Інші правила дивись тут...

Префікс пре- пишемо

• переважно в якісних прикметни­ках і прислівниках для вираження найвищого ступеня ознаки: прекрасний, премудрий, препогано. У таких словах замість префікса пре- можна підставити слово дуже, наприклад: прекрасний — дуже красивий, препогано — дуже погано;

• у деяких словах презирливий, презирство й у словах старослов’янського походження преосвященний, преподобний, престол.

 

Префікс при- вживаємо

• у дієсловах, що означають наближення чи приєднання, частковість дії чи результат дії тощо: прилетіти, присісти, прибудувати;

• в іменниках та прикметниках, утворених внаслідок поєднання іменників із прийменниками: приміський, прибережний, прикордонний, приярок, пригірок;

• у прикметниках на означення неповноти ознаки: пристаркуватий;

• у похідних словах (утворених від інших слів чи словосполучень): привабливо, притулок, прибраний, прибуття.

 

Префікс прі- вживаємо

• тільки в словах прізвисько, прізвище, прірва.

Інші правила дивись тут...