Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Оляницька Л.В."

Завдання 201   Таблиця додаван­ня та віднімання

 

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8 + 7 = 15      11 – 4 = 7     9 + 5 = 14      14 – 6 = 8  

4 + 8 = 12      13 – 9 = 4     6 + 8 = 14     17 – 8 = 9

 

Завдання 202  Взаємозв’язок додавання і віднімання

«Родина» чисел 4, 9, 13:  4 + 9 = 13    9 + 4 = 13     13 – 4 = 9     13 – 9 = 4

«Родина» чисел 6, 7, 13:  6 + 7 = 13    7 + 6 = 13     13 – 7 = 6     13 – 6 = 7

«Родина» чисел 5, 8, 13:  5 + 8 = 13    8 + 5 = 13     13 – 8 = 5     13 – 5 = 8

 

Завдання 203  Сума розрядних доданків:

18 = 10 + 8     13 = 10 + 3     11 = 10 + 1    17 = 10 + 7

13 = 10 + 3     15 = 10 + 5     19 = 10 + 9

Круглі числа: 20, 10

 

Завдання 204

Склад числа 10

Доданок

5

7

9

6

4

+Доданок

5

3

1

4

6

Сума

10

10

10

10

10

Зменшення числа до 10

Число

12

16

18

19

14

Одиниці

2

6

8

9

4

Десятки

10

10

10

10

10

Завдання 205

9 + 2 = (10 – 1) + 2 = 10 + 2 – 1 = 12 – 1 = 11

11 – 2 = (10 + 1) – 2 = 10 – 2 + 1 = 8 + 1 = 9

 

Завдання 206

8 + 3 = (10 – 2) + 3 = 10 + 3 – 2 = 13 – 2 = 11

7 + 5 = (10 – 3) + 5 = 10 + 5 – 3 = 15 – 3 = 12

11 – 8 = (10 + 1) – 8 =  10 – 8 + 1 = 2 + 1 = 3

12 – 7 = (10 + 2) – 7 = 10 – 7 + 2 = 3 + 2 = 5

 

Завдання 207

9 + 7 = 10 + 7 – 1 = 17 – 1 = 16       17 – 8 = 10 – 8 + 7 = 2 + 7 = 9

7 + 5 = 10 + 5 – 3 = 15 – 3 = 12       16 – 8 = 10 – 8 + 6 = 2 + 6 = 8

 

Завдання 208  Проста задача на віднімання

У бідоні було 11 л фарби. Будівельники використали 5 л фар­би. Скільки літрів фарби залишилося в бідоні?

Було

Використали

Залишилось

11 л

5 л

?

Короткий запис

Було — 11 л

Використали — 5 л

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

11 – 5 = 6 (л) – літрів фарби залишилося в бідоні

Відповідь: у бідоні залишилось 6 літрів фарби

 

Завдання 209

Групи геометричних фігур за формою: трикутники, чотирикутники, п’ятикутники. Групи многокутників за кількістю сторін: трикутники, чотирикутники, п’ятикутники. Групи многокутників за кількістю кутів: трикутники, чотирикутники, п’ятикутники. Групи многокутників за кількістю вершин: трикутники, чотирикутники, п’ятикутники

 

Завдання 210

У трикутника 3 сторони, 3 кути, 3 вершини. У чотирикутника 4 сторони, 4 кути, 4 вершини. У п'ятикутника 5 сторін, 5 кутів, 5 вершин

 

Завдання 211  Виміряй довжини сторін чотирикутника АВСD. Знайди суму їхніх довжин.

АВ = 3 см, ВС = 5 см   СD = 2 см  DА = 10 см

AB + BC + CD + DA = 3 см + 5 см + 2 см + 10 см = 20 см

 

Завдання 212

9 + 7 – 4 = 16 – 4 = 12                16 – 8 + 20 = 8 + 20 = 28

56 – 43 – 8 = 13 – 8 = 5               8 + 7 – 9 = 15 – 9 = 6

 

Завдання 213 

1) Проста задача на знаходження суми

Маса Бобика 9 кг, а Тузика – 3 кг. Яка загальна маса тварин?

Бобик

Тузик

Всього

9 кг

3 кг

?

Короткий запис

Бобик — 9 кг

Тузик — 3 кг

Всього — ?

Схема

Розв’язання

9 + 3 = 12 (кг) – загальна маса тварин

Відповідь: загальна маса тварин 12 кілограмів

 

2) Проста задача на різницеве порівняння

Маса Бобика 9 кг, а Тузика – 3 кг. На скільки кілограмів Бобик важчий від Тузика?

Короткий запис

Бобик — 9 кг, на ? більше

Тузик — 3 кг

Схема

Розв’язання

9 – 3 = 6 (кг) – на стільки кілограмів Бобик важчий за Тузика

Відповідь: Бобик на 6 кг важчий за Тузика

 

Завдання 214

8 + 7 – 6 = 7 – 6 + 8 = 1 + 8 = 9        17 – 8 + 30 = 30 – 8 + 17 = 22 + 17 = 39

67 – 53 – 7 = 67 – (53 + 7) = 67 – 60 = 7      5 + 9 – 8 = 9 – 8 + 5 = 1 + 5 = 6

 

Завдання 215  Виміряй довжини сторін чотирикутника АВСD. Знайди його периметр

АВ = 6 см, ВС = 1 см   СD = 7 см  DА = 2 см

Р = AB + BC + CD + DA = 6 см + 1 см + 7 см + 2 см = 16 см

 

Завдання 216  Назвали невідомі доданки в таблиці

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

12

8

7

9

5

6

14

8

5

5

7

6

4

5

3

7

6

6

9

9

7

8

Завдання 217  №1 – п’ятикутник (2 кути прямі), №2 – прямокутник (4 кути прямі), №3 – прямокутний трикутник (1 кут прямий), №4 – чотирикутник (2  кути прямі), №5 – рівносторонній трикутник, №6 – паралелограм

 

Завдання 218 Побудуй прямокутник зі сторонами 7 см і 2 см. Обчисли його периметр

Р = 7 + 2 + 7 + 2 = 18 (см) – периметр прямокутника довжиною 7 см і шириною 2 см

 

Завдання 219  До кожного виразу на додавання можна скласти два вирази на від­німання:

6 + 5 = 11    9 + 3 = 12     8 + 6 = 14    2 + 9 = 11     7 + 4 = 11     5 + 9 = 14

11 – 6 = 5     12 – 9 = 3     14 – 8 = 6     11 – 2 = 9      11 – 7 = 4     14 – 5 = 9

11 – 5 = 6     12 – 3 = 9     14 – 6 = 8     11 – 9 =  2     11 – 4 = 7     14 – 9 = 5

 

Завдання  220 Складена задача на додавання числа до різниці

На парковці біля супермаркету стояло 13 автомобілів. Про­тягом години 6 автомобілів виїхало, а 8 заїхало. Скільки авто­мобілів стало на парковці?

Короткий запис

Було — 13 автомобілів

Виїхало — 6 автомобілів

Залишилось (Було) — ?

Заїхало — 8 автомобілів

Стало — ?

Схема

Вираз   (13 – 6) + 8

Короткий запис №1

Було — 13 автомобілів

Виїхало — 6 автомобілів

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Було — 7 автомобілів

Заїхало — 8 автомобілів

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки автомобілів залишилось на парковці, коли 6 з них виїхало?

2) Скільки авто­мобілів стало на парковці?

Розв’язання

1) 13 – 6 = 7 (ав.) – автомобілів залишилось на парковці, коли 6 з них виїхало

2) 7 + 8 = 15 (ав.) – авто­мобілів стало на парковці

2 спосіб

Короткий запис

Було — 13 автомобілів

Збільшення — ?, 8 автомобілів без 6 автомобілів

Стало — ?

Схема

Вираз   13 + (8 – 6)

Короткий запис №1

Виїхало — 6 автомобілів

Заїхало — 8, на ? більше

Короткий запис №2

Було — 13 автомобілів

Збільшення — 2 автомобілі

Стало — ?

План розв’язування

1) На скільки збільшилось автомобілів?

2) Скільки авто­мобілів стало на парковці?

Розв’язання

1) 8 – 6 = 2 (ав.) – на стільки збільшилось автомобілів

2) 13 + 2 = 15 (ав.) – авто­мобілів стало на парковці

Відповідь: на парковці стало 15 автомобілів

 

Завдання 221  Проста задача на знаходження невідомого доданка

У Софійки було 11 іграшок. На столі було 5 іграшок, а решта – в коробці. Скільки іграшок було в коробці?

Стіл

Коробка

Всього

5 іграшок

?

11 іграшок

Короткий запис

Стіл — 5 іграшок

Коробка — ?

Всього — 11 іграшок

Схема

Розв’язання

11 – 5 = 6 (іг.) – іграшок було в коробці

Відповідь: у коробці було 6 іграшок

 

Завдання 222

7 + 5 = 12     6 + 7 = 13     9 + 6 = 15     8 + 3 = 11     3 + 9 = 12

 

Завдання 223 Побудуй прямокутник зі сторонами 3 см і 9 см. Обчисли його периметр

Р = 9 + 3 + 9 + 3 = 24 (см) – периметр прямокутника довжиною 9 см і шириною 3 см

 

Завдання 224  №1 – квадрат, №2 – чотирикутник, №3 – прямокутник, №4 – п’ятикутник, №5 – чотирикутник, №6 – шестикутник, №7 – квадрат, №8 – трикутник

 

Завдання 225  Побудуй квадрат зі стороною 3 см. Обчисли його периметр

Р = 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (см) – периметр квадрата зі стороною 3 см

 

Завдання 226  Одиниці вимірювання

13 см – 6 см = 7 см     8 см + 6 см = 14 см       17 м – 8 м = 9 м

1 дм 5 см – 7 см = 15 см – 7 см = 8 см       2 дм + 9 см = 20 см  + 9 см = 29 см

6 см + 1 дм 3 см = 1 дм + (6 см + 3 см) = 1 дм 9 см

 

Завдання 227  Складена задача

На дроті сиділо 9 горобців і 7 ластівок. 5 горобців полетіло. Скільки пташок залишилося сидіти на дроті?

Кроткий запис

Було — 9 горобців

Полетіло — 5 горобців

Залишилось (Залишилось горобців) — ?

Залишилось ластівки — 7 птахів

Залишилось всього — ?

Схема

Вираз  (9 – 5) + 7

Короткий запис №1

Було — 9 горобців

Полетіло — 5 горобців

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Горобці — 4 птахів

Ластівки — 7 птахів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки горобців залишилося на дроті?

2) Скільки пташок залишилося на дроті?

Розв’язання

1) 9 – 5 = 4 (г.) – горобців залишилося на дроті

2) 4 + 7 = 11 (п.) – пташок залишилося на дроті

2 спосіб

Було

Полетіло

Залишилось

9 птахів і 7 птахів

5 птахів

?

Кроткий запис

Було — ?, 9 птахів і 7 птахів

Полетіло — 5 птахів

Залишилось — ?

Схема

Вираз   (9 + 7) – 5

Короткий запис №1

Горобці — 9 птахів

Ластівки — 7 птахів

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 16 птахів

Полетіло — 5 птахів

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки всього пташок сиділо на дроті?

2) Скільки пташок залишилося на дроті?

Розв’язання

1) 9 + 7 = 16 (п.) – всього пташок сиділо на дроті

2) 16 – 5 = 11 (п.) – пташок залишилося на дроті

Відповідь: на дроті залишилося сидіти 11 пташок

 

Завдання 228 Складена задача

У спортзалі було 8 волейбольних і 6 баскетбольних м'ячів. Діти взяли 5 баскетбольних м'ячів. Скільки м'ячів залиши­лось у спортзалі?

Кроткий запис

Було — 8 м’ячів

Взяли — 5 м’ячів

Залишилось (Залишилось баскетбольних) — ?

Залишилось волейбольних — 7 м’ячів

Залишилось всього — ?

План розв’язування

1) Скільки баскетбольних м'ячів залиши­лось у спортзалі?

2) Скільки м'ячів залиши­лось у спортзалі?

Розв’язання

1) 8 – 5 = 3 (м.) – баскетбольних м'ячів залиши­лось у спортзалі

2) 3 + 6 = 9 (м.) – м'ячів залиши­лось у спортзалі

2 спосіб

Було

Забрали

Залишилось

8 м’ячів і 6 м’ячів

5 м’ячів

?

Кроткий запис

Було — ?, 8 м’ячів і 6 м’ячів

Забрали — 5 м’ячів

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки всього м’ячів узяли?

2) Скільки м'ячів залиши­лось у спортзалі?

Розв’язання

1) 8 + 6 = 14 (м.) – всього м’ячів узяли

2) 14 – 5 = 9 (м.) – м'ячів залиши­лось у спортзалі

Відповідь: у спортзалі залишилось 9 м'ячів

 

Завдання 229

14 см – 8 см = 6 см                7 см + 5 см = 12 см           1 дм + 7 см = 1 дм 7 см

1 дм 6 см – 8 см = 16 см – 8 см = 8 см                  11 м – 6 м = 5 м  

4 см + 1 дм 7 см = 1 дм 7 см + 3 см + 1 см = 2 дм 1 см

 

Завдання 230 Побудуй квадрат зі стороною 4 см. Обчисли його периметр

Р = 4 + 4 + 4 + 4 = 16 (см) – периметр квадрата зі стороною 4 см

Інші завдання дивись тут...