Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Оляницька Л.В."

Завдання 231 

13 – 7 = 13 – 3 – 4 = 6    6 + 12 = 18    18 + 21 = 39    39 + 1 = 40   40 – 30 = 10

10 + 12 = 22   22 – 17 = 22 – 12 – 5 = 10 – 5 = 5   (років може прожити горобець хатній)

 

Завдання 232  Обчисли периметр квадрата зі стороною 2 см і прямокутника довжиною 5 см і шириною 2 см. Периметр якої фігури біль­ший та на скільки?

Міркуємо так

1) Р = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 (см) – периметр квадрата зі стороною 8 см.

2) Р = 5 + 2 + 5 + 2 = 14 (см) – периметр прямокутника довжиною 5 см і шириною 2 см.

3) 14 см > 8 см   периметр прямокутника більший, ніж квадрата

14 – 8 = 6 (см) – на стільки сантиметрів більший периметр прямокутника, ніж квадрата.

 

Завдання 233  Порядок дій

Якщо в числовому виразі є дужки, спочатку виконують дію в дужках.

9 – 3 + 4 = 4 – 3 + 9 = 1 + 9 = 10          9 – (3 + 4) = 9 – 7 = 2

 

Завдання 234  Читаємо вирази

15 – (3 + 7) = 15 – 10 = 5  «від п’ятнадцяти відняти суму чисел 3 і 7»

17 – (6 + 7) = 17 – 13 = 4  «від сімнадцяти відняти суму чисел 6 і 7»

5 + (18 – 9) = 5 + 9 = 14   «до п’яти додати різницю чисел 18 і 9»

7 + (11 – 4) = 7 + 7 = 14   «до семи додати різницю чисел 11 і 4»

 

Завдання 235 Складена задача на віднімання суми від числа

У перегонах брали участь 12 машин. На першому етапі з дистанції зійшли 3 машини, на другому — ще 2 машини. Скільки машин дійшло до фінішу?

Було

Зійшли

Залишилось

12 машин

3 машини і 2 машини

?

Короткий запис

Було — 12 машин

Зійшли — ?, 3 машини і 2 машини

Залишилося — ?

Вираз     12 – (3 + 2)

Короткий запис №1

І етап — 3 машини

ІІ етап — 2 машини

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 12 машин

Зійшли — 5 машин

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки всього машин зійшли з дистанції?

2) Скільки машин дійшло до фінішу?

Розв’язання

1) 3 + 2 = 5 (м.) – всього машин зійшли з дистанції.

2) 12 – 5 = 7 (м.) – машин дійшло до фінішу.

2 спосіб

Врахуємо те, як машини сходили з дистанції у часі, тоді

Короткий запис

Було — 12 машин

Зійшли І етап — 3 машини

Залишилося (Було) — ?

Зійшли ІІ етап — 2 машини

Залишилося — ?

Вираз     (12 – 3) – 2  

Короткий запис №

Було — 12 машин

Зійшли І етап — 3 машини

Залишилося — ?

Короткий запис №

Було — 9 машин

Зійшли ІІ етап — 2 машини

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки машин залишилося після першого етапу?

2) Скільки машин дійшло до фінішу?

Розв’язання

1) 12 – 3 = 9 (м.) – машин залишилося після першого етапу.

2) 9 – 2 = 7 (м.) – машин дійшло до фінішу.

Відповідь: до фінішу дійшло 7 машин.

 

Завдання 236 Поставили дужки у виразах так, щоб рівності стали істинними

8 + (14 – 6) = 8 + 8 = 16            (8 + 14) – 6 = 8 – 6 + 14 = 16  

11 – (4 + 5) = 11 – 9 = 2            7 – (3 + 4) = 7 – 7 = 0

 

Завдання 237

12 – 9 + 7 = 12 + 7 – 9 = 19 – 9 = 10

46 – 42 + 8 = 4 + 8 = 8 + 2 + 2 = 12

17 – (9 + 6) = 17 – (9 + 1 + 5) = 17 – 15 = 2

5 + (38 – 32) = 5 + 6 = 11

6 + (17 – 9) = 6 + (17 – 7 – 2) = 6 + 8 = 14

14 + (8 – 3) = 14 + 5 = 19

Завдання 238  Складена задача на віднімання суми від числа

Майстер мав відремонтувати 15 холодильників за три тижні. За перший тиждень він відремонтував 6 холодильників, а за другий — 5 холодильників. Скільки холодильників залишило­ся відремонтувати майстрові за третій тиждень?

Короткий запис

Було — 15 холодильників

Відремонтував — ?, 6 холодильників і 5 холодильників

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки всього холодильників відремонтував майстер?

2) Скільки холодильників залишило­ся відремонтувати майстрові за третій тиждень?

Розв’язання

1) 6 + 5 = 11 (х.) – всього холодильників відремонтував майстер.

2) 15 – 11 = 4 (х.)

2 спосіб

Врахуємо те, як майстер ремонтував холодильники у часі, тоді

Короткий запис

Було — 15 холодильників

Відремонтував І тижня  — 6 холодильників

Залишилося (Було) — ?

Відремонтував ІІ тижня — 5 холодильників

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки холодильників залишилося відремонтувати після першого тижня?

2) Скільки холодильників залишило­ся відремонтувати майстрові за третій тиждень?

Розв’язання

1) 15 – 6 = 9 (х.) – холодильників залишилося відремонтувати після першого тижня.

2) 9 – 5 = 4 (х.)

Відповідь: за третій тиждень майстрові залишилося відремонтувати 4 холодильники.

 

Завдання 239  Фігури, які не є многокутниками: 2, 4 (вони не мають кутів)

 

Завдання 240

54 зменшити на суму чисел 8 і 6: 54 – (8 + 6) = 54 – (8 + 2 + 4) = 54 – 14 = 40

до 15 додати суму чисел 9 і 3: 15 + (9 + 3)  = 15 + (9 + 1 + 2) = 15 + 12 = 27

76 зменшити на різницю чисел 18 і 2: 76 – (18 – 2) = 76 – 16 = 60

13 зменшити на 7, а потім збільшити на 21: (13 – 7) + 21 = (13 – 3 – 4) + 21 = 6 + 21 = 27

Завдання 241

19 – (8 + 3) = 19 – 11 = 8                        15 + (6 + 7) = 15 + 13 = 28

14 – 6 + 9 = 9 – 6 + 14 = 3 + 14 = 17      13 – (15 – 6) = 13 – 9 = 4

 

Завдання 242  Добрати числа, щоб нерівності були істинними

12 – 4 + 5 > 12

5 + 3 < 16 – 7

6 > 12 – (3 + 4)

12 – 4 + 5 > □

13 > □

□ + 3 < 16 – 7

□ + 3 < 9

□ + 3 < 6 + 3

сума менша там, де менший доданок

□ < 6

□ > 12 – (3 + 4)

□ > 5

або

12 > 12 – (3 + 4)

зменшуване більше за різницю

Завдання 243 Складена задача на віднімання суми від числа

У майстерні було 17 керамічних ваз. Майстриня розписала 8 ваз, учениця — 3 вази. Скільки ваз їм залишилося розпи­сати?

1 спосіб

Короткий запис

Було — 17 ваз

Розписала майстриня  — 8 ваз

Залишилося (Було) — ?

Розписала учениця — 3 вази

Залишилося — ?

 

План розв’язування

1) Скільки ваз залишилося після того, як розписала майстриня?

17 – 8 = 9 (в.)

2) Скільки ваз їм залишилося розпи­сати?

9 – 3 = 6 (в.)

Розв’язання

17 – 8 – 9 = 9 – 3 = 6 (в.)

2 спосіб

Спочатку обчислимо скільки ваз розписано, щоб дізнатися скільки залишилося, тоді

Короткий запис

Було — 17 ваз

Розписали — ?, 8 ваз і 3 ваз

Залишилося — ?

 

План розв’язування

1) Скільки всього ваз розписали?

8 + 3 = 11 (в.)

2) Скільки ваз їм залишилося розпи­сати?

17 – 11 = 6 (в.)

Розв’язання

17 – (8 + 3) = 17 – 11 = 6 (в.)

Відповідь: їм залишилося розписати 6 ваз.

 

Завдання 244

(88 – 82) + 6 = 6 + 6 = 12

75 – 24 – 30 = 51 – 30 = 21

7 + (6 + 5) = 7 + 11 = 18

34 – (8 + 6) = 34 – 14 = 20

27 – (8 + 7) = 27 – 15 = 12

3 + (59 – 50) = 3 + 9 = 12

Завдання 245 Складена задача на віднімання суми від числа

Фрекен Бок спекла 18 пампушок. Карлсон з'їв 9 пампушок, а Малий — 2 пампушки. Скільки пампушок залишилося?

Короткий запис

Було (спекла) — 18 пампушок

З’їли — ?, 9 пампушок і 2 пампушки

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки всього пампушок з'їли?

9 + 2 = 11 (п.)

2) Скільки пампушок залишилося?

18 – 11 = 7 (п.)

Розв’язання

18 – (9 + 2) = 18 – 11 = 7 (п.)

2 спосіб

Врахуємо те, що спочатку з’їв Карлсон, а потім Малий, тоді

Короткий запис

Було — 18 пампушок

З’їв Карлсон — 9 пампушок

Залишилося (Було) — ?

З’їли Малий — 2 пампушки

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки пампушок залишилося, коли поїв Карлсон?

18 – 9 = 9 (п.)

2) Скільки пампушок залишилося?

9 – 2 = 7 (п.)

Розв’язання

(18 – 9) – 2 = 9 – 2 = 7 (п.)

Відповідь: залишилося 7 пампушок.

 

Завдання 246  Заповнили «магічні» квадрати

4 + 5 + 6 = 15 – магічне число

4 + 6 + 8 = 18 – магічне число

4

3

8

3 стовпчик: 15 – 6 – 1 = 8

1 рядок: 15 – 4 – 8 = 3

2 рядок: 15 – 5 – 1 = 9

1 стовпець: 15 – 4 – 9 = 2

3 рядок: 15 – 2 – 6 = 7

10

0

8

3 стовпчик: 18 – 8 – 8 = 2

Діагональ: 18 – 6 – 2 = 10

1 рядок: 18 – 10 – 8 = 0

2 стовпець: 18 – 0 – 6 = 12

3 рядок: 18 – 12 – 2 = 4

9

5

1

4

6

8

2

7

6

4

12

2

Завдання 247

13 – 5 – 4 = 8 – 4 = 4 

«від числа 13 відняти число 5

 і відняти число 4»

13 – (5 – 4) = 13 – 1 = 12   

«від числа 13 відняти

різницю чисел 5 і 4»

13 – (5 + 4) = 13 – 9 = 13 – 3 – 6 = 4

«від числа 13 відняти

суму чисел 5 і 4»

13 + 5 + 4 = 18 + 4 = 18 + 2 + 2 = 22

«до числа 13 додати число 5 і

додати число 4»

13 + (5 + 4) = 13 + 9 = 13 + 7 + 2 = 22

«до числа 13 додати суму чисел 5 і 4»

(13 + 5) + 4 = 18 + 4 = 18 + 2 + 2 =  22

«До суми чисел 13 і 5 додати число 4»

13 + 5 – 4 = 5 – 4 + 13 = 14

«до числа 13 додати число 5 і

відняти число 4»

13 + (5 – 4) = 13 + 1 = 14

«до числа 13 додати

різницю чисел 5 і 4»

(13 + 5) – 4 = 18 – 4 = 14

«від суми чисел 13 і 5

відняти число 4»

Завдання 248 Складена задача на знаходження суми

Тато обкопав 5 яблунь і 4 сливи, а син — 6 вишень. Скільки всього дерев обкопали тато й син?

Тато

Син

Всього

5 дерев і 4 дерева

6 дерев

?

Короткий запис

Яблуні — 5 дерев

Сливи — 4 дерева

Всього (Тато) — ?

Син — 6 дерев

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки всього дерев обкопав тато? 5 + 4 = 9 (д.)

2) Скільки всього дерев обкопали тато й син? 9 + 6 = 15 (д.)

Розв’язання

(5 + 4) + 6 = (6 + 4) + 5 = 15 (д.) – всього дерев обкопали тато й син.

Відповідь: тато й син обкопали 15 дерев.

 

Завдання 249 Додавання числа до суми

Щоб додати до числа суму двох чисел, достатньо це число додати до одного з доданків і до отриманого результату додати інший доданок.

(9 + 7) + 3 = (7 + 3) + 9 = 10 + 9 = 19     (6 + 5) + 5 = (5 + 5) + 6 = 10 + 6 = 16

(8 + 9) + 2 = (8 + 2) + 9 = 10 + 9 = 19     (10 + 7) + 10 = 17 + 10 = 27

 

Завдання 250  Виміряй сторони трикутника та обчисли його периметр.

а = 3 см, b = 8 см, с = 6 см

Р = 3 + 8 + 6 = 17 (см) – периметр трикутника.

 

Завдання 251  Проста задача на знаходження суми трьох доданків

Для ремонту спортзалу купили 7 л синьої, 4 л білої та 6 л зеленої фарби. Скільки всього літрів фарби купили для ремон­ту спортзалу?

Синя фарба

Біла фарба

Зелена фарба

Всього

7 л

4 л

6 л

?

Короткий запис

Синя — 7 л

Біла — 4 л

Зелена — 6 л

Всього — ?

Розв’язання

7 + 4 + 6 = (4 + 6) + 7 = 17 (л) – всього літрів фарби купили для ремон­ту спортзалу.

Відповідь: для ремонту спортзалу купили 17 літрів фарби.

 

Завдання 252  Обчислили зручним способом  

(9 + 4) + 7 = 13 + 7 = 20                              (6 + 8) + 2 = (8 + 2) + 6 = 10 + 6 = 16

(11 + 7) + 3 = (7 + 3) + 11 = 10 + 11 = 21    (1 + 7) + 9 = (9 + 1) + 7 = 10 + 7 = 17

 

Завдання 253 Проста задача на знаходження суми трьох доданків

Бабуся з онуком спекли 7 пирогів з вишнями, 9 пирогів із си­ром і 3 пироги з грибами. Скільки всього було пирогів?

З вишнями

Із сиром

З грибами

Всього

7 пирогів

9 пирогів

3 пироги

?

Короткий запис

З вишнями — 7 пирогів

Із сиром — 9 пирогів

З грибами — 3 пироги

Всього — ?

Розв’язання

7 + 9 + 3 = (7 + 3) + 9 = 19 (п.) – всього було пирогів.

Відповідь: було 19 пирогів.

 

Завдання 254 

9 + 7 = 16   16 + 2 = 18    18 – 10 = 8    8 + 2 = 10   10 + 50 = 60 

60 – 35 = 25  (довжина тіла їжака у сан­тиметрах)

 

Завдання 255  Додавання числа до суми

(12 + 8) + 2 = (8 + 2) + 12 = 10 + 12 = 22

(3 + 14) + 7 = (3 + 7) + 14 = 10 + 14 = 24

(25 + 6) + 4 = (6 + 4) + 25 = 10 + 25 = 35

(2 + 7) + 8 = (2 + 8) + 7 = 10 + 7 = 17

 

Завдання 256 Складена задача на віднімання суми від числа

На дитячому майданчику 17 дітей на самокатах. Поїхали 4 дівчаток і 7 хлопчиків. Скільки дітей залишилося на майданчику?

Короткий запис

Було — 17 дітей

Поїхало — ?, 4 дітей і 7 дітей

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки всього дітей поїхало? 4 + 7 = 11 (д.)

2) Скільки дітей залишилося на майданчику? 17 – 11 = 6 (д.)

Розв’язання

17 – (4 + 7) = 17 – 7 – 4 = 6 (д.)

2 спосіб

Врахуємо те, що спочатку поїхали дівчатка, а потім хлопчики, тоді

Короткий запис

Було — 17 дітей

Поїхали дівчатка — 4 дітей

Залишилося (Було) — ?

Поїхали хлопчики — 7 дітей

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки дітей залишилося, коли поїхали дівчатка?

17 – 4 = 13 (д.)

2) Скільки дітей залишилося на майданчику?

13 – 7 = 6 (д.)

Розв’язання

(17 – 4) – 7 = (17 – 7) – 4 = 6 (д.)

Відповідь: на майданчику залишилося 6 дітей.

 

Завдання 257  Віднімання суми від числа:

Щоб відняти суму двох доданків, достатньо від цього числа відняти один з доданків і від отриманого результату відняти другий доданок.

18 – (8 + 3) = (18 – 8) – 3 = 10 – 3 = 7     15 – (6 + 5) = (15 – 5) – 6 = 10 – 6 = 4

14 – (4 + 7) = (14 – 4) – 7 = 10 – 7 = 3     17 – (5 + 7) = (17 – 7) – 5 = 10 – 5 = 5

 

Завдання 258 Складена задача на віднімання суми від числа

11 дітей сховалися на дитячому майдан­чику. Оля вже знайшла двох хлопців та одну дівчину. Скількох дітей їй ще потрібно знайти?

Короткий запис

Було — 11 дітей

Знайшла — ?, 2 дітей і 1 дітей

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки всього дітей вже знайшла Оля?

2 + 1 = 3 (д.)

2) Скількох дітей їй ще потрібно знайти?

11 – 3 = 8 (д.)

Розв’язання

11 – (2 + 1) = 11 – 1 – 2 = 8 (д.)

2 спосіб

Врахуємо те, що спочатку Оля знайшла хлопців, а потім дівчаток, тоді

Короткий запис

Було — 11 дітей

Знайшла хлопців — 2 дітей

Залишилося (Було) — ?

Знайшла дівчат — 1 дитина

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки дітей треба ще знайти Олі після того, коли знайшла хлопців?

11 – 2 = 9 (д.)

2) Скількох дітей їй ще потрібно знайти?

9 – 1 = 8 (д.)

Розв’язання

(11 – 2) – 1 = (11 – 1) – 2 = 8 (д.)

Відповідь: Олі ще треба знайти 8 дітей.

 

Завдання 259 Батько з дітьми їхали на велосипедах. На всіх велосипедах було 7 коліс. Скільки було двоколісних і триколісних велосипедів?

Міркуємо так. 7 = 2 + 2 + 3  маємо 2 двоколісні і 1 триколісний велосипед.

Відповідь: було 2 двоколісні велосипеди і 1 триколісний.

 

Завдання 260 Віднімання суми від числа:

12 – (9 + 2) = (12 – 2) – 9 = 10 – 9 = 1      19 – (9 + 5) = (19 – 9) – 5 = 10 – 5 = 5

16 – (6 + 7) = (16 – 6) – 7 = 10 – 7 = 3      14 – (5 + 4) = (14 – 4) – 5 = 10 – 5 = 5

 

Завдання 261 Складена задача на віднімання суми від числа

У їдальні було 13 кг яблук. Використали 5 кг червоних яблук і ще 3 кг зелених. Скільки кілограмів яблук залишилося в їдальні?

Короткий запис

Було — 13 кг

Використали — ?, 5 кг і 3 кг

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки всього кілограмів яблук використали?

5 + 3 = 8 (кг)

2) Скільки кілограмів яблук залишилося в їдальні?

13 – 8 = 5 (кг)

Розв’язання

13 – (5 + 3) = 13 – 3 – 5 = 5 (кг)

2 спосіб

Врахуємо те, що спочатку використали червоні яблука, а потім зелені, тоді

Короткий запис

Було — 13 кг

Використали червоні — 5 кг

Залишилося (Було) — ?

Використали зелені — 3 кг

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів яблук залишилося, коли використали червоні?

13 – 5 = 8 (кг)

2) Скільки кілограмів яблук залишилося в їдальні?

8 – 3 = 5 (кг)

Розв’язання

(13 – 5) – 3 = (13 – 3) – 5 = 5 (кг)

Відповідь: у їдальні залишилося 5 кілограмів яблук.

Інші завдання дивись тут...