Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 128

Завдання 4  Склали і розв'язали задачі про квіти в техніці оригамі

1) Для рожевого тюльпана треба 2 аркуші, а для червоного – 3 аркуші. На скільки більше аркушів треба для З рожевих букетів, ніж для 2 червоних?

Вираз   2 • 3 – 3 • 2

Короткий запис №1

Рожеві — ? ар., 3 букети по 2 аркуші

Короткий запис №2

Червоні — ? ар., 2 букети по 3 аркуші

Короткий запис №3

Рожеві — 6 аркушів, на ? аркушів більше

Червоні — 6 аркушів

План розв’язування

1) Скільки аркушів треба на три рожеві букети?

2) Скільки аркушів треба на два червоні букети?

3) На скільки більше аркушів треба для З рожевих букетів, ніж для 2 червоних?

Розв’язання

1) 2 • 3 = 6 (ар.) – аркушів треба на три рожеві букети

2) 3 • 2 = 6 (ар.) – аркушів треба на два червоні букети

3) 6 – 6 = 0 (ар.) – на стільки більше аркушів треба для З рожевих букетів, ніж для 2 червоних

Відповідь: аркушів для букетів треба порівну

 

2) Для рожевого тюльпана треба 2 аркуші, а для червоного – 3 аркуші. Скільки аркушів треба для 4 рожевих букетів і 6 червоних?

Рожеві

Червоні

Всього

4 букети по 2 аркуші

6 букетів по  3 аркуші

?

Короткий запис

Рожеві — ? ар., 4 букети по 2 аркуші

Червоні — ? ар., 6 букетів по 3 аркуші

Всього — ?

Схема

Вираз   2 • 4 + 3 • 6

Короткий запис №1

Рожеві — ? ар., 4 букети по 2 аркуші

Короткий запис №2

Червоні — ? ар., 6 букетів по 3 аркуші

Короткий запис №3

Рожеві — 8 аркушів

Червоні — 18 аркушів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки аркушів треба на чотири рожеві букети?

2) Скільки аркушів треба на шість червоних букетів?

3) Скільки всього аркушів треба?

Розв’язання

1) 2 • 4 = 8 (ар.) – аркушів треба на чотири рожеві букети

2) 3 • 6 = 18 (ар.) – аркушів треба на шість червоних букетів

3) 8 + 18 = 26 (ар.) – всього аркушів треба

Відповідь: треба 26 аркушів

 

Завдання 5

Якщо а = 24, тоді а : 8 + 38 = 24 : 8 + 38 = 3 + 38 = 38 + 2 + 2 = 41

Якщо а = 32, тоді а : 8 + 38 = 32 : 8 + 38 = 4 + 38 = 38 + 2 + 2 = 42

Якщо а = 48, тоді а : 8 + 38 = 48 : 8 + 38 = 6 + 38 = 38 + 2 + 4 = 44

Якщо а = 56, тоді а : 8 + 38 = 56 : 8 + 38 = 7 + 38 = 38 + 2 + 5 = 45

 

Завдання 6  Із чотирьох однакових квадратів скла­ли один великий. Знайди його периметр, якщо периметр малого квадрата 8 см. Накресли ці квадрати.

Міркуємо так

1) 8 : 4 = 2 (см) – сторона малого квадрата

2) 2 + 2 = 4 (см) – сторона великого квадрата

3) Р = 4 см • 4 = 16 (см) – периметр великого квадрата

 

Завдання 7  Порядок дій

9 • 2 – 9 = 18 – 9 = 9              9 • 3 – 23 = 27 – 23 = 4

9 • 4 + 64 = 32 + 64 = 96       100 – 9 • 7 = 100 – 63 = 30 + (70 – 63) = 37

 

Завдання 8 Було 40 м ниток для плетіння. Відрізали 3 шмат­ки по 4 м і 5 — по 3 м. Скільки всього метрів ниток відрізали? Скільки метрів ниток залишилося?

Міркуємо так

Довжина трьох шматків

Довжина п’яти шматків

Всього

3 шматки по 4 м

5 шматків по 3 м

?

Схема

Вираз    4 • 3 + 3 • 5

Короткий запис №1

Довжина 3 шматків — ? м, 3 шматки по 4 м

Короткий запис №2

Довжина 5 шматків — ? м, 5 шматки по 3 м

Короткий запис №3

Довжина 3 шматків — 12 м

Довжина 5 шматків — 15 м

Всього — ?

План розв’язування

1) Яка довжина трьох шматків?

2) Яка довжина п’яти шматків?

3) Скільки всього метрів ниток відрізали?

Розв’язання

1) 4 • 3 = 12 (м) – довжина трьох шматків

2) 3 • 5 = 15 (м) – довжина п’яти шматків

3) 12 + 15 = 27 (м) – всього метрів ниток відрізали

Відповідь: відрізали 27 метрів ниток

Проста задача на віднімання

Було 40 м ниток для плетіння. Відрізали 27 м. Скільки метрів ниток залишилося?

Було

Відрізали

Залишилось

40 м

27 м

?

Схема

Короткий запис

Було — 40 м

Відрізали — 27 м

Залишилось — ?

Розв’язання

40 – 27 = 13 (м) – метрів ниток залишилося

Відповідь: залишилось 13 метрів ниток

 

Завдання 3 Порівняння чисел

5 • 9 > 4 • 9    (де більший множник, там більший добуток)

5 • 8 + 28 < 100 – 4 • 7      (68 < 72)

5 • 8 + 28 = 40 + 28 = 68      100 – 4 • 7 = 100 – 28 = 70 + (30 – 28) = 72

5 • 7 = 7 • 5     (переставний закон множення)

32 : 4 < 36 : 4   (де менше ділене, там менша частка)

 

Урок 107 Завдання 1

«Родина» чисел 3, 4, 12 при множенні: 4 • 3 = 12   3 • 4 = 12    12 : 3 = 4    12 : 4 = 3

«Родина» чисел 4, 6, 24 при множенні: 6 • 4 = 24   4 • 6 = 24    24 : 4 = 6    24 : 6 = 4

«Родина» чисел 2, 7, 14 при множенні: 7 • 2 = 14   2 • 7 = 14    14 : 2 = 7    14 : 7 = 2

«Родина» чисел 4, 5, 20 при множенні: 4 • 5 = 20   5 • 4 = 20    20 : 5 = 4    20 : 4 = 5   

 

Завдання 2  Таблиця ділення на число 9 (для неї скористались взаємозв'язком дій множення та ділення):

18 : 9 = 2    27 : 9 = 3    36 : 9 = 4    45 : 9 = 5   54 : 9 = 6    63 : 9 = 7   72 : 8 = 9    81 : 9 = 9

 

Завдання 3

72 : 9 + 32 = 8 + 32 = 40     81 : 9 – 9 = 81 – 9 = 0      63 : 9 – 54 : 9 = 7 – 6 = 1

(100 – 55) : 9 = 45 : 9 = 5    45 – 18 : 9 = 45 – 2 = 43   27 + 27 : 9 = 27 + 3 = 30

 

СТОРІНКА 129

Завдання 4  Майстри виставили на полицях 5 рядів по 9 роз­писаних тарілок. Залишилося розписати ще 36 тарі­лок. Скільки тарілок було підготовлено до розпису?

Було

Розписали

Залишилось

?

5 рядів по 9 тарілок

36 тарілок

Короткий запис

Було (підготовлено) — ?

Розписали — ? т.,  5 рядів по 9 тарілок

Залишилось — 36 тарілок

Схема

Вираз  36 + 5 • 9

Короткий запис №1

Розписали — ? т.,  5 рядів по 9 тарілок

Короткий запис №2

Було — ?

Розписали — 45  тарілок

Залишилось — 36 тарілок

План розв’язування

1) Скільки тарілок розписали?

2) Скільки тарілок було підготовлено до розпису?

Розв’язання

1) 5 • 9 = 45 (т.) – тарілок розписали

2) 36 + 45 = 81 (т.) – тарілок було підготовлено до розпису

Відповідь: до розпису була підготовлена 81 тарілка

� Проста задача на ділення на вміщення

Залишилося 36 тарілок. В один ряд ставили 9 тарілок. Скільки залишилося виставити таких рядів?

36 тарілок — ? рядів по 9 тарілок

Короткий запис

Ряди — ? р.,  36 тарілок уміщає по 9 тарілок

Схема

Розв’язання

36 : 9 = 4 (р.) – таких рядів залишилося виставити

Відповідь: залишилося виставити 4 ряди

 

Завдання 5  Продали 3 однакові пачки рушників, по 7 у кожній. Після того залишилось ще 15 рушників. Скільки рушників було спочатку?

Було

Продали

Залишилось

?

3 пачки по 7 рушників

15 рушників

Короткий запис

Було — ?

Продали — ? р.,  3 пачки по 7 рушників

Залишилось — 15 рушників

Схема

Вираз  15 + 7 • 3

Короткий запис №1

Продали — ? р.,  3 пачки по 7 рушників

Короткий запис №2

Було — ?

Продали — 21 рушник

Залишилось — 15 рушників

План розв’язування

1) Скільки рушників продали?

2) Скільки рушників було спочатку?

Розв’язання

1) 7 • 3 = 21 (р.) – рушників продали

2) 15 + 21 = 36 (р.) – рушників було спочатку

Відповідь: спочатку було 36 рушників

 

Завдання 6  У трикутника дві сторони однакові. Одна із цих сторін дорівнює 6 см, що на 3 см менше від третьої. Знайди периметр цього трикутника

Міркуємо так

Якщо сторона, що дорівнює 6 см, на 3 см менша від третьої, це означає, що третя сторона на 3 см більша від неї, тоді

Перша сторона

Друга сторона

Третя сторона

Всього (периметр)

6 см

6 см

на 3 см більша, ніж перша сторона

?

1) 6 + 3 = 9 (см) – довжина третьої сторони

2) Р = 6 см + 6 см + 9 см = 21 см – периметр трикутника

 

Завдання 7  На ярмарку 9 покупцям продали по 2 писанки, і залишилося ще 32 писанки. Скільки писанок було спочатку?

Було

Продали

Залишилось

?

9 покупців по 2 писанки

32 писанки

Короткий запис

Було — ?

Продали — ? п.,  9 покупців по 2 писанки

Залишилось — 32 писанки

Схема

Вираз  32 + 2 • 9

Короткий запис №1

Продали — ? п.,  9 покупців по 2 писанки

Короткий запис №2

Було — ?

Продали — 18 писанок

Залишилось — 32 писанки

План розв’язування

1) Скільки писанок продали?

2) Скільки писанок було спочатку?

Розв’язання

1) 2 • 9 = 18 (п.) – писанок продали

2) 32 + 18 = 50 (п.) – писанок було спочатку

Відповідь: спочатку було 50 писанок

 

Завдання 8 Щоб порівняти вирази, спочатку обчислюємо їх, потім порівнюємо отримані результати:

27 : 3 + 42 < 24 : 3 + 53       (52 < 61)

27 : 3 + 42 = 9 + 42 = 42 + 7 + 2 = 52     24 : 3 + 53 = 8 + 53 = 53 + 7 + 1 = 61

87 – 32 : 4 < 96 – 35 : 5           (79 < 89)

87 – 32 : 4 = 87 – 8 = 77 + (10 – 8) = 79     96 – 35 : 5 = 96 – 7 = 86 + (10 – 7) = 89

24 : 4 + 36 < 46 – 45 : 5           (42 < 57)

24 : 4 + 36 = 6 + 36 = 36 + 4 + 2 = 42     46 – 45 : 5 = 46 – 9 = 56 + (10 – 9) = 57

74 – 36 : 4 = 59 + 18 : З           (65 = 65)

74 – 36 : 4 = 74 – 9 = 64 + (10 – 9) = 65     59 + 18 : 3 = 59 + 6 = 59 + 1 + 5 = 65

 

Урок 108  Завдання 1  Рівняння

Ділене

24

18

36

4 • 8 = 32

9 • 3 = 27

8 • 2 = 16

40

24

Дільник

4

3

4

8

3

2

40 : 5 = 8

24 : 3 = 8

Частка

6

6

9

4

9

8

5

3

 

Завдання 2  Гончар виліпив з глини 18 чашок, а його учень — по 2 чашки трьох видів. Скільки всього чашок вилі­пили гончар та його учень?

Гончар

Учень

Всього

18 чашок

3 види по 2 чашки

?

Короткий запис

Гончар — 18 чашок

Учень — ? ч., 3 види по 2 чашки

Всього — ?

Схема

Вираз  18 + 2 • 3

Короткий запис №1

Учень — ? ч., 3 види по 2 чашки

Короткий запис №2

Гончар — 18 чашок

Учень — 6 чашок

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки чашок зробив учень?

2) Скільки всього чашок вилі­пили гончар та його учень?

Розв’язання

1) 2 • 3 = 6 (ч.) – чашок зробив учень

2) 18 + 6 = 24 (ч.) – всього чашок вилі­пили гончар та його учень

Відповідь: гончар та учень виліпили 24 чашки

� Проста задача на кратне порівняння

Гончар виліпив 18 чашок, а його учень – 6 чашок. У скільки разів біль­ше чашок виліпив гончар, ніж його учень?

Короткий запис

Гончар — 18 чашок, у ? разів більше

Учень — 6 чашок

Схема

Розв’язання

18 : 6 = 3 (рази) – у стільки разів біль­ше чашок виліпив гончар, ніж його учень

Відповідь: у 3 рази більше чашок виліпив гончар, ніж його учень

Інші завдання дивись тут...