Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Оляницька Л.В."

Завдання 880 

Властивості множенняa • b = b • a (переставний закон множення)    a • 0 = 0 (множення на нуль)

0 • a = 0 (множення нуля)     1 • a = a (множення одиниці)     a • 1 = a (множення на один)

Властивості діленняa : a = 1 (ділення однакових чисел)      0 : a = 0  (ділення нуля)   a : 1 = a (ділення на один)

Завдання 881 Взаємозв'язок множення і ділення

Для рівності на множення можна скласти дві рівності на ділення.

8 • 1 = 8

8 : 8 = 1

8 : 1 = 8

4 • 10 = 40

40 : 4 = 10

40 : 10 = 4

5 • 9 = 45

45 : 5 = 9

45 : 9 = 5

6 • 0 = 0

0 : 6 = 0

Завдання 882  Рівняння

6 : 6 = 1  (бо 1 • 6 = 6)    80 : 10 = 8 (бо 80 : 8 = 10)   12 • 1 = 12 (бо 12 : 12 = 1)

0 : 4 = 0 (бо 0 • 4 = 0)     2 • 10 = 20 (бо 20 : 10 = 2)   1 • 21 = 21 (бо 21 : 1 = 21)

 

Завдання 883 Складена задача на знаходження зменшуваного

У коробці лежали олівці. Двоє дітей взяли по 8 олівців, і в коробці залишилося 18 олівців. Скільки олівців було в ко­робці спочатку?

Було

Взяли

Залишилось

?

2 дітей по 8 олівців

18 олівців

Короткий запис

Було — ?

Взяли — ? ол., 2 дітей по  8 олівців

Залишилось — 18 олівців

Вираз    18 + 2 • 8

Короткий запис №1

Взяли — ? ол., 2 дітей по  8 олівців

Короткий запис №2

Було — ?

Взяли — 16 олівців

Залишилось — 18 олівців

План розв’язування

1) Скільки олівців взяли діти?

2) Скільки олівців було в ко­робці спочатку?

Розв’язання

1) 8 • 2 = 16 (ол.) – олівців взяли діти.

2) 18 + 16 = 34 (ол.) – олівців було в коробці спочатку.

Відповідь: спочатку в коробці було 34 олівці.

 

Завдання 884 Непряма проста задача на збільшення у декілька разів

Синові 8 років, і це в 4 рази менше, ніж батькові. Скільки років батькові?

Короткий запис

Син — 8 років, це в 4 рази менше

Батько — ?

Розв’язання

Якщо синові у 4 рази менше років, то батькові у 4 рази більше, тому

8 • 4 = 32 (р.) – років батькові.

Відповідь: батькові 32 роки. 

 

Завдання 885 Одна сторона прямокутника дорівнює 8 см, інша сторо­на — на 4 см менша. Накресли цей прямокутник. Знайди його периметр.

8 – 4 = 4 (см) – довжина іншої сторони.

Накреслимо прямокутник довжиною 8 см і шириною 4 см.

Р = 8 • 2 + 4 • 2 = 16 + 8 = 24 (см) – периметр прямокутника довжиною 8 см і шириною 4 см.

2 спосіб   Р = (8 + 4) • 2 = 24 (см) – периметр прямокутника довжиною 8 см і шириною 4 см.

3 спосіб   Р = 8 + 4 + 8 + 4 = 24 (см) – периметр прямокутника довжиною 8 см і шириною 4 см.

Завдання 886

45 : 9 : 5 = 5 : 5 = 1

3 • 2 • 6 = 6 • 6 = 36

8 • 4 • 1 = 32 • 1 = 32

64 : 8 : 2 = 8 : 2 = 4

0 : 7 + 48 = 0 + 48 = 48

26 + 5 : 5 = 26 + 1 = 27

74 – 10 • 6 = 74 – 60 = 14

7 • 9 – 7 = 7 • 8 = 56

Завдання 887 Непряма проста задача на зменшення у декілька разів

Мамі 27 років, і це в 3 рази більше, ніж доньці. Скільки років доньці?

Короткий запис

Мама — 27 років, це в 3 рази більше

Донька — ?

Розв’язування

Якщо мамі у 3 рази більше років, тоді доньці у 3 рази менше, тому

27 : 3 = 9 (р.) – років доньці

Відповідь: доньці 9 років.

 

Завдання 888  Рівняння

Множник • Множник = Добуток

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

Множник

1

27 : 3 = 9

9

3

6

Множник

10 : 1 = 10

3

0

10

36 : 6 = 6

Добуток

10

27

9 • 0 = 0

3 • 10 = 30

36

Ділене : Дільник = Частка

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник.

Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку.

Ділене

16

7 • 5 = 35

63

54 • 1 = 54

81

Дільник

16 : 2 = 8

5

7

1

81 : 9 = 9

Частка

2

7

63 : 7 = 9

54

9

Завдання 889

Зменшити 56 на частку чисел 14 і 2: 56 – 14 : 2 = 56 – 7 = 46 + (10 – 7) = 46 + 3 = 49

Додати до числа 25 частку чисел 24 і 3: 25 + 24 : 3 = 25 + 8 = 25 + 5 + 3 = 30 + 3 = 33

Зменшити 64 на добуток чисел 8 і 4: 64 – 8 • 4 = 64 – 32 = 32

Збільшити 31 на частку чисел 21 і 7: 31 + 21 : 7 = 31 + 3 = 34

Завдання 890 Порівняння чисел

Для різницевого порівняння треба від більшого числа відняти менше.

Для кратного порівняння треба більше число поділити на менше.

6 < 24 у 4 рази   (бо 24 : 6 = 4)        45 > 5 у 9 разів  (бо 45 : 5 = 9)

42 > 6 у 7 разів  (бо 42 : 6 = 7)        8 < 64 у 8 разів  (бо 64 : 8 = 8)

 

Завдання 891 Складена задача на різницеве порівняння добутку і числа

7 хлопчиків налили в бочку по 2 відра води кожний. 8 відер використали для поливання квітів. На скільки більше води налили в бочку, ніж використали?

Короткий запис

Налили — ? в., 7 хлопчиків по 2 відра; на ? відра більше

Використали — 8 відер

Вираз   2 • 7 – 8

Короткий запис №1

Налили — ? в., 7 хлопчиків по 2 відра

Короткий запис №2

Налили — 14 відер, на ? відра більше

Використали — 8 відер

План розв’язування

1) Скільки відер води налили в бочку?

2) На скільки більше відер води налили в бочку, ніж використали?

Розв’язання

1) 2 • 7 = 14 (в.) – відер води налили в бочку.

2) 14 – 8 = 6 (в.) – на стільки більше відер води налили в бочку, ніж використали.

Відповідь: на 6 відер води більше налили в бочку, ніж використали.

 

Завдання 892 Обчисли периметр квадрата зі стороною 3 см й прямокутника довжиною 6 см і шириною 3 см. На скільки сан­тиметрів периметр прямокутника більший за периметр квад­рата?

Розв’язання

1) Р = 3 см • 4 = 12 см – периметр квадрата зі стороною 3 см.

2 спосіб  Р = 3 см + 3 см + 3 см + 3 см = 12 см – периметр квадрата зі стороною 3 см.

2) Р = 6 см • 2 + 3 см • 2 = 12 см + 6 см = 18 см – периметр прямокутника довжиною 6 см і шириною 3 см.

2 спосіб   Р = (6 см + 3 см) • 2 = 9 см • 2 = 18 см – периметр прямокутника довжиною 6 см і шириною 3 см.

3 спосіб  Р = 6 см + 3 см + 6 см + 3 см = 18 см – периметр прямокутника довжиною 6 см і шириною 3 см.

3) 18 – 12 = 6 (см) – на стільки сантиметрів периметр прямокутника більший за периметр квад­рата.

Відповідь: на 6 сантиметрів більший периметр прямокутника за периметр квад­рата.

 

Завдання 893 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

У майстерні пошили 9 дитячих костюмів, використавши по 2 м тканини на кожний костюм. На пошиття костюмів для до­рослих пішло 56 м тканини. Скільки метрів тканини викорис­тали на пошиття всіх костюмів?

Дитячі костюми

Дорослі костюми

Всього

9 костюмів по 2 м

56 м

?

Короткий запис

Дитячі — ? м, 9 костюмів по 2 м

Дорослі — 56 м

Всього — ?

Вираз     9 • 2 + 38

Короткий запис №1

Дитячі — ? м, 9 костюмів по 2 м

Короткий запис №2

Дитячі — 18 м

Дорослі — 56 м

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки метрів тканини викорис­тали на пошиття костюмів для дорослих?

2) Скільки метрів тканини викорис­тали на пошиття всіх костюмів?

Розв’язання

1) 2 • 9 = 18 (м) – метрів тканини викорис­тали на пошиття костюмів для дорослих.

2) 18 + 56 = 56 + 4 + 14 = 74 (м) – метрів тканини викорис­тали на пошиття всіх костюмів.

Відповідь: для пошиття всіх костюмів використали 74 метри тканини.

 

Завдання 894

72 : 9 : 4 = 8 : 4 = 2     40 : (2 • 5) = 40 : 10 = 4    100 : 10 + 56 : 7 = 10 + 8 = 18    10 • 2 – 63 : 9 = 20 – 7 = 13

Завдання 895  У шестикутнику довжина кожної сторони дорівнює 2 см. Обчисли периметр многокутника.

Короткий запис

Периметр — ? см, 6 сторін по 2 см

Розв’язання

2 • 6 = 12 (см) – периметр шестикутника.

Відповідь: периметр шестикутника 12 сантиметрів.

 

Завдання 896 «Магічні» квадрати

35 + 27 + 19 = 81 – «магічне» число 

37 + 28 + 19 = 84 – «магічне» число 

25

35

21

1 рядок 81 – 35 – 21 = 25

2 рядок 81 – 23 – 27 = 31

1 стовпець  81 – 25 – 23 = 33

3 рядок  81 – 19 – 33 = 29

25

40

19

1 рядок 84 – 25 – 19 = 40

2 рядок 84 – 28 – 34 = 22

2 стовпець 84 – 40 – 28 = 16

3 рядок 84 – 37 – 16 = 31

23

27

31

22

28

34

33

19

29

37

16

31

Завдання 897 Маса кавуна і дині разом 8 кг, а маса кавуна і двох динь разом 11 кг. Знайди масу одного каву­на й однієї дині.

Міркуємо так.

1) 11 – 8 = 3 (кг) – маса дині.

2) 8 – 3 = 5 (кг) – маса кавуна. 

 

Завдання 898  Які цифри зашифровані буквами?

1) А + А + А = ВА

Міркуємо так. Сума трьох однакових одноцифрових чисел дає двоцифрове число, значить одноцифрове число більше, ніж 3. Методом підбору умову задовольняє число 5, тобто А = 5.

2 спосіб   ВА – А = В0 = А + А, сума двох однакових одноцифрових чисел дає кругле двоцифрове число,  А + А = 10, тому А = 5,  5 + 5 + 5 = 15

Відповідь: 5 + 5 + 5 = 15

2) СК + С + С = КК

Міркуємо так. КК – СК = Х0 = С + С, сума двох однакових одноцифрових чисел дає кругле двоцифрове число 5 + 5 = 10, тобто С = 5. Маємо 5К + 5 + 5 = КК, тоді 50 + 5 + 5 = К0, 60 = К0, К = 6.

Відповідь: 56 + 5 + 5 = 66

Завдання 899 У кошику лежало 15 червоних і зелених яблук. Червоних яблук було на одне менше, ніж зелених. Скільки червоних і скільки зелених яблук лежало в кошику?

Міркуємо так.

1) 15 – 1 = 14 (яб.) – порівну яблук зелених і червоних.

2) 14 : 2 = 7 (яб.) – червоних яблук.

3) 7 + 1 = 8 (яб.) – зелених яблук.

2 спосіб.  Нехай а – червоні яблука, тоді а + 1 – зелені яблука, маємо а + а + 1 = 15, далі  а + а = 15 – 1 = 14, 2 • а = 14, а = 14 : 2 = 7 (яб.) – червоних яблук.

а + 1 = 7 + 1 = 8 (яб.) – зелених яблук.

Відповідь: у кошику лежало 7 червоних яблук і 8 зелених.

 

Завдання 900 У Петра й Олега разом 16 іграшкових автомобілів. Якщо один з друзів віддасть іншому один автомобіль, то в них стане порівну іграшок. Скільки автомобілів у кожного хлопця було спочатку?

Міркуємо так.

1) 16 : 2 = 8 (ав.) – порівну іграшкових автомобілів.

2) якщо один друг віддав іграшки, то спочатку він мав її, тому

8 + 1 = 9 (ав.) – іграшкових автомобілів спочатку було в одного хлопця.

3) якщо другий друг отримав іграшку, то спочатку він не мав її, тому

8 – 1 = 7 (ав.) – іграшкових автомобілів у другого хлопця.

Відповідь: спочатку в одного хлопця було 9 іграшкових автомобілів, у другого – 7 іграшкових автомобілів.

 

Завдання 901 Будинок має 12 поверхів. Родина Петренків мешкає на дев'ятому поверсі, якщо лічити згори. На якому поверсі меш­кає родина Петренків?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12 – 9 + 1 = 4 (п.) – поверх, на якому мешкає родина Петренків

 

Завдання 902  На годинниках 7 год, 7 год 5 хв, 6 год 50 хв. Який із трьох годинників показує правильний час, якщо відо­мо, що один з годинників поспішає на 5 хв, а ще один відстає на 10 хв?

Міркуємо так. Якщо один з годинників поспішає на 5 хв, то правильний час на 5 хвилин менший, підходить годинник 7 год. Якщо один годинник відстає на 10 хв, то правильний час на 10 хв більший, підходить годинник 7 год.

Відповідь: 7 год  

 

Завдання 903

Чи може сума трьох чисел дорівнювати 2?  Може, 0 + 1 + 1 = 2,  0 + 0 + 2 = 2

Чи може різниця двох чисел дорівнювати сумі тих самих чисел? Може, 0 + 0 = 0 – 0, а – 0 = а + 0

На яке число ділиться будь-яке число?  На 1, на 0, саме на себе

З дроту зробили трикутник зі сторонами 5, 7 і 9 см. Чи можна утворити з цього відрізка дроту рівносторонній трикутник (трикутник, усі сторони якого рівні)? Можна зі стороною 7 см  (5 + 7 + 9) : 3 = 21 : 3 = 7 (см)

 

Завдання 904 Це найдорожча картина відомо­го художника Казимира Малевича.

Які фігури ти розпізнаєш на цій картині? Прямокутники, квадрати.

У які групи їх можна об'єднати та за якими ознаками?

Групи за кольором, за формою (прямокутники, квадрати), за розміром (великі, малі).

У якій групі найменша кількість елементів? Найменше квадратів.

 

Завдання 905 Мама поклала Котигорошку в торбу 14 пиріжків з м'ясом, грибами й капустою. З м'ясом було стільки пиріжків, скільки з капустою, а з грибами на 1 менше, ніж з м'ясом. Скільки було в Котигорошка пиріжків з м'ясом, скільки з капустою, скільки з грибами?

Міркуємо так. Якщо з грибами на 1 менше, ніж з м'ясом, а з м'ясом було стільки пиріжків, скільки з капустою, тоді

1) 14 + 1 = 15 (п.) – пиріжків з м'ясом, грибами й капустою порівно.

2) 15 : 3 = 5 (п.) – пиріжків з з м'ясом або з капустою.

3) 5 – 1 = 4 (п.) – пиріжків з грибами.

 

Завдання 906  Коли батькові було 28 років, синові виповнилося 5 років. Те­пер батькові 35 років. Скільки років синові?

1) 35 – 28 = 7 (р.) – років пройшло.

2) 5 + 7 = 12 (р.) – років синові тепер.

2 спосіб

1) 28 – 5 = 23 (р.) – на стільки років син молодший.

2) 35 – 23 = 12 (р.) – років синові тепер.

Відповідь: тепер синові 12 років.

 

Завдання 907 У шухляді лежать 3 пари шкарпеток різного кольору. Скільки шкарпеток потрібно взяти навпомацки, щоб серед них була принаймні пара шкарпеток одного кольору?

Міркуємо так. 1 пара — 2 шкарпетки. Маємо 3 пари шкарпеток різного кольору. Щоб навпомацки точно мати пару шкарпеток одного кольору, треба взяти 4 шкарпетки. Якщо навіть взяти 3 різні шкарпетки, тоді четверта шкарпетка обов’язково утворить пару до одної з них.

Відповідь:  4 шкарпетки.

 

Завдання 908 Два олівці та гумка коштують стільки ж, скільки один олівець та чотири гумки. У скільки разів олівець дорожчий за гумку?

Міркуємо так. (Ол. + Гум.) + Ол. = (Ол. + Гум.) + Гум. + Гум. + Гум.

Ол. = Гум. + Гум. + Гум. = Гум. • 3

Відповідь: олівець у 3 рази дорожчий за гумку.

 

Завдання 909

8 чотирикутників: OAKR, OACM, OAPR, NACM, MCPR, NAPR, MCKR, NAKR

 

Завдання 910 Тетяна, Олена й Микола накреслили по одній фігурі. Тетяна й Микола накреслили фігури з різними периметрами. Олена й Тетяна накреслили фігури з однаковою кількістю сторін. Хто яку фігуру накреслив?

Міркуємо так. Якщо Олена і Тетяна накреслили чотирикутники, наприклад, Олена накреслила квадрат, а Тетяна – прямокутник. А Микола – накреслив не чотирикутник, а трикутник. 

 

Завдання 911 Скільки різних чисел, більших за 10 і менших від 25, можна записати, використовуючи цифри 8; 2; 1; 0?

Міркуємо так. Числа, більші за 10 і менші від 25: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Серед них числа з цифрами 8, 2, 1, 0: 11, 12, 18, 20, 21, 22.

2 спосіб

Серед чисел, більших за 10 і менших від 25 та починаються цифрою 1: 11, 12, 18. Аналогічно числа, які починаються цифрою 2: 20, 21, 22.

Відповідь: 6 чисел.

 

Завдання 912 Логічні ігри

Гра «Судоку». Заповніть вільні клі­тинки цифрами від 1 до 9 так, щоб в кожному ряду та в кож­ному стовпчику малого й великого квадратів кожна цифра траплялася тільки один раз.

Інші завдання дивись тут...