Інші завдання дивись тут...

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Бевз В., Васильєва Д."

Сторінка 39  КРОК 1  Завдання 1

1) Вираз на додавання:   5 + 3

Задача на додавання

У спортзалі було 5 футбольних і 3 баскетбольних м’ячів. Скільки всього було м’ячів?

Короткий запис

Футбольні — 5 м’ячів

Баскетбольні — 3 м’ячі

Всього — ?

 

2) Вираз на віднімання:   5 – 3

Задачі на різницеве порівняння

У спортзалі було 5 футбольних і 3 баскетбольних м’ячів. На скільки більше футбольних м’ячів, ніж баскетбольних?

Короткий запис

Футбольні — 5 м’ячів, на ? більше

Баскетбольні — 3 м’ячі

У спортзалі було 5 футбольних і 3 баскетбольних м’ячів. На скільки менше  баскетбольних м’ячів, ніж футбольних?

Короткий запис

Футбольні — 5 м’ячів

Баскетбольні — 3 м’ячі, на ? менше

 

Завдання 2

Сума чисел 20 і 30: 20 + 30 = 50   Різниця чисел 17 і 7:  17 – 7 = 10

 

Завдання 3, 4  Скільки всього фруктів у кожній торбинці?

Короткий запис

Яблука — 8 фруктів

Абрикоси — 5 фруктів

Всього — ?

Вираз:  8 + 5

Рівність: 8 + 5 = 13

Короткий запис

Яблука — 5 фруктів

Груші — 4 фрукти

Сливи — 7 фруктів

Всього — ?

Вираз:  5 + 4 + 7

Рівність: 5 + 4 + 7 = 16

Завдання 5 Купили 3 апельсини, 9 яблук і 7 груш. Скільки всього фруктів купили?

3 + 9 + 7 = 12 + 7 = 19          3 + 7 + 9 = 10 + 9 = 19

9 + 3 + 7 = 12 + 7 = 19          9 + 7 + 3 = 16 + 3 = 19

7 + 9 + 3 = 16 + 3 = 19          7 + 3 + 9 = 10 + 9 = 19

 

Сторінка 40  КРОК 2 Завдання 1  Натуральні числа

Числа в порядку зростання: 11, 17, 21, 35, 49, 54, 63

 

Завдання 2  Склади рівності за маршрутами жабки і зайчика. Скільки дій містить кожна рівність?

7 + 3 + 4 = 14  (2 дії)

5 + 12 = 17 (1 дія)

 

Завдання 3  Порядок дій

14 – 7 – 3 = 4

1) 14 – 7 = 7

2) 7 – 3 = 4

14 – (7 – 3) = 10

1) 7 – 3 = 4

2) 14 – 4 = 10

Завдання 4  Додавати можна в будь-якому порядку

5 + 7 + 3 = 15

1) 5 + 7 = 5 + 5 + 2 = 12

2) 12 + 3 = 15

5 + (7 + 3) = 15

1) 7 + 3 = 10

2) 5 + 10 = 15

8 + 2 + 7 = 17

1) 8 + 2 = 10

2) 10 + 7 = 17

8 + (2 + 7) = 17

1) 2 + 7 = 9

2) 8 + 9 = 8 + 2 + 7 = 17

Сторінка 41  КРОК 3 завдання 1

Геометричні фігури: п’ятикутник, трикутник, прямокутник, трикутник, чотирикутник

 

Завдання 2 За планом загону для овечок знайди довжину сітки, використаної для огорожі.

30 + 10 + 30 + 10 = 80 (м)

 

Завдання 3

13 > 12     18 < 81     4 < 11 – 6  (4 < 5) 

 

Завдання 4 Трикутник, зроблений із кольорового дроту, розрізали і розігнули. Вийшов відрізок. Знайди довжину цього відрізка.

3 + 5 + 4 = 12 (см) – довжина відрізка

Р = 3 см + 4 см + 5 см = 12 см — периметр трикутника

 

Завдання 5 Проста задача на різницеве порівняння

Брат пофарбував 10 дощечок, а сестра — 4 дощечки. На скільки більше дощечок пофарбував брат?

Короткий запис

Брат — 10 дощечок, на ? більше

Сестра — 4 дощечки

Схема

Розв’язання

10 – 4 = 6 (д.) – на стільки більше дощечок пофарбував брат

Відповідь: брат пофарбував на 6 дощечок більше

 

Сторінка 42  Завдання 6  Знайди периметр кожного многокутника

Р = 2 см + 6 см + 2 см + 6 см = 16 см – периметр прямокутника довжиною 6 см, шириною 2 см

Р = 5 см + 5 см + 2 см = 12 см – периметр трикутника зі сторонами 5 см, 5 см, 2 см

Р = 3 см + 3 см + 3 см + 3 см = 12 см – периметр квадрата зі стороною 3 см

Р = 4 см + 4 см + 4 см = 12 см – периметр рівностороннього трикутника зі стороною 4 см

 

Завдання 7  Купили капусту, гарбуз, кавун. Маса покупки 12 кг. Капуста важить 2 кг, гарбуз – 6 кг.  Знайди масу кавуна.

Капуста

Гарбуз

Кавун

Всього

2 кг

6 кг

?

12 кг

Короткий запис

Капуста — 2 кг

Гарбуз — 6 кг

Кавун — ?

Всього — 12 кг

Вирази:     12 – 2 – 6            12 – (2 + 6)            12 – (6 + 2)

Рівності:   12 – 2 – 6 = 6       12 – (2 + 6) = 6      12 – (6 + 2) = 6

Відповідь: маса кавуна 6 кг

 

Завдання 8  Накресли квадрат, периметр якого дорівнює 8 см.

8 см = 2 см + 2 см + 2 см + 2 см

КРОК 4 Завдання 1

3 + 8 + 7 = (3 + 7) + 8 = 10 + 8 = 18

5 + 6 + 5 = (5 + 5) + 6 = 10 + 6 = 16

9 + 4 + 1 = (9 + 1) + 4 = 10 + 4 = 14

 

Завдання 2  Між якими круглими числами розташовані задані числа

50, 54, 60

80, 85, 90

20, 27, 30

40, 44, 50

30, 39, 40

70, 73, 80

60, 67, 70

90, 91, 100

20, 23, 30

30, 33, 40

Завдання 3 Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо результат:

20 + 10 + 30 < 80 – 20 + 10    (60 < 70)

70 – 10 – 30 < 50 + 20 – 30     (30 < 40)

 

Сторінка 43 Завдання 4  Груші — 2 штуки, яблука — 4 штуки, мандарини — 4 штуки, банан — 4 штуки, виноград — 7 штук

• Груш і яблук більше, ніж винограду (хибно, бо 2 + 4 < 7)

• Груш і мандаринів менше, ніж бананів і яблук (істина, бо 2 + 4 < 4 + 4)

• Мандаринів і яблук стільки, скільки і винограду (хибно, бо 4 + 4 > 7)

• Бананів на стільки більше, ніж яблук, на скільки груш менше від мандаринів (хибно, бо 4 – 4 < 4 – 2)

 

Завдання 5 Порівняй значення числових виразів, не виконуючи дії:

12 + 40 < 12 + 42  (де менший доданок, там менша сума)

37 – 7 > 27 – 17     (де більше зменшуване, там більша різниця)

44 – 4 < 43 + 1      (44 – 4 < 44, різниця менша, ніж зменшуване)

31 + 13 + 10 < 33 + 13 + 11  (де менші доданки, там менша сума)

50 – 20 + 5 > 50 – (20 + 5)  (віднімання суми від числа: 50 – (20 + 5) = 50 – 20 – 5)

 

Завдання 6  Додавання перевіряють відніманням, а віднімання – додаванням і відніманням:

Приклад

Перевірка

Перевірка

3 кг + 12 кг = 15 кг

30 кг + 10 кг = 40 кг

25 кг + 1 кг = 26 кг

17 кг – 1 кг = 16 кг

45 кг – 20 кг = 25 кг

76 кг – 2 кг = 74 кг

15 кг – 3 кг = 12 кг

40 кг – 30 кг = 10 кг

26 кг – 25 кг = 1 кг

16 кг + 1 кг = 17 кг

25 кг + 20 кг = 45 кг

74 кг + 2 кг = 76 кг

15 кг – 12 кг = 3 кг

40 кг – 10 кг = 30 кг

26 кг – 1 кг = 25 кг

17 кг – 16 кг = 1 кг

45 кг – 25 кг = 20 кг

76 кг – 74 кг = 2 кг

Завдання 7, 8 Виміряли довжину кожної ланки ламаної: 2 см і 3 см; 4 см і 1 см. Вирази для знаходження відстані від кожної комахи до грибочка:

2 см + 3 см  вираз для шляху сонечка

4 см + 1 см  вираз для шляху пожежника

Чий шлях коротший? Шляхи однакові (2 см + 3 см = 4 см + 1 см)

Накресли відрізок, довжина якого дорівнює загальному шляху сонечка і пожежника до грибочка:

2 см + 3 см + 4 см + 1 см = 10 см

Сторінка 44  КРОК 5  Завдання 1, 2

Прямокутник PQRS

Квадрат АВСD, прямокутник KLMN, трикутник XYZ, п’ятикутник ABCMZ

 

Завдання 3 У мішку була гречка, а потім додали ще. Скільки кілограмів гречки стало у кожному випадку?

Було гречки (кг)

Додали (кг)

Стало (кг)

Пояснення

4

1

4 + 1 = 5 кг

Числові вирази

7

2

7 + 2 = 9 кг

3

4

3 + 4 = 7 кг

х — невідомо

3

х + 3

Буквені

вирази

a — невідомо

1

а + 1

Сторінка 45  Завдання 4

Якщо х = 5, тоді х + 3 = 5 + 3 = 8

Якщо х = 1, тоді х + 3 = 1 + 3 = 4

Якщо х = 7, тоді х + 3 = 7 + 3 = 10

 

Завдання 5

Якщо а = 9, тоді а + 1 = 9 + 1 = 10

Якщо а = 3, тоді а + 1 = 3 + 1 = 4

Якщо а = 17, тоді а + 1 = 17 + 1 = 18

 

Завдання 6  Запиши вирази для знаходження висоти сосни і висоти липи. Обчисли значення виразів, якщо: a = 2 м, a = 5 м, a = 8 м; с = 1 м, с = 3 м, с = 9 м.

Дуб — 28 метрів

Сосна — ?, на а метрів вища за дуб

28 + а

Якщо а = 2, тоді 28 + а = 28 + 2 = 30 (м)

Якщо а = 5, тоді 28 + а = 28 + 5 = 28 + 2 + 3 = 33 (м)

Якщо а = 8, тоді 28 + а = 28 + 8 = 28 + 2 + 6 = 36 (м)

 

Дуб — 28 метрів

Липа — ?, на с метрів нижча від дуба

28 – с

Якщо с = 1, тоді 28 – с = 28 – 1 = 27 (м)

Якщо с = 3, тоді 28 – с = 28 – 3 = 25 (м)

Якщо с = 9, тоді 28 – с = 28 – 9 = 28 – 8 – 1 = 19 (м)

 

КРОК 6 Завдання 1, 2

1 + (17 + 3) = 1 + 20 + 21       

17 – (3 – 1) = 17 – 2 = 15

15 – 5 + 8 = 10 + 8 = 18

15 – (5 + 8) = 15 – (5 + 5 + 3) = 15 – 13 = 2

5 + 7 + 5 = 5 + 5 + 7 = 17

(9 + 7) – 6 = (9 + 1 + 6) – 6 = 16 – 6 = 10

 

Завдання 3  Застосуй правило виконання дій у виразах з дужками. Утвори слова.

ма(су) – сума, нок(дода) – доданок, ни(різ)ця – різниця, рядок(по) – порядок, ж(ду)ка – дужка

 

Сторінка 46 Завдання 4

3 + 6 + 7 + 4 = (3 + 7) + (6 + 4) = 10 + 10 = 20

8 + 5 + 5 + 2 = (8 + 2) + (5 + 5) = 10 + 10 = 20

 

Завдання 5

1) На гілці сиділо 15 ґав. 3 полетіли вправо, а 2 — вліво. Скільки ґав залишилося на гілці?

Розв’язання

1 спосіб  

Вираз:   15 – 3 – 2

1) 15 – 3 = 12 (ґ.) – гав залишилось, коли 3 полетіли вправо

2) 12 – 2 = 10 (ґ.) – ґав залишилося на гілці

2 спосіб 

Вираз:  15 – (3 + 2)

1) 3 + 2 = 5 (ґ.) – всього ґав полетіло

2) 15 – 5 = 10 (ґ.) – ґав залишилося на гілці

Відповідь: на гілці залишилось 10 ґав

 

2) На гілці сиділо 15 ґав. Спочатку відлетіли 4 ґави, а потім ще 1. Скільки ґав залишилося на гілці?

Розв’язання

1 спосіб  

Вираз:   15 – 4 – 1

1) 15 – 4 = 11 (ґ.) – гав залишилось, коли 4 відлетіли

2) 11 – 1 = 10 (ґ.) – ґав залишилося на гілці

2 спосіб 

Вираз:  15 – (4 + 1)

1) 4 + 1 = 5 (ґ.) – всього ґав відлетіло

2) 15 – 5 = 10 (ґ.) – ґав залишилося на гілці

Відповідь: на гілці залишилося 10 ґав

 

Завдання 6

8 + 8 + 2 = 8 + 2 + 8 = 10 + 8 = 18

4 + 5 + 6 = 4 + 6 + 5 = 10 + 5 = 15

5 + 9 + 1 = 5 + (9 + 1) = 5 + 10 = 15

4 + 9 + 6 = 4 + 6 + 9 = 10 + 9 = 19

4 + 6 + 7 = 10 + 7 = 17

2 + 7 + 8 = 2 + 8 + 7 = 10 + 7 = 17

 

Завдання 7

1) Яке число треба збільшити на 10, щоб отримати 50?

□ + 10 = 50     

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

50 – 10 = 40

40 + 10 = 50

2) Яке число треба зменшити на 50, щоб отримати 10?

□ – 50 = 10

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник

10 + 50 = 60

60 – 50 =10

 

Завдання 8 Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо результати

23 + 10 = 33      20 + 13 = 33 

23 + 10 = 20 + 13  

5 + (41 – 40) = 5 + 1 = 6      (14 – 4) + 5 = 10 + 5 = 15

5 + (41 – 40) < (14 – 4) + 5

65 – 5 = 60                           55 + 10 = 65

65 – 5 < 55 + 10

81 – (13 – 3) = 81 – 10 = 71    61 + (23 – 13) = 61 + 10 = 71

81 – (13 – 3) = 61 + (23 – 13)

 

Сторінка 47  КРОК 7 Завдання 1, 2

У Мрійниці і Поспішайка однакова кількість фруктів. Скільки фруктів у кошику Поспішайка?

х = 6

4 + х = 8

х = 8 – 4

х = 4

3 + х = 7

х = 7 – 3

х = 4

Завдання 3  Рівняння

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

13 + х = 18

х = 18 – 13

х = 5

7 + х = 15

х = 15 – 7

х = 8

х + 9 = 18

х = 18 – 9

х = 9

х + 3 = 11

х = 11 – 3

х = 8

Завдання 4, 5  Зменшуване – Від’ємник = Різниця 

11 – 5 = 11 – 1 – 4 = 10 – 4 = 6

17 – 8 = 7 + (10 – 8) = 7 + 2 = 9

7 – 3 = 4           14 – 12 = 2

 

Завдання 6  Проста задача на знаходження зменшуваного

Олесь приніс у школу яблука. 3 він віддав сусіду, а 2 залишив собі. Скільки яблук приніс Олесь?

Було

Віддав

Залишилось

?

3 яблука

2 яблука

Короткий запис

Було (приніс) — ?

Віддав — 3 яблука

Залишилось — 2 яблука

Схема

Розв’язання

2 + 3 = 5 (яб.) – яблук приніс Олесь

Відповідь: Олесь приніс 5 яблук

 

Завдання 7 Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник

16 – 5 = 11  (бо 11 + 5 = 16)

9 – 7 = 2     (бо 2 + 7 = 9)

15 – 3 = 12  (бо 12 + 3 = 15)

18 – 2 = 16  (бо 16 + 2 = 18)

Інші завдання дивись тут...