Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Листопад Н.П", 2019 року видання

Завдання 620, 621 

18 : 6 = 3   (18 поділити на 6 дорівнює трьом)

24 : 3 = 8   (24 поділити на 3 дорівнює восьми)

24 : 4 = 6   (24 поділити на 4 дорівнює шести)

30 : 5 = 6   (30 поділити на 5 дорівнює шести

36 : 6 = 6   (36 поділити на 6 дорівнює шести)

 

Завдання 622  Ділення   6 : 3  «частка чисел 6 і 3»

 

Завдання 623

• Частка чисел 27 і 3:    27 : 3

Різниця чисел 27 і 3:   27 – 3

Сума чисел 27 і 3:       27 + 3

Добуток чисел 27 і 3:  27 • 3

 

Завдання 624

• Суму чисел 27 і 3 збільшити на 27: (27 + 3) + 27 = 30 + 27 = 57

• Від числа 60 відняти різницю чисел 27 і 3: 60 – (27 – 3) = 60 – 24 = 30 + (30 – 24) = 36

• Добуток чисел 3 і 7 збільшити на 9: 3 • 7 + 9 = 21 + 9 = 30

• До добутку чисел 2 і 9 додати число 9: 2 • 9 + 9 = 3 • 9 = 27

 

Завдання 625  В одній діжці 5 л меду, а в іншій — утричі більше. Скільки всього літрів меду у двох діжках?

Одна діжка

Інша діжка

Всього

5 л

у 3 рази більше

?

Короткий запис

Одна діжка — 5 л

Інша діжка — ?, у 3 рази більше

Всього — ?

Схема

Вираз   5 + 5 • 3

Короткий запис №1

Одна діжка — 5 л

Інша діжка — ?, у 3 рази більше

Короткий запис №2

Одна діжка — 5 л

Інша діжка — 15 л

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки літрів меду в іншій діжці?

2) Скільки всього літрів меду в двох діжках?

Розв’язання

1) 5 • 3 = 15 (л.) – літрів меду в іншій діжці?

2) 5 + 15 = 20 (л.) – літрів меду в двох діжках

2 спосіб

Міркуємо так

Якщо в одній діжці 5 л меду, а в іншій — утричі більше, це також означає, що в одній діжці 1 частина меду, а в другій діжці 3 таких частин меду, тоді разом  4 частини по 5 л

5 • 4 = 20 (л.) – літрів меду в двох діжках

Відповідь: у двох діжках 20 літрів меду

 

Завдання 626 Порядок дій

5 • 3 + 7 = 15 + 7 = 15 + 5 + 2 = 20 + 2 = 22

3 • 8 – 18 = 24 – 18 = 4 + (20 – 18) = 4 + 2 = 6

87 – (48 – 29) = 87 – (48 – 28 – 1) = 87 – 19 = 87 – 17 – 2 = 70 – 2 = 68

87 – 48 – 29 = (87 – 47 – 1) – 29 = 39 – 29 = 10

 

Завдання 627 У майстерню привезли 6 дубових дошок, а соснових — удвічі більше. Скільки всього дубових і соснових дошок привезли в майстерню?

Дубові

Соснові

Всього

6 дошок

у 2 рази більше

?

Короткий запис

Дубові — 6 дошок

Соснові — ?, у 2 рази більше

Всього — ?

Схема

Вираз   6 + 6 • 2

Короткий запис №1

Дубові — 6 дошок

Соснові — ?, у 2 рази більше

Короткий запис №2

Дубові — 6 дошок

Соснові — 12 дошок

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки соснових дошок привезли?

2) Скільки всього дубових і соснових дошок привезли?

Розв’язання

1) 6 • 2 = 12 (д.) – соснових дошок привезли

2) 6 + 12 = 18 (д.) – всього дубових і соснових дошок привезли

2 спосіб

Міркуємо так

Якщо у майстерню привезли 6 дубових дошок, а соснових — удвічі більше, це також означає, що привезли 1 частину дубових дошок та 2 такі частини соснових дошок, тоді разом 3 частини по 6 дошок

6 • 3 = 18 (д.) – всього дубових і соснових дошок привезли

Відповідь: всього привезли 18 дубових і соснових дошок

 

Завдання 628

2 • 9 = 18  2 • 8 = 16  2 • 7 = 14   3 • 6 = 18  8 • 3 = 24  4 • 3 = 12

 

Завдання 629

1) Короткий запис

Дерева — ?, 2 ряди по 6 дерев  

6 2 = 12 (д.) – всього дерев

 

12 дерев — це 2 ряди по ? дерев

Короткий запис

Дерева в ряду — ? д., 12 дерев поділити на 2 порівну

12 : 2 = 6 (д.) – дерев у кожному ряду

 

12 дерев — це ? рядів по 6 дерев

Короткий запис

Ряди — ? р., 12 дерев уміщає по 6 дерев

12 : 6 = 2 (р.) – рядів дерев

 

2) Короткий запис

Тістечка — ?, 4 тарілки по 2 тістечка

2 • 4 = 8 (т.) – всього тістечок

 

8 тістечок — це 4 тарілки по ? тістечок

Короткий запис

Тістечка на тарілці — ? т., 8 тістечок поділити на 4 порівну

8 : 4 = 2 (т.) – тістечок на кожній тарілці

 

8 тістечок — це ? тарілок по 4 тістечка

Короткий запис

Тарілки — ? т., 8 тістечок уміщають по 4 тістечка

8 : 2 = 4 (т.) – тарілок

 

Завдання 630  Рівняння

До рівності на множення можна скласти рівність на ділення (якщо добуток поділити на один із множників, то отримаємо інший множник):

7 • 2 = 14  6 • 3 = 18  8 • 2 = 16  2 • 9 = 18  2 • 3 = 6   3 • 6 = 18

14 : 2 = 7  18 : 6 = 3  16 : 8 = 2   18 : 2 = 9  6 : 2 = 3   18 : 3 = 6

14 : 7 = 2  18 : 3 = 6  16 : 2 = 8   18 : 9 = 2  6 : 3 = 2   18 : 6 = 3

 

Завдання 631  Таблиця множення числа 2 і таблиця ділення на число 2:

2 • 2 = 2 + 2 = 4                                                               4 : 2 = 2

2 • 3 = 2 + 2 + 2 = 4 + 2 = 6                                             6 : 2 = 3

2 • 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 6 + 2 = 8                                       8 : 2 = 4

2 • 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 8 + 2 = 10                              10 : 2 = 5

2 • 6 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12                      12 : 2 = 6

2 • 7 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12 + 2 = 14                14 : 2 = 7

2 • 8 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14 + 2 = 16          16 : 2 = 8

2 • 9 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16 + 2 = 18    18 : 2 = 9

У таблиці множення числа 2 наступний добуток на 2 більший від попереднього, а попередній добуток на 2 менший, ніж наступний

 

Завдання 632

16 : 2 = 8   14 : 2 + 15 = 7 + 15 = 15 + 5 + 2 = 22

12 : 2 = 6   18 : 2 – 5 = 9 – 5 = 4     8 : 2 – 4 = 4 – 4 = 0

 

Завдання 633 У зоопарку поні дають на добу 2 морквини, а буряків — утричі більше. Скільки всього буряків і морквин дають поні на добу?

Морква

Буряки

Всього

2 штуки

у 3 рази більше

?

Короткий запис

Морква — 2 штуки

Буряки — ?, у 3 рази більше

Всього — ?

Схема

Вираз   2 + 2 • 3

Короткий запис №1

Морква — 2 штуки

Буряки — ?, у 3 рази більше

Короткий запис №2

Морква — 2 штуки

Буряки — 6 штуки

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки буряків дають поні на добу?

2) Скільки всього буряків і морквин дають поні на добу?

Розв’язання

1) 2 • 3 = 6 (б.) – буряків дають поні на добу

2) 2 + 6 = 8 (шт.) – всього буряків і морквин дають поні на добу

2 спосіб

Міркуємо так

Якщо поні дають на добу 2 морквини, а буряків — утричі більше, це також  означає, що дають  1 частину моркви та 3 таких частини буряків, тоді разом 4 частини по 2 штуки

2 • 4 = 8 (шт.) – всього буряків і морквин дають поні на добу

Відповідь: на добу поні дають 8 буряків і морквин

 

Завдання 634 У букеті 3 ромашки, а волошок — у 4 рази більше. Скільки всього ромашок і волошок у букеті?

Ромашки

Волошки

Всього

3 квітки

у 4 рази більше

?

Короткий запис

Ромашки — 3 квітки

Волошки — ?, у 4 рази більше

Всього — ?

Схема

Вираз   3 + 3 • 4

Короткий запис №1

Ромашки — 3 квітки

Волошки — ?, у 4 рази більше

Короткий запис №2

Ромашки — 3 квітки

Волошки — 12 квіток

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки волошок у букеті?

2) Скільки всього ромашок і волошок у букеті?

Розв’язання

1) 3 • 4 = 12 (в.) – волошок у букеті

2) 3 + 12 = 15 (к.) – всього квітів у букеті

2 спосіб

Міркуємо так

Якщо у букеті 3 ромашки, а волошок — у 4 рази більше, це також означає, що в букеті 1 частина ромашок і 4 частини волошок, тоді разом 5 частин по 3 квітки

3 • 5 = 15 (к.) – всього квіток у букеті

Відповідь: у букеті всього 15 ромашок і волошок

 

Завдання 635

4 : 2 + 18 = 2 + 18 = 20      10 : 2 + 95 = 5 + 95 = 100

 

Завдання 636  Проста задача  Купили 2 ручки, а зошитів — у 4 рази більше. Скільки зошитів купили?

Короткий запис

Ручки — 2 штуки

Зошити — ?, у 4 рази більше

Схема

Розв’язання

2 • 4 = 8 (з.) – зошитів купили

Відповідь: купили 8 зошитів

Інші завдання дивись тут...