Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом"

до робочого зошита "Математика 1 клас Будна Н. (частина 2)"

Сторінка 3

Завдання 1 Проста задача на зменшення на деяке число

Оленка намалювала 5 грибів, а Петрик — на 2 гри­би менше. Скільки грибів намалював Петрик?

Короткий запис

Оленка — 5 грибів

Петрик — ?, на 2 гриби менше

Схема                 

Розв’язання

5 – 2 = 3 (гр.) – грибів намалював Петрик.

Відповідь: 3 гриби.

Завдання 2 Проста задача на збільшення на деяке число

Оля вирізала 3 кружечки, а Андрій — на 2 кружеч­ки більше. Скільки кружечків вирізав Андрій?

Короткий запис

Оля — 3 кружечки

Андрій — ?, на 2 кружечки більше

Розв’язання

3 + 2 = 5 (кр.) – кружечків вирізав Андрій.

Відповідь: 5 кружечків.

Завдання 3

6 2 = 4

7 + 2 = 9

10 2 = 8

5 + 2 = 7

5 1 = 4

9 + 1 = 10

Зменшуване – Від’ємник = Різниця. Зменшуване більше, ніж різниця.

Доданок + Доданок = Сума. Сума більша, ніж доданок.

Завдання 4

7 – 2 = 5 (см)

Сторінка 4

Завдання 1  Проста задача на збільшення на деяке число

У будинку живуть 3 собаки, а котів — на 1 більше. Скільки котів живе в будинку?

Короткий запис

Собаки — 3 тварини

Коти — ?, на 1 тварину більше

Розв’язання

3 + 1 = 4 (к.) – котів живе у будинку.

Відповідь: 4 котів.

Завдання 2 Проста задача на зменшення на деяке число

У Петрика 5 книжок, а в Іринки — на 2 книжки менше. Скільки книжок в Іринки?

Короткий запис

Петрик — 5 книжок

Іринка — ?, на 2 книжки менше

Розв’язання

5 – 2 = 3 (кн.) – книжок в Іринки.

Відповідь: 3 книжки.

Завдання 3 Проста задача на збільшення на деяке число

У вазі 7 цукерок, а в коробці на 2 цукерки більше. Скільки цукерок у коробці?

Короткий запис

Ваза — 7 цукерок

Коробки — ?, на 2 цукерки більше

Розв’язання

7 + 2 = 9 (ц.) – цукерок у коробці.

Відповідь: 9 цукерок.

Завдання 4

Сторінка 5

Завдання 1 Додавання та віднімання числа 3

4 + 3 = 7       10 – 3 = 7

Завдання 2

Додавання: 0 + 3 = 3     1 + 3 = 4      2 + 3 = 5        3 + 3 = 6   

4 + 3 = 7      5 + 3 = 8      6 + 3 = 9      7 + 3 = 10

Віднімання: 3 – 3 = 0      4 – 3 = 1      5 – 3 = 2        6 – 3 = 3

7 – 3 =       8 – 3 = 5      9 – 3 = 6      10 – 3 = 7   

Завдання 3 Проста задача на знаходження суми

Спочатку діти побудували 4 вежі, а потім — іще 3. Скільки веж має фортеця тепер?

Спочатку

Потім

Всього

4 вежі

3 вежі

?

Короткий запис

Спочатку — 4 вежі

Потім — 3 вежі

Всього — ?

Розв’язання

4 + 3 = 7 (в.) – веж має фортеця тепер.

Відповідь: 7 веж.

Завдання 4  «Зайва» фігура трикутник серед прямокутників.

 

Сторінка 6

Завдання 1  Проста задача на збільшення на деяке число

У гаю живе 6 сов, а ґав — на 3 більше. Скільки ґав живе у гаю?

Короткий запис

Сови — 7 птахів

Ґава — ?, на 3 птахів більше

Розв’язання

7 + 3 = 10 (ґ.) – ґав живе у гаю.

Відповідь: 10 ґав.

Завдання 2 Проста задача на зменшення на деяке число

Мама купила 7 яблук, а груш — на 3 менше. Скільки груш купила мама?

Короткий запис

Яблука — 7 штук

Груші — ?, на 3 штуки менше

Розв’язання

7 – 3 = 4 (гр.) – груш купила мама.

Відповідь: 4 груші.

Завдання З  Проста задача на збільшення на деяке число

У першому вагоні трамвая їхало 7 пасажирів, а в другому — на 3 пасажири більше. Скільки па­сажирів їхало в другому вагоні трамвая?

Короткий запис

І вагон — 7 пасажирів

ІІ вагон — ?, на 3 пасажирів більше

Розв’язання

7 + 3 = 10 (п.) – пасажирів їхало в другому вагоні трамвая.

Відповідь: 10 пасажирів.

Завдання 4

4 + 3 = 7 (см)

 

Сторінка 7

Завдання 1

Слоники

Доміно

Пальці

Машини

Ґудзики

10 = 1 дес.

5 + 5 = 10

5 + 5 = 10

9 + 1 = 10

10 = 1 дес.

Завдання 2 Розрядна лічба

1 дес. + 2 дес. = 3 дес.

Завдання 3  Порівняння чисел

8 – 3 > 4

5 + 4 < 10

7 – 4 < 5

10 – 3 > 6

6 – 2 = 4

10 – 5 = 5

Сторінка 8

Завдання 1 Додавання і віднімання числа 4

1 + 4 = 5

2 + 4 = 6

3 + 4 = 7

4 + 4 = 8

5 + 4 = 9

6 + 4 = 10

10 – 4 = 6

9 – 4 = 5

8 – 4 = 4

7 – 4 = 3

6 – 4 = 2

5 – 4 = 1

Завдання 2 Проста задача на знаходження суми

У Миколки 4 марки, у Галинки — стільки ж. Скільки марок у Миколки і Галинки разом?

Миколка

Галинка

Всього

4 марки

стільки ж

?

Короткий запис

Миколка — 4 марки

Галинка — стільки ж

Всього — ?

Розв’язання

4 + 4 = 8 (м.) – марок у Миколки і Галинки разом.

Відповідь: 8 марок.

Завдання З Проста задача на віднімання

У Тараса було 9 зошитів. Чотири зошити він списав. Скільки зошитів залишилося в Тараса?

Було

Списав

Залишилось

9 зошитів

4 зошити

?

Короткий запис

Було — 9 зошитів

Списав — 4 зошити

Залишилось — ?

Розв’язання

9 – 4 = 5 (з.) – зошитів залишилося в Тараса.

Відповідь: 5 зошитів.

 

Сторінка 9

Завдання 1  Проста задача на збільшення на деяке число

Учора на клумбі розцвіло три квітки, а сьогодні — на 4 квітки більше. Скільки квіток розцвіло на клумбі сьогодні?

Короткий запис

Учора — 3 квітки

Сьогодні — ?, на 4 квітки більше

Розв’язання

3 + 4 = 7 (кв.) – квіток розцвіло на клумбі сьогодні.

Відповідь: 7 квіток.

Завдання 2 Проста задача на зменшення на деяке число

У Поліни 8 слив, а в Ігоря — на 4 сливи менше. Скільки слив у Ігоря?

Короткий запис

Поліна — 8 слив

Ігор — ?, на 4 сливи менше

Розв’язання

8 – 4 = 4 (сл.) – слив у Ігоря.

Відповідь: 4 сливи.

Завдання З

Більше на З (додати число 3):  4 + 3 = 7    5 + 3 = 8    6 + 3 = 9     7 + 3 = 10

Менше на 4 (відняти число 4): 4 – 4 = 0     5 – 4 = 1    6 – 4 = 2      7 – 4 = 3

 

Сторінка 10

Завдання 1   Доданок + Доданок = Сума

3 + 5 = 8     

Завдання 2 Проста задача на знаходження невідомого доданка

У спортзалі було 8 м'ячів — 5 червоних і декілька синіх. Скільки синіх м'ячів було в спортзалі?

Червоні

Сині

Всього

5 м'ячів

?

8 м'ячів

Короткий запис

Червоні — 5 м'ячів

Сині — ?

Всього — 8 м'ячів

Розв’язання

8 – 5 = 3 (м.) – синіх м'ячів було в спортзалі.

Відповідь: 3 м’ячі.

Завдання 3  Прості задачі на знаходження невідомого доданка

1) Зібрали 7 грибів — декілька в корзині, а 2 гриби окремо. Скільки грибів у корзині?

У корзині

Окремо

Всього

?

2 гриби

7 грибів

Короткий запис

У корзині — ?

Окремо — 2 гриби

Всього — 7 грибів

Розв’язання

7 – 2 = 5 (гр.) – грибів у корзині.

Відповідь: 5 грибів.

2) Проста задача на знаходження невідомого доданка

Купили 9 машинок — декілька в коробці та 3 машинки окремо. Скільки машинок у коробці?

У коробці

Окремо

Всього

?

3 машинки

9 машинок

Короткий запис

У коробці — ?

Окремо — 3 машинки

Всього — 9 машинок

Розв’язання

9 – 3 = 6 (м.) – машинок у коробці.

Відповідь: 6 машинок.

 

Сторінка 11

Завдання 1  Додавання та віднімання числа 5

3 + 5 = 8         10 – 5 = 5

Завдання 2

0 + 5 = 5     1 + 5 = 6     2 + 5 = 7    3 + 5 = 8    4 + 5 = 9      5 + 5 = 10

5 – 5 = 0      6 – 5 = 1     7 – 5 = 2     8 – 5 = 3     9 – 5 = 4      10 – 5 = 5

Завдання 3  Проста задача на додавання

У лісі жило 4 білочки. До них переселилося ще 5. Скільки білок стало жити в лісі?

Було

Переселилося

Стало

4 білочки

5 білочок

?

Короткий запис

Було (жило) — 4 білочки

Переселилося — 5 білочок

Стало — ?

Розв’язання

4 + 5 = 9 (б.) – білок стало жити в лісі.

Відповідь: 9 білок.

Завдання 4 

5 + 3 > 6

6 – 2 < 7

3 – 1 = 2

10 – 3 > 6

8 + 2 = 10

9 – 3 > 5

Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо результати.

 

Сторінка 12

Завдання 1  Проста задача на збільшення на деяке число

Оленка накреслила 2 трикутники, а квадратів — на 5 більше. Скільки квадратів накреслила Оленка?

Короткий запис

Трикутники — 2 фігури

Квадрати — ?, на 5 фігур більше

Розв’язання

2 + 5 = 7 (кв.) – квадратів накреслила Оленка.  

Відповідь: 7 квадратів.

Завдання 2 Проста задача на зменшення на деяке число

У зоопарку жило 6 жирафів, а бегемотів — на 5 мен­ше. Скільки бегемотів жило в зоопарку?

Короткий запис

Жирафи — 6 тварин

Бегемоти — ?, на 5 тварин менше

Розв’язання

6 – 5 = 1 (б.) – бегемотів жило в зоопарку.

Відповідь: 1 бегемот.

Завдання 3

«Зайві» ролики серед ковзанів. «Зайвий» один ролик серед пар ковзанів.

Завдання 4

Інші завдання дивись тут...