Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Оляницька Л.В."

Завдання 702

Збільшили в 7 разів (помножили на число 7):    2 • 7 = 14    5 • 7 = 35     7 • 7 = 49     4 • 7 = 28      8 • 7 = 56   

9 • 7 = 63    3 • 7 = 21      6 • 7 = 42

Зменшили в 7 разів (поділили на число 7): 21 : 7 = 3       42 : 7 = 6     35 : 7 = 5       14 : 7 = 2       49 : 7 = 7

56 : 7 = 8        63 : 7 = 9

Завдання 703  Порівняння чисел 

35 > 7 на 28

(бо 35 – 7 = 35 – 5 – 2 = 28)

35 > 7 у 5 разів

(35 : 7 = 5)

63 > 7 на 56

(63 – 7 = 63 – 3 – 4 = 56)

63 > 7 у 9 разів

(63 : 7 = 9)

Завдання 704, 705 Множення числа 8 і ділення на число 8

8 • 4 – 30 = 32 – 30 = 2                8 • 7 + 44 = 56 + 44 = 90 + 10 = 100

8 • 8 + 33 = 64 + 33 = 97         8 • 9 – 8 • 6 = 72 – 48 = 72 – 42 – 6 = 24   

8 • 3 + 8 • 2 = 24 + 16 = 30 + 10 = 40      48 – 8 • 5 = 48 – 40 = 8 

 

Завдання 706 Складена задача на кратне порівняння суми і числа

Садівникові треба посадити 8 кущів бузку, а троянд — на 16 кущів більше. У скільки разів кущів бузку менше, ніж кущів троянд?

Короткий запис

Бузок — 8 кущів; у ? разів менше

Троянди — ?, на 16 кущів більше

Вираз     (8 + 16) : 8

Короткий запис №1

Бузок — 8 кущів

Троянди — ?, на 16 кущів більше

Короткий запис №2

Бузок — 8 кущів; у ? разів менше

Троянди — 24 кущі

План розв’язування

1) Скільки кущів троянд треба посадити?

2) У скільки разів кущів бузку менше, ніж кущів троянд?

Розв’язання

1) 8 + 16 = 24 (к.) – кущів троянд треба посадити.

2) 24 : 8 = 3 (рази) – у стільки разів менше кущів бузку, ніж кущів троянд.

Відповідь: у 3 рази менше кущів бузку, ніж кущів троянд.

 

Завдання 707 

Для задач про час рекомендую будувати таку табличку, з якої легко визначити тип задачі (у нашому випадку задача на знаходження невідомого доданка).

Діти вирушили на екскурсію до музею о 12 год, а повернули­ся о 15 год. Скільки годин тривала екскурсія?

Була

Тривала

Стала

12 год

?

15 год

Короткий запис

Була — 12 год

Тривала — ?
Стала — 15 год

Розв’язання

15 – 12 = 3 (год) – годин тривала екскурсія.

Відповідь: екскурсія тривала 3 години.

 

Вправа 708  

20 + 8 • 2 < 20 + 8 • 4

(де більший множник, там більший добуток)

5 • 8 – 10 = 8 • 5 – 10

(переставний закон множення)

7 • 8 – 8  = 5 • 8 + 8

(8 • 7 – 8 = 8 • 6, 5 • 8 + 8 = 8 • 5 + 8 = 8 • 6)

4 • 8 – 8 > 8 • 3 – 8

(4 • 8 – 8 = 8 • 4 – 8 = 8 • 3, 8 • 3 – 8 = 8 • 2,

де більший множник, там більший добуток)

Вправа 709 Складена задача на різницеве порівняння числа і частки

Xудожниця розписала 16 кухлів, а куманців — у 2 рази менше. На скільки більше художниця розписала кухлів, ніж куманців?

Короткий запис

Кухлі — 16 штук; на ? штук більше

Куманці — ?, у 2 рази менше

Вираз    16 – (16 : 2)

Короткий запис №1

Перше число — 18

Кухлі — 16 штук

Куманці — ?, у 2 рази менше

Короткий запис №2

Кухлі — 16 штук, на ? штук більше

Куманці — 8 штук

План розв’язування

1) Скільки куманців розписала художниця?

2) На скільки більше художниця розписала кухлів, ніж куманців?

Розв’язання

1) 16 : 2 = 8 (к.) – куманців розписала художниця.

2) 16 – 8 = 8 (шт.) – на стільки більше художниця розписала кухлів, ніж куманців.

Відповідь: художниця розписала на 8 кухлів більше, ніж куманців.

 

Завдання  710  Рівняння

42 : 6 = 7

(бо 7 • 6 = 42)

21 : 7 = 3

(бо 21 : 3 = 7)

4 • 8 = 32

(бо 32 : 4 = 8)

7 • 8 = 56

(бо 56 : 8 = 7)

Завдання 711

Збільшити на 16 добуток чисел 8 і 3:  (8 • 3) + 16 = 24 + 16 = 30 + 10 = 40

Зменшити на 60 добуток чисел 8 і 9:  (8 • 9) – 60 = 72 – 60 = 12

Збільшити в 7 разів різницю чисел 16 і 8:  (16 – 8) • 7 = 8 • 7 = 56

Зменшити в 6 разів суму чисел 40 і 8: (40 + 8) : 6 = 48 : 6 = 8

 

Завдання 712

6 • 8 > 4 • 8   

(де більший множник, там більший добуток)

56 : 7 < 8 • 2

(8 < 8 • 2)

40 – 5 • 8 = 48 – 8 • 6 

(0 = 0)    

7 • 8 + 6 < 7 • 8 + 7

(де менший доданок, там менша сума)

Завдання 713  Складена задача на віднімання суми від числа

У цукорниці було 25 грудочок цукру. У 8 чашок чаю поклали по 2 грудочки цукру. Скільки грудочок цукру залишилося в цукорниці?

Було

Поклали в чашки

Залишилося

25 грудочок

8 чашок по 2 грудочки

?

Короткий запис

Було — 25 грудочок

Поклали — ? гр., 8 чашок по 2 грудочки

Залишилось — ?

Вираз    25 – 2 • 8

Короткий запис №1

Поклали — ? гр., 8 чашок по 2 грудочки

Короткий запис №2

Було — 25 грудочок

Поклали — 16 грудочки

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки грудочок цукру поклали в чашки?

2) Скільки грудочок цукру залишилося в цукорниці?
Розв’язання

1) 2 • 8 = 16 (гр.) – грудочок цукру поклали в чашки.

2) 25 – 16 = 25 – 15 – 1 = 9 (гр.) – грудочок цукру залишилося в цукорниці.
Відповідь: у цукорниці залишилось 9 грудочок цукру.

 

Завдання 714 Дитячий майданчик має форму квадрата. Довжина однієї сторони огорожі майданчика становить 8 м. Обчисли довжи­ну всієї огорожі.

Розв’язання

Довжина всієї огорожі – це периметр квадрата, тому

Р = 8 м • 4 = 32 м – периметр квадрата зі стороною 8 см.

2 спосіб

Р = 8 м + 8 м + 8 м + 8 м = 32 м – периметр квадрата зі стороною 8 см.

Відповідь: довжина огорожі 32 метри. 

 

Завдання 715   

№1 – шестикутник, №2 – циліндр, №3 – квадрат, №4 – чотирикутник, №5 – замкнута крива (овал), №6 – кут, №7 – трикутник, №8 – пряма, №9 – ламана

Многокутники: 1, 3, 4, 7

 

Завдання 716

5 • 8 > 8 • 4

(де більший множник, там більший добуток) 

4 • 8 + 4 < 8 • 6

(4 • 8 + 4 = 4 • 5)

1 • 8 + 10 < 6 • 8 + 1              

 

36 – 4 • 8 = 24 – 8 • 3

(0 = 0)

Завдання 717 Ділянка саду має форму квадрата. Довжина однієї сторони огорожі саду становить 7 м. Обчисли довжину всієї огорожі.

Розв’язання

Р = 7 м • 4 = 28 м – периметр квадрата зі стороною 7 см.

2 спосіб

Р = 7 м + 7 м + 7 м + 7 м = 28 м – периметр квадрата зі стороною 7 см.

Відповідь: довжина огорожі 28 метрів. 

 

Завдання 718   Взаємозв'язок множення і ділення

«Родина» чисел 6, 8, 48 при множенні:

8 • 6 = 48     6 • 8 = 48      48 : 6 = 8     48 : 8 = 6

Читаємо вирази по-різному:

6 • 8 («добуток чисел 8 і 6», «6 помножити на 8», «6 збільшити у 8 разів», «по 6 узяти 8 разів», «8 разів по 6»)

48 : 6 («частка чисел 48 і 6», «48 поділити на 6», «48 зменшити у 6 разів», «48 уміщує по 6»)

 

Завдання 719, 720   Порядок дій

24 : 8 • 7 = 3 • 7 = 21         8 • 8 + 27 = 64 + 27 = 64 + 6 + 21 = 70 + 21 = 91

14 – 48 : 8 = 14 – 6 = 14 – 4 – 2 = 8                          8 • (49 : 7) = 8 • 7 = 56

 

Завдання 721  Проста задача на ділення

У 8 однакових пляшок розлили 16 л квасу. Скільки літрів квасу в одній пляшці?

16 л — це 8 пляшок по ? л

Літрів у 1 пляшці

Кількість пляшок

Загальна кількість пляшок

?

8

16

Короткий запис

У пляшці — ? л, 16 л розділити на 8 порівну

Розв’язання

16 : 8 = 2 (л) – літрів квасу в одній пляшці.

Відповідь: в одній пляшці 2 літри квасу.

 

Завдання 722  У бідоні було 24 л молока, а в банці — у 8 разів менше. Скіль­ки літрів молока в бідоні й банці разом?

Бідон

Банка

Всього

24 л

у 8 разів менше

?

Короткий запис

Бідон — 24 л

Банка — ?, у 8 разів менше

Всього — ?

Вираз 24 + 24 : 3

Короткий запис №1

Бідон — 24 л

Банка — ?, у 8 разів менше

Короткий запис №2

Бідон — 24 л

Банка — 3 л

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки літрів молока в бідоні?

2) Скіль­ки літрів молока в бідоні й банці разом?

Розв’язання

1) 24 : 8 = 3 (л) – літрів молока в бідоні.

2) 24 + 3 = 27 (л) – літрів молока в бідоні й банці разом.

Відповідь: у бідоні й банці разом 27 літрів молока.

 

Завдання 723

40 – 48 : 8 = 40 – 6 = 34       (25 + 15) : 8 = 40 : 8 = 5

32 : 8 : 2 = 4 : 2 = 2              64 : 8 • 6 = 8 • 6 = 48

 

Завдання 724 Проста задача на збільшення у декілька разів

Туристи взяли в похід 8 банок консервів, а пляшок з водою — у 5 разів більше. Скільки пляшок з водою взяли в похід ту­ристи?

Короткий запис

Банки — 8 штук

Пляшки — ?, у 5 разів більше

Розв’язання

8 5 = 40 (пл.) – пляшок з водою взяли в похід ту­ристи.

Відповідь: у похід туристи взяли 40 пляшок з водою.

 

Завдання 725

Збільшили у 8 разів (помножили на число 8): 2 • 8 = 16    3 • 8 = 24  

7 • 8 = 56    5 • 8 = 40      8 • 8 = 64    9 • 8 = 72    4 • 8 = 32     6 • 8 = 48

Зменшили у 8 разів (поділили на число 8): 16 : 2 = 8     24 : 8 = 3    

40 : 8 = 5      8 : 8 = 1        32 : 8 = 4     56 : 8 = 7      64 : 8 = 8

Завдання 726  Дано числа 12, 32, 4, 8, 16, 2, 18, 6, 24, 14, 40, 48, 64

Числа, які діляться на 2 (парні): 12, 4, 8, 16, 2, 18, 6, 14

Числа, які діляться на 4:  12, 32, 4, 8, 16, 24, 40

Числа, які діляться на 8:  32, 8, 16, 24, 40, 48, 64

Числа, які діляться на всі три числа: 8, 16

Висновок: якщо число ділиться на 8, тоді воно ділиться і на 4, і на 2

 

Завдання 727

Множник • Множник = Добуток

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

Множник

6

4

21:7=3

4

12:3=4

8

Множник

8

32:4=8

7

28:4 = 7

3

8

Добуток

6•8=48

32

21

28

12

8•8=64

Ділене : Дільник = Частка

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник.

Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку.

Ділене

16

14

4•6=24

48

5•5=25

63

Дільник

4

14:7=2

6

48:8=6

5

7

Частка

16:4=4

7

4

8

5

63:7=9

Завдання 728

56 : 8 + 24 : 6 = 7 + 4 = 11      7 • 7 – 8 • 4 = 49 – 32 = 17

(27 – 19) • 6 = (27 – 17 – 2) • 6 = 8 • 6 = 48

 

Завдання 729  Складена задача на збільшення у декілька разів і знаходження суми

Перше число дорівнює а, друге число — у 8 разів більше, ніж перше. Знайдіть суму цих чисел

Перше число

Друге число

Всього (сума)

а

у 8 разів більше

?

Короткий запис

І число — а

ІІ число — ?, у 8 разів більше

Всього — ?

Розв'язання

Нехай а — перше число, тоді а • 8 — друге число, а + а • 8 — сума цих чисел

Відповідь: а + а • 8

 

Завдання 730  У Софії в коробці лежить b кубиків, а в Тимофія — у 6 разів менше. На скільки в Софії в коробці більше кубиків, ніж у Тимофія?

Короткий запис

Софія — b кубиків; на ? більше

Тимофій — ?, у 6 разів менше

Розв'язання

Нехай b (к.) — кубиків у Софії, тоді b : 6 (к.) — кубиків у Тимофія, b – b : 6 (к.) — на стільки більше кубиків в коробці Софії, ніж у Тимофія

Відповідь: b – b : 6 (к.)

 

Завдання 731

36 : 6 + 8 • 2 = 6 + 16 = 16 + 4 + 2 = 22   8 • 9 – 4 • 8 = 72 – 32 = 40

(32 + 8) : 8 = 40 : 8 = 5                             4 • 4 : 2 = 16 : 2 = 8

 

Завдання 732  У тролейбус зайшло n дорослих, а дітей — у 4 рази більше. Скільки всього пасажирів зайшло в тролейбус?

Дорослі

Діти

Всього

n пасажирів

у 4 рази більше

?

Короткий запис

Дорослі — n пасажирів

Діти — ?, у 4 рази більше

Всього — ?

Розв'язання

Нехай n (п.) — дорослих пасажирів зайшло в тролейбус, тоді n • 4 (п.) — дітей зайшло в тролейбус, n + n • 4 (п.) — всього пасажирів зайшло в тролейбус

Відповідь: n + n • 4 (п.)

Інші завдання дивись тут...