Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Оляницька Л.В."

Завдання 733, 734 Множення числа 9 і ділення на число 9

72, 64, 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8  (наступне число на 8 менше, ніж попереднє)

8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 (наступне число на 8 більше, ніж попереднє)

 

Завдання 734 Порядок дій

8 • 9 – 60 = 72 – 60 = 12                         9 • 5 + 45 = 45 + 45 = 80 + 10 = 90

9 • 6 – 48 = 54 – 48 = 54 – 50 + 2 = 6      9 • 9 – 9 • 6 = 81 – 54 = 81 – 51 – 3 = 30 – 3 = 27

Завдання 736

1) Якщо а = 3, тоді 9 + а • 9 = 9 + 3 • 9 = 9 + 27 = 20 + 16 = 36

Якщо а = 5, тоді 9 + а • 9 = 9 + 5 • 9 = 9 + 45 = 45 + 10 – 1 = 54

2 спосіб

Спочатку спростити вираз, а потім підставляти значення

Якщо а = 3, тоді 9 + а • 9 = 9 • а + 9 = 9 • (а + 1) = 9 • (3 + 1) = 9 • 4 = 36

Якщо а = 5, тоді 9 + а • 9 = 9 • а + 9 = 9 • (а + 1) = 9 • (5 + 1) = 9 • 6 = 54

2) Якщо b = 45, тоді b – b : 9 = 45 – 45 : 9 = 45 – 5 = 40

Якщо b = 18, тоді b – b : 9 = 18 – 18 : 9 = 18 – 2 = 16

 

Завдання 737  Прості задачі

1) Проста задача на зменшення у декілька разів

Щоб одержати 9 л олії, використали 45 кг соняшникового насіння. Скільки кілограмів соняшникового насіння потріб­но для виготовлення 1 л олії?

Короткий запис

9 л — 45 кг

1 л — ? кг

Розв’язання

Для виготовлення 1 л олії потрібно у 9 раз менше насіння, тому

45 : 9 = 5 (кг) – кілограмів соняшникового насіння потріб­но для виготовлення 1 л олії.

Відповідь: для виготовлення одної літри олії потрібно 5 кг соняшникового насіння.

2) Проста задача на ділення

72 кг борошна розважили в 9 пакетів порівну. Скільки кіло­грамів борошна в кожному пакеті?

72 кг — 9 пакетів по ? кг

Короткий запис

9 пакетів — 72 кг

1 пакет — ? кг

Розв’язання

72 : 9 = 8 (кг) – кілограмів борошна в кожному пакеті.

Відповідь: у кожному пакеті 8 кілограмів борошна.

Завдання 738  Складена задача на кратне порівняння різниці і числа

У бідоні було 63 кг меду, використали — 9 кг. У скільки разів меду використали менше, ніж залишилося?

Короткий запис

Було — 63 кг

Використали — 9 кг; у ? разів менше, ніж залишилося

Залишилося — ?

Вираз  (63 – 9) : 9  

Короткий запис №1

Було — 63 кг

Використали — 9 кг

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Меду використали — 9 кг, у ? разів менше

Меду залишилось — 54 кг

План розв’язування

1) Скільки кілограмів меду залишилося?

2) У скільки разів меду використали менше, ніж залишилося?

Розв’язання

1) 63 – 9 = 54 (кг) – кілограмів меду залишилося.

2) 54 : 9 = 6 (р.) – у стільки разів менше меду використали, ніж залишилося.

Відповідь: у 6 разів менше використали меду, ніж залишилося.

 

Завдання 739

9 • 7 – 38 = 63 – 38 = 23 + (40 – 38) = 23 + 2 = 25        81 : 9 • 5 = 9 • 5 = 45

70 – 9 • 5 = 70 – 45 = 70 – 50 + 5 = 25           32 + 72 : 8 = 32 + 9 = 32 + 10 – 1 = 41

 

Завдання 740  Складена задача на знаходження суми добутку і числа

За рік у селищі звели 3 будинки, у кожному з яких 9 квартир, а також будинок з 12 квартир. Скільки всього квартир отри­мають мешканці селища?

Спочатку

Потім

Всього

3 будинки по 9 квартир

12 квартир

?

Короткий запис

Спочатку — ? кв., 3 будинки по 9 квартир

Потім — 12 квартир

Всього — ?

Вираз     9 • 3 + 12

Короткий запис №1

Спочатку — ? кв., 3 будинки по 9 квартир

Короткий запис №2

Спочатку — 27 квартир

Потім — 12 квартир

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки квартир отри­мають мешканці трьох будинків?

2) Скільки всього квартир отри­мають мешканці селища?

Розв’язання

1) 9 • 3 = 27 (кв.) – квартир отри­мають мешканці трьох будинків.

2) 27 + 12 = 39 (кв.) – всього квартир отри­мають мешканці селища.

Відповідь: мешканці селища отримають 39 квартир.

 

Завдання 741  Добуток однакових множників

2 • 2 = 4                3 • 3 = 9                4 • 4 = 16               5 • 5 = 25     

6 • 6 = 36              7 • 7 = 49               8 • 8 = 64               9 • 9 = 81

 

Завдання 742  Взаємозв'язок множення і ділення

Множення перевіряємо діленням.

3 • 3 = 9        9 : 3 = 3

9 • 9 = 81     81 : 9 = 9

5 • 5 = 25    25 : 5 = 5

6 • 6 = 36    36 : 6 = 6

7 • 7 = 49     49 : 7 = 7 

64 : 8 = 8      8 • 8 = 64

Завдання 743

6 • 9 – 4 • 7 = 54 – 28 = 54 – 30 + 2 = 26            24 + 32 : 8 = 24 + 4 = 28

72 – 6 • 8 = 72 – 48 = 72 – 50 + 2 = 24               81 : 9 • 5 = 9 • 5 = 45

16 : 4 + 63 : 7 = 4 + 9 = 13                                (42 – 12) : 6 = 30 : 6 = 5

 

Завдання 744 Перше число дорівнює а, друге число — у 9 разів більше, ніж перше. Знайди суму цих чисел, якщо а = 4; 7

Нехай а — перше число, тоді а • 9 — друге число, а + а • 9 — сума цих чисел

Якщо а = 4, тоді а + а • 9 = 4 + 4 • 9 = 4 + 36 = 40

Якщо а = 7, тоді а + а • 7 = 7 + 7 • 7 = 7 + 49 = 49 + 1 + 6 = 50 + 6 = 56

2 спосіб

Нехай а — перше число, тоді а • 9 — друге число, а + а • 9 — сума цих чисел

Якщо а = 4, тоді а + а • 9 = а • 9 + а = а • 10 = 4 • 10 = 40

Якщо а = 7, тоді а + а • 7 = а • 7 + а = а • 8 = 7 • 8 = 56

 

Завдання 745 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

До Великодня родина підготувала по 4 крашанки 6 різних кольорів, а також 3 писанки. Скільки всього великодніх яєць підготувала родина до свята?

Короткий запис

Крашанки — ? яєць, 6 кольорів по 4 яєць

Писанки — 3 яєць

Всього — ?

Вираз    4 • 6 + 3

План розв’язування

1) Скільки крашанок підготувала родина до свята?

2) Скільки всього великодніх яєць підготувала родина до свята?

Розв’язання

1) 4 • 6 = 24 (кр.) – крашанок підготували до свята.

2) 24 + 3 = 27 (яєць) – всього великодніх яєць підготувала родина до свята.

Відповідь: до свята родина підготувала 27 великодніх яєць.

 

Завдання 746 В Остапа, Олі й Насті є улюблені тварини: кішка, пес і папу­га. У кого яка тварина, якщо в Остапа не кішка й не папуга, а в Олі не кішка?

Міркуємо так.

Якщо в Остапа не кішка й не папуга, то в нього пес.

Якщо в Олі не кішка, тоді в неї папуга.

У Настікішка.

2 спосіб (табличний)

 

кішка

пес

папуга

умова

Остап

 

+

 

«не кішка й не папуга»

Оля

 

 

+

«не кішка»

Настя

+

 

 

 

Завдання 747

«Родина» чисел 7, 8, 56 при множенні: 8 • 7 = 56      7 • 8 = 56       56 : 8 = 7         56 : 7 = 8

«Родина» чисел 4, 9, 36 при множенні: 4 • 9 = 36      9 • 4 = 36       36 : 4 = 9         36 : 9 = 4

«Родина» чисел 3, 9, 27 при множенні: 9 • 3 = 27       3 • 9 = 27      27 : 3 = 9         27 : 9 = 3

«Родина» чисел 6, 9, 54 при множенні: 9 • 6 = 54       6 • 9 =  54     54 : 9 = 6         54 : 6 = 9

 

Завдання 748 Складена задача на зменшення на деяке число і знаходження суми

Одна вівця щодня випиває 8 л води, а ягня — у 4 рази мен­ше. Скільки літрів води випивають щодня вівця та ягня ра­зом?

Вівця

Ягня

Всього

8 л

у 4 рази менше

?

Короткий запис

Вівця — 8 л

Ягня — ?, у 4 рази менше

Всього — ?

Вираз 8 + 8 : 4

Короткий запис №1

Вівця — 8 л

Ягня — ?, у 4 рази менше

Короткий запис №2

Вівця — 8 л

Ягня — 2 л

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки літрів води щодня випиває ягня?

2) Скільки літрів води випивають щодня вівця та ягня ра­зом?

Розв’язання

1) 8 : 4 = 2 (л) – літрів води щодня випиває ягня.

2) 8 + 2 = 10 (л) – літрів води випивають щодня вівця та ягня ра­зом.

Відповідь: щодня вівця та ягня разом випивають 10 літрів води.

 

Завдання 749

4 • 4 = 16    16 : 8 = 2    2 • 9 = 18   18 : 3 = 6   6 • 5 = 30   

30 – 20 = 10 (висота у метрах пам’ятника писанці в канадському місті Вегревілі)

 

Завдання 750, 751 Рівняння

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник.

Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку.

27 : 9 = 3

(бо 3 • 9 = 27)

45 : 9 = 5

(бо 5 • 9 = 45)

63 : 9 = 7

(бо 63 : 7 = 9)

72 : 9 = 8

(бо 72 : 8 = 9)

Завдання 752 Складена задача на зменшення у декілька разів

Оленка зробила 9 писанок, а Василько – на 3 менше. Софійка зробила крашанок у 3 рази менше, ніж писанок Оленка і Василько разом. Скільки крашанок зробила Софійка?

Короткий запис

Оленка — 9 писанок

Василько — ?, на 3 писанки менше,  ніж Оленка

Всього (Оленка і Василько) — ?

Софійка — ? крашанок,  у 3 рази менше, ніж Оленка і Василько разом

Вираз    (9 + (9 + 3)) : 3

Короткий запис №1

Оленка — 9 писанок

Василько — ?, на 3 писанки менше

Короткий запис №2

Оленка — 9 писанок

Василько — 6 писанок

Всього — ?

Короткий запис №3

Оленка і Василько — 15 писанок

Софійка — ? крашанок,  у 3 рази менше

 

План розв’язування

1) Скільки писанок зробив Василько?

2) Скільки писанок зробили Оленка і Василько разом?

3) Скільки крашанок зробила Софійка?

Розв’язання

1) 9 – 3 = 6 (п.) – писанок зробив Василько.

2) 9 + 6 = 15 (п.) – писанок зробили Оленка і Василько разом.

3) 15 : 3 = 5 (кр.) – крашанок зробила Софійка.

Відповідь: Софійка зробила 5 крашанок.

 

Завдання 573 Проста задача на кратне порівняння

За свої фотографії первоцвітів Сергій отримав 9 коментарів і 45 «лайків». У скіль­ки разів Сергій отримав більше «лайків», ніж коментарів?

Короткий запис

Коментарі — 9 штук

«Лайки» — 45 штук, у ? разів більше

Розв’язання

45 : 9 = 5 (разів) – у стільки разів більше «лайків», ніж коментарів.

Відповідь: Сергій отримав у 5 разів більше «лайків», ніж коментарів.

 

Завдання 754

54 : 9 = 6  (бо 6 • 9 = 54)            18 : 9 = 2  (бо 2 • 9 = 18)

56 : 7 = 8  (бо 56 : 8 = 7)             64 : 8 = 8  (бо 64 : 8 = 8)

 

Завдання 755 Складена задача на різницеве порівняння добутку і числа

На пришкільній ділянці посадили 5 кущів аґрусу, а сморо­дини — у 3 рази більше. На скільки менше посадили кущів аґрусу, ніж смородини?

Короткий запис

Аґрус — 5 кущів; на ? кущів менше

Смородина — ?, у 3 рази більше

Вираз    5 • 3 – 5

Короткий запис №1

Аґрус — 5 кущів

Смородина — ?, у 3 рази більше

Короткий запис №2

Аґрус — 5 кущів; на ? кущів менше

Смородина — 15 кущів

План розв’язування

1) Скільки кущів смородини посадили?

2) На скільки менше посадили кущів аґрусу, ніж смородини?

Розв’язання

1) 5 • 3 = 15 (к.) – кущів смородини посадили.

2) 15 – 5 = 10 (к.) – на стільки менше посадили кущів аґрусу, ніж смородини.

Відповідь: посадили на  10 кущів менше аґрусу, ніж смородини.

 

Завдання 756  Відновили числовий ряд добутків множення числа 9:

81, 72, 63, 54, 45, 36, 27, 18, 9

 

Завдання 757

12 : 3 = 4

21 : 7 = 3

9 • 3 = 27

9 • 3 = 27

7 • 8 = 56

72 : 8 = 9

63 : 7 = 9

14 : 7 = 2

16 : 8 = 2

54 : 6 = 9

27 : 9 = 3

6 • 8 = 48

14 : 2 = 7

5 • 4 = 20

4 • 4 = 16

30 : 5 = 6

8 • 3 = 24

2 • 6 = 12

24 : 6 = 8

36 : 9 = 4

4 + 56 + 2 + 7 + 24 = (56 + 4) + (24 + 6 + 1 + 2) = 60 + 33 = 93

3 + 9 + 9 + 20 + 12 = 20 + 10 + (9 + 9 + 2 + 3) = 30 + 23 = 53

27 + 9 + 3 + 16 + 8 = (27 + 3) + (16 + 4) + (9 + 1 + 3) = 30 + 20 + 13 = 63

27 + 2 + 48 + 6 + 4 = (48 + 2) + (6 + 4) + 27 = 50 + 10 + 27 = 87

 

Завдання 758

Збільшити на 26 добуток чисел 9 і 4:   9 • 4 + 26 = 36 + 26 = 50 + 12 = 62 

Зменшити на 51 добуток чисел 9 і 9:   9 • 9 – 51 = 81 – 51 = 30

Збільшити в 5 разів різницю чисел 27 і 18:  (27 – 18) • 5 = 9 •  5 = 45

Зменшити в 7 разів суму чисел 40 і 9:  (40 + 9) : 7 = 49 : 7 = 7

 

Завдання 759  Обернені задачі

1) Проста задача на ділення на вміщення

З 27 троянд зробили букети. У кожному букеті по 9 троянд. Скільки всього зробили букетів?

27 троянд — це ? букетів по 9 троянд

Розв’язання

27 : 9 = 3 (б.) – букетів зробили.

Відповідь: зробили 3 букети.

2) Обернена задача на ділення

Із 27 троянд зробили 3 однакових букетів. Скільки троянд у кожному букеті?

27 троянд — це 3 букети по ? троянд

Розв’язання

27 : 3 = 9 (тр.) – троянд у кожному букеті.

Відповідь: у кожному букеті 9 троянд.

3) Обернена задача на множення

Зробили 3 букети, по 9 троянд у кожному. Скільки троянд використали для букетів?

Короткий запис

Троянди — ? т., 3 букети по 9 троянд

Розв’язання

9 • 3 = 27 (тр.) – троянд використали для букетів.

Відповідь: для букетів використали 27 троянд.

Завдання 760 Складена задача на різницеве порівняння числа і частки

На першій полиці 63 зошити, а на другій – у 3 рази менше. На скільки більше зошитів на першій полиці, ніж на другій?

Короткий запис

I полиця — 63 зошити; на ? зошитів більше

II полиця — ?, у 7 разів менше

Вираз    63 – 63 : 7

Короткий запис №1

I полиця — 63 зошити

II полиця — ?, у 7 разів менше

Короткий запис №2

I полиця — 63 зошити, на ? зошитів більше

II полиця — 9 зошитів

План розв’язування

1) Скільки зошитів на другій полиці?

2) На скільки більше зошитів на першій полиці, ніж на другій?

Розв’язання

1) 63 : 7 = 9 (з.) – зошитів на другій полиці.

2) 63 – 9 = 54 (з.) – на стільки більше зошитів на першій полиці, ніж на другій.

Відповідь: на 54 зошити більше на першій полиці, ніж на другій.

 

Завдання 761

(56 – 40) : 8 = 16 : 8 = 2               9 • (23 – 17) = 9 • (23 – 13 – 4) = 9 • 6 = 54

72 : 9 • 3 = 8 • 3 = 24                   3 • 6 : 9 = 18 : 9 = 2

 

Завдання 762  Складена задача на різницеве порівняння числа і частки

Квочка висиділа 18 курчат, а індичка — у 3 рази менше інди­чат. На скільки більше у квочки курчат, ніж в індички індичат?

Короткий запис

Квочка — 18 курчат; на ? курчат більше

Індичка — ? індичат, у 3 рази менше

Вираз    18 – (18 : 3)

План розв’язування

1) Скільки індичат у індички?

2) На скільки більше у квочки курчат, ніж в індички індичат?

Розв’язання

1) 18 : 3 = 6 (ін.) – індичат у індички.

2) 18 – 6 = 12 (к.) – на стільки більше курчат у квочки, ніж індичат в індички.

Відповідь: на 12 курчат більше у квочки, ніж індичат у індички.

Інші завдання дивись тут...