Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Козак М., Корчевська О."

СТОРІНКА 81 Ділення на рівні частини

Завдання 1

1) Множення:     2 • 4 = 8      2 • 7 = 14      2 • 9 = 18      2 • 6 = 12   2 • 3 = 6      2 • 5 = 10      2 • 8 = 15

2) Віднімання частинами:                  41 – 3 = 41 – 1 – 2 = 40 – 2 = 38       41 – 5 = 41 – 1 – 4 = 40 – 4 = 36      

 41 – 7 = 41 – 1 – 6 = 10 – 6 = 34       41 – 9 = 41 – 1 – 8 = 40 – 8 = 32         41 – 6 = 41 – 1 – 5 = 40 – 5 = 35

41 – 8 = 41 – 1 – 7 = 40 – 7 = 33         41 – 2 = 41 – 1 – 1 = 40 – 1  = 39       

3) Додавання частинами:                   49 + 7 = 49 + 1 + 6 =  50 + 6 = 56        49 + 8 = 49 + 1 + 7 = 50 + 7 = 57       

49 + 3 = 49 + 1 + 2 = 50 + 2 = 52        49 + 2 = 49 + 1 + 1 = 50 + 1 = 51        49 + 6 = 49 + 1 + 5 = 50 + 5 = 55

49 + 5 = 49 + 1 + 4 = 50 + 4 = 54        49 + 9 = 49 + 4 + 8 = 50 + 8 = 58

 

Завдання 2  Проста задача на ділення

Дві білочки розділили між собою порівну 6 горішків. По скільки го­рішків одержала кожна білочка?

6 горішків — це 2 білочки по ? горішків

Горішків у 1 білочки

Кількість білочок

Загальна кількість горішків

?

2

6

Короткий запис

У білочки — ? г., 6 горішків розділити на 2 порівну

Схема

Розв’язання

6 : 2 = 3 (г.) – горішків одержала кожна білочка.

Відповідь: кожна білочка одержала 3 горішки.

 

Завдання 3  Поділили 8 паличок на 4 рівні частини.

8 паличок — це 4 частини по ? паличок     8 : 4 = 2 (п.)

 

Завдання 4  Складена задача на збільшення на деяке число

На уроці учні виготовили 8 рожевих ялинкових при­крас, блакитних — на 5 більше, ніж рожевих, а жов­тих — на 7 більше, ніж блакитних. Скільки жовтих прикрас виготовили учні?

Короткий запис

Рожеві — 8 прикрас

Блакитні — ?, на 5 прикрас більше, ніж рожевих

Жовті — ?, на 7 прикрас більше, ніж блакитних

Вираз   (8 + 5) + 7

Короткий запис №1

Рожеві — 8 прикрас

Блакитні — ?, на 5 прикрас більше

Короткий запис №2

Блакитні — 13 прикрас

Жовті — ?, на 7 прикрас більше

План розв’язування

1) Скільки блакитних прикрас виготовили учні?

2) Скільки жовтих прикрас виготовили учні?

Розв’язання

1) 8 + 5 = 13 (п.) – блакитних прикрас виготовили учні.

2) 13 + 7 = 20 (п.) – жовтих прикрас виготовили учні.

Відповідь: учні виготовили 20 жовтих прикрас.

 

Завдання 5  У котика 2 вушка. У кількох котиків разом 6 вушок. Скільки в них хвостиків?

6 вушок — це ?  котиків по 2 вушка

Короткий запис №1

Котики — ? к., 6 вушок уміщають по 2 вушка

Короткий запис №2

Хвостики — ?, 3 котики по 1 хвостику

План розв’язування

1) Скільки котиків?

2) Скільки у них хвостиків?

Розв’язання

1) 6 : 2 = 3 (к.) – котиків.

2) 1 • 3 = 3 (хв.) – хвостиків.

 

СТОРІНКА 82 Ділення на вміщення

Завдання 1

а) Проста задача на ділення

8 апельсинів розділили порівну на 2 тарілки. Скільки апельсинів на кожній тарілці?

8 апельсинів — це 2 тарілки по  ? апельсинів

Короткий запис

На тарілці — ? ап., 8 апельсинів розділити на 2 порівну

Розв’язання

8 : 2 = 4 (ап.) – апельсинів на кожній тарілці.

Відповідь: на кожній тарілці 4 апельсини.

б) Проста задача на ділення на вміщення

8 апельсинів розділили по 2 апельсини на тарілку. Скільки було таких тарілок з апельсинами?

8 апельсинів — це ? тарілок по 2 апельсини

Короткий запис

Тарілки — ? т., 8 апельсинів уміщують по 2 апельсини

Розв’язання

8 : 2 = 4 (т.) – тарілок з апельсинами.

Відповідь: було 4 тарілки з апельсинами.

 

Завдання 2  Задача на ділення на вміщення

Дітям роздали 12 яблук, по 3 яблука кожному. Скільки дітей одер­жали яблука?

12 яблук — це ? дітей по 3 яблука

Яблук у 1 дитини

Кількість дітей

Загальна кількість яблук

3

?

12

Короткий запис

Діти — ? д., 12 яблук уміщують по 3 яблука

Розв’язання

12 : 3 = 4 (д.) – діти одержали яблука.

Відповідь: яблука одержали 4 дітей.

 

Завдання 3  Знайшли значення другого виразу, використовуючи значення першого:

3 • 8 = 24

3 • 9 = 3 • 8 + 3 = 24 + 3 = 27

4 • 3 = 12

4 • 4 = 4 • 3 + 4 = 12 + 4 = 16

5 • 5 = 25

5 • 6 = 5 • 5 + 5 = 25 + 5 = 30

Завдання 4

2 • 3 + 8 = 6 + 8 = 14 У

2 • 5 + 24 = 10 + 24 = 34 Б

2 • 9 – 15 = 18 – 15 = 3 Р

2 • 7 – 9 = 14 – 9 = 5 (И)

0 • 8 + 2 = 0 + 2 = 2 (Т)

6 • 1 + 6 = 6 + 6 = 12 (З)

Значення виразів у порядку їх збільшення: 2, 3, 5, 12, 14, 34 (ТРИЗУБ)

 

СТОРІНКА 83 Зв'язок дій множення і ділення

Завдання 1, 2 Рівняння

Множник • Множник = Добуток

Якщо добуток поділити на один із множників, то отримаємо інший множник.

4 • 3 = 12       3 рядки по 4 частини     12 : 3 = 4  частин у рядку

3 • 4 = 12       4 стовпці по 3 частини   12 : 4 = 3  частин у стовпці

 

Завдання 3  Із кожної рівності на множення склали дві рівності на ділення:

«Родина» чисел 2, 9, 18 при множенні: 9 • 2 = 18    2 • 9 = 18    18 : 2 = 9     18 : 9 = 2

«Родина» чисел 4, 5, 20 при множенні:  5 • 4 = 20    4 • 5 = 20    20 : 4 = 5     20 : 5 = 4

Завдання 4

а) Проста задача на ділення

Данилко розділив 8 морквин порівну між 2 кроликами. Скільки морквин одержав кожний кролик?

8 морквин — це 2 кролики по  ? морквин

Короткий запис

У кролика — ? м., 8 морквин розділити на 2 порівну

Розв’язання

8 : 2 = 4 (м.) – морквин одержав кожний кролик.

Відповідь: кожний кролик одержав 4 морквини.

б) Проста задача на ділення на вміщення

Данилко приніс кроликам 8 морквин і роздав по 2 морквини кожному кроликові. Скільки кроликів було в Данилка?

8 морквин — це ? кроликів по 2 морквини

Короткий запис

Кролики — ? к., 8 морквин уміщують по 2 морквини

Розв’язання

8 : 2 = 4 (кр.) – кроликів у Данилка.

Відповідь: у Данилка було 4 кролики.

Завдання 5 Порядок дій

2 • 4 + 14 = 8 + 14 = 14 + 6 + 2 = 20 + 2 = 22          2 • 7 – 8 = 14 – 8 = 14 – 4 – 4 = 10 – 4 = 6

2 • 9 + 35 = 18 + 35 = 35 + 5 + 13 = 40 + 13 = 53     2 • 6 – 7 = 12 – 7 = 12 – 2 – 5 = 10 – 5 = 5

СТОРІНКА 84  Ділення на 1

Завдання 1  Множення  можна замінити додаванням однакових доданків:

2 • 7 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14

 

Завдання 2  Взаємозв’язок множення і ділення:

«Родина» чисел 2, 8, 16 при множенні: 8 • 2 = 16    2 • 8 = 16     16 : 2 = 8     16 : 8 = 2

«Родина» чисел 2, 5, 10 при множенні: 5 • 2 = 10    2 • 5 = 10     10 : 2 = 5     10 : 5 = 2

Завдання 3

6 • 1  = 6     1 • 6 = 6     6 : 1 = 6     6 : 6 = 1

9 • 1 = 9      1 • 9 = 9     9 : 1 = 9     9 : 9 = 1

а • 1 = а      1 • а = а      а : 1 = а     а : а = 1

Ділення будь-якого числа а на 1 дає частку а.

Ділення будь-якого числа а самого на себе дає частку 1.

 

Завдання 4

3 : 1 = 3    4 : 1 + 6 = 4 + 6 = 10    5 : 5 = 1    3 : 3 + 5 = 1 + 5 = 6

5 : 1 = 5    6 : 1 + 7 = 6 + 7 = 11    7 : 7 = 1    8 : 8 – 1 = 1 – 1 = 0

 

Завдання 5 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

Назар купив 5 аркушів кольорового паперу по 2 грн за кожний та один аркуш за 3 грн. Скільки всього гривень заплатив Назар за ко­льоровий папір?  

Назар купив 5 аркушів кольорового паперу по 2 грн за кожний та один аркуш за 3 грн. Скільки всього гривень заплатив Назар за ко­льоровий папір?   

П’ять аркушів

Один аркуш

Всього

5 аркушів по 2 грн

3 грн

?

Короткий запис

П’ять — ? грн., 5 аркушів по 2 грн

Один — 3 грн

Всього — ?

Вираз    2 • 5 + 3

Короткий запис №1

П’ять — ? грн., 5 аркушів по 2 грн

Короткий запис №2

П’ять — 10 грн

Один — 3 грн

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки гривень заплатив за п’ять аркушів?

2) Скільки всього гривень заплатив Назар за ко­льоровий папір?

Розв’язання

1) 2 • 5 = 10 (грн) – гривень заплатив за п’ять аркушів.

2) 10 + 3 = 13 (грн) – всього гривень заплатив Назар за ко­льоровий папір.

2 спосіб (виразом)

Короткий запис

Аркуші — ? грн., 5 аркушів по 2 грн і ще 3 грн

Розв’язання

2 • 5 + 3 = 13 (грн) – всього гривень заплатив Назар за ко­льоровий папір.

Відповідь: за кольоровий папір Назар заплатив 13 гривень.

 

Завдання 6  Задача на знаходження невідомого доданка (для більше двох доданків завжди маємо декілька способів розв’язування)

За кефір, батон і масло заплатили 67 грн. Кефір коштував 21 грн, батон – 14 грн. Скільки гривень коштувало масло?

Кефір

Батон

Масло

Всього

21 грн

14 грн

?

67 грн

 

Кефір — 21 грн

Батон — 14 грн

Всього (Кефір і батон) — ?

Масло — ?

Всього — 67 грн

Вираз  67 – (21 + 14)

План розв’язування

1) Скільки гривень заплатили за кефір і батон?

2) Скільки гривень коштувало масло?

Розв’язання

1) 21 + 14 = 35 (грн) – гривень заплатили за кефір і батон.

2) 67 – 35 = 32 (грн) – гривень коштувало масло.

2 спосіб (виразом)

Короткий запис

Кефір — 21 грн

Батон — 14 грн

Масло — ?

Всього — 67 грн

Розв’язання

67 – 21 – 14 = 32 (грн) – гривень заплатили за масло.

3 спосіб

Спочатку знайдемо вартість батона і масла, а потім вартість масла, тоді

Короткий запис

Батон — 14 грн

Масло — ?

Всього (Батон і масло) — ?

Кефір — 21 грн

Всього — 67 грн

Вираз  (67 – 21) – 14 

План розв’язування

1) Скільки гривень заплатили за батон і масло разом?

2) Скільки гривень заплатили за масло?

Розв’язання

1) 67 – 21 =  46 (грн.) – гривень заплатили за батон і масло разом.

2) 46 – 14 = 32 (грн.) – гривень заплатили за масло.

4 спосіб

Спочатку знайдемо вартість кефіру і масла, а потім вартість масла, тоді

Короткий запис

Кефір — 21 грн

Масло — ?

Всього (Батон і масло) — ?

Батон — 14 грн

Всього — 67 грн

Вираз  (67 – 14) – 21 

План розв’язування

1) Скільки гривень заплатили за кефір і масло разом?

2) Скільки гривень заплатили за масло?

Розв’язання

1) 67 – 14 =  53 (грн) – гривень заплатили за кефір і масло разом.

2) 53 – 21 = 32 (грн) – гривень заплатили за масло.

Відповідь: за масло заплатили 32 гривні.

Інші завдання дивись тут...