Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 101

Завдання 8 Перше число 4, друге — у 5 разів більше, а трете — на 9 більше за друге. Знайди трете число.

Короткий запис

І число — 4

ІІ число — ?, у 5 разів більше, ніж перше число

ІІІ число — ?, на 9 більше, ніж друге число

Розв’язання

1) 4 • 5 = 20   друге число

2) 20 + 9 = 29  третє число

Відповідь: третє число дорівнює 29

� На які ще запитання можна знайти відповідь за умовою задачі?

Чому дорівнює сума цих чисел? На скільки більше третє число від першого? На скільки менше перше число, ніж третє? На скільки більше друге число від першого? На скільки менше перше число, ніж друге?

 

Завдання 9  «Круговий» приклад

5 • 9 + 55 = 45 + 55 = 90 + 10 = 100        (100 – 95) • 8 = 5 • 8 = 40

40 – 5 • 5 = 40 – 25 = 10 + (30 – 25) = 10 + 5 = 15

15 : 3 + 3 = 5 + 3 = 8          8 + 4 • 7 = 8 + 28 = 28 + 2 + 6 = 36

36 : 4 – 5 = 9 – 5 = 4           4 • (36 – 33) = 4 • 3 = 12

12 – 14 : 2 = 12 – 7 = 5

 

Урок 80 Завдання 1  Порядок дій

5 • 8 = 40   40 – 16 = 20 + (20 – 16) = 24    24 : 3 = 8

5 • 3 = 15   15 + 13 = 28       28 : 4 = 7

28 : 4 = 7    7 • 3 = 21           21 – 9 = 21 – 1 – 8 = 12

27 : 3 = 9    9 : 3 = 3             3 • 8 = 24

34 – 29 = 4 + (30 – 29) = 5    5 • 7 = 35     35 – 28 = 5 + (30 – 28) = 7

 

Завдання 2

1) Проста задача на множення  У пакеті 5 кг цукрової пудри. Купили 3 таких пакети з пудрою. Скільки всього кілограмів цукрової пудри  купили?

Короткий запис

Цукрова пудра — ? кг, 3 пакети по 5 кг

Схема

Розв’язання

5 • 3 = 15 (кг) – кілограмів цукрової пудри купили

Відповідь: купили 15 кілограмів цукрової пудри

 

2) Задачі на кратне порівняння

У каністрі 15 л води, а в каструлі – 5 л. У скільки разів менше води в каструлі, ніж у каністрі?

Короткий запис

Каністра — 15 л

Каструля — 5 л, у ? разів менше

Схема

Розв’язання

15 : 5 = 3 (рази) – у стільки разів менше води в каструлі, ніж у каністрі

Відповідь: у 3 рази менше води в каструлі, ніж у каністрі

 

У каністрі 15 л води, а в каструлі – 5 л. У скільки разів більше води в каністрі, ніж у каструлі?

Короткий запис

Каністра — 15 л, у ? разів більше

Каструля — 5 л

Схема

Розв’язання

15 : 5 = 3 (рази) – у стільки разів більше води в каністрі, ніж у каструлі

Відповідь: у 3 рази більше води в каністрі, ніж у каструлі

 

Завдання 3  Таблицю ділення на число 5 отримали з таблиці множення числа 5:

5 • 2 = 10   10 : 2 = 5    5 • 3 = 15    15 : 5 = 3

5 • 4 = 20   20 : 5 = 4    5 • 5 = 25    25 : 5 = 5

5 • 6 = 30   30 : 5 = 6    5 • 7 = 35    35 : 5 = 7

5 • 8 = 40   40 : 5 = 8    5 • 9 = 45    45 : 5 = 9

 

Завдання 4

25 : 5 + 7 = 5 + 7 = 12       (17 + 28 ) : 5 = (28 + 2 + 15) : 5 = 45 : 5 = 9

20 : 5 + 15 = 4 + 15 = 19    (20 + 15) : 5 = 35 : 5 = 7

 

Завдання 5  Задачі на ділення

Розфасували 10 кг борошна порівну в 5 паке­тів. Скільки кілограмів борошна в одному пакеті?

10 кг — це 5 пакетів по ? кг

Короткий запис

У пакеті — ? кг, 10 кг розділити на 5 порівну

Схема

Розв’язання

10 : 5 = 2 (кг) – кілограмів борошна в одному пакеті

Відповідь: в одному пакеті 2 кг борошна

 

2) Було 45 кг печива в ящиках по 5 кг. Скільки було ящиків з печивом?

45 кг — це ? ящиків по 5 кг

Короткий запис

Ящики — ? ящ., 45 кг уміщає по 5 кг

Схема

Розв’язання

45 : 5 = 9 (ящ.) – ящиків з печивом

Відповідь: було 9 ящиків з печивом

� Якою дією розв'язується кожна задача? Що треба змінити, щоб задачі розв'язувалися дією множення?

Задачі на ділення. Треба змінити умову і запитання задач

1) У пакеті 5 кг. Борошно розфасували у 2 таких пакети. Скільки кілограмів борошна розфасували?

2) Було 9 ящиків з печивом, по 5 кг печива у кожному. Скільки всього кілограмів печива було в цих ящиках?

 

СТОРІНКА 102

Завдання 6 Одна сторона прямокутника 6 см, а друга — у 2 рази коротша. Досліди, чи можна цей прямокутник розділити на два квадрати.

Міркуємо так

6 : 2 = 3 (см) – ширина прямокутника

Відповідь: так, цей прямокутник можна розділити на два квадрати

 

Завдання 7 Було 45 кг вермішелі в пакетах по 5 кг. Скільки пакетів вермішелі було?

45 кг — це ? пакетів по 5 кг

Короткий запис

Пакети — ? п., 45 кг уміщає по 5 кг

Схема

Розв’язання

45 : 5 = 9 (п.) – пакетів вермішелі було

Відповідь: було 9 пакетів вермішелі

 

Завдання 8 Порівняння чисел (спочатку обчислюємо вирази, а потім порівнюємо результати)

45 : 5 = 36 : 4  (9 = 9)

32 : 4 = 24 : 3  (8 = 8)

5 • 6 > 4 • 6     (де більший множник, там більший добуток)

4 • 8 > 5 • 6     (32 > 30)

40 : 5 < 27 : 3   (8 < 9)

35 : 5 < 24 : 3   (7 < 8)

 

Урок 81 Завдання 1

Знайшли половину числа 12: 12 : 2 = 6

Знайшли третину числа 15, 18: 15 : 3 = 5     18 : 3 = 6

Знайшли чверть (четвертину) числа 24:  24 : 4 = 6

 

Завдання 2

25 + 15 : 3 = 25 + 5 = 30    (25 + 5) : З = 30 : 3 = 10

48 – 16 : 4 = 48 – 4 = 44     (48 – 16) : 4 = 32 : 4 = 8

40 : 5 • 2 = 8 • 2 = 16         40 : (5 • 2) = 40 : 10 = 4

 

Завдання 3 Щоб урятувати рибу від задухи під кригою, на озері прорубали 3 ряди по 5 ополонок та ще 4 більші ополонки. Скільки всього ополонок прорубали?

Малі

Великі

Всього

3 ряди по 5 ополонок

4 ополонки

?

Короткий запис

Малі — ? оп., 3 ряди по 5 ополонок

Великі — 4 ополонки

Всього — ?

Схема

Вираз  5 • 3 + 4

Короткий запис №1

Малі — ? оп., 3 ряди по 5 ополонок

Короткий запис №2

Малі — 15 ополонок

Великі — 4 ополонки

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки малих ополонок прорубали?

2) Скільки всього ополонок прорубали?

Розв’язання

1) 5 • 3 = 15 (оп.) – малих ополонок прорубали

2) 15 + 4 = 19 (оп.) – всього ополонок прорубали

 

2 спосіб

Ополонки — ? оп., 3 ряди по 5 ополонок та ще 4 ополонки

Схема

Розв’язання

5 • 3 + 4 = 19 (оп.) – всього ополонок прорубали

Відповідь: прорубали 19 ополонок

 

Завдання 4 На ставку зимувало 10 лебедів. Потім прилетіло ще 35 лебедів. Аби врятувати птахів, 5 рибалок забрали їх до­дому, порівну кожний. Скількох лебедів узяв кожний рибалка?

10 і 35 лебедів — це 5 рибалок по ? лебедів

Короткий запис

У рибалки — ? л, (?, 10 лебедів і 35 лебедів) розділити на 5 порівну

Схема

Вираз    (10 + 35) : 5

Короткий запис №1

Було (зимувало) — 10 лебедів

Прилетіло — 35 лебедів

Стало — ?

Короткий запис №2

У рибалки — ? л, 45 лебедів розділити на 5 порівну

План розв’язування

1) Скільки лебедів стало на озері?

2) Скількох лебедів узяв кожний рибалка?

Розв’язання

1) 10 + 35 = 45 (л.) – лебедів стало на озері

2) 45 : 5 = 9 (л) – лебедів узяв кожний рибалка

 

2 спосіб

Припустимо, що для порятунку спочатку рибалки розібрали 10 лебедів, а потім 35 лебедів, тоді

10 лебедів — це 5 рибалок по ? лебедів

35 лебедів — це 5 рибалок по ? лебедів

Спочатку

Потім

Всього

10 розділити на 5 порівну

35 розділити на 5 порівну

?

Короткий запис

Спочатку — ? л, 10 розділити на 5 порівну

Потім — ? л, 35 розділити на 5 порівну

Всього — ?

Схема

Вираз    10 : 5 + 35 : 5

Короткий запис №1

Спочатку — ? л, 10 розділити на 5 порівну

Короткий запис №2

Потім — ? л, 35 розділити на 5 порівну

Короткий запис №3

Спочатку — 2 лебедя

Потім — 7 лебедів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки лебедів узяв кожний рибалка з 10 птахів?

2) Скількох лебедів узяв кожний рибалка з 35 птахів?

3) Скількох лебедів узяв кожний рибалка?

Розв’язання

1) 10 : 5 = 2 (л.) – лебедів узяв кожен рибалка з 10 птахів

2) 35 : 5 = 7 (л.) – лебедів узяв кожен рибалка з 35 птахів

3) 2 + 7 = 9 (л) – лебедів узяв кожний рибалка

Відповідь: кожен рибалка взяв 9 лебедів

� Зміни запитання, щоб у розв'язанні змі­нилась остання дія.

 

Завдання 5 Рівняння

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник:

40 : 5 = 8    (оскільки 8 • 5 = 40)

36 : 4 = 9     (оскільки 9 • 4 = 36)

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник:

13 – 4 = 9     (оскільки 9 + 4 = 13)

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок:

5 + 4 = 9      (оскільки 9 – 4 = 5)

 

Завдання 6  Периметр п'ятикутника з рівними сторонами ста­новить 45 см. Накресли відрізок, на 2 см коротший від сторони п'ятикутника.

Міркуємо так

45 см — це 5 сторін по ? см

45 : 5 = 9 (см) – сторона п’ятикутника

9 – 2 = 7 (см) – довжина шуканого відрізка

Завдання 7 На зимовій риболовлі 9 рибалок упіймали по 5 краснопірок, а ще троє — по 4. Скільки всього краснопірок упіймали рибалки?

Дев’ять рибалок

Троє рибалок

Всього

9 рибалок по 5 краснопірок

3 рибалок по 4 краснопірки

?

Короткий запис

Дев’ять — ? к., 9 рибалок по 5 краснопірок

Троє — ? м., 3 рибалок по 4 краснопірки

Всього — ?

Схема

Вираз  5 • 9 + 4 • 3

Короткий запис №1

Дев’ять — ? к., 9 рибалок по 5 краснопірок

Короткий запис №2

Троє — ? м., 3 рибалок по 4 краснопірки

Короткий запис №3

Дев’ять — 45 краснопірок

Троє — 12 краснопірок

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки краснопірок упіймали дев’ятеро рибалок?

2) Скільки краснопірок упіймали троє рибалок?

3) Скільки всього краснопірок упіймали рибалки?

Розв’язання

1) 5 • 9 = 45 (к.) – краснопірок упіймали дев’ятеро рибалок

2) 4 • 3 = 12 (к.) – краснопірок упіймали троє рибалок

3) 45 + 12 = 57 (к.) – всього краснопірок упіймали рибалки

Відповідь: рибалки упіймали 57 краснопірок

Інші завдання дивись тут...