Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Бевз В., Васильєва Д." 

Сторінка 132 КРОК 6

Завдання 1 Збільшити кожне число першого десятка у k разів, якщо k = 2, 3, 5, 10.

Міркуємо так. Числа першого десятка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Збільшити у k разів – означає помножити на число k.

Якщо k = 2, тоді 1 • k = 1 • 2 = 2  

Якщо k = 3, тоді 1 • k = 1 • 3 = 3  

Якщо k = 5, тоді 1 • k = 1 • 5 = 5  

Якщо k = 10, тоді 1 • k = 1 • 10 = 10

Якщо k = 2, тоді 2 • k = 2 • 2 = 4  

Якщо k = 3, тоді 2 • k = 2 • 3 = 6  

Якщо k = 5, тоді 2 • k = 2 • 5 = 10  

Якщо k = 10, тоді 2 • k = 2 • 10 = 20

Аналогічно для наступних чисел.

 

Завдання 2 Днів у кожному місяці 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

На календарі 2 березня.

а) день буде через три дні: 5 березня;

б) день буде через тиждень: 9 березня;

в) день буде через три тижні: 23 березня;

г) число буде найближчої суботи: 5 березня.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

Завдання 3 Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо вираз, потім порівнюємо результат.

56 – 13 > 40

56 – 13 = 43,  43 > 40

5 • 8 = 40

5 • 8 = 40,  40 = 40

22 + 33 > 40

22 + 33 = 55,  55 > 40

6 • 7 > 40

6 • 7 = 42,  42 > 40

25 + 4 • 3 < 40

25 + 4 • 3 = 25 + 12 = 37,   37 < 40

18 : 2 • 3 < 40

18 : 2 • 3 = 9 • 3 = 27,  27 < 40

Завдання 4 Мрійниця витратила 10 хв на спілкування з подругою, 5 хв — на миття посуду, 13 хв — на перегляд відео та 45 хв — на приготування пирога. Скільки всього часу витратила Мрійниця?

10 хв + 5 хв + 13 хв + 45 хв = (10 хв + 5 хв + 45 хв) + 13 хв = 60 хв + 13 хв = 1 год 13 хв

 

Завдання 5  Одиниці вимірювання

24 см 3 мм = 20 см + 4 см + 3 мм = 2 дм 4 см 3 мм

3 дм 3 см  

1 м 4 дм   

23 дм = 20 дм + 3 дм = 2 м 3 дм

Числа у порядку спадання (від більшого до меншого):

23 дм, 1 м 4 дм, 3 дм 3 см, 24 см 3 мм

 

Завдання 6

40 + 60 = 100                       60 : 10 + 19 = 6 + 19 = 19 + 1 + 5 = 25

3 • 5 + 60 = 15 + 60 = 75      60 – 27 : 3 = 60 – 9 = 51

 

Завдання 7 ПЗ Поспішайко віддав у дитячий будинок свої речі: штани, сорочки та шарфи. За даними побудуй діаграму. Познач на ній кількість речей, враховуючи, що 1 річ — 1 клітинка.

Сорочка

□□□□□□□□□

Штани

□□□□

Шарф

□□□□□□□□□□

Сторінка 133 КРОК 7

Завдання 1

Довжина ламаної дорівнює сумі довжин її ланок.

7 см + 4 см + 5 см > 15 см     не можна

5 см + 5 см + 5 см = 15 см     можна

8 см + 5 см < 15 см               не можна

 

Завдання 2

80 – 5 • 6 = 80 – 30 = 50

6 • 4 + 63 = 24 + 63 = 87

56 : 7 + 34 = 8 + 34 = 34 + 6 + 2 = 42

 

Завдання 3

Проста задача на зменшення у декілька разів

Першого дня посадили 12 дерев, а другого – у 4 рази менше. Скільки дерев посадили другого дня?

Короткий запис

I — 12 дерев

ІІ — ?, у 4 рази менше

Розв’язання

12 : 4 = 3 (д.) – дерев посадили ІІ дня.

Відповідь: другого дня посадили 3 дерева.

Проста задача на збільшення у декілька разів

Першого дня посадили 2 дерева, а другого – у 3 рази більше. Скільки дерев посадили другого дня?

Короткий запис

I — 2 дерев

ІІ — ?, у 3 рази більше

Розв’язання

2 • 3 = 6 (д.) – дерев посадили ІІ дня.

Відповідь: другого дня посадили 6 дерев.

Завдання 4  Синій відрізок — 4 см, червоний відрізок — 2 см, зелений відрізок — 8 см.

Зелений відрізок на 2 см довший за червоний          4 – 2 = 2 (см)

Червоний відрізок у 2 рази коротший від синього.    4 : 2 = 2 (рази)

Зелений відрізок у 2 рази довший за синій.               8 : 4 = 2 (рази)

Синій відрізок на 4 см коротший від зеленого.          8 – 4 = 4 (см)

 

Завдання 5  

Р = 9 • 3 = 27 (см) – периметр рівностороннього трикутника зі стороною 9 см.

Р = 8 • 4 = 32 (см) – периметр квадрата зі стороною 8 см.

 

Завдання 6 Складена задача на два запитання

Ти дав (дала) касиру 4 купюри по 20 грн, щоб заплатити за товар, що коштує 68 грн. Якою має бути решта? Якими купюрами?

Розв’язання

1) 20 • 4 = 80 (грн) – гривень у мене.

2) 80 – 68 = 80 – 70 + 2 = 12 (грн) – решта.

Купюрами:

10 грн + 2 грн               10 грн + 1 грн • 2

5 грн • 2 + 2 грн            5 грн • 2 + 1 грн • 2

2 грн • 6                  

1 грн • 12      1 грн • 10 + 2 грн         1 грн • 8 + 2 грн • 1

1 грн • 6 + 2 грн • 3     1 грн • 4 + 2 грн • 4    1 грн • 2 + 2 грн • 5

 

Сторінка 134 КРОК 8

Завдання 1

2 • 0 + 10 • 5 = 0 + 50 = 50

2 • 3 + 10 • 2 = 6 + 20 = 26

2 • 1 + 10 • 4 = 2 + 40 = 42

2 • 4 + 10 • 1 = 8 + 10 = 18

2 • 2 + 10 • 3 = 4 + 30 = 34

2 • 5 + 10 • 0 = 10 + 0 = 10

Завдання 2 Рівняння

□ + 7 = 11

11 – 7 = 4

3 + □ = 11

11 – 3 = 8

7 – □ 4

7 – 4 = 3

□ – 9 = 5

5 + 9 = 14

Завдання 3 

х < 5, для  х = 0, 1, 2, 3, 4.

 

Завдання 4 Дії з величинами

76 грн 30 к. + 2 грн 45 к. = 78 грн 75 к.

11 грн + 34 грн = 45 грн           43 к. + 27 к. = 70 к.

 

Завдання 5

Число а на 33 більше, ніж 53: а = 86  (бо 53 + 33 = 86)

Число 18 у а разів більше, ніж 3:  а = 6 (бо 18 : 3 = 6)

Добуток 7 і а менший від 25: а = 1, 2, 3  (бо 7 • 1 < 25, 7 • 2 < 25, 7 • 3 < 25)

 

Завдання 6 Складена задача з двома непов’язаними запитаннями   

Довжина самця 2 см, а самочки – 4 см. У скільки разів самочка гупі довша за самця? А на скільки сантиметрів?

Короткий запис

Самець — 2 см

Самка — 4 см, у ? разів більше; на ? см більше

Кратне порівняння:

1) 4 : 2 = 2 (р.) – у стільки разів самочка гупі довша за самця.

Різницеве порівняння:

2) 4 – 2 = 2 (см) – на стільки більше сантиметрів самочка гупі довша за самця.

Відповідь: у 2 рази, на 2 см.

 

Завдання 7 У такій задачі недостатньо даних.

В акваріумі плавають 21 рибка гупі та декілька сомиків. Скільки рибок в акваріумі?

 

Завдання 8

Доданок + Доданок = Сума

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

9 + х = 14

х = 14 – 9

х = 5

у + 33 = 49

у = 49 – 33

у = 16

Сторінка 135 КРОК 9

Завдання 1

Шапка новорічна — конус, сир — куб, гральний кубик — куб, надрізаний апельсин — круг, консервна банка — циліндр, обручка — коло, м’яч — куля.

Об'єкти мають форму кулі: м’яч.

Об'єкти мають форму кола: обручка.

Об'єкти мають круга: апельсин.

 

Завдання 2

Фігури на малюнку: зелений циліндр, червоний куб, жовтий конус, рожевий куб, оранжева трикутна піраміда, салатова куля, блакитна чотирикутна піраміда.

Червона фігура (куб) має 8 вершин.

У рожевого куба 8 вершин, у блакитної чотирикутної піраміди 5 вершин, у рожевої фігури більше вершин.

 

Завдання 3 Поспішайко запросив у гості 10 друзів і хоче пригостити їх компотом, що сам зварив. На підносі поміщається лише 4 чашки. Скільки разів Поспішайку потрібно буде ходити до кухні з підносом, щоб перенести всі чашки?

Міркуємо так: 4 чашки + 4 чашки + 2 чашки.

Відповідь: 3 рази.

 

Завдання 4 Складена задача на зменшення у декілька разів

Висота найвищого струменя води фонтана в Києві дорівнює 35 м, у Вінниці — вдвічі більша, а в Умані — на 16 м менша, ніж у Києві. Знайди висоту фонтанів у Вінниці та в Умані.

Короткий запис

Київ — 35 м

Вінниця — ?, удвічі більше, ніж у Києві

Умань — ?, на 16 м менше, ніж у Києві

Розв’язання

1) 35 • 2 = 35 + 35 = 70 (м) – довжина фонтану у Вінниці.

2) 35 – 16 = 35 – 15 – 1 = 19 (м) – довжина фонтану в Умані.

Відповідь: у Вінниці – 70 метрів, в Умані – 19 метрів. 

 

Сторінка 136 КРОК 10

Завдання 1

2 + 1 – 1 = 2 (кг)                         5 – (2 + 2) = 1 кг

 

Завдання 2

Масу котів і собак вимірюють у кг (кілограмах).

Масу слона вимірюють у т (тоннах).

Масу бджілки вимірюють у г (грамах).

 

Завдання 3 Проста задача на ділення

8 літрів води розлили в 4 однакові пляшки. Яку місткість має кожна пляшка?

Місткість 1 пляшки (л)

Кількість пляшок

Загальна місткість (л)

?

4

8

Короткий запис

8 л — це 4 пляшки по ? л

Розв’язання

8 : 4 = 2 (л) – місткість кожної пляшки.

Відповідь: місткість кожної пляшки 2 літри.

 

Завдання 4

Більше води у більшій пляшці справа.

 

Завдання 5

1 ц = 100 кг

49 ц > 46 ц       34 ц < 45 ц       70 кг < 1 ц        98 кг > 8 кг

 

Завдання 6

2 дм – 13 см = 20 см – 13 см = 7 см

1 год – 35 хв = 60 хв – 35 хв = 60 хв – 40 хв + 5 хв = 25 хв

3 дм 2 см – 1 дм 5 см = 2 дм + 12 см – 1 дм 5 см = (2 дм – 1 дм) + (12 см – 5 см) = 1 дм 7 см

1 год 36 хв – 45 хв = 60 хв + 36 хв – 45 хв = 96 хв – 45 хв = 51 хв

 

Завдання 7 Проста задача на знаходження невідомого доданку

Микола вийшов із дому о 8:10 і повернувся додому о 14:35. Скільки часу він був відсутній?

Була

Тривала подія (відсутній)

Стала

8 год 10 хв

?

14 год 35 хв

Короткий запис

Була (вийшов) — 8 год 10 хв

Відсутній — ?

Стала (повернувся) — 14 год 35 хв

Розв’язання

14 год 35 хв – 8 год 10 хв = 6 год 25 хв часу був відсутній.

Відповідь: він був відсутній 6 год 25 хв.

 

Завдання 8 Натуральні числа

Множення числа 4:   4 • 8 = 32    4 • 6 = 24     4 • 7 = 28

Множення числа 5:   5 • 8 = 40    5 • 3 = 15     5 • 9 = 45

Множення числа 6:   6 • 3 = 18    6 • 5 = 30     6 • 7 = 42

На другому кубі сума добутків найбільша (100). 

32 + 24 + 28 = 56 + 28 = 70 + 14 = 84

40 + 15 + 45 = 55 + 45 = 90 + 10 = 100

18 + 30 + 42 = 48 + 42 = 80 + 10 = 90

 

Сторінка 137 КРОК 11

Завдання 1  Складена задача на ділення

Мрійниця і Поспішайко хочуть поділити 20 яблук порівну між собою та ще двома друзями. Скільки яблук отримає кожний?

Короткий запис №1

Мрійниця — 1 особа

Поспішійко — 1 особа

Друзі — 2 особи

Всього — ?

Короткий запис №2

20 яблук — це 4 друзів по ? яблук

Розв’язання

1) 1 + 1 + 2 = 4 (ос.) – всього осіб. 

2) 20 : 4 = 5 (ябл.) – яблук отримає кожний.

Відповідь: кожний отримає 5 яблук.

 

Завдання 2

1) Проста задача на знаходження невідомого доданку

Поспішайку треба пройти 87 м двома алеями. Яка довжина першої алеї, якщо другої – 39 м?

І алея

ІІ алея

Всього

?

39 м

87 м

Короткий запис

І алея — ?

ІІ алея — 39 м

Всього — 87 м

Розв’язання

87 – 39 = 87 – 37 – 2 = 48 (м) – довжина першої алеї.

Відповідь: довжина першої алеї 48 метрів.  

2) Проста задача на знаходження суми

За рукавиці заплатили 45 грн, а за шарф – 39 грн. Скільки всього гривень заплатили за покупку?

Рукавиці

Шарф

Всього

45 грн

39 грн

?

Короткий запис

Рукавиці — 45 грн

Шарф — 39 грн

Всього — ?

Розв’язання

45+ 39 = 45 + 5 + 34 = 84 (грн) – всього гривень заплатили за покупку.

Відповідь: за покупку заплатили 84 гривні.    

 

Завдання 3 Проста задача на збільшення у декілька разів

Об'єм пам'яті першої флешки (вересень 2000 року) становив 8 мегабайт. Знайди об'єм USB флешки, яка з'явилася у продажу через кілька місяців, якщо об'єм її пам'яті у 4 рази більший.

Короткий запис

Спочатку  — 8 мегабайт

Потім — ?, у 4 рази більше

Розв’язання

8 • 4 = 32 (м.) – об’єм флешки потім.

Відповідь: 32 мегабайти.  

 

Завдання 4 Складена задача на знаходження суми добутків

У пакеті 1 л молока. У пакеті 2 л соку. Тато написав Поспішайку, що потрібно купити: 2 пакети молока і 2 пакети соку. Скільки всього літрів купить Поспішайко?

Короткий запис

Молоко — ? л, 2 пакети по 1 л

Сік — ? л, 2 пакети по 2 л

Всього — ?

Розв’язання

1) 1 • 2 = 2 (л) – літрів молока.

2) 2 • 2 = 4 (л) – літрів соку.

3) 2 + 4 = 6 (л) – всього літрів купить Поспішайко.

2 спосіб

Оскільки пакетів однакова кількість, тому

Короткий запис

Молоко — ? л, 2 пакети по ? (1 л і 2 л)

Розв’язання

1) 1 + 2 = 3 (л) – всього літрів у пакеті молока і соку.  

2) 3 • 2 = 6 (л) – літрів купить Поспішайко.

Відповідь: Поспішаймо купить 6 літрів.

 

Завдання 5

1) Проста задача на різницеве порівняння

Довжина тіла суриката — 28 см, а видри — 56 см. На скільки сантиметрів видра довша?

Короткий запис

І — 28 см

ІІ — 56 см, на ? см більше

Розв’язання

56 – 28 = 56 – 26 – 2 = 28 (см)

Відповідь: на 28 сантиметрів видра довша.

1) Проста задача на кратне порівняння

Довжина тіла суриката — 28 см, а видри — 56 см. У скільки разів видра довша?

Короткий запис

І — 28 см

ІІ — 56 см, у ? разів більше

Розв’язання

56 : 28 = 56 : 7 : 4 = 2 (рази)

Відповідь: у 2 рази видра довша.

Завдання 6 Проста задача на збільшення у декілька разів

У середньому 4 молоді тополі за літній період вловлюють близько 3 кілограмів пилу, а 4 в'язи — майже в 6 разів більше. Скільки кілограмів пилу вловлюють 4 в'язи за літній період?

Короткий запис

4 тополі  — 3 кг

4 в’язи — ?, у 6 разів більше

Розв’язання

3 • 6 = 18 (кг) – кілограмів пилу вловлюють чотири в'язи за літній період.

Відповідь: вловлюють 18 кілограмів пилу.

 

Сторінка 138 Міркуй, розв'язуй, зростай

Завдання 1 Мрійниця записала число 58, а потім закреслила 8.

На скільки зменшилося число? На 53 (58 – 5 = 53). 

На скільки зменшилося б це число, якби вона закреслила 5? На 50 (58 – 8 = 50)

 

Завдання 2

45 — це 5 доданків по ?       45 : 5 = 9     Відповідь: за ручкою «заховалося» число 9.

 

Завдання 3 Доба

Закономірність: наступний годинник показує час на 15 хв більший.

Годинник

Час

1 год

1 год 15 хв

1 год 30 хв

1 год 45 хв

2 год

Завдання 4  Груша удвічі важча за яблуко. Що важче: 3 груші чи 5 яблук; 8 яблук чи 4 груші?

Якщо 1 груша = 2 яблука, тоді 3 груші = 6 яблук

Якщо 1 груша = 2 яблука, тоді 4 груші = 8 яблук

3 груші > 5 яблук

8 яблук = 4 груші

Завдання 5  Є два пісочних годинники, що відміряють 7 хв і 3 хв. Як за допомогою цих годинників відміряти 4 хв?

1 спосіб. Перевернути два годинники, коли з другого годинника висиплеться пісок, почати рахувати час до тих пір, поки з першого годинника висиплеться пісок. 7 – 3 = 4 (хв.)

2 спосіб. Перевернути два годинники, коли з другого годинника двічі висиплеться пісок, почати рахувати час до тих пір, поки з першого годинника висиплеться пісок, а потім ще раз перевернути другий годинник. 7 – (3 + 3) + 3 = 4 (хв.)

 

Завдання 6 Ти маєш четверо друзів А, Б, С і Д, які живуть у чотириповерховому будинку на різних поверхах. А живе вище Б, але нижче С, а Д живе нижче, ніж Б. Дай відповідні імена своїм друзям і скажи, хто де мешкає.

Міркуємо так. Якщо А живе вище Б, але нижче С, тоді маємо Б, А, С.  Якщо Д живе нижче, ніж Б, тоді маємо Д, Б, А, С.

Відповідь: Денис на першому поверсі, Борис – на другому, Андрій – на третьому, Сергій – на четвертому.

 

Завдання 7

Послідовність: 1, 3, 5, 1, 3, 5.

 

Сторінка 139 Міркуй, розв'язуй, зростай

Завдання 1 Маса жовтого яблука більша, ніж маса зеленого. Маса зеленого яблука більша, ніж маса червоного яблука. Маса якого яблука менша — жовтого чи червоного?

Міркуємо так. Якщо маса жовтого яблука більша, ніж маса зеленого, тоді в порядку зростання мас маємо З, Ж. Якщо маса зеленого яблука більша, ніж маса червоного яблука, тоді маємо Ч, З, Ж.

Відповідь: маса червоного яблука менша, ніж жовтого.

 

Завдання 2 Левку подарували три пари білих і дві пари сірих шкарпеток, які він ненароком перемішав. Скільки шкарпеток навмання має взяти Левко, щоб отримати пару одного кольору?

Міркуємо так. Маємо 6 і 4 різних шкарпеток. Якщо візьме 2 шкарпетки, тоді можуть попасти з різних пар, а третя завжди буде мати пару.

Відповідь: 3 шкарпетки.

 

Завдання 3  На малюнку зображено 1 великий і 6 маленьких квадратів, побудованих за допомогою паличок.

Забери дві палички, щоб кількість квадратів змен­шилася на 2.

Міркуємо так. 18 паличок — 1 великий і 6 малих квадратів, тобто 7 квадратів. Треба забрати дві палички, щоб стало 5 малих квадратів.

Скільки паличок слід додати, щоб утворилося ще стільки ж квадратів?

Міркуємо так. Маємо 5 малих квадратів. Треба ще доробити 5 квадратів. У такому візерунку на один квадрат треба 3 палички, тоді разом потрібно 3 • 5 = 15 (п.)

Завдання 4

2 ряди по 4 кубики       4 • 2 = 8 (к.)

3 ряди по 9 кубиків       9 • 3 = 27 (к.)

 

Завдання 5 Кожну із зображених фігур розріж на 2 частини так, щоб з них можна було скласти квадрат.

Інші завдання дивись тут...