Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Будна Н., Беденко М."

Завдання 925 Множення

2 • 9 + 2 = 2 • 10 = 20

6 • 9 + 6 = 6 • 10 = 60

3 • 9 + 3 = 3 • 10 = 30

7 • 9 + 7 = 7 • 10 = 70

4 • 9 + 4 = 4 • 10 = 40

8 • 9 + 8 = 8 • 10 = 80

5 • 9 + 5 = 5 • 10 = 50

9 • 9 + 9 = 9 • 10 = 90

Завдання 926  В одній коробці 10 цукерок. Скільки цукерок у 4 таких коробках?

1 спосіб (множення)

Короткий запис

Цукерки — ? к., 4 коробки по 10 цукерок

Схема

Розв’язання

10 • 4 = 40 (ц.)

2 спосіб (додавання)

Короткий запис

Перша коробка — 10 цукерок

Друга коробка — 10 цукерок

Третя коробка — 10 цукерок

Четверта коробка — 10 цукерок

Всього — ?

Схема

Розв’язання

10 + 10 + 10 + 10 = 40 (ц.)

Відповідь: у чотирьох таких коробках 40 цукерок.

 

Завдання 927 Множення на розрядну одиницю

3 купюри по 10 грн     10 • 3 = 30   

Переставний закон множення  

3 • 10 = 30

5 купюр по 10 грн     10 • 5 = 50   

Переставний закон множення 

5 • 10 = 50

Завдання 928  Проста задача на множення

За шкіряний м'яч заплатили 7 купюр по 10 грн. Скільки гривень коштував м'яч?

Номінал 1 купюри

Кількість купюр

Вартість

10 грн

7

?

Схема

Розв’язання

10 • 7 = 70 (грн)

Відповідь: м’яч коштував 70 гривень.

 

Завдання 929

а

7

6

9

2

4

3

1

5

а • 10

70

60

90

20

40

30

10

50

а • 1

7

6

9

2

4

3

1

5

Завдання 930 Складена задача на кратне порівняння

У колекції олімпійського чемпіона 49 золотих, 7 срібних і 42 бронзові медалі. У скільки разів менше срібних медалей, ніж золотих, у колекції чемпіона? У скільки разів більше бронзових ме­далей, ніж срібних?

Короткий запис

Золоті — 49 медалей

Срібні — 7 медалей; у ? разів менше, ніж золотих

Бронзові — 42 медалі; у ? разів більше, ніж срібних

Розв’язання

1) 49 : 7 = 7 (разів) – у стільки разів менше срібних медалей, ніж золотих.

2) 42 : 7 = 6 (разів) – у стільки разів менше бронзових ме­далей, ніж срібних.

Відповідь: у 7 разів, у 8 разів.

 

Завдання 931

5 • 10 – 5 = 5 • 9 = 45

6 • 10 – 6 = 6 • 9 = 54

3 • 10 – 3 = 3 • 9 = 27

7 • 10 – 7 = 7 • 9 = 63

9 • 10 – 9 = 9 • 9 = 81

2 • 10 – 2 = 2 • 9 = 18

8 • 10 – 8 = 8 • 9 = 72

4 • 10 – 4 = 4 • 9 = 36

Завдання 932 Складена задача на збільшення у декілька разів

Для дитячого садка закупили 5 червоних відерець, жовтих — на 4 більше, ніж чер­воних, а синіх — у 10 разів більше, ніж жовтих. Скільки синіх відерець закупили для дитячого садка?

Короткий запис

Червоні — 5 відерець

Жовті — ?, на 4 відерця більше, ніж червоних

Сині — ?, у 10 разів більше, ніж жовтих

Схема

Вираз   (5 + 4) • 10

Розв’язання

1) 5 + 4 = 9 (в.) – жовтих відерець закупили.

2) 9 • 10 = 90 (в.) – синіх відерець закупили для дитячого садка.

Відповідь: для дитячого садка закупили 90 відерець.

 

Завдання 933

3 • 10 = 30     10 • 2 = 20      10 • 8 = 80      6 • 10 = 60       10 • 4 = 40

 

Завдання 934  Прості задачі на ділення на вміщення

Коробки з цукерками, по 10 цукерок у кожній, склали одна на одну. Скільки коробок у такому стосі, якщо всього в ньому 100 цукерок?

Короткий запис

1 коробка — 10 цукерок

? коробок — 100 цукерок

Розв’язання

100 : 10 = 10 (к.)

Відповідь: у стосі 10 коробок.

Коробки з цукерками, по 10 цукерок у кожній, склали одна на одну. В іншому стосі 40 цукерок. Скільки в ньому та­ких коробок?

Короткий запис

1 коробка — 10 цукерок

? коробок — 40 цукерок

Розв’язання

40 : 10 = 4 (к.)

Відповідь: у стосі 4 коробки.

Завдання 935  Із рівностей на множення склали рівності на ді­лення:

3 • 10 = 30                         8 • 10 = 80

30 : 10 = 3                         80 : 10 = 8

30 : 3 = 10                         80 : 8 = 10

 

Завдання 936 Порядок дій

18 : 3 • 10 = 6 • 10 = 60

45 : 5 • 10 = 9 • 10 = 90

50 – 90 : 10 = 50 – 9 = 41

20 : 10 + 68 = 2 + 68 = 70

3 • 10 : 6 = 30 : 6 = 5

60 : 10 : 3 = 6 : 3 = 2

Завдання 937, 938

35 : 5 • 3 = 7 • 3 = 21

15 : 5 • 2 = 3 • 2 = 6

80 : 10 + 49 = 8 + 49 = 57

20 : 10 + 36 = 2 + 36 = 38

30 – 5 • 2 = 30 – 10 = 20

9 • 2 : 6 = 18 : 6 = 3

10 • 7 – 23 = 70 – 23 = 47

10 + 5 • 10 = 10 + 50 = 60

Завдання 939 Складена задача на різницеве порівняння

У зоопарк привезли 16 ананасів. Половину ананасів з'їв бегемот, а чверть — мавпи. На скільки менше ананасів з'їли мавпи, ніж бегемот?

Короткий запис

Бегемот — ?, 1/2 від 16 ананасів

Мавпи — ?, 1/4 від 16 ананасів; на ? ананасів менше

Схема

Вираз     16 : 2 – 16 : 4

Розв’язання

1) 16 : 2 = 8 (ан.) – ананасів з’їв бегемот.

2) 16 : 4 = 4 (ан.) – ананасів з’їли мавпи.

3) 8 – 4 = 4 (ан.) – на стільки менше ананасів з'їли мавпи, ніж бегемот.

Відповідь: на 4 ананаси менше з'їли мавпи, ніж бегемот.

 

Завдання 940

81 : 9 = 9      36 : 9 = 4     27 : 9 = 3     18 : 9 = 2     72 : 9 = 8      54 : 9 = 6

 

Завдання 941 Проста задача на множення

Зайчик-біатлоніст має подолати 4 рубежі і на кожному з них влучити у 5 мішеней. У скільки мішеней має влучити біатло­ніст?

Мішеней на 1 рубежі  

Кількість рубежів

Загальна кількість мішеней

5

4

?

Короткий запис

1 рубіж — 5 мішеней

4 рубежі — ? мішеней

Схема

Розв’язання

5 • 4 = 20 (м.)

Відповідь: біатлоніст має влучити у 20 мішеней.

 

Завдання 942  Рівняння

Множник • Множник = Добуток

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

5 • 6 = 30

30 : 5 = 6

30 : 6 = 5

4 • 7 = 28

28 : 4 = 7

28 : 7 = 4

8 • 6 = 48

48 : 8 = 6

48 : 6 = 8

2 • 9 = 18

18 : 2 = 9

18 : 9 = 2

6 • 3 = 18

18 : 6 = 3

18 : 3 = 6

Завдання 943 Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо результати.

40 : 8 < 63 : 7

42 : 7 > 18 : 9

30 : 6 < 21 : 3

32 : 8 < 54 : 9

25 : 5 < 49 : 7

64 : 8 > 14 : 2

Завдання 944, 945

Відчинили крамничку

Зачинили крамничку

Найбільше цукерок продали

Цукерок не продавали

8 год

16 год

14 год

15 год

Завдання 946 Множення перевіряємо ділення

5 • 4 = 20

20 : 5 = 4

20 : 4 = 5

8 • 5 = 40

40 : 8 = 5

40 : 5 = 8

6 • 10 = 60

60 : 6 = 10

60 : 10 = 6

7 • 6 = 42

42 : 7 = 6

42 : 6 = 7

9 • 8 = 72

72 : 9 = 8

72 : 8 = 9

Завдання 947

4 • 8 = 32

4 • 9 = 36

4 • 5 = 20

4 • 4 = 16

4 • 7 = 28

4 • 3 = 12

4 • 6 = 24

2 • 7 = 14

2 • 9 = 18

2 • 8 = 16

Завдання 948

1) Складена задача на ділення на вміщення

3 однієї сливи зібрали 25 кг слив, а з другої — на 13 кг більше. Всі сливи розклали в ящики, по 9 кг у кожен. Скільки ящиків для цього зна­добилося?

Короткий запис №1

І слива — 25 кг

ІІ слива — ?, на 13 кг більше

Короткий запис №2

І слива — 25 кг

ІІ слива — 38 кг

Всього — ?

Короткий запис №3

63 кг — це ? ящиків по 9 кг

 

Вираз     (25 + 13) : 9

План розв’язування

1) Скільки слив зібрали з другої сливи?

2) Скільки всього слив зібрали?

3) Скільки ящиків для цього зна­добилося?

Розв’язання

1) 25 + 13 = 38 (кг) – слив зібрали з другої сливи.

2) 25 + 38 = 50 + 13 = 63 (кг) – всього слив зібрали.

2) 63 : 9 = 7 (ящ.) – ящиків для цього зна­добилося.

Відповідь: знадобилося 7 ящиків.

 

2) Складена задача на ділення

З однієї сливи зібрали 25 кг слив, а з другої — на 13 кг більше. Всі сливи розклали у 7 ящиків, порівну в кожен. Скільки кілограмів слив клали в кожен ящик?

Короткий запис №1

І слива — 25 кг

ІІ слива — ?, на 13 кг більше

Короткий запис №2

І слива — 25 кг

ІІ слива — 38 кг

Всього — ?

Короткий запис №3

63 кг — це 7 ящиків по ? кг

 

Вираз      (25 + 13) : 7

План розв’язування

1) Скільки слив зібрали з другої сливи?

2) Скільки всього слив зібрали?

3) Скільки кілограмів слив клали в кожен ящик?

Розв’язання

1) 25 + 13 = 38 (кг) – слив зібрали з другої сливи.

2) 25 + 38 = 50 + 13 = 63 (кг) – всього слив зібрали.

2) 63 : 7 = 9 (кг) – кілограмів слив клали в кожен ящик.

Відповідь: у кожен ящик клали 9 кілограмів слив.

 

Завдання 949 Ділення перевіряємо множенням і діленням

Ділене : Дільник = Частка

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник. Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку.

Ділення

32 : 4 = 8

56 : 7 = 8

18 : 9 = 2

10 : 1 = 10

8 : 8 = 1

Перевірка

8 • 4 = 32

32 : 8 = 4

8 • 7 = 56

56 : 8 = 7

2 • 9 = 18

18 : 2 = 9

10 • 1 = 10

10 : 10 = 1

8 • 1 = 8

8 : 1 = 8

Завдання 950  Батькові З0 років, а доньці 6 років. Скільки років виповниться кожному з них через 5 років?

Розв’язання

1) 30 + 5 = 35 (р.) – років виповниться батькові.

2) 6 + 5 = 11 (р.) – років виповниться доньці.

Відповідь: батькові виповниться 35 років, доньці – 11 років.

 

Завдання 951  Накресли квадрат, периметр якого на 4 см менший від пе­риметра квадрата ABCD зі стороною 3 см.

Треба накреслити квадрат зі стороною, довжина якої на 1 см менша.

Завдання 952

1) У неділю кораблик здійснив найбільше рейсів, у середу і п’ятницю – найменше рейсів.

2) Коли рейсів було більше: у будні дні чи у вихідні? На скільки більше?

1) 2 + 4 + 1 + 4 + 1 = 12 (р.) – рейсів у будні.

2) 9 + 10 = 19 (р.) – рейсів у вихідні.

3) 19 > 12   рейсів у вихідні більше, ніж у будні.

19 – 12 = 7 (р.) – на стільки більше рейсів було в будні, ніж у вікні.

 

Завдання 953 Проста задача на знаходження суми

У будні екскурсійний кораблик здійснив 12 рейсів, у вихідні – 19. Скільки всього рейсів здійснив кораблик за тиждень?

Короткий запис

У будні — 12 рейсів

У вихідні — 19 рейсів

Всього — ?

Розв’язання

12 + 19 = 20 + 11 = 31 (р.)

Відповідь: за тиждень кораблик здійснив 31 рейс.

 

Завдання 954

Ділення

54 : 9 = 6

42 : 6 = 7

12 : 2 = 6

30 : 5 = 6

10 : 10 = 1

Перевірка

6 • 9 = 54

54 : 6 = 9

7 • 6 = 42

42 : 7 = 6

6 • 2 = 12

12 : 6 = 2

6 • 5 = 30

30 : 6 = 5

1 • 10 = 10

10 : 1 = 10

Інші завдання дивись тут...