Рік – час повного оберту Землі навколо Сонця, що становить 365,25 діб. Оскільки  наш календар налічує 365 діб, тому
Категорія : Природознавство

Інші завдання дивись тут... ПРАВИЛА РОБОТИ З КАРТОЮ. • Стій біля карти так, щоб не закривати її собою.   • Показуй географічні об'єкти указкою.   • Показуй не назви, а умовні знаки, якими вони позначені на карті.   • Обводь указкою межі рівнин, гір, берегові лінії
Категорія : Природознавство

Інші завдання дивись тут... СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ЗЕМЛІ, ГЛОБУС ТА ГЕОГРАФІЧНА КАРТА. Географія (від грецького гео – «земля», графо – «пишу») – землеопис, наука, що вивчає поверхню землі. Картографія (з латинської карта означає «аркуш, папір», з
Категорія : Природознавство

Інші завдання дивись тут... РОСЛИНИ, ОЗНАКИ РОСЛИН, ЗНАЧЕННЯ РОСЛИН, ГРУПИ РОСЛИН. Флора - рослинний світ.  Ботаніка – наука, що вивчає рослинний світ.   Органи - частина організму певної будови та призначення. Основні органи квіткової рослини:  • підземний корінь
Категорія : Природознавство

Інші завдання дивись тут... ОРГАНІЗМ, ОЗНАКИ ОРГАНІЗМУ, ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ. Біосфера – оболонка, де поширене життя (охоплює частину атмосфери заввишки близько 20 км від поверхні Землі, частину літосфери — твердої оболонки – завглибшки 5 км та всю гідросферу — водну оболонку
Категорія : Природознавство

Інші завдання дивись тут... РОЗЧИННІ Й НЕРОЗЧИННІ РЕЧОВИНИ, МАСА РОЗЧИНУ. ПОДІЛ РЕЧОВИН ЗА РОЗЧИННІСТЮ: розчинні, малорозчинні та нерозчинні. Розчинні речовини: цукор, цемент, оцтова кислота, крохмаль, кисень, вуглекислий газ, лимонна кислота. Малорозчинні речовини: кухонна сіль, глина. Нерозчинні
Категорія : Природознавство

Інші завдання дивись тут... КРУГООБІГ ВОДИ, ЙОГО ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЗНАЧЕННЯ. Вода на Землі наявна у трьох станах.  Випаровування – перехід води з рідкого стану в газоподібний. Замерзання – перехід води з рідкого стану ві твердий. Танення – перехід води з твердого стану в
Категорія : Природознавство

Інші завдання дивись тут... ВОДА НА ЗЕМЛІ, ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ, ЗНАЧЕННЯ ВОДИ.    22 березня – Всесвітній день водних ресурсів.   ВОДА – найпоширеніший розчинник на Землі, здатна розчиняти рідкі, тверді, газоподібні речовини, а утворена суміш речовин набуває одного з водою
Категорія : Природознавство

Назад Вперед