Інші правила дивись тут...

Зміна дієслів за особами, часами і числами називається дієвідмінюванням. 

Дієслова теперішнього та майбутнього часу (крім складеної відміни форми) за характером закінчень поділяють на дві дієвідміни - першу й другу. 

Зразок дієвідмінювання в теперішньому часі:

особа

І дієвідміна

ІІ дієвідміна

однина

множина

однина

множина

1-ша

2-га

3-тя

іду чую

ідеш чуєш

іде чує

ідемо чуємо

ідете чуєте

ідуть чують

бачу клею

бачиш клеїш

бачить клеїть

бачимо клеїмо

бачите клеїте

бачать клеять

 

Зразок дієвідмінювання в простому майбутньому часі: 

особа

І дієвідміна

ІІ дієвідміна

однина

множина

однина

множина

1-ша

2-га

3-тя

піду почую

підеш почуєш

піде почує

підемо почуємо

підете почуєте

підуть почують

побачу заклею

побачиш заклеїш

побачить заклеїть

побачимо заклеїмо

побачите заклеїте

побачать заклеять

 

До І дієвідміни належать дієслова, які в 3 особі множини мають закінчення –уть, -ють, а в інших особах наявні букви е, є: малює, малюють, читає читають.

У дієсловах першої дієвідміни відбувається чергування приголосних звуків ([г],[з] - [ж]; [к], [т] - [ч];  [х], [с] - [ш]; [д] - [дж]): мо[г]ти — мо[ж]у, те[к]ти — те[ч]у, ди[х]ати — ди[ш]у, ка[з]ати — ка[ж]у, те[с]ати — те[ш]у, сви[ст]ати — сви[шч]у (свищу), поло[ск]ати — поло[шч]у (полощу).

УВАГА! Якщо чергування приголосних є в першій особі однини, то воно відбувається і в інших формах: мо[ж]еш, те[ч]еш, ди[ш]єш, ка[ж]уть, те[ш]уть, сви[шч]емо, поло[шч]емо

 

До ІІ дієвідміни належать дієслова, які в 3 особі множини мають закінчення –ать, -ять, а в інших особах наявні букви и, ї: стоїш, стоять, говориш, говорять.

У дієсловах другої особи однини відбувається таке чергування приголосних у першій особі однини: ле[т']іти — ле[ч]у, моро[з]ити — моро[ж]у, си[д']іти — си[дж]у.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У дієслові другої дієвідміни бігти [г] чергується з [ж] у всіх формах: бі[ж]у, бі[ж]иш, бі[ж]ать.

У дієсловах ІІ дієвідміни після губних приголосних ([б][п][в][м][ф]) у кінці основи в 1-й особі однини й 3-й особі множини з'являється [л']: ловити - ловлю; топити - топлю; ломити - ломлю.

ОРФОГРАМА: літери е (є), и (ї) в особових закінченнях дієслів 

 

Окрему групу становлять дієслова бути, дати, їсти та дієслова з основою на -вісти (розповісти, відповісти та ін.). Вони відрізняються своїми формами від інших дієслів.

особа

однина

множина

1-ша

дам

їм

відповім

дамо

їмо

відповімо

2-га

даси

їси

відповіси

дасте

їсте

відповісте

3-тя

дасть

їсть

відповість

дадуть

їдять

відповідять

Від дієслова бути вживається тільки форма є.

Зверніть увагу! У 2-й особі однини дієслова дати, їсти, відповісти мають форму даси, їси, відповіси (без кінцевого ш) 

Інші правила дивись тут... 

  • leo106
    Дякую за цю інфу
    5 грудня 2019 21:14