Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом"

до робочого зошита "Математика 1 клас Будна Н. (частина 2)"

Сторінка 13

Завдання 1  У 7 козенят є 5 капустин. Чи вистачить капусти всім козенятам? Скільки капустин не вистачає?

5 < 7  не вистачить капустин

7 – 5 = 2 (к.) – капустин не вистачає.

Відповідь: не вистачає 2 капустини.

Завдання 2

8 > 5 на 3

5 < 8 на 3

8 – 5 = 3

Відповідь: 8 більше від 5 на 3,

               5 менше від 8 на 3.

Завдання 3 Проста задача на знаходження невідомого доданка

Довжина двох відрізків 9 см, серед них довжина другого – 5 см. Знайди довжину невідомого відрізка.

9 – 5 = 4 (см)

Відповідь: довжина невідомого відрізка 4 см.

 

Сторінка 14

Завдання 1 Десяткова лічба

10 = 1 дес.                        30 = 3 дес.

20 = 2 дес.                        40 = 4 дес.

Завдання 2

1 + 2 = 3               4 – 1 = 3

10 + 20 = 30          40 – 10 = 30 

Завдання 3

1) Проста задача на додавання

На клумбі було 7 квіток. Посадили ще 2. Скільки стало квіток?

7 + 2 = 9 (кв.) – квіток стало.

Відповідь: 9 квіток.

2) Проста задача на знаходження невідомого доданка

Після того, як на клумбі посадили 2 квітки, їх стало 9. Скільки квіток було спочатку?

9 – 2 = 7 (кв.) – квіток було спочатку.

Відповідь: 7 квіток.

 

Сторінка 15

Завдання 1 Додавання і віднімання числа 6

2 + 6 = 8            10 – 6 = 4

Завдання 2

Додавання: 2 + 6 = 8     3 + 6 = 9      0 + 6 = 6     1 + 6 = 5     4 + 6 = 10

Віднімання:  7 – 6 = 1       9 – 6 = 3       6 – 6 = 0      8 – 6 = 2     10 – 6 = 4

Завдання 3

6 > 2 на 4

2 < 6 на 4

6 – 2 = 4

Відповідь: 6 більше від 6 на 4.

                6 менше від 2 на 4.

Завдання 4  Проста задача на різницеве порівняння

На змагання приїхали 9 лижників і 6 хокеїстів. На скільки більше було лижників?

Короткий запис

Лижники — 9 спортсменів, на ? спортсменів більше

Хокеїсти — 6 спортсменів

Розв’язання

9 – 6 = 3 (л.) – на стільки більше було лижників.

Відповідь: на 3 лижників більше.

 

Сторінка 16

Завдання 1

50 = 5 дес.    50 + 10 = 60 = 6 дес.       50 + 10 + 10 = 70 = 7 дес.

Завдання 2 Взаємозв'язок дій додавання і віднімання

60 + 10 = 70            70 – 10 = 60

40 + 20 = 60            60 – 20 = 40

Завдання 3 Порівняння чисел

70 = 70

60 < 70

60 > 40

50 = 50

70 > 10

30 < 60

Завдання 1  Проста задача на зменшення на деяке число

В одній клітці 6 пташок, а в другій – на 4 менше. Скільки пташок у другій клітці?

Короткий запис

І клітка — 6 пташок

ІІ клітка — ?, на 4 пташок менше

Розв’язання

6 – 4 = 2 (пт.) – пташок у другій клітці.

Відповідь: 2 пташок.

 

Сторінка 17

Завдання 1   Додавання та віднімання числа 7

1 + 7 = 8                 10 – 7 = 3

Завдання 2

2 + 7 = 9     0 + 7 = 7     1 + 7 = 8      3 + 7 = 10

7 – 7 = 1      9 – 7 = 2      8 – 7 = 1      10 – 7 = 3

Завдання 3 Проста задача на різницеве порівняння

На одній клумбі зацвіло 9 троянд, а на другій — 7. На скільки більше троянд зацвіло на першій клумбі, ніж на другій?

Короткий запис

І клумба — 9 троянд, на ? троянд більше

ІІ клумба — 7 троянд

Розв’язання

9 – 7 = 2 (тр.) – на стільки більше троянд зацвіло на першій клумбі, ніж на другій.

Відповідь: на 2 троянди більше.

Завдання 4 Проста задача на різницеве порівняння

В Оленки було 10 к., а в Тарасика — 6 к. На скільки менше копійок у Тарасика, ніж в Оленки?

Короткий запис

Оленка — 10 к.

Тарасик — 6 к., на ? к. менше

Розв’язання

10 – 6 = 4 (к.) – на стільки менше копійок у Тарасика, ніж в Оленки.

Відповідь: на 4 копійки менше.

 

Сторінка 18

Завдання 1

80 = 8 дес.           90 = 9 дес.           100 = 10 дес. = 1 сот.

Завдання 2

4 дес. + 3 дес. = 7 дес.

40 + 30 = 70

9 дес. – 2 дес. = 7 дес.

90 – 20 = 70

6 дес. + 2 дес. = 8 дес.

60 + 20 = 80

8 дес. – 3 дес. = 5 дес.

80 – 30 = 50

Завдання 3  Проста задача на збільшення на деяке число

У полі жило 4 хом'яки, а ховрахів — на 5 більше. Скільки ховрахів жило в полі?

Короткий запис

Хом’яки — 4 тварини

Ховрахи — ?, на 5 тварин більше

Розв’язання

4 + 5 = 9 (х.) – ховрахів жило в полі.

Відповідь: 9 ховрахів.

 

Сторінка 19

Завдання 1 Додавання і віднімання числа 8

1 + 8 = 9

9 – 8 = 1

2 + 8 = 10

10 – 8 = 2

1 + 9 = 10

10 – 9 = 1

Завдання 2 

10 – 8 = 2 (см)

Відповідь: 2 сантиметри.

Завдання 3 

Спочатку обчислюємо вираз, а потім порівнюємо результат.

10 – 6 > 3

5 + 4 < 10

8 – 7 < 2

6 + 4 > 9

8 + 0 = 8

3 + 6 > 7

Завдання 4  Проста задача на збільшення на деяке число

Бабуся купила 2 буряки, а морквин — на 8 більше. Скільки морквин купила бабуся? ^^

Короткий запис

Буряки — 2 штуки

Морквини — ?, на 8 штук більше

Розв’язання

2 + 8 = 10 (м.) – морквин купила бабуся.  

Відповідь: 10 морквин.

 

Сторінка 20

Завдання 1

1 + 2 = 3 (кг)

Відповідь: 3 кілограми

1 + 5 = 6 (кг)

Відповідь: 6 кілограмів

Завдання 2

7 кг = 2 кг + 5 кг                     9 кг + 1 кг = 10 кг

Завдання 3  Проста задача на зменшення на деяке число

Маса кавуна 4 кг, а дині – на 1 кг менша. Яка маса дині?

Короткий запис

Кавун — 4 кг

Диня — ?, на 1 кг менше

Розв’язання

4 – 1 = 3 (кг) – маса дині.

Відповідь: 3 кілограми.

 

Сторінка 21

Завдання 1

1 л + 1 л + 1 л = 3 л            3 л + 1 л + 1 л + 1 л  = 6 л

Завдання 2 Проста задача на різницеве порівняння

У каністрі 5 л води, а в бідоні – 8 л. На скільки більше літрів води в бідоні, ніж у каністрі?

Короткий запис

Каністра — 5 л

Бідон — 8 л, на ? л більше

Розв’язання

8 – 5 = 3 (л) – на стільки більше літрів води в бідоні, ніж у каністрі.

Відповідь: на 3 літри більше.

Завдання 3 Проста задача на знаходження невідомого доданка

У каструлі і чайнику уміщається 8 л води. Скільки літрів води в каструлі, якщо в чайнику 3 л?

Каструля

Чайник

Всього

?

3 л

8 л

Короткий запис

Каструля — ?

Чайник — 3 л

Всього — 8 л

Розв’язання

8 – 3 = 5 (л) – літрів води в каструлі.

Відповідь: 5 літрів.

Завдання 4  Проста задача на додавання

У бочці було 6 л води. Долили ще 2 л. Скільки води стало в бочці?

Було

Долили

Стало

6 л

2 л

?

Короткий запис

Було — 6 л

Долили — 2 л

Стало — ?

Розв’язання

6 + 2 = 8 (л) – літрів води стало в бочці.

Відповідь: 8 літрів.

 

Сторінка 22

Завдання 1, 2 Натуральні числа

50 + 50 = 100 = 1 сот.

Завдання 3

20 + 60 = 80                  70 + 30 = 100

40 + 30 = 70                  100 – 90 = 10

Завдання 4

20 + 80 = 100

50 > 20 + 20

40 + 60 < 10

70 + 20 < 70

Завдання 5 Проста задача на знаходження невідомого доданка

У вазу, яка вміщує 10 л води, налили 4 л. Скіль­ки літрів води можна ще долити в цю вазу?

Долили

Можна долити

Всього

4 л

?

10 л

Короткий запис

Долили  — 4 л

Долити ще — ?

Всього — 10 л

Розв’язання

10 – 4 = 6 (л) – літрів води можна долити.

Відповідь: 6 літрів.

Завдання 6 Проста задача на знаходження невідомого доданка

Від кози надоїли 3 л молока. Із 2 л молока зробили сир, а решту випили. Скільки літрів молока випили?

Сир

Решта

Всього

2 л

?

3 л

Короткий запис

Сир — 2 л

Решта — ?

Всього — 3 л

Розв’язання

3 – 2 = 1 (л) – літрів молока випили.

Відповідь: 1 літру.

 

Сторінка 23

Завдання 1

3 + 4 = 3 + 2 + 2 = 7

Завдання 2

5 + 3 + 2 = 8 + 2 = 10

3 + 2 + 1 = 5 + 1 = 6

3 + 3 + 3 = 6 + 3 = 9

4 + 2 + 2 = 6 + 2 = 8

Завдання 3  Проста задача на додавання

На сонечку грілося 3 жабки. До них приєдналося ще 7 жабок. Скільки жабок стало?

Було

Приєдналося

Стало

3 жабки

7 жабок

?

Короткий запис

Було — 3 жабки

Приєдналося — 7 жабок

Стало — ?

Розв’язання

3 + 7 = 10 (ж.) – жабок стало.

Відповідь: 10 жабок.

Завдання 4

Впорядкуємо в порядку зростання (від більшого до меншого): 30, 60, 70, 90

30    70    90 – найбільше число     60

Завдання 5

5 + 1 + 3 = 6 + 3 = 9

50 + 10 + 30 = 60 + 30 = 90

6 + 2 + 1 = 8 + 1 = 9

60 + 20 + 10 = 80 + 10 = 90

Інші завдання дивись тут...