Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Оляницька Л.В."

Завдання 507

«Родина» чисел 2, 8, 16 при множенні: 8 • 2 = 16    2 • 8 = 16    16 : 2 = 8      16 : 8 = 2

«Родина» чисел 2, 5, 10 при множенні:  5 • 2 = 10     2 • 5 = 10    10 : 2 = 5      10 : 5 = 2

Завдання 508

Якщо а = 6, тоді 16 : 2 – а = 16 : 2 – 6 = 8 – 6 = 2

Якщо а = 8, тоді 16 : 2 – а = 16 : 2 – 8 = 8 – 8 = 0

2 спосіб (спочатку можна спростити вираз, а потім підставляти значення, тоді

Якщо а = 6, тоді 16 : 2 – а = 8 – а = 8 – 6 = 2

Якщо а = 8, тоді 16 : 2 – а = 8 – а = 8 – 8 = 0

Якщо b = 4, тоді 2 • b + 8 = 2 • 4 + 8 = 8 + 8 = 16

Якщо b = 7, тоді 2 • b + 8 = 2 • 7 + 8 = 14 + 8 = 14 + 6 + 2 = 22

 

Завдання 509 Проста задача на ділення

14 троянд поставили у 2 вази порівну. Скільки троянд у кож­ній вазі?

14 троянд — це 2 вази по ? троянд

Троянд у 1 вазі  

Кількість ваз

Загальна кількість троянд

?

2

14

Короткий запис

Троянд у вазі — ? тр., 14 троянд поділити на 2 порівну

Схема

Розв’язання

14 : 2 = 7 (тр.) – троянд у кожній вазі.

Відповідь: у кожній вазі 7 троянд.

 

Завдання 510 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

На дитячому майданчику 7 дітей каталися на двоколісних велосипедах і один малюк — на триколісному велосипеді. Скільки всього коліс мали велосипеди?

На двоколісних

На триколісному

Всього

7 дітей по 2 колеса

3 колеса

?

Короткий запис

На двоколісних — ? к., 7 дітей по 2 колеса

На триколісному — 3 колеса

Всього — ?

Вираз     2 • 7 + 3

Короткий запис №1

На двоколісних — ? к., 7 дітей по 2 колеса

Короткий запис №2

На двоколісних — 14 коліс

На триколісному — 3 колеса

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки коліс мали двоколісні велосипеди разом?

2) Скільки всього коліс мали велосипеди?

Розв’язання

1) 2 • 7 = 14 (к.) – коліс мали двоколісні велосипеди разом.

2) 14 + 3 = 17 (к.) – всього коліс мали велосипеди.

2 спосіб (виразом)

Короткий запис

Колеса — ? к., 7 дітей по 2 колеса і ще 3 колеса

Розв’язання

2 • 7 + 3 = 17 (к.)

Відповідь: велосипеди мали всього 17 коліс.

 

Завдання 511  Складена задача на знаходження суми добутку і числа

Дем'ян купив 6 олівців по 2 грн і ручку вартістю 17 грн. Скільки гривень повинен заплатити Дем'ян за всю покупку?

1 спосіб (діями)

Короткий запис

Олівці — ? грн, 6 олівців по 2 грн

Ручка — 17 грн

Всього — ?

 

Вираз     2 • 6 + 17

План розв’язування

1) Скільки гривень має заплатити за олівці?

2) Скільки гривень має заплатити за покупку?

Розв’язання

1) 2 • 6 = 12 (грн) – гривень має заплатити за олівці.

2) 12 + 17 = 29 (грн) – гривень має заплатити за покупку.

2 спосіб (виразом)

Короткий запис

Покупка — ? грн., 6 олівців по 2 грн і ще 17 грн

 

Розв’язання

2 • 6 + 17 = 12 + 17 = 29 (грн)

Відповідь: за покупку має заплатити 29 гривень.

 

Завдання 512

Якщо а = 15, тоді 12 : 2 + а = 12 : 2 + 15 = 6 + 15 = 15 + 5 + 1 = 21

Якщо а = 29, тоді 12 : 2 + а = 12 : 2 + 29 = 6 + 29 = 29 + 1 + 5 = 35

2 спосіб

Якщо а = 15, тоді 12 : 2 + а = 6 + а = 6 + 15 = 15 + 5 + 1 = 21     

Якщо а = 29, тоді 12 : 2 + а = 6 + а = 6 + 29 = 29 + 1 + 5 = 35

Якщо b = 3, тоді 2 • b + 19 = 2 • 3 + 19 = 6 + 19 = 19 + 1 + 5 = 25

Якщо b = 6, тоді 2 • b + 19 = 2 • 6 + 19 = 12 + 19 = 20 + 11 = 31

 

Завдання 513

1) 2 • 7 = 14   2 • 9 = 18   6 • 2 = 12 

Перший множник – це число, яке будемо збільшувати, а другий множник показує у скільки разів збільшуємо число. Множення – це збільшення числа у декілька разів.

2) 18 : 2 = 9   4 : 2 = 2   8 : 2 = 4

Ділене – це число, яке будемо зменшувати, а дільник показує у скільки разів зменшуємо число. Ділення – це зменшення числа у декілька разів.

Завдання 514

17 – 6 : 2 = 17 – 3 = 14     18 : 2 – 7 = 9 – 7 = 2     2 • 8 + 21 = 16 + 21 = 37        32 + 2 • 5 = 32 + 10 = 42

Завдання 515 Проста задача на зменшення на деяке число

Щоб зменшити число на кілька одиниць, потрібно від числа відняти цю кількість одиниць.

На столі 8 котиків, а в коробці – на 2 менше. Скільки котиків у коробці?

Короткий запис

Стіл — 8 котиків

Коробка — ?, на 2 котиків менше

Розв’язання

8 – 2 = 6 (к.) – котиків у коробці.

Відповідь: у коробці 6 котиків.

 

Завдання 516  Проста задача на зменшення у декілька разів

Щоб зменшити число в кілька разів, потрібно число поділити на цю кількість разів.

На столі 8 котиків, а в коробці – у 2 рази менше. Скільки котиків у коробці?

Короткий запис

Стіл — 8 котиків

Коробка — ?, у 2 рази менше

Розв’язання

8 : 2 = 4 (к.) – котиків у коробці.

Відповідь: у коробці 4 котиків.

 

Завдання 517  Проста задача на зменшення у декілька разів

У першому ряду кінотеатру діти зайняли 18 місць, а в другому — у 2 рази менше. Скільки місць зайняли діти в другому ряду?

Короткий запис

І ряд — 18 місць

ІІ ряд — ?, у 2 рази менше

Розв’язання

18 : 2 = 9 (м.) – місць зайняли діти в другому ряду.

Відповідь: у другому ряду діти зайняли 9 місць.

 

Завдання 518 Порядок дій

24 – 16 : 2 = 24 – 8 = 24 – 4 – 4 = 20 – 4 = 16    14 : 2 – 7 = 7 – 7 = 0

2 • 5 + 28 = 10 + 28 = 38      28 + 2 • 4  = 28 + 8 = 28 + 2 + 6 = 30 + 6 = 36

 

Завдання 519 Проста задача не зменшення у декілька разів

На шкільній виставці було представлено 16 малюнків друго­класників, аплікацій — у 2 рази менше, ніж малюнків. Скільки на виставці було аплікацій?

Короткий запис

Малюнки  — 16 штук

Аплікації — ?, у 2 рази менше

Розв’язання

16 : 2 = 8 (ап.) – аплікацій було на виставці.

Відповідь: на виставці було 8 аплікацій.

 

Завдання 520  2 •  6 + 6 = 12 + 6 = 18  (годин на добу сплять дорослі коти)

 

Завдання 521 

Якщо будь–яке число помножити на 1, у добутку дістане­мо те саме число: а • 1 = а

Якщо одиницю помножити на будь–яке число, у добутку дістанемо те саме число: 1 • а = а

1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 1 • 5 = 5, застосувавши переставний закон множення, отримаємо рівність  5 • 1 = 5.

1 + 1 = 1 • 2 = 2, застосувавши переставний закон множення, отримаємо рівність 2 • 1 = 2.

Завдання 522

Якщо будь–яке число поділити на 1, у частці дістане­мо те саме число: а : 1 = а

8 : 1 = 8            6 : 1 = 6         2 : 1 = 2            27 : 1 = 27

Завдання 523

Якщо будь–яке число, крім 0, поділити на це саме число, у частці дістане­мо число 1: а : а = 1

Ділити на 0 не можна!    3 : 3 = 1        7 : 7 = 1           9 : 9 = 1           12 : 12 = 1

Завдання 524 Порівняння чисел

Спочатку обчислюємо вирази, потім порівнюємо результати.

4 • 1 = 4 : 1 (4 = 4)

5 • 1 = 10 : 2 (5 = 5)

6 : 6 < 6 : 1 (1 < 6)

7 • 1 > 7 : 7 (7 > 1)

12 : 2 > 12 : 12 (6 > 1)

16 : 2 < 8 • 2 (8 < 16)

Завдання 525 Проста задача на ділення на вміщення

Учителька роздала 28 зошитів по 1 зошиту кожному учню. Скільки учнів отримало зошити?

28 зошитів — це ? учнів по 1 зошиту

Розв’язання

28 : 1 = 28 (уч.)

Відповідь: зошити отримали 28 учнів.

 

Завдання 526

5 : 5 • 10 = 1 + 10 = 11                    1 • 18 – 14 = 18 – 14 = 4

9 • 2 : 1 = 18 : 1 = 18                        50 + 7 • 1 = 50 + 7 = 57

 

Завдання 527 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

Мама купила по 1 кг яблук трьох сортів і 4 кг айви. Скільки всього кілограмів фруктів купила мама?

Короткий запис

Яблука — ? кг, 3 сорти по 1 кг

Айва — 4 кг

Всього — ?

 

Вираз     1 • 3 + 4

План розв’язування

1) Скільки кілограмів яблук купила мама?

2) Скільки всього кілограмів фруктів купила мама?

Розв’язання

1) 1 • 3 = 3 (кг) – кілограмів яблук купила мама.

2) 3 + 4 = 7 (кг) – всього кілограмів фруктів купила мама.

Відповідь: мама купила 7 кілограмів фруктів.

 

Завдання 528

Добуток чисел 2 і 4 збільшити на 29: 2 • 4 + 29 = 8 + 29 = 29 + 1 + 7 = 37

Від числа 80 відняти добуток чисел 2 і 5:  80 – (2 • 5) = 80 – 10 = 70

До частки чисел 8 і 2 додати 40:  8 : 2 + 40 = 4 + 40 = 44

Від числа 56 відняти частку чисел 12 і 2: 56 – (12 : 2) = 56 – 6 = 50

Завдання 529, 530 Множення і ділення числа 3

Переставний закон множення:  3 • 5 = 5 • 3     3 • 6 = 6 • 3    9 • 8 = 8 • 3

Завдання 531

3 • 2 + 6 = 6 + 6 = 12     3 • 7 – 11 = 21 – 11 = 20    48 – 3 • 6 = 48 – 18 = 30   9 + 3 • 3 = 9 + 9 = 9 + 1 + 8 = 18

Завдання 532 Складена задача на знаходження суми добутку і числа

Для ремонту квартири придбали 3 трилітрові банки білої фар­би та 4 л сірої фарби. Скільки всього придбали літрів фарби для ремонту квартири?

Короткий запис

Біла — ? л, 3 банки по 3 л

Сіра — 4 л

Всього — ?

 

Вираз     3 • 3 + 4

План розв’язування

1) Скільки літрів білої фарби придбали?

2) Скільки всього придбали літрів фарби для ремонту квартири?

Розв’язання

1) 3 • 3 = 9 (л) – літрів білої фарби придбали.

2) 9 + 4 = 13 (л) – всього придбали літрів фарби для ремонту квартири.

Відповідь: для ремонту квартири придбали 13 літрів фарби.

 

Завдання 533

3 • 5 + 5 =  15 + 5 = 10 + 10 = 20         4 + 3 • 4 = 4 + 12 = 16

24 – 3 • 7 = 24 – 21 = 3                          3 • 9 – 7 = 27 – 7 = 20

 

Завдання 534  Складена задача на знаходження зменшуваного

Двоє покупців придбали по 3 м тканини, у сувої залишилося ще 22 м тканини. Скільки метрів тканини було в сувої спочатку?

Було

Придбали

Залишилось

?

2 покупців по 3 м

22 м

Короткий запис

Було — ?

Придбали — ? м, 2 покупців по 3 метри

Залишилось — 22 м

Вираз    22 + 3 • 2

Короткий запис №1

Придбали — ? м, 2 покупців по 3 метри

Короткий запис №2

Було — ?

Придбали — 6 м

Залишилось — 22 м

План розв’язування

1) Скільки метрів тканини придбали покупці?

2) Скільки метрів тканини було в сувої спочатку?

Розв’язання

1) 3 • 2 = 6 (м) – метрів тканини придбали покупці.

2) 22 + 6 = 28 (м) – метрів тканини було в сувої спочатку.

Відповідь: спочатку в сувої було 28 метрів тканини.

Інші завдання дивись тут...