Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Заїка А."

СТОРІНКА 77  ТАБЛИЧНЕ ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ 9

Завдання 1 Табличне додавання й віднімання 9

1 + 9 = 10   9 + 1 = 10    10 – 9 = 1    10 – 1 = 9

Завдання 2 Переставний закон додавання

2 + 8 = 8 + 2     9 + 1 = 1 + 9     2 + 8 = 10

8 + 2 = 2 + 8     1 + 9 = 9 + 1     1 + 9 = 10

3 + 3 + 3 = 9     9 – 3 – 3 = 3      1 + 1 + 8 = 10

Завдання 3

Маса однієї хлібини 1 кг. Скільки кілограмів хліба несе пекар?

1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 (кг)        5 хлібин – 5 кг

Завдання 4 Проста задача на віднімання

З повної трилітрової банки соку відлили 2 л. Скіль­ки літрів соку залишилося в банці?

Було

Відлили

Залишилось

3 л

2 л

?

Короткий запис

Було — 3 л

Відлили — 2 л

Залишилось — ?

Розв’язання

3 – 2 = 1 (л) – літрів соку залишилося в банці.

Відповідь: у банці залишилося 1 літра соку.

� Діти мають трилітрову банку. Скільки наймен­ше разів їм потрібно збігати з нею до річки, щоб наповнити вщерть водою 10-літрову каністру?

3 + 3 + 3 + 3 = 3 + 3 + 3 + 1 + 2 = 10 + 2

Відповідь: треба збігати 4 рази.

 

СТОРІНКА 78  НА́ЗВИ ЧИСЕЛ ПРИ ВІДНІМАННІ

Завдання 1

Було 6 полуниць. З’їли 5 ягід. Скільки полуниць залишилося?

Було

З’їли

Залишилось

6 полуниць

5 полуниць

?

6 – 5 = 1 (п.)

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

6 – зменшуване, 5 - від’ємник, 1 – різниця.

Завдання 2  Зменшуване більше, ніж від’ємник

вираз

5 – 2

7 – 4

4 + 1

10 – 3

6 – 0

10 – 5

зменшуване

5

7

10

6

10

від’ємник

2

4

3

0

5

Завдання 3 Задача на віднімання

На гілці було 5 листочків. 2 листочки впали. Скільки листочків залишилося на гілці?

Було

Впали

Залишилось

5 листочків

2 листочки

?

Короткий запис

Було — 5 листочків

Впали — 2 листочки

Залишилось — ?

Розв’язання

5 – 2 = 3 (л.) – листочків залишилося на гілці.

Відповідь: на гілці залишилось 3 листочки.

Завдання 4

Рівність на віднімання

5 – 5 = 0

6 – 6 = 0

7 – 7 = 0

8 – 6 = 2

10 – 9 = 1

Зменшуване  

5

6

7

8

10

Від’ємник    

5

6

7

6

9

Різниця

0

0

0

2

1

Рівність на додавання

5 + 5 = 10

4 + 4 = 8

3 + 3 = 6

2 + 6 = 8

0 + 0 = 0

СТОРІНКА 79  ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ЗМЕНШУВАНОГО

Завдання 1

Числова рівність на віднімання: 7 – 3 = 4   (7 – зменшуване)  7 без 3 залишиться 4

Числова рівність на додавання: 7 = 4 + 3          4 і 3 стало 7

Завдання 2 Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник

5 – 4 = 1

5 = 1 + 4

6 – 4 = 2

6 = 2 + 4

8 – 4 = 4

8 = 4 + 4

10 – 4 = 6

10 = 6 + 4

Завдання 3

3 + 7 = 7 + 3 = 10

2 + 7 = 7 + 2 = 9

2 + 6 = 6 + 2 = 8

2 + 8 = 8 + 2 = 10

1 + 9 = 9 + 1 = 10

1 + 5 = 5 + 1 = 6

1 + 4 + 4 = 5 + 4 = 9

2 + 4 + 4 = 6 + 4 = 10

� Кавун на терезах переважує шальку з гирею 5 кг.

Якою не може бути маса кавуна? 1 кг, 2 кг, 3 кг, 4 кг, 5 кг.

А якою може бути його маса? 6 кг, 7 кг, 8 кг, 9 кг, 10 кг.

 

СТОРІНКА 80 ДОДАВАННЯ КІЛЬКОХ ЧИСЕЛ, КОЛО, КРУГ

Завдання 1

5 + 2 + 2 = 7 + 2 = 9

Завдання 2 У кожній сумі 3 доданки

4 + 1 + 1 = 5 + 1 = 6

1 + 4 + 1 = 5 + 1 = 6

1 + 1 + 4 = 2 + 4 = 6

3 + 2 + 1 = 5 + 1 = 6

1 + 3 + 2 = 4 + 2 = 6

2 + 1 + 3 = 3 + 3 = 6

5 + 2 + 1 = 7 + 1 = 8

1 + 5 + 2 = 6 + 2 = 8

2 + 1 + 5 = 3 + 5 = 8

8 + 2 + 0 = 10 + 0 = 10

2 + 8 + 0 = 10 + 0 = 10

0 + 2 + 8 = 2 + 8 = 10

Завдання 3 Рівняння

2 + 3 = 5        4 + 3 = 7          8 + 1 = 9       3 + 5 = 8

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок:

5 – 3 = 2        7 – 4 = 3           9 – 1 = 8       8 – 3 = 5

Завдання 4 

№1 – круг, №2 – трикутник, №3 – квадрат, №4 – п’ятикутник, №5 – коло, №6 – коло

Трикутник має 3 кути, квадрат має 4 кути, п’ятикутник має 5 кутів.

Завдання 5  Задача на знаходження зменшуваного

Після того, як з гаражу виїхала машина, там ще залишилося 2. Скільки машин було в гаражі спочатку?

Було

Виїхало

Залишилось

?

1 машина

2 машини

Короткий запис

Було — ?

Виїхало — 1 машина

Залишилось — 2 машини

Розв’язання

2 + 1 = 3 (м.) – машин було в гаражі спочатку.

Відповідь: спочатку в гаражі було 3 машини.

� Добери до чисел 5 і 4 ще одне число, щоб утвори­лася «родина» чисел (дві відповіді).

«Родина» чисел 4, 5, 9:  4 + 5 = 9    5 + 4 = 9    9 – 4 = 5    9 – 5 = 4

«Родина» чисел 1, 4, 5:  1 + 4 = 5    4 + 1 = 5    5 – 1 = 4    5 – 4 = 1

 

СТОРІНКА 81 ВІДНІМАННЯ КІЛЬКОХ ЧИСЕЛ

Завдання 1 Зменшуване – Від’ємник = Різниця

7 – 3 = 4

8 – 5 = 3

6 – 4 = 2

9 – 2 = 7

10 – 4 = 6

10 – 6 = 4

10 – 4 – 2 = 6 – 2 = 4

10 – 5 – 5 = 5 – 5 = 0

Завдання 2  

8 – 3 = 5        7 – 6 = 1      10 – 1 = 9      4 – 1 = 3

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник:

5 + 3 = 8       1 + 6 = 7      9 + 1 = 10     3 + 1 = 4

Завдання 3  Задача на різницеве порівняння

Маса лисички 10 кг, а зайчика — 3 кг. Хто важчий (більше кілограмів)? На скільки кілограмів?

Короткий запис

Лисичка — 10 кг, на ? більше

Зайчик — 3 кг

Розв’язання

10 > 3  лисичка важча, ніж зайчик

10 – 3 = 7 (кг) – на стільки кілограмів важча лисичка, ніж зайчик.

Відповідь: на 7 кг важча лисичка, ніж зайчик.

Завдання 4

Від стрічки завдовжки 10 см відрізали спочат­ку 3 см, а потім 1 см.

10 – 3 – 1 = 7 – 1 = 6

На скільки сантиметрів ко­ротшою стала стрічка? На 4 см (3 + 1 = 4)

Яка довжина стрічки, що залишилася? 6 см

Завдання 5

Предмети мають фор­му круга: копійка, годинник.

Предмети мають форму кола: обруч, вінок.

Через який предмет може пролізти мишка? Вінок, обруч.

� Скільки квадратиків залишиться на смужці після четвертого такого відрізання?

10 – 1 – 1 – 1 – 1 = 10 – 4 = 6

 

СТОРІНКА 82 ЗАВДАННЯ БДЖІЛКИ-ТРУДІВНИЦІ

Завдання 1 Натуральні числа

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Завдання 2

Числа, більші від 4, розміщені на числовому промені справа: 5, 6, 7, 8, 9, 10

Завдання 3  Перший доданок + Другий доданок + Третій доданок = Сума

рівність

3 + 2 = 5

3 + 1 + 1 = 4 + 1 = 5

5 + 2 + 2 = 7 + 2 = 9

5 + 4 = 9

перший

доданок

3

3

5

5

другий

2

1

2

4

третій

 

1

2

 

Завдання 4 Задача на обчислення суми трьох доданків

Сергійко зібрав 4 боровики, 2 маслюки, 3 лисички. Скільки всього грибів зібрав хлопчик?

Боровики

Маслюки

Лисички

Всього

4 гриби

2 гриби

3 гриби

?

Короткий запис

Боровики — 4 гриби

Маслюки — 2 гриби

Лисички — 3 гриби

Всього — ?

Розв’язання

4 + 2 + 3 = 6 + 3 = 9 (гр.) – всього грибів зібрав хлопчик.

Відповідь: хлопчик зібрав 9 грибів.

� Чи можна, не обчислюючи, сказати, що значення цих виразів однакові? Чому?

Не обчислюючи, можна сказати, що значення цих виразів однакові, бо маємо переставний закон додавання:

3 + 5 + 1 = 3 + 1 + 5 = 1 + 5 + 3 = 1 + 3 + 5 = 5 + 1 + 3 =  5 + 3 + 1

 

СТОРІНКА 83 ЗАВДАННЯ БДЖІЛКИ-ТРУДІВНИЦІ

Завдання 1

вираз

5 – 2 – 1

8 – 4 – 2

10 – 5 – 5

6 – 3 – 3

рівність

5 – 2 – 1 = 3 – 1 = 2

8 – 4 – 2 = 4 – 2 = 2

10 – 5 – 5 = 5 – 5 = 0

6 – 3 – 3 = 3 – 3 = 0

зменшуване

5

8

10

6

перший від’ємник

2

4

5

3

другий від’ємник

1

2

5

3

У кожному виразі 2 від'ємники.

Завдання 2

3 + 7 = 10

7 + 3 = 10

10 – 3 = 7

5 + 4 = 9

3 + 5 = 8

4 + 4 = 8

8 – 3 = 5

9 – 4 = 5

7 – 5 = 2

5 + 1 + 2 = 6 + 2 = 8

6 – 1 – 2 = 5 – 2 = 3

7 + 2 – 1 = 9 – 1 = 8

Завдання 3 Які купюри потрібно розкласти в гаманці?

10         6 = 5 + 1          8 = 5 + 2 + 1

Завдання 4 Задача на знаходження невідомого доданка

У дітей є 4 червоні й кілька зелених олівців. Усього 6 олівців. Скільки зелених олівців?

Червоні

Зелені

Всього

4 олівці

?

6 олівців

Короткий запис

Червоні — 4 олівці

Зелені — ?

Всього — 6 олівців

Розв’язання

6 – 4 = 2 (ол.) – зелених олівців.

Відповідь: 2 зелені олівці.

� Рамку якої форми можна зробити з цих однакових брусків? Квадратної.

 

СТОРІНКА 84  ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ

Завдання 1

2 + 0 = 2

2 + 1 = 2 + (0 + 1) = (2 + 0) + 1 = 2 + 1 = 3

Якщо другий доданок збільшити на деяке число, тоді сума збільшиться на таке саме число. Змінилися другий доданок і сума. Залишився без змін перший доданок.

Завдання 2

Доданок

2

4

5

8

Доданок

2

2

2

2

Сума

4

6

7

9

Якщо перший доданок збільшити на деяке число, тоді сума збільшиться на таке саме число.

2 + 2 = 4

4 + 2 = (2 + 2) + 2 = 4 + 2 = 6

5 + 2 = (2 + 3) + 2 = (2 + 2) + 3 = 4 + 3 = 7

8 + 2 = (2 + 5) + 2 = (2 + 2) + 5 = 4 + 5 = 9

Завдання 3

3 + 5 = 8

3 + 2 = 5

5 + 5 = 8 + 2 = 10

3 + 5 = 8

3 – 1 = 2

2 + 5 = 8 – 1 = 7

3 + 5 = 8

3 – 2 = 1

1 + 5 = 8 – 2 = 6

Якщо доданок збільшити на деяке число, тоді сума збільшиться на таке саме число.

Якщо доданок зменшити на деяке число, тоді сума зменшиться на таке саме число.

3 + 5 = 8

5 + 5 = (3 + 2) + 5 = (3 + 5) + 2 = 8 + 2 = 10

2 + 5 = (3 – 1) + 5 = (3 + 5) – 1 = 8 – 1 = 7

1 + 5 = (3 – 2) + 5 = (3 + 5) – 2 = 8 – 2 = 6

Завдання 4

У дітей є 3 кроленят, 2 черепахи, 4 морські свинки. Скільки всього тварин?

3 + 2 + 4 = 5 + 4 = 9 (тв.)

Якщо придбати ще 1 кро­лика, на скільки збільшиться число всіх тварин? На 1 тварину.

� Росте 3 червоні тюльпани і 4 фіолетові тюльпани. Скільки квітів може зібрати гномик для букету? 3 квітки, 5 квітів, 7 квітів.

 

СТОРІНКА 85  ЗМІНА СУМИ ВІД ЗМІНИ ДОДАНКУ

Завдання 1 Додавання до числа 3

3 + 1 = 4

3 + 2 = 5

3 + 3 = 6

3 + 4 = 7

3 + 5 = 8

3 + 6 = 9

3 + 7 = 10

3 + 6 = 9

3 + 5 = 8

3 + 4 = 7

3 + 3 = 6

3 + 2 = 5

Завдання 5 Додавання до числа 5

Доданок + Доданок = Сума

Доданок

5

5

5

5

5

5

Доданок

1

2

3

4

5

0

Сума

6

7

8

9

10

5

Який перший доданок? 5 Як змінюється другий дода­нок? Збільшується на 1.

Чи змінюється при цьому сума? Збільшується на 1.

5 + 1 = 6

5 + 2 = 5 + (1 + 1) = (5 + 1) + 1 = 6 + 1 = 7

5 + 3 = 5 + (1 + 2) = (5 + 1) + 2 = 6 + 2 = 8

5 + 4 = 5 + (1 + 3) = (5 + 1) + 3 = 6 + 3 = 9

5 + 5 = 5 + (1 + 4) = (5 + 1) + 4 = 6 + 4 = 10

Завдання 3 Одиниці вимірювання

10 кг – 3 кг = 7 кг          7 см + 3 см = 10 см

10 л – 3 л = 7 л             7 л + 3 л = 10 л

Завдання 4  Довжина паперової смужки 8 см.

Від складеної по­полам смужки відрізали 2 см. Скільки смужок утво­рилося? Дві смужки.

Яка їх довжина? 2 см і 6 см  (2 см + 6 см = 8 см)

� Чи існують числа, більші від 5, але менші від 4? Ні.

Інші завдання дивись тут...