Інші завдання дивись тут...

Завдання 880  Записали спочатку властивості множення, а потім властивості ділення:

a • b = b • a   (переставний закон множення)        a • 0 = 0  (множення на нуль)

0 • a = 0 (множення нуля)     1 • a = a (множення одиниці)  

a • 1 = a (множення на один)            a : a = 1 (ділення однакових чисел)  

0 : a = 0  (ділення нуля)         a : 1 = a (ділення на один)

 

Завдання 881 До кожної рівності на множення всі можливі рівності на ділення:

8 • 1 = 8      8 : 8 = 1       8 : 1 = 8      4 • 10 = 40     40 : 4 = 10       40 : 10 = 4

5 • 9 = 45    45 : 5 = 9     45 : 9 = 5     6 • 0 = 0        0 : 6 = 0

 

Завдання 882  Рівняння

6 : 6 = 1  (бо 1 • 6 = 6)    80 : 10 = 8 (бо 80 : 8 = 10)   12 • 1 = 12 (бо 12 : 12 = 1)

0 : 4 = 0 (бо 0 • 4 = 0)     2 • 10 = 20 (бо 20 : 10 = 2)   1 • 21 = 21 (бо 21 : 1 = 21)

 

Завдання 883 У коробці лежали олівці. Двоє дітей взяли по 8 олівців, і в коробці залишилося 18 олівців. Скільки олівців було в ко­робці спочатку?

Було

Взяли

Залишилось

?

2 дітей по 8 олівців

18 олівців

Короткий запис

Було — ?

Взяли — ? ол., 2 дітей по  8 олівців

Залишилось — 18 олівців

План розв’язування

1) Скільки олівців взяли діти?

2) Скільки олівців було в ко­робці спочатку?

Розв’язання

1) 8 • 2 = 16 (ол.) – олівців взяли діти

2) 18 + 16 = 34 (ол.) – олівців було в коробці спочатку

Відповідь: спочатку в коробці було 34 олівці

 

Завдання 884 Синові 8 років, і це в 4 рази менше, ніж батькові. Скільки років батькові?

Короткий запис

Син — 8 років, це в 4 рази менше

Батько — ?

Розв’язання

Якщо синові у 4 рази менше років, то батькові у 4 рази більше, тому

8 • 4 = 32 (р.) – років батькові

Відповідь: батькові 32 роки

 

Завдання 885 Одна сторона прямокутника дорівнює 8 см, інша сторо­на — на 4 см менша. Накресли цей прямокутник. Знайди його периметр.

Міркуємо так

8 – 4 = 4 (см) – довжина іншої сторони

Накреслимо прямокутник довжиною 8 см і шириною 4 см

Р = 8 • 2 + 4 • 2 = 16 + 8 = 24 (см) – периметр прямокутника довжиною 8 см і шириною 4 см

2 спосіб   Р = (8 + 4) • 2 = 24 (см) – периметр прямокутника довжиною 8 см і шириною 4 см

3 спосіб   Р = 8 + 4 + 8 + 4 = 24 (см) – периметр прямокутника довжиною 8 см і шириною 4 см

 

Завдання 886

45 : 9 : 5 = 5 : 5 = 1             8 • 4 • 1 = 32 • 1 = 32        0 : 7 + 48 = 0 + 48 = 48

74 – 10 • 6 = 74 – 60 = 14    3 • 2 • 6 = 6 • 6 = 36           64 : 8 : 2 = 8 : 2 = 4

26 + 5 : 5 = 26 + 1 = 27       7 • 9 – 7 = 7 • 8 = 56

 

Завдання 887. Мамі 27 років, і це в 3 рази більше, ніж доньці. Скільки років доньці?

Короткий запис

Мама — 27 років, це в 3 рази більше

Донька — ?

Розв’язування

Якщо мамі у 3 рази більше років, тоді доньці у 3 рази менше, тому

27 : 3 = 9 (р.) – років доньці

Відповідь: доньці 9 років

 

Завдання 888  Рівняння

Множник • Множник = Добуток

Множник

1

27 : 3 = 9

9

3

6

Множник

10 : 1 = 10

3

0

10

36 : 6 = 6

Добуток

10

27

9 • 0 = 0

3 • 10 = 30

36

Ділене : Дільник = Частка

Ділене

16

7 • 5 = 35

63

54 • 1 = 54

81

Дільник

16 : 2 = 8

5

7

1

81 : 9 = 9

Частка

2

7

63 : 7 = 9

54

9

Завдання 889

• зменшити 56 на частку чисел 14 і 2:

56 – 14 : 2 = 56 – 7 = 46 + (10 – 7) = 46 + 3 = 49

• додати до числа 25 частку чисел 24 і 3:

25 + 24 : 3 = 25 + 8 = 25 + 5 + 3 = 30 + 3 = 33

• зменшити 64 на добуток чисел 8 і 4:

64 – 8 • 4 = 64 – 32 = 32

• збільшити 31 на частку чисел 21 і 7:

31 + 21 : 7 = 31 + 3 = 34

 

Завдання 890

6 < 24 у 4 рази   (бо 24 : 6 = 4)        45 > 5 у 9 разів  (бо 45 : 5 = 9)

42 > 6 у 7 разів  (бо 42 : 6 = 7)        8 < 64 у 8 разів  (бо 64 : 8 = 8)

 

Завдання 891 7 хлопчиків налили в бочку по 2 відра води кожний. 8 відер використали для поливання квітів. На скільки більше води налили в бочку, ніж використали?

Короткий запис

Відер налили — ? в., 7 хлопчиків по 2 відра; на ? більше

Відер використали — 8 відер

План розв’язування

1) Скільки відер води налили в бочку?

2) На скільки більше відер води налили в бочку, ніж використали?

Розв’язання

1) 2 • 7 = 14 (в.) – відер води налили в бочку

2) 14 – 8 = 6 (в.) – на стільки більше відер води налили в бочку, ніж використали

Відповідь: на 6 відер води більше налили в бочку, ніж використали

 

Завдання 892 Обчисли периметр квадрата зі стороною 3 см й прямокутника довжиною 6 см і шириною 3 см. На скільки сан­тиметрів периметр прямокутника більший за периметр квад­рата?

Міркуємо так

Р = 3 см • 4 = 12 см – периметр квадрата зі стороною 3 см

2 спосіб  Р = 3 см + 3 см + 3 см + 3 см = 12 см – периметр квадрата зі стороною 3 см

Р = 6 см • 2 + 3 см • 2 = 12 см + 6 см = 18 см – периметр прямокутника довжиною 6 см і шириною 3 см

2 спосіб   Р = (6 см + 3 см) • 2 = 9 см • 2 = 18 см – периметр прямокутника довжиною 6 см і шириною 3 см

3 спосіб  Р = 6 см + 3 см + 6 см + 3 см = 18 см – периметр прямокутника довжиною 6 см і шириною 3 см

Короткий запис

Периметр квадрата — 12 см

Периметр прямокутника — 18 см, на ? більший

Розв’язання

18 – 12 = 6 (см) – на стільки сантиметрів периметр прямокутника більший за периметр квад­рата

Відповідь: на 6 сантиметрів більший периметр прямокутника за периметр квад­рата

 

Завдання 893 У майстерні пошили 9 дитячих костюмів, використавши по 2 м тканини на кожний костюм. На пошиття костюмів для до­рослих пішло 56 м тканини. Скільки метрів тканини викорис­тали на пошиття всіх костюмів?

Дитячі костюми

Дорослі костюми

Всього

9 костюмів по 2 м

56 м

?

Короткий запис

Дитячі — ? м, 9 костюмів по 2 м

Дорослі — 56 м

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки метрів тканини викорис­тали на пошиття костюмів для дорослих?

2) Скільки метрів тканини викорис­тали на пошиття всіх костюмів?

Розв’язання

1) 2 • 9 = 18 (м) – метрів тканини викорис­тали на пошиття костюмів для дорослих

2) 18 + 56 = 56 + 4 + 14 = 74 (м) – метрів тканини викорис­тали на пошиття всіх костюмів

Відповідь: для пошиття всіх костюмів використали 74 метри тканини

 

Завдання 894

72 : 9 : 4 = 8 : 4 = 2                                40 : (2 • 5) = 40 : 10 = 4

100 : 10 + 56 : 7 = 10 + 8 = 18                10 • 2 – 63 : 9 = 20 – 7 = 13

 

Завдання 895  У шестикутнику довжина кожної сторони дорівнює 2 см. Обчисли периметр многокутника.

Короткий запис

Периметр — ? см, 6 сторін по 2 см

Розв’язання

2 • 6 = 12 (см) – периметр шестикутника

 

Завдання 896

35 + 27 + 19 = 35 + 5 + 21 + 1 + 19 = 81 – «магічне» число першого квадрата

25

35

21

1 рядок 81 – 35 – 21 = 81 – 21 – 35 = 60 – 35 = 25

2 рядок 81 – 23 – 27 = 81 – (23 + 27) = 81 – 50 = 31

1 стовпець  81 – 25 – 23 = 81 – 21 – 4 – 23 = 56 – 23 = 33

3 рядок  81 – 19 – 33 = 81 – 11 – 8 – 33 = 62 – 33 = 29

23

27

31

33

19

29

37 + 28 + 19 = 37 + 3 + 24 + 1 + 19 = 84 – «магічне» число другого квадрата

25

40

19

1 рядок 84 – 25 – 19 = 84 – 24 – 1 – 19 = 59 – 19 = 40

2 рядок 84 – 28 – 34 = 84 – 24 – 4 – 34 = 56 – 34 = 22

2 стовпець 84 – 40 – 28 = 44 – 28 = 44 – 24 – 4 = 16

3 рядок 84 – 37 – 16 = 84 – 34 – 3 – 16 = 47 – 16 = 31

22

28

34

37

16

31

Завдання 897 Маса кавуна і дині разом 8 кг, а маса кавуна і двох динь разом 11 кг. Знайди масу одного каву­на й однієї дині.

Міркуємо так

1) 11 – 8 = 3 (кг) – маса дині

2) 8 – 3 = 5 (кг) – маса кавуна

 

Завдання 898  Які цифри зашифровані буквами?

1) А + А + А = ВА

Міркуємо так

Сума трьох однакових одноцифрових чисел дає двоцифрове число, значить одноцифрове число більше, ніж 3. Методом підбору умову задовольняє число 5, тобто А = 5. Відповідь: 5 + 5 + 5 = 15

2 спосіб   ВА – А = В0 = А + А, сума двох однакових одноцифрових чисел дає кругле двоцифрове число,  А + А = 10, тому А = 5,  5 + 5 + 5 = 15

 

2) СК + С + С = КК

Міркуємо так

КК – СК = Х0 = С + С, сума двох однакових одноцифрових чисел дає кругле двоцифрове число 5 + 5 = 10, тобто С = 5. Маємо 5К + 5 + 5 = КК, тоді 50 + 5 + 5 = К0, 60 = К0, К = 6. Відповідь: 56 + 5 + 5 = 66

 

Завдання 899 У кошику лежало 15 червоних і зелених яблук. Червоних яблук було на одне менше, ніж зелених. Скільки червоних і скільки зелених яблук лежало в кошику?

Міркуємо так

1) 15 – 1 = 14 (яб.) – порівну яблук зелених і червоних

2) 14 : 2 = 7 (яб.) – червоних яблук

3) 7 + 1 = 8 (яб.) – зелених яблук

2 спосіб  Нехай а – червоні яблука, тоді а + 1 – зелені яблука, маємо а + а + 1 = 15, далі  а + а = 15 – 1 = 14, 2 • а = 14, а = 14 : 2 = 7 (яб.) – червоних яблук

а + 1 = 7 + 1 = 8 (яб.) – зелених яблук

 

Завдання 900 У Петра й Олега разом 16 іграшкових автомобілів. Якщо один з друзів віддасть іншому один автомобіль, то в них стане порівну іграшок. Скільки автомобілів у кожного хлопця було спочатку?

Міркуємо так

1) 16 : 2 = 8 (ав.) – порівну іграшкових автомобілів

2) якщо один друг віддав іграшки, то спочатку він мав її, тому

8 + 1 = 9 (ав.) – іграшкових автомобілів спочатку було в одного хлопця

3) якщо другий друг отримав іграшку, то спочатку він не мав її, тому

8 – 1 = 7 (ав.) – іграшкових автомобілів у другого хлопця

Відповідь: спочатку в одного хлопця було 9 іграшкових автомобілів, у другого – 7 іграшкових автомобілів

 

Завдання 901 Будинок має 12 поверхів. Родина Петренків мешкає на дев'ятому поверсі, якщо лічити згори. На якому поверсі меш­кає родина Петренків?

Міркуємо так

121_112_103_94_85_76_67_58_49_310_211_112

12 – 9 + 1 = 4 (п.) – поверх, на якому мешкає родина Петренків

 

Завдання 902  На годинниках 7 год, 7 год 5 хв, 6 год 50 хв. Який із трьох годинників показує правильний час, якщо відо­мо, що один з годинників поспішає на 5 хв, а ще один відстає на 10 хв?

Міркуємо так

Якщо один з годинників поспішає на 5 хв, то правильний час на 5 хвилин менший, підходить годинник 7 год.

Якщо один годинник відстає на 10 хв, то правильний час на 10 хв більший, підходить годинник 7 год.

Відповідь: 7 год  

 

Завдання 903

• Чи може сума трьох чисел дорівнювати 2?  Може, 0 + 1 + 1 = 2,  0 + 0 + 2 = 2

• Чи може різниця двох чисел дорівнювати сумі тих самих чисел? Може, 0 + 0 = 0 – 0, а – 0 = а + 0

• На яке число ділиться будь-яке число?  На 1, на 0, саме на себе

• З дроту зробили трикутник зі сторонами 5, 7 і 9 см. Чи можна утворити з цього відрізка дроту рівносторонній трикутник (трикутник, усі сторони якого рівні)? Можна зі стороною 7 см  (5 + 7 + 9) : 3 = 21 : 3 = 7 (см)

 

Завдання 904 Це найдорожча картина відомо­го художника Казимира Малевича. Які фігури ти розпізнаєш на цій картині? Прямокутники, квадрати

У які групи їх можна об'єднати та за якими ознаками? Групи за кольором, за формою (прямокутники, квадрати), за розміром (великі, малі)

У якій групі найменша кількість елементів? Найменше квадратів

 

Завдання 905 Мама поклала Котигорошку в торбу 14 пиріжків з м'ясом, грибами й капустою. З м'ясом було стільки пиріжків, скільки з капустою, а з грибами на 1 менше, ніж з м'ясом. Скільки було в Котигорошка пиріжків з м'ясом, скільки з капустою, скільки з грибами?

Міркуємо так

Якщо з грибами на 1 менше, ніж з м'ясом, а з м'ясом було стільки пиріжків, скільки з капустою, тоді

1) 14 + 1 = 15 (п.) – пиріжків з м'ясом, грибами й капустою порівно

2) 15 : 3 = 5 (п.) – пиріжків з з м'ясом або з капустою

3) 5 – 1 = 4 (п.) – пиріжків з грибами

 

Завдання 906  Коли батькові було 28 років, синові виповнилося 5 років. Те­пер батькові 35 років. Скільки років синові?

Міркуємо так

1) 35 – 28 = 7 (р.) – років пройшло

2) 5 + 7 = 12 (р.) – років синові тепер

2 спосіб

1) 28 – 5 = 23 (р.) – на стільки років син молодший

2) 35 – 23 = 12 (р.) – років синові тепер

Відповідь: тепер синові 12 років

 

Завдання 907 У шухляді лежать 3 пари шкарпеток різного кольору. Скільки шкарпеток потрібно взяти навпомацки, щоб серед них була принаймні пара шкарпеток одного кольору?

Міркуємо так

1 пара — 2 шкарпетки. Маємо 3 пари шкарпеток різного кольору. Щоб навпомацки точно мати пару шкарпеток одного кольору, треба взяти 4 шкарпетки. Якщо навіть взяти 3 різні шкарпетки, тоді четверта шкарпетка обов’язково утворить пару до одної з них.

Відповідь:  4 шкарпетки

 

Завдання 908 Два олівці та гумка коштують стільки ж, скільки один олівець та чотири гумки. У скільки разів олівець дорожчий за гумку?

Міркуємо так

(Ол. + Гум.) + Ол. = (Ол. + Гум.) + Гум. + Гум. + Гум.

Ол. = Гум. + Гум. + Гум. = Гум. 3

Відповідь: олівець у 3 рази дорожчий за гумку

 

Завдання 909

8 чотирикутників: OAKR, OACM, OAPR, NACM, MCPR, NAPR, MCKR, NAKR

 

Завдання 910 Тетяна, Олена й Микола накреслили по одній фігурі. Тетяна й Микола накреслили фігури з різними периметрами. Олена й Тетяна накреслили фігури з однаковою кількістю сторін. Хто яку фігуру накреслив?

Міркуємо так

Якщо Олена і Тетяна накреслили чотирикутники, тоді Микола – не чотирикутник, а інший многокутник.

 

Завдання 911 Скільки різних чисел, більших за 10 і менших від 25, можна записати, використовуючи цифри 8; 2; 1; 0?

Міркуємо так

Числа, більші за 10 і менші від 25: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Серед них числа з цифрами 8, 2, 1, 0: 11, 12, 18, 20, 21, 22

Відповідь: 6 чисел

 

Завдання 912 Гра «Судоку». Заповніть вільні клі­тинки цифрами від 1 до 9 так, щоб в кожному ряду та в кож­ному стовпчику малого й великого квадратів кожна цифра траплялася тільки один раз

Інші завдання дивись тут...