1 м = 100 см 
1 ц = 100 кг
1 м = 1000 мм 
1 кг = 1000 г
1 г = 1000 мг 
1 год = 3600 с
1 т = 10 ц
1 а = 100 м²
Завдання 885
Значення якої величини дістають, якщо ділять:
а) відстань на час; Швидкість
б) відстань на швидкість? Час
Наведи приклад. Швидкість, час

 

Завдання 886
Ваги (терези) вимірюють масу, секундомір — час, термометр — температуру, мірний посуд — об'єм. 
 
Завдання 887
а) 5 км = 5000 м
б) 3 км 200 м = 3200 м
в) 20 км 635 м = 20 635 м
г) 400 дм = 4000 м
ґ) 23 000 мм = 23 м
Завданняя 888
а) 35 800 м = 35 км 800 м
б) 1 375 500 м = 1375 км 500 м
Завдання 889
а) 3 кг = 3000 г
б) 4000 мг = 4 г
в) 20 кг 48 г = 20048 г
Завдання 890
а) 8540 г = 8 кг 540 г
б) 19 500 г = 19 кг 500 г
Завдання 891
Покази термометрів: +25С° і +40С°

 

А + 15 кг 300 г
     12 кг 850 г
     28 кг 150 г
Б _ 25 км 850 м
     12 км 053 м
     13 км 797 м
В +3 год 40 хв
    4 год 50 хв
    9 год 30 хв
Завдання 893
а) 2 год 15 хв = 120 хв + 15 хв = 135 хв
б) 12 год 24 хв = 720 хв + 24 хв = 744 хв

 

Завдання 894
а) 135 хв = 120 хв + 15 хв = 2 год 15 хв
б) 548 хв = 540 хв + 8 хв = 9 год 8 хв

 

Завдання 895
Щоб зав’язати пакунок, потрібно 1 м 7 дм шпагату. Скільки шпагату потрібно, щоб зав’язати 35 таких пакунків?
Короткий запис
1 п. — 1 м 7 дм
35 п. — ?
Розв’язання
1 м 7 дм = 17 дм
17 • 35 = 595 (дм) = 59 м 5 дм
Відповідь: 59 м 5 дм.

 

Завдання 896 
В одному ящику 25 кг яблук. Скільки кілограмів яблук у 82 таких ящиках?
Короткий запис
1 ящ. — 25 кг
82 ящ. — ?
Розв’язання
25 • 82 = 2050 (кг) = 2 т 50 кг
Відповідь: 2 т 50 кг.

 

Завдання 897
а) + 24 кг 200 г
      13 кг 700 г
      37 кг 900 г
б) _ 83 ц 50 кг
      17 ц 20 кг
      66 ц 30 кг
в) + 36 г 560 мг
      63 г 134 мг
      99 г 694 мг
г) _ 5 л 400 мл
      2 л 150 мл
      3 л 250 мл
Завдання 898
а) + 7 км 325 м
      4 км 840 м
     12 км 165 м
б) _ 13 м 28 см
       6 м 83 см
       6 м 45 см
Завдання 899
а) + 4 год 35 хв
      2 год 47 хв
      7 год 22 хв
б) _ 2 год 27 хв
      1 год 38 хв
             49 хв
Завдання 900
Юристка, попрацювавши 7 год 30 хв, закінчила роботу о 19 год 20 хв. О котрій годині вона розпочала роботу?
Розв’язання
_ 19 год 20 хв
    7 год 30 хв
   11 год 50 хв
Відповідь: юристка розпочала роботу об 11 год 50 хв.

 

Завдання 901
Торт масою 1 кг розрізали на 8 рівних частин. Знайди масу однієї частини.
Розв’язання
1 кг = 1000 г
1000 : 8 = 125 (г)
Відповідь:  125 г.

 

Завдання 902
Скільки часу триває кожне заняття у клубі? Олег хоче грати у футбол та теніс, але в суботу до 13:00 у нього заняття в музичній школі. Оленка хоче ходити на танці, волейбол та теніс. Скільки часу на вихідних діти займатимуться спортом?
Cубота
Час
Секція
Тривалість
10:00 - 11:35
Футбол
1 год 35 хв
11:00 - 11:50
Танці
50 хв
13:30 - 14:40
Теніс
1 год 10 хв
14:00 - 15:30
Акроюатика
1 год 30 хв
Неділя 
Час
Секція
Тривалість 
10:15 - 11:30
Волейбол
1 год 15 ха
11:00 - 11:50
Танці
50 хв
12:00 -14:00 Плавання 2 год
15:20 - 16:45 Футбол 1 год 25 хв
Завдання 898
1 год 10 хв + 1 год 25 хв = 2 год 35 хв  Олег займатиметься в суботу тенісом і в неділю футболом.
50 хв + 1 год 10 хв + 1 год 15 хв = 3 год 15 хв  Оленка займатиметься в суботу танцями та тенісом і в неділю волейболом.

 

Завдання 903
а) 6 м 8 дм  2 = 12 м 16 дм
б) 3 грн 10 к.  20 = 60 грн 200 к. = 62 грн
в) 3 кг 20 г  25 = 75 кг 500 г

 

Завдання 904
а) 3 т 520 кг  7 = 28 т 1560 кг = 29 т 560 кг
б) 2 грн 50 к.  8 = 2 грн 400 к = 6 грн
в) 15 дм 3 см  12 = 180 дм 36 см

 

Завдання 905
Обчисли площу і периметр прямокутника, довжина якого дорівнює 3 м 2 дм, а ширина — 2 м 5 дм.
Розв‘язання
3 м 2 дм = 32 дм, 2 м 5 дм = 35 дм
1) 32 • 25 = 800 (дм²) = 8 (м²) – площа прямокутника;
2) (32 + 25) • 2 = 57 • 2 = 114 (дм) = 11 м 4 дм – периметр прямокутника.
Відповідь: 8 м², 11 м 4 дм.

 

Завдання 906
Порівняй площу квадрата зі стороною 1 дм і прямокутника, сторони якого 1 м і 1 см.
Розв‘язання
1 дм = 10 см, 1 м = 100 см
1) 10 • 10 = 100 (см²) – площа квадрата;
2) 100 • 1 = 100 (см²– площа прямокутника.
Відповідь: площі фігур однакові.

 

Завдання 907
Сторони першого прямокутника дорівнюють 15 і 17 см, а другого — 18 і 14 см. Площа якого прямокутника більша і на скільки?
Розв‘язання
1) 15 • 17 = 255 (см²– площа першого прямокутника;
2) 18 • 14 = 252 (см²– площа другого прямокутника.
3) 255 – 252 = 3 (см²)
Відповідь: на 3 см² більша площа першого прямокутника.

 

Завдання 908
Знайдіть периметр першого многокутника. Виміри подані у метрах.
Розв‘язання
10 + 2 + 2 + 3 + 3 + 6 = 26 (см) – периметр першого прямокутника.
Відповідь: 26 см.
Знайти периметр другої фігури не можна, бо недостатньо вимірів для визначення периметра.

 

Завдання 909
Довжину бруска виміряли двома різними лінійками. У якому випадку отримали точніший результат? У другому випадку.

 

Завдання 910, 911
а) 60 мл : 12 = 5 мл
б) 6 т 480 кг : 6 = 1 т 80 кг
в) 24 м 36 см : 4 = 6 м 9 см
а) 4 кг 500 г : 2 = 2 кг 250 г
б) 400 мг : 25 = 16 мг
в) 5 км 600 м : 7 = 5600 м : 7 = 800 м
Завдання 912
а) 4 хв : 12 = 240 хв : 12 = 20 хв
б) 40 хв 32 с : 8 = 5 хв 4 с
в) 5 год 20 хв : 4 = 320 хв : 4 = 80 хв

 

Завдання 913
Щоб спекти хлібину, потрібно 800 г борошна. Скільки хлібин можна спеки з 1 т борошна?
Короткий запис
1 хл.  800 г
 1 т
Розв‘язання
1 т = 1000 кг = 1 000 000 г
1 000 000 : 800 = 1250 (хл.– хлібин можна спекти.
Відповідь: 1250 хлібин.

 

Завдання 914
Як змінилась площа прямокутника, якщо одну з його сторін збільшили вдвічі. А якщо обидві?
S = ab
S = 2ab – площа збільшиться у 2 рази. 
S = 2a 2b = 4 ab – площа збільшиться у 4 рази. 

 

Завдання 915
а) 250 кг : 50 кг = 5
б) 3 год : 45 хв = 180 хв : 45 хв = 4
в) 3 м 20 см : 80 см = 320 см : 80 см = 4
г) 54 г : 90 мг = 54000 мг : 90 мг = 600
ґ) 1 л : 2 мл = 1000 мл : 2 мл = 500
д) 33 г 30 мг : 18 мг = 33030 мг : 18 мг = 1835

 

Завдання 916
а) 8 грн : 50 к. = 800 к. : 50 к. = 16
б) 6 ц : 75 кг = 600 кг : 75 кг = 8
в) 5 год 20 хв : 16 хв = 320 год : 16 год = 20

 

Завдання 917
Проти течії річки катер рухається зі швидкістю 30 км/год. За який час він подолає 102 км за течією річки, якщо пліт долає цю відстань за 51 год?
Розв‘язання
1) 102 : 51 = 2 (км/год– швидкість течії річки;
2) 30 + 2 = 32 (км/год) – власна швидкість катера;
3) 32 + 2 = 34 (км/год) – швидкість катера за течією річки;
4) 102 : 34 = 3 (год) – час руху катера за течією річки.
Відповідь: за 3 год.

 

Завдання 918
Швидкість космічного корабля становить 8 км/с. За який час він пролетить 1000 км? Яку відстань він подолає за 2 год?
Розв‘язання
2 год = 120 хв = 7200 с
1) 1000 : 8 = 125 (с) = 2 хв 2 с – час руху;
2) 8 • 7200 = 57600 (км) – відстань.
Відповідь: за 2 хв 2 с; 57600 км.

 

Завдання 919
Прямокутне поле завдовжки 1 км має ширину 750 м. Скільки треба пшениці, щоб засіяти це поле, якщо на 1 га висівають 120 кг зерна?
Розв‘язання
1 км = 1000 м
1) 1000 • 750 = 750 000 (км²) = 75 (га) – площа поля;
2) 120 • 75 = 9000 (кг) = 9 (т) – потрібно пшенийі.
Відповідь: 9 т.

 

Завдання 920
Вік Сонячної системи становить приблизно 5  109 років. Переведи цей час у секунди. Запиши відповідь у вигляді а  10n.
1 рік = 365 діб = 31536000 с = 31536 • 103 
 109 років = 31536 • 103 • • 109 = 157680 • 1012 с = 15768 • 1013 с

 

Завдання 921
Андрій розділив 12 цукерок на трьох. Віддав третю частину всіх цукерок найменшому брату, середній брат отримав половину тих цукерок, що залишилися, і ще одну. Решту цукерок Андрій забрав собі. Скільки цукерок отримав кожен?
Розв‘язання
1) 12 : 3 = 4 (ц.) – видав найменшому братові;
2) (12  4) : 2 + 1 = 5 (ц.) – отримав середній брат;
3) 12  (4 + 5) = 3 (ц.) – забрав собі.
Відповідь: 4 цукерки, 5 цукерок, 3 цукерки.

 

Завдання 922
Яка швидкість більша: 3 км/год чи 3 м/с?
Розв‘язання
1) 3 м/с • 1 год = 3 м/с • 3600 с = 10800 м = 10 км 800 м;
2) 3 км/год • 1 год = 3 км;
10 км 800 м > 3 км, тому швидкість 3 м/с > 3 км/год.
Відповідь: 3 м/с.

 

Завдання 923
Знайди міри кутів трикутника ABC, якщо ∠A + ∠B = 120°, а ∠B + ∠C = 80°.
Розв‘язання
1) 180°  120° = 60° – міра ∠C;
2) 180°  80° = 100° – міра ∠А;
3) 180°  (60° + 100°) = 20° – міра ∠В.
Відповідь: 100°, 20°, 60°.

 

Вправи для повторення
Завдання 924 Порівняння
M = 1728 – 2142 : 21 = 1728 – 102 = 1626 
H = 63 • (406 – 397) = 63 • 9 = 567
1626 > 567, тому М > Н

 

Завдання 925
У трикутнику ABC сума кутів A і C дорівнює 150°. Знайди міру кута B трикутника.
Розв‘язання
180°  150° = 30° – міра ∠В.
Відповідь: 30°.

 

Завдання 926
Обчисли площу прямокутника, якщо одна з його сторін утричі довша за іншу, а периметр прямокутника дорівнює 16.
Розв‘язання
1) (х + 3х) • 2 = 16
    4x= 8
    х = 8 : 4
    х = 2 (см)  менша сторона прямокутника;
    2 • 3 = 6 (cм) – більша сторона прямокутника.
2) 2 • 6 = 12 (cм²) – площа прямокутника.
Відповідь: 12 cм².