Завдання 2
а) 17 + 10 = 27
ґ) 800  3 = 2400
б) 27 + 13 = 40
д) 20  20 = 400
в) 23 – 10 = 13
е) 16 : 2 = 8
г) 70 – 40 = 30
є) 80 : 4 = 20
Завдання 3
Назви трицифрове число, більше за двоцифрове на один. Сто (99 + 1 = 100)

 

Завдання 4 Скільки мільйонів у числі 40 004 400? А сорок

 

270 = 2 сот. 7 дес. 
1034 = 1 тис. 3 дес. 4 од.
25 745 = 2 дес. тис. 5 тис. 7 сот. 4 д ес. 5 од. 
905 = 9 сот. 5 од.  
7444 = 7 тис. 4 сот. 4 дес. 4 од.
32 = 3 дес. 2 од. 
1010 = 1 тис. 1 дес.

 

Завдання 6
а) Триста сімдесят п’ять; 375
б) два мільйони сто сім тисяч три; 2 107 003
в) 35 тисяч 146; 35 146
г) 14 мільйонів 25 тисяч 444. 14 025 444

 

Завдання 7
а) Двісті двадцять дев’ять; 229
б) сто мільйонів триста сім; 100 000 307
в) сім тисяч сто сорок п’ять; 7 145
г) мільйон сто тисяч двісті. 1 100 200

 

Завдання 8
а) 3 мільйони 2 тисячі 42; 3 002 042
б) 17 тисяч 246; 17 246
в) 79 мільйонів 8 тисяч 100; 79 008 100
г) 5 мільйонів 11. 5 000 011

 

Завдання 9
11 — одина́дцять
12 — двана́дцять
13 — трина́дцять
14 — чотирна́дцять
15 — п'ятна́дцять

 

Завдання 10, 11 Провідміняй слова.
Н.
Р.
Д.
Зн.
Ор.
М
три
трьох
трьом
три
трьома
у трьох
троє
трьох
трьом
трьох
трьома
у трьох
трійка
трійки
трійці
трійку
трійкою
у трійці
п'ять мільйонів
п'яти мільйонів
п'ятьом мільйонам
п'ять мільйонів
п'ятьма мільйонами
у п'яти мільйонах
триста дві тисячі
триста двох тисяч
триста двом тисячам
триста дві тисячі
триста двома тисячами
у триста двох тисячах
Завдання 12
а) найбільше шестицифрове число: 999 999 дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять
б) найменше семицифрове число. 1 000 000 один мільйон

 

Завдання 13
Запиши семицифрове число лише одними вісімками. Прочитай його.
8 888 888 — вісім мільйонів вісімсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят вісім
Сума всіх його цифр: 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 8  7 = 48

 

Завдання 14
За допомогою цифр 1 і 2 запишіть усі такі двоцифрові числа:
а) кожне з яких не має однакових цифр; 12, 21
б) деякі з яких можуть мати однакові цифри. 11, 12, 21, 22

 

Завдання 15 Знайди суму всіх одноцифрових чисел.
0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45

 

Завдання 16
Прочитай уривок із книжки Олексія Коваленка «Фрукти проти овочів» і запиши словами всі числа. Вирази масу у грамах.
...А як щодо капустяних рекордів? Довгий час найважчою капустиною була головка на п'ятдесят сім тисяч шістсот десять грам, але у 2012 році Скотт
Роб з Аляски виплекав громило на шістдесят дві тисячі сімсот десять грам...

 

Завдання 17
Динозаври з’явились між 240 і 230 млн років тому, тобто у проміжку цих років.

 

Завдання 18
Запиши двоцифрове число, у якому цифра десятків у 5 разів більша за цифру одиниць.
Розв'язання
Запишемо двоцифрове число у вигляді ab, де а = 5b
Якщо b = 1, тоді а = 5, тому маємо 51 — двоцифрове число.
Якщо b = 2, тоді а = 10, маємо число 10, що не є цифрою і число 210, що не є двоцифровим, тому цей розв'язок не підходить.
Відповідь: 51

 

Завдання 19
Запиши трицифрове число, у якому цифра десятків у 4 рази більша за цифру одиниць і на 4 менша від цифри сотень.
Розв'язання
Запишемо трицифрове число у вигляді abс, де b = 4c i b = a – 4. 
4c = a – 4, звідси а = 4c + 4
Якщо с = 1, тоді b = 4 • 1 = 4, а = 4 • 1 + 4 = 8, тому маємо 148 — трицифрове число.
Якщо с = 2, тоді b = 4 • 2 = 8, а = 4 • 2 + 4 = 12, що не є цифрою і число 8122, що не є трицифровим, тому цей розв'язок не підходить.
Відповідь: 148

 

Завдання 20 Скільки існує трицифрових чисел, у яких:
а) кожна наступна цифра вдвічі більша за попередню; Два числа (124, 248)
б) кожна наступна цифра більша за попередню на 2? П'ять чисел (135, 246, 357, 468, 579)

 

Завдання 21
Скільки різних трицифрових чисел, усі цифри яких різні, можна утворити із цифр:
а) 1, 2 і 3; Шість чисел (123, 132, 213, 231, 312, 321)
б) 2, 3 і 8; Шість чисел (230, 283, 328, 382, 823, 832)
в) 5, 9 і 7? Шість чисел (579, 597, 759, 795, 957, 975)

 

Завдання 22
а) 0, 1 і 7; Чотири числа (107, 170, 701, 710)
б) 5, 5 і 0; Два  числа (505, 550)
в) 9, 0 і 4; Чотири числа (409, 490, 904, 940)
г) 0, 0 і 7? Одне число (700)

 

а) 8472 = 8000 + 400 + 70 + 2
б) 20 137 205 20 000 000 + 100 000 + 30 000 + 200 + 5
в) 303 051 300 000 + 3 000 + 50 + 1
г) 1 234 569 1 000 000 + 200 000 + 30 000 + 4 000 + 500 + 60 + 9

 

Завдання 24
На руках людини міститься близько вісімсот сорока мільйонів різних мікроорганізмів. Велика кількість із них розташована під нігтями, на бокових поверхнях долонь у складках шкіри. Запиши цифрами число, про яке йдеться, і розклади його на суму розрядних доданків.
840 000 000 = 800 000 000 + 40 000 000
Що робити, щоб зменшити кількість бактерій на руках? Мити руки.

 

Завдання 25 
Зі скількох кубиків складено піраміду?
Розв'язання
Піраміла має 5 рівнів, на кожному рівні, починаючи з нижнього, квадрат зі стороною 5, 4, 3, 2, 1 кубиків.
• 5 + • 4 + • 3 + 2 • 2 + 1 • 1 = 25 + 16 + 9 + 4 + 1 = 55 (к.)
Відповідь: 55 кубиків.

 

Завдання 26
Товщина книжки, що має 200 сторінок, дорівнює 1 см (без обкладинки). Якою завтовшки була б книжка, що містить дві тисячі таких сторінок? А мільйон?
Короткий запис
200 с.  1 см
2000 с.  ?
1 000 000 с. — ?
Розв'язання
1) 2000 : 200 = 10 (р.) – у стільки разів більша книга на 2000 сторінок;
1) 1  10 = 10 (см) – товщина книги на 2000 сторінок;
2) 1000 000 : 200 = 5000 (р.) – у стільки разів більша товщина книги на 1000000 сторінок.
2) • 5000 = 5000 (см) = 50 (м) – товщина книги на 1000000 сторінок.
Відповідь: 10 см; 50 м.

 

Завдання 27
День народження Сашка є п’ятнадцятим днем місяця, як спочатку, так і з кінця. Назви день і місяць народження Сашка.
Розв'язання
14 + 1 + 14 = 29 (дн.)
До дня народження і після дня народження 14 днів, всього 29 днів у лютому, тому день народження 15 лютого.
Відповідь: 15 лютого.

 

Завдання 28 Розгадай ребуси.
а) година б) актриса в) сорока г) сторона

 

Завдання 29
Дізнайся, яка гора найвища на Землі, а яка — в Україні. Запиши і прочитай числа, які відображають висоту цих гір. Склади задачу з отриманими числами.

 

а) 5 м 25 см = 500 см + 25 см = 525 см
б) 12 м 3 см = 1200 см + 3 см = 1203 см
в) 100 м 10 см = 10 000 см + 10 см = 10010 см

 

Завдання 31 Порядок дій
а) 1024 : 32 – 16  2 = 32 – 32 = 0
б) (1024 : 32 – 16)  2 = (32 – 16) • 2 = 16 • 2 = 32

 

Завдання 32
Автомобіль проїжджає 270 км за 3 год. Яку відстань він подолає за 4 год, рухаючись із тією самою швидкістю?
Короткий запис
3 год  270 км
4 год  ?
Розв'язання

1) 270 : 3 = 90 (км/год) – швидкість автомобіля.

2) 90  4 = 360 (км) – подолає відстань.

Відповідь: 360 км.