Інші правила дивись тут...

 

Дієслова теперішнього і майбутнього часу поділяють на дві дієвідміни.

В особових закінченнях дієслів першої дієвідміни пишуть літери е, є: хочеш, знаєш.

В особових закінченнях дієслів другої дієвідміни пишуть літери и, ї: ходиш, клеїш.

 

Наголошені особові закінчення дієслів теперішнього і простого майбутнього часів не викликають труднощів при написанні (проведе́, сиди́ш), а для ненаголошених закінчень міркуємо так:

 

1. Пов'язую дієслово із особовим займенником вони.

 

2. Якщо дієслово закінчується на -уть (-ють), то в закінченнях пишу букву е (є): вони пишуть — пи́шеш, пи́шете, пи́шемо; вони прочитають — прочита́єш, прочита́єте, прочита́ємо.

 

3. Якщо дієслово закінчується на -ать (-ять), то в закінченнях пишу букву и (ї): вони сидять — сидите́, сидимо́; вони побачать — поба́чиш, поба́чите, поба́чимо.

Інші правила дивись тут...