Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Оляницька Л.В."

Завдання 378

Цукор — 3 кг, горох — 30 кг, борошно — 1 ц (100 кг), пух — 3 кг

 

Завдання 379 Порівняння чисел

94 кг > 67 кг  на 27 кг (бо 94 кг – 67 кг = 94 кг – 70 кг + 3 кг = 27 кг)

1 ц > 90 кг  на 10 кг  (бо 1 ц – 90 кг = 100 кг – 90 кг = 10 кг)

Для різницевого порівняння треба від більшого числа відняти менше число.

Завдання 380

Якщо а = 61, b = 48, тоді 37 + (а – b) = 37 – (61 – 48) = 37 – (61 – 41 – 7) = 37 – 13 = 24

Якщо b = 71, тоді b – (28 + 33) = 71 – (28 + 33) = 71 – (50 + 11) = 71 – 61 = 10

Завдання 381  Складена задача на збільшення на деяке число і знаходження суми

У Софійки 39 кольорових олівців, а в Марійки – на 13 більше. Скільки всього олівців у дівчат?

Софійка

Марійка

Всього

39 олівців

На 13 олівців більше

?

Короткий запис

Софійка — 39 олівців

Марійка — ?, на 13 олівців більше

Всього — ?

Схема

Вираз    39 + (39 + 13)

Короткий запис №1

Софійка — 39 олівців

Марійка — ?, на 13 олівців більше

Короткий запис №2
Софійка — 39 олівців

Марійка — 52 олівці

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки олівців у Марійки?

2) Скільки всього олівців у дівчат?

Розв’язання

1) 39 + 13 = 40 + 12 = 52 (ол.) – олівців у Марійки.

2) 39 + 52 = 91 (ол.) – всього олівців у дівчат.

Відповідь: у дівчат 91 олівець.

 

Завдання 382  Ширина прямокутника становить 16 см, а його довжина на 5 см більша. Знайди периметр прямокутника.

Розв’язання

1) 16 + 5 = 21 (см) – довжина прямокутника.

2) Р = 21 + 16 + 21 + 16 = 60 + 14 = 74 (см) – периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника дорівнює 74 сантиметри.

 

Завдання 383

46 кг > 27 кг на 19 кг  (бо 46 кг – 27 кг = 46 кг – 30 кг + 3 кг = 19 кг)

30 кг < 1 ц на 70 кг  (бо 1 ц – 30 кг = 100 кг – 30 кг = 70 кг)

Для різницевого порівняння треба від більшого числа відняти менше число.

Завдання 384 Довжина прямокутника становить 21 см, а його ширина на 9 см менша. Знайди периметр прямокутника.

Розв’язання

1) 21 – 9 = 21 – 10 + 1 = 12 (см) – ширина прямокутника.

2) Р = 21 + 12 + 21 + 12 = 60 + 6 = 66 (см) – периметр прямокутника.

Відповідь: периметр прямокутника дорівнює 66 сантиметрів.

 

Завдання 385  «Магічні» квадрати

12

2

16

14

9

7

14

10

6

3

10

17

4

18

8

13

11

6

12 + 10 + 8 = 30 –

діагональ квадрата

30 – 10 – 2 = 18

30 – 18 – 8 = 4

30 – 16 – 8 = 6

30 – 12 – 4 = 14

9 + 11 + 10 = 30 –

вертикаль квадрата

30 – 14 – 13 = 3

30 – 10 – 3 = 17

30 – 13 – 11 = 6

30 – 14 – 9 = 7

«Магічні» квадрати – це квадрати з числами, сума яких по діагоналях, вертикалях та горизонталях дорівнює однаковому числу.

Завдання 386 Взаємозв’язок дій додавання і віднімання (до кожної рівності на додавання можна скласти рівності на віднімання):

«Родина» чисел 56, 25, 81:

56 + 25 = 81   25 + 56 = 81    81 – 25 = 56      81 – 56 = 25

«Родина» чисел 14, 67, 81:

14 + 67 = 81     67 + 14 = 81     81 – 14 = 67        81 – 67 = 14

«Родина» чисел 49, 32, 81:

49 + 32 = 81      32 + 49 = 81     81 – 49 = 32        81 – 32 = 49

 

Завдання 387

Додавання перевіряємо відніманням:

53 + 28 = 70 + 11 = 81      81 – 53 = 81 – 51 – 2 = 28       81 – 28 = 81 – 21 – 7 = 53

Доданок + Доданок = Сума

Щоб перевірити правильність виконання додавання, потріб­но від суми відняти один із доданків. Якщо в результаті отри­маємо другий доданок, то додавання виконано правильно.

Віднімання перевіряємо додаванням і відніманням:

53 – 24 = 53 – 23 – 1 = 29     29 + 24 = 40 + 13 = 53      53 – 29 = 53 – 23 – 6 = 24

72 – 0 = 72                              72 + 0 = 72                       72 – 72 = 0

Зменшуване – Від’ємник = Різниця

Щоб перевірити правильність виконання віднімання, по­трібно від зменшуваного відняти різницю. Якщо в результа­ті отримаємо від'ємник, то віднімання виконано правильно. Також можна до різниці додати від'ємник. Якщо в результаті отримаємо зменшуване, то віднімання виконано правильно.

Завдання 388 Дії з іменованими числами

46 кг + 54 кг = 90 кг + 10 кг = 100 кг = 1 ц

1 ц – 20 кг = 100 кг – 20 кг = 80 кг

55 хв – 25 хв = 30 хв

100 кг – 1 ц = 1 ц – 1 ц = 0 ц = 0 кг

 

Завдання 389 Проста задача на різницеве порівняння

У шкільній їдальні за день продали 68 сирних паличок і 97 бу­лочок з маком. На скільки менше продали сирних паличок, ніж булочок?

Короткий запис

Сирні палички — 68 штук, на ? менше

Булочки — 97 штук

Схема

Розв’язання

97 – 68 = 97 – 70 + 2 = 29 (шт.) – на стільки менше продали сирних паличок, ніж булочок.

Відповідь: на 29 сирних паличок менше, ніж булочок.

 

Завдання 390

Якщо а = 16, тоді 28 + а = 28 + 16 = 30 + 14 = 44

Якщо а = 40, тоді 28 + а = 28 + 40 = 68

Якщо b = 37, тоді b – 18 = 37 – 18 = 37 – 17 – 1 = 19

Якщо b = 19, тоді b – 18 = 19 – 18 = 1

 

Завдання 391  Складена задача на збільшення на деяке число та знаходження суми

У парку посадили 25 каштанів, а лип — на 16 більше, ніж каштанів. Скільки всього дерев посадили в парку?

Короткий запис

Каштани — 25 дерев

Липи — ?, на 16 дерев більше

Всього — ?

Розв’язання

1) 25 + 16 = 25 + 20 – 4 = 41 (л.) – лип посадили в парку.

2) 25 + 41 = 66 (д.) – всього дерев посадили в парку.

Відповідь: у парку посадили 66 дерев.

 

Завдання 392

Доданок

36

17

17

59

26

Зменшуване

38

72

85

94

51

Доданок

32

35

14

21

60

Від’ємник

24

50

25

87

32

Сума

68

52

31

80

86

Різниця

14

22

60

7

19

68 – 36 = 32

52 – 35 = 52 – 40 + 5 = 17

17 + 14 = 20 + 11 = 31

59 + 21 = 70 + 10 = 80

86 – 26 = 60

38 – 24 = 14

72 – 22 = 50

60 + 25 = 85

94 – 87 = 94 – 90 + 3 = 7

19 + 32 = 40 + 11 = 51

Завдання 393

Порозрядне віднімання з переходом через десяток:

50 – 26 = (40 + 10) – (20 + 6) = (40 – 20) + (10 – 6) = 20 + 4 = 24

Віднімання частинами: 50 – 26 = 50 – (20 + 6) = 50 – 20 – 6 = 30 – 6 = 24

Віднімання способом округлення:  50 – 26 = 50 – (30 – 4) = 50 – 30 + 4 = 20 + 4 = 24

 

Завдання 394

68 – (28 + 30) = 68 – 28 – 30 = 40 – 30 = 10 (віднімання суми від числа)

36 + 8 – 14 = 36 – 14 + 8 = 22 + 8 = 20 + 10 = 30

98 – (45 + 23) = 98 – 68 = 30

 

Завдання 395  Складена задача на збільшення на деяке число

Фермер зібрав з першої ділянки 1 ц (100 кг) кукурудзи, з другої — на 40 кг кукурудзи менше, ніж з першої ділянки, а з третьої — на 37 кг більше, ніж з другої ділянки. Скільки кілограмів кукуру­дзи зібрав фермер з третьої ділянки?

Короткий запис

І ділянка — 100 кг

ІІ ділянка — ?, на 40 кг менше, ніж із І ділянки

ІІІ ділянка — ?, на 37 кг більше, ніж із ІІ ділянки

Вираз     (100 – 40) + 37

Короткий запис №1

І ділянка — 100 кг

ІІ ділянка — ?, на 40 кг менше

Короткий запис №2

ІІ ділянка — 60 кг

ІІІ ділянка — ?, на 37 кг більше

План розв’язування

1) Скільки кілограмів кукуру­дзи зібрав фермер з другої ділянки?

2) Скільки кілограмів кукуру­дзи зібрав фермер з третьої ділянки?

Розв’язання

1) 100 – 40 = 60 (кг) – кілограмів кукуру­дзи зібрав фермер з другої ділянки.

2) 60 + 37 = 60 + 30 + 7 = 97 (кг) – кілограмів кукуру­дзи зібрав фермер з третьої ділянки.

Відповідь: з третьої ділянки фермер зібрав 23 кілограми кукурудзи.

 

Завдання 396

Від найбільшого двоцифрового числа відніми найменше двоцифрове число.

Міркуємо так.

99 – найбільше двоцифрове число, а 10 – найменше двоцифрове число, тому

99 – 10 = 89

Від найбільшого двоцифрового числа відніми найбільше число сьомого десятка.

Міркуємо так.

99 – найбільше двоцифрове число. Числа сьомого десятка 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,  70, серед яких найбільше число 70, тому

99 – 70 = 29

Завдання 397

55 + (32 – 12) = 55 + 20 = 75

86 – 48 + 13 = 86 + 13 – 48 = 99 – 48 = 51

81 – (47 + 14) = 81 – (50 + 11) = 81 – 61 = 20

 

Завдання 398  Складена задача на зменшення на деяке число

У понеділок на книжковому ярмарку продали 78 книжок, у вівторок — на 14 книжок більше, ніж у понеділок, а в се­реду — на 9 книжок менше, ніж у вівторок. Скільки книжок продали на ярмарку в середу?

Короткий запис

Понеділок — 78 книжок

Вівторок — ?, на 14 книжок більше, ніж у понеділок

Середа — ?, на 9 книжок менше, ніж у вівторок

Вираз   (78 + 14) – 9

Короткий запис №1

Понеділок — 78 книжок

Вівторок — ?, на 14 книжок більше

Короткий запис №2

Вівторок — 92 книжки

Середа — ?, на 9 книжок менше

План розв’язування

1) Скільки книжок продали на ярмарку у вівторок?

2) Скільки книжок продали на ярмарку в середу?

Розв'язання

1) 78 + 14 = 80 + 12 = 92 (кн.) – книжок продали на ярмарку у вівторок.

2) 92 – 9 = 92 – 10 + 1 = 83 (кн.) – книжок продали на ярмарку в середу.

Відповідь: на ярмарку в середу продали 83 книжки.

 

Завдання 399

Прямі кути: 1, 3.    Тупі кути: 2.    Гострі кути: 4, 5.

 

Завдання 400 Порядок дій

74 + 11 – 45 = 40

1) 74 + 11 = 85

2) 85 – 45 = 40

76 – (24 + 32) = 20

1) 24 + 32 = 56

2) 76 – 56 = 20

12 + (56 – 34) = 34

1) 56 – 34 = 22

2) 12 + 22 = 34

Завдання 401 Знайшли значення виразів

Якщо а = 15, тоді 40 – а = 40 – 15 = 40 – 20 + 5 = 25

Якщо а = 15, тоді а + 28 = 15 + 28 = 30 + 13 = 43

Якщо а = 15, тоді 52 – (а + 7) = 52 – (15 + 7) = 52 – 22 = 30

Якщо а = 15, тоді 20 – а + 17 = 20 – 15 + 17 = 17 – 15 + 20 = 22

 

Завдання 402  Складена задача на збільшення суми на деяке число

У зоопарку було 7 тигрів і 9 бурих ведмедів, а левів – на 4 тварини більше, ніж тигрів і ведмедів разом. Скільки левів було в зоопарку?

Короткий запис

Тигри і ведмеді — ?, 7 тварин  і 9 тварин

Леви — ?, на 4 тварин більше, ніж тигрів і ведмедів разом

Вираз   (7 + 9) + 4

Короткий запис №1

Тигри — 7 тварин

Ведмеді — 9 тварин

Всього — ?

Короткий запис №2

Тигри і ведмеді — 16 тварин

Леви — ?, на 4 тварин більше

План розв’язування

1) Скільки тигрів і ведмедів разом було в зоопарку?

2) Скільки левів було в зоопарку?

Розв’язання

1) 7 + 9 = 16 (тв.) – всього тигрів і ведмедів разом було в зоопарку.

2) 16 + 4 = 20  (л.) – левів було в зоопарку.

Відповідь: у зоопарку було 20 левів.

 

Завдання 403  Обчисли периметр трикутника зі сторонами 9 см, 6 см, 5 см.

Розв’язання

Р = 9 см + 6 см  + 5 см = 20 см

Відповідь: периметр трикутника дорівнює 20 сантиметрів.

 

Завдання 404

Якщо а = 19, тоді 59 – а = 59 – 19 = 40

Якщо а = 19, тоді а + 18 = 19 + 18 = 20 + 17 = 37

Якщо а = 19, тоді 63 – (а + 4) = 63 – (19 + 4) = 63 – 23 = 40

Якщо а = 19, тоді 20 – а + 71 = 20 – 19 + 71 = 1 + 71 = 72

 

Завдання 405  Складена задача на зменшення суми на деяке число

Василь намалював на виставку 8 картин, Семен — 7 картин, а Артем — на 6 картин менше, ніж Василь і Семен разом. Скільки картин намалював Артем?

Короткий запис

Василь і Семен — ?, 8 картин і 7 картин

Артем — ?, на 6 картин менше, ніж у Василя і Семена разом

Вираз   (8 + 7) – 6 

Короткий запис №1

Василь — 8 картин

Семен — 7 картин

Всього — ?

Короткий запис №2

Василь і Семен — 15 картин

Артем — ?, на 6 картин менше, ніж у Василь і Семен разом

План розв’язування

1) Скільки картин намалювали Василь і Семен разом?

2) Скільки картин намалював Артем?

Розв’язання

1) 8 + 7 = 15 (к.) – картин намалювали Василь і Семен разом.

2) 15 – 6 = 15 – 5 – 1 = 9 (к.) – картин намалював Артем.

Відповідь: Артем намалював 9 картин.

Інші завдання дивись тут...