Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Будна Н., Беденко М."

Завдання 581   Множення на число 2

а

6

3

9

4

2

5

8

7

а • 2

12

6

18

8

4

10

16

14

а • 3

18

9

27

12

6

15

24

21

Завдання 582   Знайди периметр рівностороннього трикутника ОКР зі стороною 3 см.

Розв’язання

Р = 3 • 3 = 9 (см) – периметр рівностороннього трикутника зі стороною 3 см.

2 спосіб

Р = 3 + 3 + 3 = 9 (см) – периметр рівностороннього трикутника зі стороною 3 см.

Відповідь: периметр трикутника ОКР 9 сантиметрів.

 

Завдання 583  Складена задача на знаходження суми добутків, оскільки чоловічки стрибають у протилежні сторони.

Стрибок зеленого чоловічка становить 2 клітинки, а стрибок червоного чоловічка — 3 клітинки. Яка відстань буде між чоловічками, коли зелений зро­бить 4 стрибки, а червоний — 3?

Зелений чоловічок

Червоний чоловічок

Всього

4 стрибки по 2 клітинки

3 стрибки по 3 клітинки

?

Короткий запис

Зелений чоловічок — ? кл., 4 стрибки по 2 клітинки

Червоний чоловічок — ? кл., 3 стрибки по 3 клітинки

Всього — ?

Вираз  2 • 4 + 3 • 3

Короткий запис №1

Зелений чоловічок — ? кл.,

4 стрибки по 2 клітинки

Короткий запис №2

Червоний чоловічок — ? кл.,

3 стрибки по 3 клітинки

Короткий запис №3

Зелений чоловічок — 8 клітинок

Червоний чоловічок — 9 клітинок

Всього — ?

План розв’язування

1) Яку відстань подолає зелений чоловічок?

2) Яку відстань подолає червоний чоловічок?

3) Яка відстань буде між чоловічками?

Розв’язання

1) 2 • 4 = 8 (кл.) – відстань подолає зелений чоловічок.

2) 3 • 3 = 9 (кл.) – відстань подолає червоний чоловічок.

3) 8 + 9 = 8 + 2 + 7 = 17 (кл.) – відстань буде між чоловічками.

Відповідь: між чоловічками буде відстань 17 клітинок.

 

Завдання 584, 585 Доба

Годинник

Час

4 год 10 хв

4 год 50 хв

3 год 5 хв

Час через 10 хвилин

4 год 20 хв

5 год 00 хв

3 год 15 хв

Число, на яке вказує хвилинна стрілка

4

12

3

Завдання 586 У рівності з таблиці множення числа 3 всі числа зашифрували буквами. Яка буква позначає най­більше число? А • Б = В

Міркуємо так. Оскільки жоден множник не дорівнює добутку, то не підходять особливі випадки множення. Тоді добуток зазвичай більший, ніж множники, тому найбільшою буде буква В.

Відповідь: буква В.

 

Завдання 587  Ділення на число 3

У країні Апельсини поширені тільки купюри вар­тістю 3 апельсини. Чи можна такими купюрами заплатити суму 12 апельсинів? 20 апельсинів? 27 апельсинів? 40 апельсинів? 60 апельсинів? 100 апельсинів?

Міркуємо так. Якщо номінал купюри 3 апельсини, то такими купюрами можна заплатити суму, що ділиться на 3, щоб подати відповідну кількість купюр. Отже, можна оплатити вартість 12 апельсинів, 27 апельсинів, 60 апельсинів.

Відповідь: 12 апельсинів, 27 апельсинів, 60 апельсинів.

 

Завдання 588 Порядок дій

3 • 7 + 29 = 21 + 29 = 40 + 10 = 50             3 • 4 – 12 = 12 – 12 = 0

17 + 16 : 2 = 17 + 8 = 17 + 10 – 2 = 25        14 : 2 + 28 = 7 + 28 = 28 + 2 + 5 = 35

45 + 3 • 9 = 45 + 27 = 60 + 12 = 72             2 • 8 + 42 = 16 + 42 = 58

66 – 5 • 3 = 66 – 15 = 51                              46 – 8 • 3 = 46 – 24 = 22

 

Завдання 589 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

Хлопці їдуть у село на 5 мотоциклах, по двоє на кожному, та ще четверо — машиною. Скільки всьо­го хлопців їдуть у село?

На мотоциклах

На машині

Всього

5 мотоциклів по 2 хлопців

4 хлопців

?

Короткий запис

На мотоциклах — ? хл., 5 мотоциклів по 2 хлопців

На машині — 4 хлопців

Всього — ?

Вираз     2 • 5 + 4

Короткий запис №1

На мотоциклах — ? хл., 5 мотоциклів по 2 хлопців

Короткий запис №2

На мотоциклах — 10 хлопців

На машині — 4 хлопців

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки хлопців їде на мотоциклах?

2) Скільки всього хлопців їдуть у село?

Розв’язання

1) 2 • 5 = 10 (хл.) – хлопців їде на мотоциклах.

2) 10 + 4 = 14 (хл.) – всього хлопців їде на село.

Відповідь: на село їде 14 хлопців.

 

Завдання 590

3 • 6 = 18    18 + 6 = 18 + 2 + 4 = 24     24 – 12 = 12    12 : 2 = 6    6 : 2 = 3

 

Завдання 591

Множник • Множник = Добуток

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

2 • 8 = 16

(бо 16 : 2 = 8)

3 • 9 = 27

(бо 27 : 3 = 9)

2 • 7 = 14

(бо 14 : 2 = 7)

3 • 5 = 15

(бо 15 : 3 = 5)

2 • 6 = 12

(бо 12 : 2 = 6)

3 • 6 = 18

(бо 18 : 3 = 6)

2 • 9 = 18

(бо 18 : 2 = 9)

3 • 3 = 9

(бо 9 : 3 = 3)

Завдання 592  Складена задача на знаходження суми добутку і числа

Мама купила 3 альбоми, по 8 грн кожний, і книжку за 9 грн. Скільки грошей витратила мама?

Короткий запис

Альбоми — ? грн, 3 альбоми по 8 грн

Книжка — 9 грн

Всього — ?

Вираз     8 • 3 + 9

План розв’язування

1) Скільки грошей витратила мама на альбоми?

2) Скільки грошей витратила мама?

Розв’язання

1) 8 • 3 = 24 (грн) – грошей витратила мама на альбоми.

2) 24 + 9 = 24 + 6 + 3 = 33 (грн) – грошей витратила мама.

Відповідь: мама витратила 33 гривні.

 

Завдання 593  Складена задача на віднімання суми від числа

Відстань від чоловічка до прапорця 18 клітинок. Скільки клітинок залишиться подолати чоловічкові, коли він зробить 2 стрибки по 3 клітинки?

Було

Подолає

Залишиться

18 клітинок

2 стрибки по 3 клітинки

?

Короткий запис

Було — 18 клітинок

Подолає — ? кл., 2 стрибки по 3 клітинки

Залишиться — ?

Вираз    18 – 3 • 2

Короткий запис №1

Подолає — ? кл., 2 стрибки по 3 клітинки

Короткий запис №2

Було — 18 клітинок

Подолає — 6 клітинки

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки клітинок подолає чоловічок?

2) Скільки клітинок залишиться подолати чоловічкові?

Розв’язання

1) 3 • 2 = 6 (кл.) – клітинок подолає чоловічок.

2) 18 – 6 = 12 (кл.) – клітинок залишиться подолати чоловічкові.

Відповідь: чоловічкові залишиться подолати 12 клітинок.

 

Завдання 594 Складена задача на збільшення у декілька разів та знаходження суми

На стоянці було 5 червоних ванта­жівок, а зелених — у 3 рази більше. Скільки всього вантажівок було на стоянці?

Червоні

Зелені

Всього

5 вантажівок

у 3 рази більше

?

Короткий запис

Червоні — 5 вантажівок

Зелені — ?, у 3 рази більше

Всього — ?

Вираз   5 + 5 • 3

Короткий запис №1

Червоні — 5 вантажівок

Зелені — ?, у 3 рази більше

Короткий запис №2

Червоні — 5 вантажівок

Зелені — 15 вантажівок

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки зелених вантажівок було на стоянці?

2) Скільки всього вантажівок було на стоянці?

Розв’язання

1) 5 • 3 = 15 (в.) – зелених вантажівок було на стоянці.

2) 5 + 15 = 20 (в.) – всього вантажівок було на стоянці.

2 спосіб

Міркуємо так. Якщо червоних було 5 вантажівок, а зелених — утричі більше, це також означає, що в була 1 частина червоних машин і 3 таких частини зелених, тоді разом 4 частини по 5 вантажівок

5 • 4 = 20 (в.) – всього вантажівок було на стоянці.

Відповідь: на стоянці було 20 вантажівок.

 

Завдання 595  У рівностях із таблиці множення частину чисел замінили буквами 2 • А = Б і 3 • А = В. Яке число більше: Б чи В?

Міркуємо так. Використаємо переставний закон множення, тоді  2 • А = А • 2 = А + А =  Б, 3 • А = А • 3 = А + А + А = В. Де більше доданків, там більша сума, тому В > Б

Відповідь: В більше.

 

Завдання 596 Рівняння

2 • 7 = 14

(бо 14 : 2 = 7)

3 • 8 = 18

(бо 18 : 3 = 8)

2 • 6 = 12

(бо 12 : 2 = 6)

2 • 6 = 18

(бо 18 : 3 = 5)

2 • 6 = 12

(бо 12 : 2 = 6)

3 • 6 = 18

(бо 18 : 3 = 6)

2 • 4 = 8

(бо 8 : 2 = 4)

3 • 3 = 9

(бо 9 : 3 = 3)

Завдання 597 Складена задача на віднімання числа від суми

До свята купили 3 коробки з тістечками, по 6 тісте­чок у кожній коробці. Десять тістечок з'їли. Скільки тістечок залишилося?

Було

З’їли

Залишилося

3 коробки по 6 тістечок

10 тістечок

?

Короткий запис

Було (купили) — ? т., 3 коробки по 6 тістечок

З’їли — 7 тістечок

Залишилося — ?

Вираз   6 • 3 – 7

Короткий запис №1

Було — ? т., 3 коробки по 6 тістечок

Короткий запис №2

Було — 18 тістечок

З’їли — 7 тістечок

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки тістечок купили?

2) Скільки тістечок залишилося?

Розв’язання

1) 6 • 3 = 18 (т.) – тістечок купили.

2) 18 – 7 = 11 (т.) – тістечок залишилося.

Відповідь: залишилося 11 тістечок.

 

Завдання 598 Проста задача на множення

Сім триголових драконів надягли капелюхи. Скільки капелюхів у цих драконів?

Капелюхів у 1 дракона  

Кількість драконів

Загальна кількість капелюхів

3

7

?

Короткий запис

Капелюхи — ? к., 7 драконів по 3 капелюхи

Схема

Розв’язання

3 • 7 = 21 (к.) – капелюхів у цих драконів.

Відповідь: у цих драконів 21 капелюх.

 

Завдання 599  Складена задача на віднімання числа від суми

Сім триголових драконів купили кра­ватки для кожної шиї, але 5 краваток загубили. Скільки краваток залишилося у драконів?

Короткий запис

Було (купили) — ? кр., 7 драконів по 3 краватки

Загубили — 5 краваток

Залишилося — ?

Вираз   3 • 7 – 5

План розв’язування

1) Скільки краваток купили дракони?

2) Скільки краваток залишилося у драконів?

Розв’язання

1) 3 • 7 = 21 (кр.) – краваток купили дракони.

2) 21 – 5 = 21 – 1 – 4 = 16 (кр.) – краваток залишилося у драконів.

Відповідь: у драконів залишилося 16 краваток.

 

Завдання 600 Множення

3 • 4 = 12

3 • 6 = 18

2 • 9 = 18

3 • 7 = 21

3 • 9 = 27

2 • 6 = 12

3 • 8 = 24

3 • 5 = 15

2 • 8 = 16

3 • 3 = 9

3 • 2 = 6

2 • 4 = 8

Завдання 601 Складена задача на знаходження суми добутків

Якщо кожен із чоловічків зробить 3 стрибки по 4 клітинки, то вони зустрінуться. Яка відстань між чоловічками?

Короткий запис

Зелений чоловічок — ? кл., 3 стрибки по 4 клітинки

Червоний чоловічок — ? кл., 3 стрибки по 4 клітинки

Всього — ?

Вираз  4 • 3 + 4 • 3

План розв’язування

1) Яку відстань подолає зелений чоловічок?

2) Яку відстань подолає червоний чоловічок?

3) Яка відстань буде між чоловічками?

Розв’язання

1) 4 • 3 = 12 (кл.) – відстань подолає зелений чоловічок.

2) 4 • 3 = 12 (кл.) – відстань подолає червоний чоловічок.

3) 12 + 12 = 24 (кл.)

2 спосіб

Оскільки відстань обох чоловічків однакова, спочатку можна обчислити відстань одного чоловічка, а потім двох, тоді

Короткий запис

Відстань  — ? кл.,  2 чоловічки по (? кл., 3 стрибки по 4 клітинки)

Вираз  (4 • 3) • 2

План розв’язування

1) Яку відстань подолає кожний чоловічок?

2) Яка відстань між чоловічками?

Розв’язання

1) 4 • 3 = 12 (кл.) – відстань подолає кожний чоловічок.

2) 12 • 2 = 12 + 12 = 24 (кл.)

 

Відповідь: між чоловічками відстань 24 клітинки.

 

Завдання 602

1) Число 4 збільшити у 3 рази, а тоді результат збільшити на 3: 4 • 3 = 12   12 + 3 = 15

2) Число 4 збільшити на 3, а тоді результат збільшити у 3 рази: 4 + 3 = 7     7 • 3 = 21

 

Завдання 603  Оля та її тато хочуть пройти «ліліпутськими» кро­ками так, щоб доріжки їхніх слідів були однакової довжини. Скільки кроків має зробити Оля і скіль­ки — тато?

18 дм — це ? кроків по 2 дм

1) 18 : 2 = 9 (кр.) – кроків має зробити Оля.

18 дм — це ? кроків по 3 дм

1) 18 : 3 = 6 (кр.) – кроків має зробити тато.

Відповідь: Оля має зробити 9 кроків, а її тато – 6 кроків.

 

Завдання 604 Складена задача на різницеве порівняння добутку і числа

Петро-велет може підняти одночасно 5 гир, а гантелей — у 3 рази більше. На скільки більше гантелей, ніж гир, може підняти Петро?

Короткий запис

Гирі — 5 штук

Гантелі — ?, у 3 рази більше; на ? штук більше

Вираз    5 • 3 – 5

Короткий запис №1

Гирі — 5 штук

Гантелі — ?, у 3 рази більше

Короткий запис №2

Гирі — 5 штук

Гантелі — 15 штук, на ? штук більше

План розв’язування

1) Скільки гантелей може підняти Петро?

2) На скільки більше гантелей, ніж гир, може підняти Петро?

Розв’язання

1) 5 • 3 = 15 (г.) – гантелей може підняти Петро.

2) 15 – 5 = 10 (г.) – на стільки більше гантелей, ніж гир, може підняти Петро.

2 спосіб

Якщо може підняти 5 гир, а гантелей у 3 рази більше, це означає, що гирі припадає 1 частина, а на гантелі – 3 таких частини, тоді різниця — це 2 рази по 5 гантелей, тому

2 • 5 = 10 (г.) – на стільки більше гантелей, ніж гир, може підняти Петро.

Відповідь: Петро може підняти на 10 гантелей більше, ніж гир.

 

Завдання 605

4 • 3 = 12

8 • 3 = 24

2 • 7 = 14

2 • 5 = 10

3 • 6 = 18

3 • 9 = 27

5 • 3 = 15

3 • 3 = 9

8 • 2 = 16

12 : 2 = 6

8 : 2 = 4

16 : 2 = 8

Інші завдання дивись тут...