Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Оляницька Л.В."

Завдання 437 Натуральні числа

Полічили двійками до 10: 2, 4, 6, 8, 10

Полічили двійками від 10 до 20: 12, 14, 16, 18, 20

 

Завдання 438    6 груп по 2 іграшки     2 • 6 = 12

 

Завдання 439  Додавання однакових доданків замінили множенням

8 + 8 + 8 + 8 = 8 • 4                5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 • 5          9 + 9 + 9 + 9 = 9 • 4

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 • 6   11 + 11 + 11 + 11 = 11 • 4        7 + 7 + 7 = 7 • 3

 

Завдання 440  Множення замінили додаванням однакових доданків

14 • 3 = 14 + 14 + 14          2 • 7 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2        10 • 5 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Завдання 441

У кожній коробці знаходиться 3 іграшки для ялинки. На полиці було 5 таких коробок. Скільки всього іграшок?

1 спосіб (знаходження суми)

Короткий запис

Перша коробка — 3 іграшки

Друга коробка — 3 іграшки

Третя коробка — 3 іграшки

Четверта коробка — 3 іграшки

П’ята коробка — 3 іграшки

Всього — ?

Розв’язання

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15 (ігр.)

2 спосіб (множення)

Короткий запис

Іграшки — ? іг., 5 коробок по 3 іграшки

Розв’язання

3 • 5 = 15 (іг.)

Відповідь: всього 15 іграшок.

 

Завдання 442    Замінили додавання множенням, а множення додаванням

15 + 15 + 15 = 15 • 3            2 • 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2

13 + 13 = 13 • 2                    5 • 7 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

3 + 3 + 3 + 3 = 3 • 4             8 • 6 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8

4 + 4 + 4 = 4 • 3                    9 • 4 = 9 + 9 + 9 + 9

 

Завдання 443  Швачка пришила по 6 ґудзиків на 4 блузки. Скільки всього ґудзиків пришила швачка?

1 спосіб (знаходження суми)

Короткий запис

Перша блузка — 6 ґудзиків

Друга блузка — 6 ґудзиків

Третя блузка — 6 ґудзиків

Четверта блузка — 6 ґудзиків

Всього — ?

Розв’язання

6 + 6 + 6 + 6 = 24 (ґ. )

2 спосіб (множення)

Короткий запис

Ґудзики  — ? ґ., 4 блузки по 6 ґудзиків

Розв’язання

6 • 4 = 24 (ґ.)

 

Відповідь: швачка пришила 24 ґудзики.

 

Завдання 444  

4 коляски по 2 малюків     2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 4 = 8

4 рази по 1 колясці           1 + 1 + 1 + 1 = 1 • 4 = 4

4 коляски по 4 колеса       4 + 4 + 4 + 4 = 4 • 4 = 16

 

Завдання 445

3 • 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12      5 • 6 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30

6 • 3 = 6 + 6 + 6 = 18            12 • 2 = 12 + 12 = 24

 

Завдання 446  Множник • Множник = Добуток

Рівність

Перший множник

Другий множник

Добуток

6 • 3 = 18

6

3

18

8 • 4 = 32

8

4

32

15 • 2 = 30

15

2

30

Завдання 447, 448 Читаємо рівності на множення

4 • 2 = 8   «4 помножити на 2 дорівнює восьми», «добуток чисел 4 і 2 дорівнює восьми», «перший множник — 4, другий множник — 2, добуток — 8», «по 4 взяти 2 рази буде 8»

2 • 9 = 18   «2 помножити на 9 дорівнює вісімнадцяти», «добуток чисел 2 і 9 дорівнює вісімнадцяти», «перший множник — 2, другий множник — 8, добуток — 18», «по 2 взяти 9 разів буде 18»

Завдання 449 Проста задача на множення

У коробці 8 фломастерів. Скільки фломастерів у 4 таких коробках?

Фломастерів у 1 коробці   

Кількість коробок

Загальна кількість фломастерів

8

4

?

Короткий запис

Фломастери — ? фл., 4 коробки по 8 фломастерів

Розв’язання

8 • 4 = 8 + 8 + 8 + 8 = 32 (фл.)

Відповідь: у чотирьох таких коробках 32 фломастери.

 

Завдання 450

7 • 3 = 7 + 7 + 7 = 21      6 • 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24      8 • 2 = 8 + 8 = 16

10 • 5 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50          7 • 5 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35

 

Завдання 451 Проста задача на множення

В одному пакеті 2 кг цукру. Скільки кілограмів цукру в 4 таких пакетах?

Маса 1 пакета  

Кількість пакетів

Загальна маса

2

4

?

Короткий запис

Цукор — ? кг, 4 пакети по 2 кг

Розв’язання

2 • 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 (кг)

Відповідь: у чотирьох таких пакетах 8 кілограмів цукру.

 

Завдання 452

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 • 5 = 20 – маса у кілограмах найважчого птаха української фауни — дрохви.

 

Завдання 453

4 • 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 12 + 8 = 20        12 • 3 = 12 + 12 + 12 = 30 + 6 = 36

5 • 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 10 + 10 = 20             6 • 2 = 6 + 6 = 12

8 • 7 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 56

 

Завдання 454

Множник • Множник = Добуток

Переставний закон множення: від перестановки множників добуток не зміниться.

У їжака 3 ряди по 4 кубики

У білки 4 ряди по 3 кубики

4 • 3 = 12  (число 4 додаю три рази)

3 • 4 = 12   (число 3 додаю 4 рази)

Завдання 455

3 • 5 = 5 • 3 = 15     2 • 9 = 9 • 2 = 18    4 • 6 = 6 • 4 = 24     3 • 8 = 8 • 3 = 24

 

Завдання 456  Накресли ламану, що складається з трьох ланок, довжина кожної ланки дорівнює 3 см. Обчисли довжину ламаної.

3 • 3 = 3 + 3 + 3 = 9 (см) – довжина ламаної з трьох ланок однакової довжини.

 

Завдання 457

3 • 7 = 7 • 3 = 21      2 • 8 = 8 • 2 = 16     4 • 5 = 5 • 4 = 20       3 • 6 = 6 • 3 = 18

 

Завдання 458  Накресли ламану, що складається з чотирьох ланок, до­вжина кожної ланки дорівнює 4 см. Обчисли довжину ламаної.

4 • 4 = 4 + 4 + 4 + 4 = 16 (см) – довжина ламаної з чотирьох ланок однакової довжини.

 

Завдання 459

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 6 = 12 – маса у кілогра­мах найбільшого птаха України — грифа чорного.

 

Завдання 460

3 • 4 = 4 • 3      2 • 3 = 3 • 2      2 • 6 = 6 • 2       9 • 2 = 2 • 9

 

Завдання 461, 462  Множення числа 2

Переставний закон множення:   2 • 4 = 4 • 2       2 • 6 = 6 • 2        2 • 9 = 9 • 2

 

Завдання 463  Сторона квадрата дорівнює 2 см. Обчисли периметр квадра­та.

1 спосіб

Р = 2 • 4 = 8 (см) – периметр квадрата зі стороною 2 см.

2 спосіб

Р = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 (см) – периметр квадрата зі стороною 2 см.

Відповідь: периметр квадрата 8 сантиметрів.

 

Завдання 464  Переставний закон множення

2 • 3 = 3 • 2        2 • 5 = 5 • 2         2 • 8 = 8 • 2

 

Завдання 465  Кожна сторона трикутника дорівнює 2 см. Знайди периметр трикутника.

Р = 2 • 3 = 6 (см) – периметр трикутника з однаковими сторонами.

2 спосіб

Р = 2 + 2 + 2 = 6 (см) – периметр трикутника з однаковими сторонами.

Відповідь: периметр трикутника 6 сантиметрів.

 

Завдання 466

Полічили двійками до 20: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

 

Завдання 467

Добуток чисел 2 і 6:  2 • 6 = 12

Помножити 2 на 4:  2 • 4 = 8

Перший множник — 2, другий — 5, знайти добуток:  2 • 5 = 10

По 2 взяли 8 разів:  2 • 8 = 16

 

Завдання 468  Порівняння чисел

Множник • Множник = Добуток

Де більший множник, там більший добуток. Де менший множник, там менший добуток.

2 + 2 + 2 + 2 < 2 • 5

(2 • 4 < 2 • 5)

2 + 2 + 2 + 2 + 2 < 2 • 6

(2 • 5 < 2 • 6)

2 • 6 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

(2 • 6 = 2 • 6)

2 • 8 > 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

(2 • 8 > 2 • 7)

Завдання 469 Проста задача на збільшення на деяке число

Щоб збільшити число на декілька одиниць, потрібно до числа додати цю кількість одиниць.

У Софії є 4 ляльки, а в Ганнусі — на 2 ляльки більше. Скільки ляльок у Ганнусі?

Короткий запис

Софія — 4 ляльки

Ганнуся — ?, на 2 ляльки більше

Розв’язання

4 + 2 = 6 (л.) – ляльок у Ганнусі.

Відповідь: у Ганнусі 6 ляльок.

 

Завдання 470  Проста задача на збільшення у декілька разів

Щоб збільшити число в кілька разів, потрібно помножити число на цю кількість разів.

У Михайла є 2 роботи, а в Микити — у 3 рази більше. Скільки роботів у Микити?

Короткий запис

Михайло — 2 роботи

Микита — ?, у 3 рази більше

Розв’язання

2 • 3 = 6 (р.) – роботів у Микити.

Відповідь: у Микити 6 роботів.

 

Завдання 471 Порівняли вирази без обчислень

2 • 4 < 2 • 5

Де менший множник, там менший добуток

2 • 9 = 9 • 2

переставний закон множення

2 • 3 > 2 • 2

Де більший множник, там більший добуток

Завдання  472 Проста задача на збільшення у декілька разів

Мавпа з'їла 2 банани, а слоненя — у 3 рази більше. Скільки бананів з'їло слоненя?

Короткий запис

Мавпа — 2 банани

Слоненя — ?, у 3 рази більше

Розв’язання

2 • 3 = 6 (б.) – бананів з'їло слоненя.

Відповідь: слоненя з'їло 6 бананів.

Інші завдання дивись тут...