Інші завдання дивись тут... СПОСОБИ РОЗДІЛЕННЯ СУМІШЕЙ. Компоненти суміші - окремі речовини у складі суміші. Розділити суміш — означає виділити окремо її компоненти, тобто чисті речовини (щоб розділити суміш, необхідно знати властивості речовин, які входять до її складу).    Дослід
Категорія : ПРИРОДОЗНАВСТВО

Інші завдання дивись тут... ПОНЯТТЯ ПРО ЧИСТІ РЕЧОВИНИ ТА СУМІШІ.   ЧИСТІ РЕЧОВИНИ складаються з частинок однієї речовини і характеризуються постійними властивостями та складом, що не залежить від того, як її добували та де вона перебуває у природі (їхній склад постійний та не мають
Категорія : ПРИРОДОЗНАВСТВО

Інші завдання дивись тут... ОРГАНІЧНІ ТА НЕОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ.   ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ — це складні речовини, молекули яких містять атоми Карбону (за винятком вуглекислого газу, питної соди та деяких інших). У природі більше органічних речовин (відомо понад 10 млн органічних
Категорія : ПРИРОДОЗНАВСТВО

Інші завдання дивись тут... МОЛЕКУЛИ МОЛЕКУЛА - це найменша частинка речовини, що має її властивості (багато речовин складаються саме з молекул, наприклад вода, водень, кисень).    Атоми здатні  сполучатися між собою і утворювати молекули.   Молекула Модель формула читаємо
Категорія : ПРИРОДОЗНАВСТВО

Інші завдання дивись тут... ПРОСТІ ТА СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ Якщо хімічних елементів 116, то речовин - понад 10 мільйонів!  Мета вивчення речовин: створення нових та безпечне використання речовин.     ПРОСТІ РЕЧОВИНИ утворені атомами одного хімічного елемента. Приклади простих речовин:
Категорія : ПРИРОДОЗНАВСТВО

Інші завдання дивись тут... АТОМИ І ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ АТОМИ (з грец. означає «неподільний») – дуже дрібні частинки, з яких складаються молекули.  Нині відомо 116  видів атомів, що відрізняються між собою будовою та властивостями.  Оскільки атоми не можна побачити
Категорія : ПРИРОДОЗНАВСТВО

Інші завдання дивись тут... ДИФУЗІЯ. ДИФУЗІЯ - явище проникнення (поширення) частинок однієї речовини між частинками іншої.   Причина дифузії – безперервний рух молекул.    Швидкість дифузії: найшвидше відбувається в газах, повільніше в рідинах, у твердих тілах дифузія теж
Категорія : ПРИРОДОЗНАВСТВО

Інші завдання дивись тут... ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН. Речовина – це те, з чого складаються тіла (наприклад, срібну ложку виготовили із срібла, пластмасову — з поліпропілену, залізну — із заліза).     ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН - колір, прозорість, блиск, смак, запах,
Категорія : ПРИРОДОЗНАВСТВО

Інші завдання дивись тут... ВИДАТНІ ВЧЕНІ-НАТУРАЛІСТИ. Давньогрецький  вчений Феофраст (372-286 рр. до н.е.), учень Арістотеля Йому належать перші спеціальні праці про рослини, його  називають «батьком ботаніки» лікар Парсцельс (1493— 1541 pp.) Вважав, що
Категорія : ПРИРОДОЗНАВСТВО

Інші завдання дивись тут... НАУКИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ПРИРОДУ Природа – усе, що оточує людину і виникло без її втручання. Тіла природи – різні предмети природи. Явища – зміни, що відбуваються з тілами природи.   Наука – система знань про навколишній світ. Усе, що є навколо
Категорія : ПРИРОДОЗНАВСТВО

Інші завдання дивись тут... ХАРАКТЕРИСТИКИ ТІЛА Тіло – усе живе і неживе, що створено природою (природні тіла) чи зробила людина (рукотворні тіла).  Характеристики тіл — це ознаки, за якими вони різняться одне від одного (форма, розміри, маса, об'єм, густина, агрегатний
Категорія : ПРИРОДОЗНАВСТВО

Інші завдання дивись тут... ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ: вимірювальні та збільшувальні прилади і лабораторне обладнання.   ЗБІЛЬШУВАЛЬНІ ПРИЛАДИ для для вивчення малих об'єктів. лупа підзорна труба бінокль мікроскоп світловий мікроскоп електронний  
Категорія : ПРИРОДОЗНАВСТВО

Інші завдання дивись тут... МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ. Метод — спосіб пізнання природи. Методи досліджень у біології: • опис (дослідники описують різноманітні об'єкти і явища живої природи); • спостереження (цілеспрямоване вивчення природи за допомогою органів чуття, проводять як у
Категорія : ПРИРОДОЗНАВСТВО

Інші завдання дивись тут... УЯВЛЕННЯ ДАВНІХ ЛЮДЕЙ ПРО ЗЕМЛЮ І ВСЕСВІТ. Давні єгиптяни          Над богинею Землі схилилась богиня неба Нут, яка сяє зорями. Сонце мандрує по небозводу на човні   Вавилоняни   Земля – це світова гора, на схилі
Категорія : ПРИРОДОЗНАВСТВО

Назад Вперед