Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Будна Н., Беденко М."

Завдання 893

56 : 8 = 7

21 : 7 = 3

0 : 6 = 0

5 : 5 = 1

8 • 1 = 8

4 • 0 = 0

7 + 0 = 7

6 : 1 = 6

Завдання 894  Рівняння  

Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку.

24 : 4 = 6

24 : 6 = 4

64 : 8 = 8

64 : 8 = 8

28 : 7 = 4

28 : 4 = 7

40 : 5 = 8

40 : 8 = 5

56 : 8 = 7

56 : 7 = 8

Завдання 895 Складена задача на віднімання добутку від числа

Щоб побудувати іграшкову вежу, потріб­но 8 деталей з конструктора. У коробці є 58 деталей. Скільки деталей залишиться в коробці після спорудження 5 таких веж?

Короткий запис

Було — 58 деталей

Використали — ? д., 5 веж по 8 деталей

Залишилось — ?

Вираз    58 – 8 • 5

План розв’язування

1) Скільки деталей використали?

2) Скільки деталей залишиться в коробці?

Розв’язання

1) 8 • 5 = 40 (д.) – деталей використати.

2) 58 – 40 = 18 (д.) – деталей залишиться в коробці.

Відповідь: у коробці залишиться 18 деталей.

 

Завдання 896 Порядок дій

24 : 8 + 63 = 3 + 63 = 66

56 : 8 + 26 = 7 + 26 = 26 + 4 + 3 = 33

24 + 4 • 8 = 24 + 32 = 56

29 – 3 • 8 = 29 – 24 = 5

40 : (8 + 0) = 40 : 8 = 5

2 • (6 + 2) = 2 • 8 = 16

5 • 8 + 30 = 40 + 30 = 70

20 : 5 • 8 = 4 • 8 = 32

Завдання 897

Центр кола з найбільшим радіусом позначений буквою О.

 

Завдання 898  Ознайомлення з дробами

На скільки чверть від числа 16 менша, ніж третя частина від числа 18?

1) 16 : 4 = 4 – чверть числа 16.

2) 18 : 3 = 6 – третя частина від числа 18.

3) 6 – 4 = 2 – на стільки чверть від числа 16 менша, ніж третя частина від числа 18.

 

Завдання 899 Множення

7 • 8 = 56

56 : 8 = 7

6 • 7 = 42

42 : 7 = 6

5 • 6 = 30

30 : 6 = 5

4 • 5 = 20

20 : 5 = 4

40 : 8 = 5

40 : 5 = 8

72 : 9 = 8

72 : 8 = 9

63 : 9 = 7

63 : 7 = 9

12 : 3 = 4

12 : 4 = 3

Завдання 900

Коли дідусь витратив 8 грн, в нього залишилося у 8 разів більше грошей, ніж він витратив. Скільки гривень було в дідуся спочатку?

Короткий запис

Було — ?

Витратив — 8 грн

Залишилось — ?, у 8 разів більше, ніж витратив

Вираз       8 • 8 + 8

План розв’язування

1) Скільки гривень залишилося в дідуся?

2) Скільки гривень було в дідуся спочатку?

Розв’язання

1) 8 • 8 = 64 (грн) – гривень залишилось у дідуся.

2) 64 + 8 = 64 + 6 + 2 = 72 (грн) – гривень було в дідуся спочатку.

Відповідь: спочатку в дідуся було 72 гривні.

 

Завдання 901

Діляться на 6

Діляться на 7

Діляться на 8

36

54

48

42

63

42

56

28

72

48

40

56

Л

І

Т

О

П

О

Л

Е

С

Т

І

Л

Завдання 902, 903 Множення числа 9

У коробці 9 цукерок. Скільки цукерок у трьох таких коробках?

Цукерок у 1 коробці  

Кількість коробок

Загальна кількість цукерок

9

3

?

Короткий запис

1 коробка — 9 цукерок

3 коробки — ? цукерок

Розв’язання

9 • 3 = 27 (ц.) – цукерок.

Відповідь: у трьох таких коробках 27 цукерок.

 

Завдання 904 Зменшили число у 8 разів (поділили на число 8):

16 : 2 = 8      24 : 8 = 3      56 : 8 = 7      64 : 8 = 8       72 : 8 = 9      48 : 8 = 6

 

Завдання 905  Коробка з 9 цукерками має висоту 4 см. Скільки цукерок у стосі таких коробок, якщо його висота 16 см? 24 см? 32 см?

1) 16 : 4 = 4 (к.) – коробок у стосі висотою 16 см.

2) 9 • 4 = 36 (ц.) – цукерок у стосі висотою 16 см.

3) 24 : 4 = 6 (к.) – коробок у стосі висотою 24 см.

4) 9 • 6 = 54 (ц.) – цукерок у стосі висотою 24 см.

5) 32 : 4 = 8 (к.) – коробок у стосі висотою 32 см.

6) 9 • 8 = 72 (ц.) – цукерок у стосі висотою 32 см.

 

Завдання 906

Якщо число ділиться на 4, тоді воно також ділиться на 2,

бо а : 4 = а : (2 • 2) = а : 2 : 2

 

Завдання 907

54 – 6 • 9 = 54 – 54 = 0

42 – 8 • 4 = 42 – 32 = 10

5 • (9 – 3) = 5 • 6 = 30

9 • (2 + 0) = 9 • 2 = 18

9 • 4 – 6 = 36 – 6 = 30

9 • 9 + 9 = 9 • 10 = 90

9 • (3 + 4) = 9 • 7 = 63

9 • (7 – 2) = 9 • 5 = 45

Завдання 908 Складена задача на знаходження невідомого доданку

У незвичайних перегонах брало участь 100 равликів. Шість загонів по 9 равликів поплили на листочках, а решта — іде пішки. Скільки пішохо­дів серед равликів?

Короткий запис

Плили — ? р., 6 загонів по 9 равликів

Пішки — ?

Всього — 100 равликів

Вираз       100 – 9 • 6 

План розв’язування

1) Скільки равликів плили на листочках?

2) Скільки пішохо­дів серед равликів?

Розв’язання

1) 9 • 6 = 54 (р.) – равликів плили на листочках.

2) 100 – 54 = 100 – 60 + 6 = 46 (р.) – пішоходів серед равликів.

Відповідь: серед равликів 46 пішоходів.

 

Завдання 909

а

3

5

8

4

9

а + 9

12

14

17

13

18

а • 9

27

45

72

36

81

Завдання 910, 911  Проста задача на ділення

Купили 36 цукерок у 4 однакових коробках. Скільки цукерок у кожній коробці?

36 цукерок — це 4 коробки по ? цукерок

Розв’язання

36 : 4 = 9 (ц.) – цукерок у кожній коробці.

Відповідь: у кожній коробці 9 цукерок.

 

Завдання 912 Проста задача на збільшення у декілька разів

Висота маленької ялиночки 8 дм, а її стар­ша «сестра» у 9 разів вища (більша). Скільки дециметрів становить висота великої ялинки?

Короткий запис

Маленька ялиночка — 8 дм

Велика ялинка — ?, у 9 разів більше

Розв’язання

8 • 9 = 72 (дм) – висота великої ялинки.

Відповідь: висота великої ялинки 72 дециметрів.

 

Завдання 913

72 : 9 • 7 = 8 • 7 = 56

36 : 9 • 8 = 4 • 8 = 32

9 • 8 – 54 = 72 – 54 = 72 – 60 + 6 = 18

9 • 6 + 45 = 54 + 45 = 99

18 : 9 • 5 = 2 • 5 = 10

27 : 9 • 8 = 3 • 8 = 24

63 – 9 • 7 = 63 – 63 = 0

27 + 9 • 7 = 27 + 63 = 80 + 10 = 90

Завдання 914

Два послідовні натуральні числа не можуть бути парними.

 

Завдання 915 Складена задача на зменшення на деяке число та знаходження суми

Кулінарна книга містить рецепти для мікрохвильовки та звичайної духовки. Для мікрохвильовки наведено 48 ре­цептів, а для звичайної духовки — на 16 рецептів менше. Скільки всього рецептів у цій книзі?

Для мікрохвильовки

Для звичайної духовки

Всього

48 рецептів

на 16 рецептів менше

?

Короткий запис

Для мікрохвильовки — 48 рецептів

Для звичайної — ?, на 16 рецептів менше

Всього — ?

Вираз   48 + (48 – 16)

Короткий запис №1

Для мікрохвильовки — 48 рецептів

Для звичайної — ?, на 16 рецептів менше

Короткий запис №2

Для мікрохвильовки — 48 рецептів

Для звичайної — 32 рецепти

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки рецептів для звичайної духовки?

2) Скільки всього рецептів у цій книзі?

Розв’язання

1) 48 – 16 = 32 (р.) – рецептів для звичайної духовки.

2) 48 + 32 = 70 + 10 = 80 (р.) – всього рецептів у цій книзі.

Відповідь: у цій книзі всього 80 рецептів.

 

Завдання 916

5 • 8 – 32 = 40 – 32 = 8

9 • 4 + 26 = 36 + 26 = 50 + 12 = 62

41 – 7 • 3 = 41 – 21 = 20

29 – 3 • 9 = 29 – 27 = 2

6 • (6 – 6) = 6 • 0 = 0

9 • (9 – 1) = 9 • 8 = 72

54 : (18 : 2) = 54 : 9 = 6

81 : (9 • 1) = 81 : 9 = 9

Завдання 917

а

18

81

9

27

63

а – 9

9

72

0

18

54

а : 9

2

9

1

3

7

Завдання 918, 919 Проста задача на кратне порівняння

Зліва 5 к., а справа – 20 к. У скільки разів менше грошей зліва, ніж справа?

Короткий запис

Зліва — 5 к., у ? разів менше

Справа — 20 к.

Розв’язання

20 : 5 = 4 (рази) – у стільки разів менше грошей зліва, ніж справа.

Відповідь: у 4 рази менше грошей зліва, ніж справа.

 

Завдання 920  Проста задача на кратне порівняння

У льотній школі було 12 звичайних літаків і 4 гід­ролітаки. У скільки разів менше гідролітаків, ніж звичайних літаків, було в льотній школі?

Короткий запис

Звичайні — 12 літаків

Гідролітаки — 4 літаки, у ? разів менше

Схема

Розв’язання

12 : 4 = 3 (рази) – у стільки разів менше гідролітаків, ніж звичайних літаків.

Відповідь: у 3 рази менше гідролітаків, ніж звичайних літаків.

 

Завдання 921   

Щоб знайти у скільки разів одне число більше (менше) за друге, треба більше число поділити на менше.

5 грн < 15 грн у 3 рази

(15 : 5 = 3)

3 м < 27 м у 9 разів

(27 : 3 = 9)

6 кг < 48 кг у 8 разів

(48 : 6 = 8)

4 ц < 36 ц у 9 разів

(36 : 4 = 9)

Завдання 922  У кожній рівності знайшли літеру, що позначає біль­ше число.

А – В = 6     А > В,  зменшуване більше за від’ємник

C • 6 = D     D > С, добуток більший за множник

E : 6 = F      E > F, ділене більше за частку.

 

Завдання 923

9 • 0 + 1 = 0 + 1 = 1

9 : 9 – 1 = 1 – 1 = 0

54 : (12 – 3) = 54 : 9 = 6

72 : (14 – 6) = 72 : 8 = 9

81 : 9 : 9 = 9 : 9 = 1

35 : 5 : 1 = 7 : 1 = 7

8 • 8 – 1 = 64 – 1 = 63

7 • 7 – 6 = 49 – 6 = 43

Завдання 924  Складена задача на кратне порівняння

Перше число 7, а друге — на 42 більше. У скільки разів перше число менше за друге?

Короткий запис

І число — 7; у ? разів менше

ІІ число — ?, на 42 більше

Вираз    (7 + 42) : 7  

Короткий запис №1

І число — 7

ІІ число — ?, на 42 більше

Короткий запис №2

І число — 7, у ? разів менше

ІІ число — 49

План розв’язування

1) Чому дорівнює друге число?

2) У скільки разів перше число менше за друге?

Розв’язання

1) 7 + 42 = 49 – друге число.

2) 49 : 7 = 7 (разів) – у стільки разів менше перше число за друге.

Відповідь: у 3 рази менше перше число за друге.

Інші завдання дивись тут...