Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Корчевська О., Козак М."

СТОРІНКА 96

Завдання 1  Порівняння чисел

18 < 12    13 < 16    20 > 12   11 < 19  

15 > 13   14 < 17    10 < 20    17 > 10

 

Завдання 2

12 – 1 – 1 = 11 – 1 = 10          7 + 3 + 1 = 10 + 1 = 11      11 – 1 – 8 = 10 – 8 = 2

10 – 9 + 7 = 1 + 7 = 8            2 + 7 – 5 = 9 – 5 = 4           16 – 1 + 1 = 15 + 1 = 16

3 – 2 + 9 = 1 + 9 = 10            6 + 3 – 4 = 9 – 4 = 5           3 + 7 + 1 = 10 + 1 = 11

 

Завдання 3

Для різницевого порівняння від більшого числа віднімаємо менше число.

10 > 4 на 6  (бо 10 – 4 = 6)     5 < 9 на 4  (бо 9 – 5 = 4)     17 > 1 на 16 (бо 17 – 1 = 16)

9 < 10 на 1  (бо 10 – 9 = 1)     1 < 19 на 18 (бо 19 – 1 = 18)   8 > 4 на 4 (бо 8 – 4 = 4)

 

Завдання 4 Проста задача на знаходження третього числа за сумою двох інших

На галявині росло 8 підберезників, 2 лисички, а маслюків — стільки, скільки підберезників і лиси­чок разом. Скільки маслюків росло на галявині?

Короткий запис

Підберезники — 8 грибів

Лисички — 2 гриби

Маслюки — ?, стільки ж скільки підберезників і лиси­чок разом

Розв’язання

8 + 2 = 10 (м.) – маслюків росло на галявині.

Відповідь: на галявині росло 10 маслюків.

�  Як по-іншому можна поставити запитання, щоб розв'язання не змінилось?

Скільки всього підберезників і лисичок росло на галявині?

 

Завдання 5 На галявині росло 8 підберезників, 2 лисички і 10 маслюків.

На скільки більше підберезників, ніж лисичок? 8 – 2 = 6

На скільки більше маслюків, ніж підберезників? 10 – 8 = 2

На скільки більше маслюків, ніж лисичок? 10 – 2 = 8

 

Завдання 6 Доба

Годинник

Час

5 год

10 год

8 год

Час через 1 год

5 год + 1 год =

6 год

10 год + 1 год =

11 год

8 год + 1 год =

9 год

СТОРІНКА 97 Одиниці вимірювання

Завдання 1, 2   10 см = 1 дм         12 см = 1 дм 2 см

 

Завдання 3 Проста задача на різницеве порівняння

Ширина парти становить 4 дм, а стола — 9 дм. На скільки де­циметрів парта вужча (менше сантиметрів), ніж стіл?

Короткий запис

Парти — 4 дм, на ? менше

Стола — 9 дм

Розв’язання

9 – 4 = 5 (дм) – на стільки дециметрів парта вужча, ніж стіл.

Відповідь: на 5 дециметрів вужча парта, ніж стіл.

 

Завдання 4 

1) Проста задача на знаходження суми

У першій вазі 7 троянд, а в другій — 3. Скільки всього троянд  у вазах?

Перша ваза

Друга ваза

Всього

7 троянд

3 троянди

?

Короткий запис

І ваза — 7 троянд

ІІ ваза — 3 троянди

Всього — ?

Розв’язання

7 + 3 = 10 (тр.) – всього троянд  у вазах.

Відповідь: у вазах 10 троянд.

 

2) Прості задачі на різницеве порівняння

У першій вазі 7 троянд, а в другій — 3. На скільки більше троянд у першій вазі, ніж у другій?

Короткий запис

І ваза — 7 троянд, на ? більше

ІІ ваза — 3 троянди

Розв’язання

7 – 3 = 4 (тр.) – на стільки більше троянд у першій вазі, ніж у другій.

Відповідь: на 4 троянди більше у першій вазі, ніж у другій.

У першій вазі 7 троянд, а в другій — 3. На скільки менше троянд у другій вазі, ніж у першій?

Короткий запис

І ваза — 7 троянд

ІІ ваза — 3 троянди, на ? менше

Розв’язання

7 – 3 = 4 (тр.) – на стільки менше троянд у другій вазі, ніж у першій.

Відповідь: на 4 троянди менше у другій вазі , ніж у першій.

Завдання 5

Годинник

Час

9 год

2 год

8 год

Час 1 год тому

9 год – 1 год =

8 год

2 год – 1 год =

1 год

8 год – 1 год =

7 год

СТОРІНКА 98

Завдання 1  Натуральні числа

10 = 1 дес.       20 = 2 дес.        30 = 3 дес.       40 = 4 дес.       50 = 5 дес.

60 = 6 дес.       70 = 7 дес.        80 = 8 дес.       90 = 9 дес.       100 = 10 дес.

Числа, які закінчуються нулями, називають круг­лими числами.

 

Завдання 2

Додавання способом укрупнення розрядних одиниць

40 + 10 = 4 дес. + 1 дес. = 5 дес. = 50

50 + 30 = 5 дес. + 3 дес. = 8 дес. = 80

30 + 20 = 3 дес. + 2 дес. = 5 дес. = 50

Віднімання способом укрупнення розрядних одиниць

70 – 20 = 7 дес. – 2 дес. = 5 дес. = 50

90 – 40 = 9 дес. – 4 дес. = 5 дес. = 50

100 – 60 = 10 дес. – 6 дес. = 4 дес. = 40

Завдання 3

20 < 40                10 + 20 = 30                              70 – 50 < 30  (20 < 30)

50 > 30                 60 – 10 > 40 (50 > 40)               80 – 30 = 50 

 

Завдання 4 Проста задача на віднімання

У мішку було З0 кг цукру. 10 кг цукру використали для варення. Скільки кілограмів цукру залиши­лось у мішку?

Було

Використали

Залишилось

30 кг

10 кг

?

Короткий запис

Було — 30 кг

Використали — 10 кг

Залишилось — ?

Розв’язання

30 – 10 = 20 (кг) – кілограмів цукру залиши­лось у мішку.

Відповідь: у мішку залишилось 20 кілограмів цукру.

 

Завдання 5

Вчора

Сьогодні

Завтра

Неділя

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

П’ятниця

Субота

Неділя

Завдання 6

5 + 4 = 9     4 + 6 = 10    9 – 6 = 3     8 – 4 = 4   

10 – 3 = 7    3 + 5 = 8     7 – 5 = 2     2 + 4 = 6

 

СТОРІНКА 99

Завдання 1, 2 Групування розрядних одиниць

Десятки

Одиниці

Число

Читаємо

1

9

19 = 1 дес. 9 од.

дев’ятнадцять

9

1

91 = 9 дес. 1 од.

дев’яносто один

9

0

90 = 9 дес.

дев’яносто

3

6

36 = 3 дес. 6 од.

тридцять шість

8

0

80 = 8 дес.

вісімдесят

4

5

45 = 4 дес. 5 од.

сорок п’ять

2

3

23 = 2 дес. 3 од.

двадцять три

4

2

42 = 4 дес. 2 од.

сорок два

3

5

35 = 3 дес. 5 од.

тридцять п’ять

Завдання 3 Порядок дій

3 + 7 + 1 = 10 + 1 = 11

16 + 1 + 1 = 17 + 1 = 18

11 – 1 – 6 = 10 – 6 = 4

20 – 1 – 1 = 19 – 1 = 18

4 + 6 – 3 = 6 – 3 + 4 = 3 + 4 = 7

15 + 1 – 1 = 15 + (1 – 1) = 15 + 0 = 15

Завдання 4 Прості задачі на різницеве порівняння

1) У першому вазоні 3 троянди, у другому – 7 троянд. На скільки менше троянд у першому вазоні, ніж у другому?

Короткий запис

І вазон— 3 троянди, на ? менше

ІІ вазон — 7 троянд

Розв’язання

7 – 3 = 4 (тр.) – на стільки менше троянд у першому вазоні, ніж у другому.

Відповідь: на 4 троянди менше у першому вазоні , ніж у другому.

2) На першій тарілці 6 слив, а на другій – 3. На скільки більше слив на першій тарілці, ніж на другій?

Короткий запис

І тарілка — 6 слив, на ? більше

ІІ тарілка — 3 сливи

Розв’язання

6 – 3 = 3 (с.) – на стільки більше слив на першій тарілці, ніж на другій.

Відповідь: на 3 сливи більше на першій тарілці , ніж на другій.

Завдання 5     11 – 1 = 10      10 – 5 = 5       5 – 4 = 1

 

СТОРІНКА 100

Завдання 1

3 дес. 2 од. = 32              6 дес. = 60                7 дес. 8 од. = 78

4 дес. 5 од. = 45              5 дес. 4 од. = 54        1 дес. 7 од. = 17

 

Завдання 2

(сімдесят один) 71 = 7 дес. 1 од.         (сімнадцять) 17 = 1 дес. 7 од.

(п'ятдесят вісім) 58 = 5 дес. 8 од.        (вісімдесят п'ять) 85 = 8 дес. 5 од.

(дев'яносто) 90 = 9 дес.                    (дев'ятнадцять) 19 = 1 дес. 9 од.

 

Завдання 3  Задача на зменшення на деяке число

У Люби 6 наклейок, а в Олега — на 4 менше. Скільки наклейок в Олега?

Короткий запис

Люба — 6 наклейок

Олег — ?, на 4 наклейки менше

Розв’язання

6 – 4 = 2 (н.) – наклейок в Олега.

Відповідь: в Олега 2 наклейки.

 

Завдання 4  Проста задача на знаходження суми зі зайвими даними

У Каті була стрічка завдовжки 8 дм. Дівчинка відрізала спочат­ку 3 дм стрічки, а потім — ще 4 дм. Скільки всього дециметрів стрічки відрізала Катя?

Спочатку

Потім

Всього

3 дм

4 дм

?

Короткий запис

Спочатку — 3 дм

Потім — 4 дм

Всього — ?

Розв’язання

3 + 4 = 7 (дм) – всього дециметрів стрічки відрізала Катя.

Відповідь: Катя відрізала 7 дециметрів стрічки.

 

Завдання 5  Проста задача на різницеве порівняння

Ігор спіймав 6 рибин, а Вероніка — 3. На скільки більше рибин спіймав Ігор, ніж Вероніка?

Короткий запис

Ігор — 6 рибин, на ? більше

Вероніка — 3 рибини

Розв’язання

6 – 3 = 3 (р.) – на стільки більше рибин спіймав Ігор, ніж Вероніка.

Відповідь: на 3 рибини більше спіймав Ігор, ніж Вероніка.

 

Завдання 6  Накреслили відрізок завдовжки 1 дм 2 см = 12 см:

Завдання 7  На одній шальці терезів гусак, а на другій курка, гиря 1 кг, гиря 2 кг. Хто важчий і на скільки?

Міркуємо так. Гусак = Курка + 1 + 2  (гусак важчий, ніж курка)

1 + 2 = 3 (кг) – на стільки кілограмів гусак важчий, ніж курка.

Відповідь: на 3 кілограми гусак важчий, ніж курка.

 

СТОРІНКА 101

Завдання 1  «Сусіди» числа – попереднє і наступні числа

19, 20, 21      38, 39, 40       90, 91, 92         74, 75, 76

 

Завдання 2,3  

Додати 1 – означає знайти наступне число. Відняти 1 – означає знайти попереднє число.

58 + 1 = 59                 99 + 1 = 100                 87 – 1 = 86            49 + 1 = 50

60 – 1 = 59                  71 – 1 = 70                   40 + 1 = 41            90 – 1 = 89

Числа другого десятка: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  20

Числа п'ятого десятка: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

Числа восьмого десятка: 71, 72,  73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

 

Завдання 4  Проста задача на збільшення на деяке число

У річці купалося 7 дівчаток, а хлопчиків — на 2 більше. Скільки хлопчиків купалося в річці?

Короткий запис

Дівчатка — 7 дітей

Хлопчики — ?, на 2 дітей більший

Розв’язання

7 + 2 = 9 (хл.) – хлопчиків купалося в річці.

Відповідь: у річці купалось 9 хлопчиків.

 

Завдання 5

На першому малюнку 6 відрізків, на другому – 3 відрізки, на третьому – 5 відрізків.

Інші завдання дивись тут...