Інші завдання дивись тут... Вправа 266 Назвіть якомога більше видів природної сировини, з якої добувають органічні речовини.  Нафта, природний газ, вугілля, деревина, горючі сланці, торф   Вправа 267 Які вимоги, на вашу думку, мають висуватися до матеріалів на основі органічних речовин,
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 248 Назвіть найважливіші природні волокна. Рослинного походження: бавовняне, лляне, конопляне Тваринного походження: вовняне, шовкове Мінерального походження: азбестове   Вправа 249 Які переваги і недоліки мають синтетичні волокна порівняно з
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 261 Які групи органічних речовин називають біологічно активними?  Вітаміни, ферменти, антибіотики, алкалоїди, гормони   Вправа 262 Яке значення мають вітаміни для людини? Вітаміни потрібні для здійснення біохімічних і фізіологічних процесів в
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 251 Чому вважають, що вуглеводні становлять фундамент органічної хімії? Органічні сполуки різних класів походять від вуглеводнів. Їх хімічні формули можна вивести, замінюючи атоми Гідрогену в молекулах вуглеводнів на характеристичні групи атомів.  
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 240 Охарактеризуйте властивості каучуку. Висока еластичність, водонепроникність, зносостійкість, хороші електроізоляційні властивості.   Вправа 241 У чому полягає процес вулканізації? Процес вулканізації полягає в «зшиванні» макромолекул
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 234 Назвіть полімери, які є основою пластмас, і наведіть їхні формули. Назва полімерів Формула полімерів поліетилен (―СН2―СН2―)n Політетрафторетилен, або тефлон (―СF2―СF2―)n поліпропілен (―CH2―CH―)n           │   
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 229 Охарактеризуйте реакції полімеризації та поліконденсації. Реакція полімеризації — реакція утворення полімеру в результаті послідовного сполучення молекул мономера за рахунок розриву одного зі складників кратного зв’язку. Під час полімеризації
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 223 Які сполуки називають високомолекулярними? Речовини, молекули яких побудовані з великої кількості однакових або різних груп атомів, називають високомолекулярними сполуками, або полімерами   Вправа 224 Чому молекулярну масу полімеру називають
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 216 Які сполуки називають білками? Білки — поліпептиди, які складаються із залишків молекул α-амінокислот. Охарактеризуйте їх роль у життєдіяльності організмів. Білки виконують важливі функції в організмі, зокрема: - будівельну (з молекул
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 86. Дайте визначення спиртам і назвіть ознаки, за якими їх класифікують.  Спирти — похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або кілька гідроксильних груп.  Ознаки класифікації спиртів: - за кількістю гідроксильних груп у молекулі спирти
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 208 Які сполуки називають амінокислотами? Амінокислоти — це органічні кислоти, що містять одну чи кілька аміногруп   Вправа 209 Знайдіть відповідність:                 СH3     
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 203 Поясніть, чому основні властивості в аніліну виражені меншою мірою, ніж у метиламіну. Таку відмінність пояснюють будовою молекули аніліну, що складається з двох частин — аміногрупи і бензенового кільця. Неподілена електронна пара атома
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 193 Які сполуки називають амінами? Аміни — органічні сполуки до складу молекул яких входить характеристична група атомів –NH2, яку називають аміногрупою.   Вправа 194 Зобразіть структурні формули молекул бутан-1-аміну і пентан-2-аміну.
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 183. Чому крохмаль і целюлозу зараховують до полісахаридів?  Їхні молекули складаються з багатьох залишків молекул моносахаридів   Вправа 184. Обчисліть масу кисню, яка надійшла в повітря з рослин, якщо в них утворилося 100 т полісахаридів. Відомо:
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Інші завдання дивись тут... Вправа 176. Які вуглеводи називають дисахаридами? Дисахаридами називають вуглеводи, молекули яких складаються із двох залишків молекул одного або двох моносахаридів Під час гідролізу таких вуглеводів із кожної молекули утворюються дві молекули моносахариду  
Категорія : Хімія 10 клас Попель 2018

Назад Вперед