Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Листопад Н.П", 2019 року видання

Завдання 861  Рівняння

«Відновили» рівності  (щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник):

5 • 7 = 35 (оскільки  35 : 7 = 5)     7 • 4 = 28 (оскільки  28 : 4 = 7)

7 • 8 = 56 (оскільки  56 : 7 = 8)    6 • 4 = 24 (оскільки  24 : 6 = 4)

7 • 7 = 49 (оскільки 49 : 7 = 7)

 

Завдання 862  Множення числа 8 (у таблиці множення числа 8 наступний добуток на 8 більший від попереднього, а попередній добуток на 8 менший, ніж наступний):

8 • 2 = 8 + 8 = 16

8 • 3 = 8 + 8 + 8 = 16 + 8 = 24

8 • 4 = 8 + 8 + 8 + 8 = 24 + 8 = 32

8 • 5 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 32 + 8 = 40

8 • 6 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 40 + 8 = 48

8 • 7 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 48 + 8 = 56

8 • 8 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 56 + 8 = 64

8 • 9 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 64 + 8 = 72

 

Завдання 863

8 • 6 = 48     8 • 3 : 6 = 24 : 6 = 4   2 • 8 : 4 = 16 : 4 = 4

8 • (32 : 4) = 8 • 8 = 64          5 • 8 – 4 • 8 = 40 – 32 = 8

 

Завдання 864  Одиниці вимірювання

7 кг • 8 = 56 кг   8 кг • 9 = 72 кг    5 л • 4 = 20 л   8 л • 6 = 48 л

14 м : 7 = 2 м        20 м : 5 = 4 м      15 см : 3 см = 5 см 

36 см : 4 см = 9    40 грн : 5 грн = 8       56 грн : 7 грн = 8

 

Завдання 865 М'ятні пряники розфасували у 8 пакетів, по 2 кг у кожний, а медові пряники — у 6 коробок, по 5 кг у кожну. Яких пряників розфасували більше — м'ятних чи медових? На скільки кілограмів більше?

Короткий запис

М'ятні — ? кг, 8 пакетів по 2 кг

Медові — ? кг, 6 коробок по 5 кг; на ? більше, ніж м’ятних

Схема

Вираз    5 • 6 – 2 • 8

Короткий запис №1

М'ятні — ? кг, 8 пакетів по 2 кг

Короткий запис №2

Медові — ? кг, 6 коробок по 5 кг

Короткий запис №3

30 > 16

М'ятні — 16 кг

Медові — 30 кг, на ? більше

План розв’язування

1) Скільки кілограмів м’ятних пряників розфасували? 

2) Скільки кілограмів медових пряників розфасували?

3) Яких пряників розфасували більше — м'ятних чи медових? На скільки кілограмів більше?

Розв’язання

1) 2 • 8 = 16 (кг) – кілограмів м’ятних пряників розфасували

2) 5 • 6 = 30 (кг) – кілограмів медових пряників розфасували

3) 30 кг > 16 кг    медових пряників більше, ніж м’ятних пряників

30 – 16 = 14 (кг) – на стільки більше кілограмів розфасували м’ятних пряників, ніж медових

Відповідь: розфасували на 14 кілограмів більше м’ятних пряників, ніж медових

 

Завдання 866 №1 – трикутник, №2 – чотирикутник, №3 – прямокутник, №4 – шестикутник, №5 – прямокутник

Фігури, що є прямокутниками: 2, 5

 

Завдання 867, 868  Побудуй прямокутник, довжина якого дорівнює 6 см, а ширина — 3 см

Завдання 869  Порядок дій

7 • 7 = 49    6 • 6 = 36     5 • 5 = 25      8 • 3 : 4 = 24 : 4 = 6

8 • (15 : 3) = 8 • 3 = 24    4 • 9 + 8 • 8 = 36 + 64 = 90 + 10 = 100

 

Завдання 870  У їдальню привезли мішок картоплі масою 40 кг і 4 сітки цибулі масою 8 кг кожна. Чого привезли більше — картоплі чи цибулі? На скільки кілограмів більше?

Короткий запис

Картопля — 40 кг; на ? більше, ніж цибулі

Цибуля — ? кг, 4 сітки по 8 кг

Схема

Вираз    40 – 8 • 4

Короткий запис №1

Цибуля — ? кг, 4 сітки по 8 кг

Короткий запис №3

40 > 32

Картопля — 40 кг, на ? більше

Цибуля — 32 кг

План розв’язування

1) Скільки кілограмів цибулі привезли в їдальню? 

2) Чого привезли більше — картоплі чи цибулі? На скільки кілограмів більше?

Розв’язання

1) 8 • 4 = 32 (кг) – кілограмів цибулі привезли в їдальню

3) 40 кг > 32 кг    картоплі більше, ніж цибулі

40 – 32 = 8 (кг) – на стільки більше кілограмів привезли картоплі, ніж цибулі

Відповідь: у їдальню привезли на 8 кілограмів більше картоплі, ніж цибулі

 

Завдання 871  Переставний закон множення

8 • 7 = 7 • 8 = 56     8 • 2 = 2 • 8 = 16   9 • 8 = 8 • 9 = 72   8 • 3 = 3 • 8 = 24

 

Завдання 872

8 • 3 : 6 = 24 : 6 = 4    8 • 2 : 4 = 16 : 4 = 4    8 • (30 : 6) = 8 • 5 = 40

(45 – 38) • 7 = (45 – 35 – 3) • 7 = 7 • 7 = 49   24 – 24 : 6 = 24 – 4 = 20

 

Завдання 873  Порівняння чисел

34 + 6 = 8 • 5  (40 = 40)     35 : 5 > 25 : 5  (7 > 5)

2 + 2 = 2 • 2  (4 = 4)           8 • 8 > 8 + 8 (64 > 16)

 

Завдання 874

2 л • 8 = 16 л     45 л : 5 л = 9      45 кг – 5 кг = 40 кг

21 грн : 7 грн = 3     8 см • 7 = 56 см

 

Завдання 875 Проста задача на кратне порівняння

Мамі 28 років, а синові — 7 років. У скільки разів син молодший (менше років), ніж мама?

Короткий запис

Мама — 28 років

Син — 7 років, у ? разів менше

Схема

Розв’язання

28 : 7 = 4 (разів) – у стільки разів син молодший, ніж мама

Відповідь: у 4 рази молодший син, ніж мама

 

Завдання 876 Максимкові 6 років, а його сестра — утричі старша. На скільки років сестра старша за Максимка?

Короткий запис

Максимко — 6 років

Сестра — ?, у 3 рази старша; на ? старша

Схема

Вираз   6 • 3 – 6

Короткий запис №1

Максимко — 6 років

Сестра — ?, у 3 рази старша

Короткий запис №2

Максимко — 6 років

Сестра — 18 років, на ? старша

План розв’язування

1) Скільки років сестрі?

2) На скільки років сестра старша за Максимка?

Розв’язання

1) 6 • 3 = 18 (р.) – років сестрі

2) 18 – 6 = 12 (р.) – на стільки років сестра старша за Максимка 

2 спосіб

Якщо Максимкові 6 років, а його сестра утричі старша, це означає, що на вік Максимка припадає 1 частина, а на вік сестри 3 такі частини, тоді різниця у віці — це 2 рази по 6 років

Розв’язання

6 • 2 = 12 (р.) – на стільки років сестра старша за Максимка  

Відповідь: сестра на 12 років старша за Максимка

 

Завдання 877 Дідусеві 56 років, а його внук — у 7 разів молодший. На скільки років дідусь старший за внука?

Короткий запис

Дідусь — 56 років, на ? старший

Внук — ?, у 7 разів молодший

Схема

Вираз   56 – 56 : 7

Короткий запис №1

Дідусь — 56 років

Внук — ?, у 7 разів молодший

Короткий запис №2

Дідусь — 56 років, на ? старший

Внук — 8 років

План розв’язування

1) Скільки років онукові?

2) На скільки років дідусь старший за внука?

Розв’язання

1) 56 : 7 = 8 (р.) – років онукові

2) 56 – 8 = 48 (р.) – на стільки років дідусь старший за внука

Відповідь: дідусь на 48 років старший за внука

 

Завдання 878 Обчисли периметр прямокутника зі сторонами 5 см і 3 см

Р = (5 + 3) • 2 = 8 • 2 = 16 (см) – периметр прямокутника довжиною 5 см і шириною 3 см

2 спосіб

Р = 5 • 2 + 3 • 2 = 10 + 6 = 16 (см) – периметр прямокутника довжиною 5 см і шириною 3 см

3 спосіб

Р = 5 + 3 + 5 + 3 = 16 (см) – периметр прямокутника довжиною 5 см і шириною 3 см

 

Завдання 879 Левові, який живе в зоопарку, виповнилося 8 років, а бегемот — у 5 разів старший. На скільки років бегемот старший за лева?

Короткий запис

Лев — 8 років

Бегемот — ?, у 5 разів старший; на ? старший

Схема

Вираз   8 • 5 – 8

Короткий запис №1

Лев — 8 років

Бегемот — ?, у 5 разів старший

Короткий запис №2

Лев — 8 років

Бегемот — 40 років, на ? старший

План розв’язування

1) Скільки років бегемоту?

2) На скільки років бегемот старший за лева?

Розв’язання

1) 8 • 5 = 40 (р.) – років бегемоту

2) 40 – 8 = 32 (р.) – на стільки років бегемот старший за лева 

2 спосіб

Якщо левові 8 років, а бегемот у 5 разів старший за лева, це означає, що на вік лева припадає 1 частина, а на вік бегемота 5 таких частин, тоді різниця у віці — це 4 рази по 8 років

Розв’язання

8 • 4 = 32 (р.) – на стільки років бегемот старший за лева  

Відповідь: бегемот на 32 роки старший за лева

 

Завдання 880  Маємо блакитний прямокутник зі сторонами 5 см і 2 см та рожевий квадрат зі стороною 3 см. Периметр якої фігури більший?

Міркуємо так

Р = (5  + 2) • 2 = 7 • 2 = 14 (см) – периметр прямокутника

Р = 3 • 4 = 12 (см) – периметр квадрата

14 см > 12 см  периметр прямокутника більший, ніж периметр квадрата

Інші завдання дивись тут...

  • маша
    класно
    14 квітня 2020 12:55