Інші завдання дивись тут... Вправа 43. Знайдіть хімічну формулу алкану, який має: а) молярну масу 100 г/моль; Відомо: М(СnH2n+2)=100 г/моль Знайти: CnH2n+2—? Розв'язання Мr(СnH2n+2)=100 Мr(СnH2n+2)=n•Ar(С)+(2n+2)•Ar(H)=12n+2n+2=14n+2 14n+2=100; n=(100-2):14=98:14=7, отже, формула
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 36. Як впливає склад молекул алканів на їхні фізичні властивості? Зі збільшенням кількості атомів Карбону в молекулах алканів зростають їхні температури плавлення і кипіння, змінюється їхній агрегатний стан: алкани з невеликою кількістю атомів Карбону за звичайних
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 27 Серед наведених формул укажіть ті, що належать алканам: СН4, С3Н6, С6Н12, С7Н16, С8Н18. Відповідь: СH4, C7H16, C8H18 Загальна формула алканів — СnH2n+2, (n = 1,2, ...)   Вправа 28 Назвіть алкани, які не мають ізомерів. Метан СН4, етан
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 19. Що таке найпростіша формула, істинна формула сполуки? Найпростіша формула - це формула органічної сполуки виведена за масовими частками, в якій індекси найменші з усіх можливих. Для виведення істинної формули речовини необхідно додатково знати її молярну
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 13. Які типи хімічного зв’язку існують в органічних сполуках? Ковалентний, йонний, водневий Зв’язки яких типів є досить міцними? Йонний, ковалентний   Вправа 14. Поясніть, як утворюється між атомами Карбону: а) простий ковалентний зв’язок;
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 8. Сформулюйте основні положення теорії будови органічних сполук: • у молекулах органічних речовин атоми сполучені в певному порядку відповідно до валентності елементів; • властивості органічних речовин залежать не лише від їхнього складу, а й від будови
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 1. Назвіть кілька відмінностей органічних сполук від неорганічних. Органічні речовини - це сполуки Карбону, окрім нього молекули складаються з атомів Гідрогену, Оксигену, Нітрогену, іноді — Сульфуру, Фосфору, галогенів. Серед органічних речовин відсутні
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Назад Вперед