Завдання 1457

а) 36 : 6 = 6

36 : 0,6 = 60

3,6 : 6 = 0,6

3,6 : 0,6 = 6

б) 45 : 5 = 9
   45 : 0,5 = 90
   4,5 : 5 = 0,9
   4,5 : 0,5 = 9

Завдання 1458, 1459

а) 3 : 0,1 = 30

   12 : 0,1 = 120

   135 : 0,1 = 1350

б) 7 : 0,01 = 700

   38 : 0,01 = 3800

а) 8 : 0,2 = 40
   8 : 0,02 = 400
   8 : 0,002 = 4000
б) 0,1 : 0,5 = 0,2
   0,1 : 0,02 = 50

Завдання 1460

а) 12 : 0,4 = 30

   12 : 0,04 = 300

б) 23 : 0,23 = 100

   23 : 0,023 = 1000

Завдання 1461 Рівняння

а) 0,1x = 3

   х = 3 : 0,1

   х = 30 : 1

   х = 30

2,1x = 21

х = 21 : 2,1

х = 210 : 21

х = 10

0,15x = 15

х = 15 : 0,15

х = 1500 : 15

х = 100

0,005x = 1

х = 1 : 0,005

х = 1000 : 5

х = 200

Завдання 1462 

б) 0,2x = 4
   х = 4 : 0,2
   х = 40 : 2
   х = 20
0,5x = 5
х = 5 : 0,5
х = 50 : 5
х = 10
0,03x = 9
х = 9 : 0,03
х = 900 : 3
х = 300
0,001x = 7
х = 7 : 0,001
х = 7000 : 1
х = 7000

Завдання 1462 

Стрічку довжиною 1 м розрізали на частини по 2,5 дм. Скільки вийшло частин? Б 4

10 : 2,5 = 4 (ч.)

 

Завдання 1463
Кавник містить 1,5 л кави. У скільки чашок місткістю 0,2 л можна розлити всю цю каву?

Розв'язання

1,5 : 0,2  = 7,5 ≈ 8 (ч.) – чашок потрібно.

Відповідь: 8 чашок.

 

Завдання 1464
Оля, Коля і Галинка полічили свої гроші і з’ясували, що в Олі в 1,2 раза, а у Галинки у 0,9 раза грошей менше, ніж у Колі. У кого з дітей грошей найменше, у кого найбільше? Найменше грошей у Олі, а найбільше грошей Галинки.

 

Завдання 1465
Довжина ободу колеса 1,2 м. Скільки обертів зробить колесо, якщо проїде 240 м? Г 200

240 : 1,2  = 200 (об.)

 

Завдання 1466
Майстер за виконану роботу отримав 9000 грн, а учень — у 1,5 раза менше. Скільки грошей отримав учень?

Розв'язання

9000 : 1,5 = 6000 (грн) – отримав учень.

Відповідь: 6000 грн.

 

Завдання 1467
Необхідно перевезти 7,2 т вантажу. Скільки потрібно машин, якщо однією можна перевезти 1,2 т такого вантажу?

Розв'язання

7,2 : 1,2 = 6 (м.) – потрібно машин.

Відповідь: 6 машин.

 

Завдання 1468
4,5 : 0,1 = 45 : 1 = 45
4,5 : 0,01 = 450 : 1 = 450

Сформулюйте правило ділення десяткового дробу на 0,1, 0,01. 

Щоб поділити число на 0,1, на 0,01, треба в діленому й дільнику перенести кому вправо на одну цифру, на дві цифри, а потім виконати ділення на натуральне число.

Завдання 1469, 1470

а) 7,8 : 0,01 = 780
б) 0,09 : 0,1 = 0,9
в) 1,07 : 0,001 = 1070
г) 0,089 : 0,01 = 8,9
а) 0,03 : 0,1 = 0,3
б) 65,1 : 0,01 = 6510
в) 1,67 : 0,0001 = 16700
г) 0,567 : 0,001 = 567

Завдання 1471

Гра. Перший учень записує десятковий дріб, другий  каже, на скільки знаків необхідно перенести кому, третій — у який бік, а четвертий називає утворене число і яку дію треба виконати, щоб з початкового отримати утворене число. 7,25 : 0,01 = 725

 

Завдання 1472, 1473

а) 30 : 1,2 = 25

б) 30 : 0,024 = 1250

в) 2 : 0,008 = 250

г) 4 : 12,5 = 0,32

а) 2,7 : 1,8 = 1,5
б) 0,24 : 1,2 = 0,2
в) 4,8 : 0,003 = 1600
г) 0,02 : 3,2 = 0,00625

Завдання 1474, 1475

а) 54,7 : 20 = 547 : 200 = 2,735

б) 48,3 : 21 = 483 : 21 = 2,3

в) 49,5 : 1,1 = 495 : 11 = 45

г) 60,5 : 5,5 = 605 : 55 = 11

а) 7,32 : 1,2 = 732 : 120 = 6,1
б) 5,28 : 4,4 = 528 : 440 = 1,2
в) 2,94 : 1,4 = 294 : 140 = 2,1
г) 3,57 : 2,1 = 357 : 210 = 1,7

Завдання 1476

а) 1,2 : 1,6 = 12 : 16 = 0,75
б) 18,4 : 7,36 = 1840 : 736 = 2,5
в) 0,42 : 1,68 = 42 : 168 = 0,25
г) 3,6 : 0,08 = 360 : 8 = 45

Завдання 1477, 1478

На скільки треба помножити 1,21, щоб отримати 0,363?
Розв'язання
1,21х = 0,363
х = 0,363 : 1,21
х = 0,3
Відповідь: 0,3
На скільки треба поділити 0,025, щоб отримати 0,5?
Розв'язання
0,025 : х = 0,5
х = 0,025 : 0,5 
х = 0,05
Відповідь: 0,05

Завдання 1479

a : 0,02 < 14 : a, бо 0,4 : 0,02 = 20 і 14 : 0,4 = 35

 

Завдання 1480 Заміни зірочку потрібною цифрою:
а) 0,3 : 0,6 = 0,5
б) 0,8 : 0,25 = 3,2
в) 3,: 1,5 = 2,4

Завдання 1481

а) 1,2x = 0,36
    х = 0,36 : 1,2
    х = 0,3
б) 0,8x = 3,2
    х = 3,2 : 0,8
    х = 4
в) x : 0,4 = 5,2
   х = 5,2 • 0,4 
   х = 2,08
г) x : 1,4 = 2,5
   х = 2,5 • 1,4
   х = 3,5
ґ) 5 : x = 0,5
   х = 5 : 0,5
   х = 10
д) 3,2 : x = 0,4
    х = 3,2 : 0,4
    х = 8
е) 5 + 0,2x = 9
   0,2х = 9  5
   0,2х = 4
   х = 4 : 0,2
   х = 20
є) 1,6x  0,9 = 1,5
  1,6 х = 1,5 + 0,9
  1,6х = 2,4
  х = 2,4 : 1,6
  х = 1,5

Завдання 1482

а) 2,3x = 25,3
   х = 25,3 : 2,3
   х = 11
б) 0,27x = 8,1
    х = 8,1 : 0,27
    х = 30
в) x : 2 = 4,9
   х = 4,9 • 2
   х = 9,8
г) x : 1,2 = 5

   х = 5 • 1,2

   х = 6

ґ) 14 : x = 0,7
   х = 14 : 0,7
   х = 20
д) 4,5 : x = 7,5
    х = 4,5 : 7,5
    х = 0,6
е) 0,3x + 4 = 7,9
   0,3х = 7,9  4
   0,3х = 3,9
   х = 3,9 : 0,3
   х = 13
є) 0,3x – 5,9 = 10
   0,3х = 10 + 5,9
   0,3х = 15,9
   х = 15,9 : 0,3
   х = 5,3

Завдання 1483

а) 3,5 кг : 0,7 = 5 кг
б) 0,72 м : 0,9 = 0,8 м
в) 8,4 дм : 0,03 = 280 дм
г) 42 м² : 0,6 = 70 м²
ґ) 32 см² : 0,08 = 400 см²
д) 210 км : 1,5 = 140 км

Завдання 1484

Висота одного будинку дорівнює 15,2 м, а другого — 22,8 м. У скільки разів другий будинок вищий за перший?

Розв'язання

22,8 : 15,2 = 1,5 (р.) – у стільки разів другий будинок вищий.

Відповідь: у 1,5 разів.

 

Завдання 1485
З одного поля зібрали 122,5 т зерна, а з другого — 87,5 т. У скільки разів зібрали зерна менше з другого поля, ніж із першого?

Розв'язання

122,5 : 87,5 = 1,4 (р.) – у стільки разів менше зібрали зерна з другого поля.

Відповідь: у 1,4 разів.

 

Завдання 1486
У хлопчика є 3,6 грн, а в дівчинки — в 1,2 раза менше. Скільки всього грошей у дітей?

Розв'язання

1) 3,6 : 1,2 = 3 (грн) – грошей у дівчинки;

2) 3,6 + 3 = 6,6 (грн) – всього грошей.

Відповідь: 6,6 грн.

 

Завдання 1487
Для щеплення однієї дитини потрібно мати 0,002 кг сироватки. Скільком дітям можна зробити щеплення, якщо мати 0,3 кг сироватки?

Розв'язання

0,3 : 0,002 = 150 (д.) – можна зробити щеплення.

Відповідь: 150 дітям.

 

Завдання 1488
Знайди довжину прямокутника. а = 5,4 см S = 91,8 см².

Розв'язання

91,8 : 5,4 = 17 (см) – довжина прямокутника.

Відповідь: 17 см.

 

Завдання 1489
Площа земельної ділянки прямокутної форми дорівнює 0,3 га, а ширина — 12,5 м. Знайди її довжину.

Розв'язання

0,3 га = 3000 м²

3000 : 12,5 = 240 (м) – довжина ділянки.

Відповідь: 240 м.

 

Завдання 1490
Довжина сторони одного квадрата дорівнює 2,34 м, а  другого — в 1,3 раза менша. Обчисли площу другого квадрата.

Розв'язання

1) 2,34 : 1,3 = 1,8 (м) – довжина другого квадрата;

2) 1,8 • 1,8 = 3,24 ²– площа другого квадрата.

Відповідь: 3,24 м².

 

Завдання 1491
а) 5,95 : 0,17 – 2,97 : 0,18 + 11,5 = 35 – 16,5 + 11,5 = 18,5 + 11,5 = 30
б) 8,05  10,2 – (3,12 : 0,013 – 6,8 : 0,17) : 2,5 = 82,11 – (240 – 40) : 2,5 = 
    = 82,11 – 200 : 2,5 = 82,11 – 80 = 2,11
в) (23,67 + 5,18 : 0,014 : 7,4 – 81  0,9) : 7,7 = (23,67 + 370 : 7,4 – 72,9) : 7,7 =
   = (23,67 + 50 – 72,9) : 7,7 = 0,77 : 7,7 = 0,1

 

Завдання 1492
а) 6,51 : 0,21 + 0,654 : 0,06 – 11,9 = 31 + 10,9 – 11,9 = 41,9 – 11,9 = 30
б) (2,73 : 0,21 + 3,58  0,5) : 0,3 – 8,06 : 0,2 = (13 + 1,79) : 0,3 – 40,3 =
   = 14,79 : 0,3 – 40,3 = 49,3 – 40,3 = 9
в) 14,28 : 5,6 – (4,35 : 1,5 – 0,27 : 2,25) : 1,39 = 2,55 – (2,9 – 0,12) : 1,39 =
   = 2,55 – 2,78 : 1,39 = 2,55 – 2 = 0,55

 

Завдання 1493, 1494
а) 41,44 : (16,8 – 0,4х) = 3,5
    16,8 – 0,4х = 41,44 : 3,5
    16,8 – 0,4х = 11,84
    0,4х = 16,8 – 11,84
    0,4х = 4,96
    х = 4,96 : 0,4
    х = 12,4
а) (42,2х – 13,8) : 0,12 = 307
    42,2х – 13,8 = 307 • 0,12
    42,2х – 13,8 = 36,84 + 13,8
    42,2х = 50,64
    х = 59,64 : 42,2
    х = 1,2
б) 15,6х + 12,8х – 18,5х – 12,7 = 10,07
    9,9х – 12,7 = 10,07
    9,9х = 10,07 + 12,7 
    9,9х = 22,77
    х = 22,77 : 9,9
    х = 2,3
б) 17,6х – 12,8х + 15,5х + 10,23 = 48,8
    20,3х + 10,23 = 48,8
    20,3х = 48,8 – 10,23
    20,3х = 38,57
    х = 38,57 : 20,3
    х = 1,9
в) 1,5(2,4х – 5,6) + 12,8 = 13,4
    3,6х – 8,4 + 12,8 = 13,4
    3,6х = 13,4 + 8,4 – 12,8
    3,6х = 9
    х = 9 : 3,6
    х = 2,5
в) 4,28 – 58,74 : (36,6 + 12,8х) = 2,78
    58,74 : (36,6 + 12,8х) = 4,28 – 2,78
    58,74 : (36,6 + 12,8х) = 1,5
    36,6 + 12,8х = 58,74 : 1,5
    36,6 + 12,8х = 39,16
    12,8х = 39,16  36,6
    12,8х = 2,56
    х = 2,56 : 12,8
    х = 0,2

Завдання 1495

Стрічку завдовжки 11,2 м розрізали на дві частини так, що одна з них виявилась у 2,2 раза довшою за другу. Знайди довжини частин стрічки.
Розв'язання
Нехай довжина першої частини стрічки х м, тоді другої — 2,2х. Складаємо рівняння.
х + 2,2 х = 11,2
3,2 х = 11,2
х = 11,2 : 3,2
х = 3,5 (м) – довжина першої частини ст річки;
2,2 • 3,5 = 7,7 – довжина другої частини стрічки.
Відповідь: 3,5 м; 7,7 м.

 

Завдання 1496
До магазину завезли 356,5 кг фруктів. Другого дня продали у 1,5 раза більше фруктів, ніж першого. Скільки фруктів продали за другий день, якщо за третій день продали 101 кг?
Розв'язання
Нехай першого дня продали х кг фруктів, тоді другого дня — 1,5х кг цруктів. Складаємо рівняння.
х + 1,5 х + 101 = 356,5
2,5 х + 101 = 356,5
2,5 х = 356,5 – 101
2,5 х = 255,5
х = 255,5 : 2,5
х = 102,2 (кг) – продали першого дня;
102,2 • 1,5 = 153,3 (кг– продали другого дня.
Відповідь: 153,3 кг.

 

Завдання 1497
За три дні туристка пройшла 73,5 км. Яку відстань вона долала щодня, якщо за перший день пройшла у 1,2 раза більше, а за третій — на 6,5 км менше, ніж за другий день?
Розв'язання
Нехай другого дня туристка подолала х км, тоді першого дня — 1,2х км, а третього дня — (х - 6,5) км. Складаємо рівняння.
х + 1,2 х + (х – 6,5) = 73,5
3,2 х – 6,5 = 73,5
3,2 х = 73,5 6,5
3,2 х = 80
х = 80 : 3,2
х = 25 (км) – подолала другого дня;
25 • 1,2 = 30 (км– подолала першого дня.
25 – 6,5 = 18,5 (км– подолала третього дня.
Відповідь: 30 км; 25 км; 18,5 км.

 

Завдання 1498
Фермер засіяв просом 22,5 га, а кукурудзою — 15 га. Урожайність кукурудзи виявилась у 5 разів більшою, ніж урожайність проса. Скільки фермер зібрав кукурудзи, якщо проса він зібрав 26,1 т?

Розв'язання

1) 26,1 : 22,5 = 1,16 (т) – зібрав проса з 1 га;

2) 1,16 • 5 = 5,8 – зібрав кукурудзи з 1 га;

3) 5,8 • 15 = 87 – всього кукурудзи зібрав.

Відповідь: 87 т.

 

Завдання 1499
Периметр одного квадрата дорівнює 36 м, а другого — в 1,5 раза менший. Знайди різницю площ цих квадратів.

Розв'язання

1) 36 : 4 = 9 (м) – сторона першого квадрата;

2) 36 : 1,5 = 24 – периметр другого квадрата;

3) 24 : 4 = 6 – сторона другого квадрата;

4) 9 • 9 = 81 ²– площа першого квадрата;

5) 6 • 6 = 36 ²– площа другого квадрата;

6) 81  36 = 45 ²– різниця площа квадратів.

Відповідь: 45 м².

 

Завдання 1500
Ціна брелока 33,4 грн. Скільки таких брелоків можна придбати за 200 грн? Скільки грошей залишиться?

Розв'язання

200  33,4 • 5 = 33 (грн)

Відповідь: 5 брилків, залишиться 33 грн.

 

Завдання 1501
Ціна желе 15,6 грн. Скільки таких желе можна придбати на 170 грн? Скільки грошей залишиться?

Розв'язання

Розв'язання

170  15,6 • 10 = 14 (грн)

Відповідь: 10 желе, залишиться 14 грн.

 

Завдання 1502
Дізнайся курс валют на сьогодні (40 грн). Скільки гривень можна отримати, якщо поміняти 50 $? Скільки доларів можна отримати, якщо мати 500 грн?

Розв'язання

1) 40 • 50 = 2000 (грн– гривень можна отримати;

2) 500 : 40 = 12,5 ($– доларів можна отримати.

Відповідь: 2000 грн; 12,5 доларів.

 

Завдання 1503
Моторний човен проти течії річки пройшов 22,8 км за 1,5  год. Швидкість течії дорівнює 1,2 км/год. Знайди швидкість човна у стоячій воді.

Розв'язання

1) 22,8 : 1,5 = 15,2 (км/год– швидкість проти течії річки;

2) 15,2 + 1,2 = 16,4 (км/год– швидкість човна у стоячій воді.

Відповідь: 16,4 км/год.

 

Завдання 1504
З двох міст, відстань між якими 27 км, одночасно в одному напрямку виїхали два мотоциклісти. Перший мотоцикліст їхав зі швидкістю 30,3 км/год, а другий - 25,8 км/год. Через скільки годин вони зустрінуться?

Розв'язання

1) 30,3  25,8 = 4,5 (км/год– швидкість зближення;

2) 27 : 4,5 = 6 (год– час зустрічі.

Відповідь: через 6 год.

 

Завдання 1505
Довжина прямокутника дорівнює 6,4 дм, а ширина — 2,5  дм. У скільки разів збільшиться площа прямокутника, якщо його довжину збільшити на 3,2 дм?

Розв'язання

1) 6,4 • 2,5 = 16 (дм²– площа прямокутника;

2) 6,4 + 3,2 = 9,6 (дм) – збільшена довжина;

3) 9,6 • 2,5 = 24 (дм²– площа збільшеного прямокутника;

4) 24 : 16 = 1,5 (р.– у стільки разів збільшиться.

Відповідь: 1,5 разів.

 

Завдання 1506
Довжина прямокутника дорівнює 2,4 м, а ширина — 1,8 м. Як і у скільки разів зміниться площа прямокутника, якщо його довжину збільшити на 0,6 м, а ширину зменшити на 0,6 м?

Розв'язання

1) 2,4 • 1,8 = 4,32 ²– площа прямокутника;

2) 2,4 + 0,6 = 3 (м) – нова довжина;

3) 1,8  0,6 = 1,2 (м) – нова ширина;

4) 3 • 1,2 = 3,6 ²– площа нового прямокутника;

5) 4,32 : 3,6 = 1,2 (р.) – у стільки разів зменшиться площа.

Відповідь: зменшиться у 1,2 рази.

 

Завдання 1507
Довжина відрізка АВ дорівнює 9,3 см, а відрізка ВС — у 1,5 раза менша. Знайди довжину відрізка АС, якщо A, B і C лежать на одній прямій. Скільки розв’язків має задача? Два розв'язки.
Розв'язок 1
Розв'язок 2

1) 9,3 : 1,5 = 6,2 (см– довжина ВС;

2) 9,3 + 6,2 = 15,5 (см) – довжина АС.

Відповідь: 15,5 см.

1) 9,3 : 1,5 = 6,2 (см– довжина ВС;

2) 9,3  6,2 = 3,1 (см) – довжина АС.

Відповідь: 3,1 см.

Завдання 1508

Міра кута АОВ дорівнює 60°, а кута ВОС — у 2,4 раза менша. Знайдіть міру кута АОС. Зробіть малюнок. Скільки розв’язків має задача? Два розв'язки.

Розв'язок 1
Розв'язок 2

1) 60 : 2,4 = 25 (°) – міра кута ВОС;

2) 60  25 = 35 (°– міра кута АОС.

Відповідь: 35°.

1) 60 : 2,4 = 25 (°) – міра кута ВОС;

2) 60 + 25 = 85 (°– міра кута АОС.

Відповідь: 85°.

Завдання 1509

Знайди рецепт своєї улюбленої страви. Дізнайся, на скільки порцій він розрахований. Запиши, скільки продуктів знадобиться, щоб приготувати 2 порції.

 

Завдання 1510 Магічний квадрат
0,25
4
8

64

2

0,0625

0,5

1

16

Завдання 1511

Переклади один сірник, щоб рівність стала правильною. 9 + 3  4 = 8

 

Завдання 1512
У господарстві є банки — 3 л і 5 л. Як у 5-літрову банку набрати з діжки рівно 4 літри води? 
Наливаємо воду в п'ятилітрову банку і переливаємо в трилітрову, потім виливаємо воду з трилітрової банки і наливаємо в неї 2 л, що залишилися в п'ятилітровій банці. Знову наливаємо воду в п'ятилітрову банку і виливаємо 1 л в трилітрову банку. У п'ятилітровій банці залишиться 4 л води. 

 

Вправи для повторення
Завдання 1513 Вирази
Якщо а = 100, тоді 12,3а + 2,6а – 35,6 = 14,9а – 35,6 = 14,9 • 100 – 35,6 =
1490 – 35,6 = 1454,4

 

Завдання 1514 При яких натуральних значеннях x справджується нерівність:
а) 2x + 3 < 14, якщо х = 1, 2, 3, 4, 5
б) 1 + 8x < 27, якщо х = 1, 2, 3

 

23 см = 0,23 м
156 см = 1,56 м
204 см = 2,04 м
16 дм =  1,6 м
10 дм = 1 м
5 дм = 0,5 м

Інші завдання дивись тут...