Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Пономарьова К.І."

СТОРІНКА 21

Апостроф

Вправа 1,2

Запрошення

Дорогі друзі!

Запрошую вас на гостину. Чекаю всіх у п'ятницю о 12 годині в моєму будинку за адресою: вулиця Кам'яна, будинок 9.

Мар'янка

Кому призначене запрошення? Запрошення призначене друзям. Хто запрошує друзів? Друзів запрошує Мар'янкаНавіщо Мар'янка запрошує друзів? Мар'янка запрошує друзів на день народження. Коли вона чекає на гостей? Вона чекає гостей у п’ятницю о 12 годині. Куди мають прийти гості? Гості мають прийти додому до Мар'янки.

 

Вправа 3,4

Р о д з и н к а:        Що ми подаруємо Мар'янці?

Щ е б е т у н ч и к:   Я пропоную м'яч.

Ґ а д ж и к:             А може, хом'ячка?

Ч и т а л о ч к а:      Найкращий подарунок — книжка.

Який із подарунків тобі подобається найбільше?

 

Вправа 5 Апостроф: гороб'ята, подвір'ям, в'ються, з'їдять, поб'ються, голуб'ятам, м'яко, пір'я, в'є

 

СТОРІНКА 22

Вправа 6  П’ять, десять, в’юн, м’який, подвір’я, рюкзак, сіє, комп’ютер 

Звукова схема та звуковий розбір слова

п'ять    [ — = ● = ]    

[п й а т']

де́сять  де-сять  [ — ●́ | = ● = ]

[д е с' а т']

в'юн    [ — = ● — ]

[в й у н]

м'яки́й    м’я-кий   [ — = ● | — ●́ = ]

[м й а к и й]

подві́р'я  по-двір’-я  [ — ● | — – ●́ — | = ● ]

[п о д в´ і р й а]

рюкза́к  рю-кзак   [ = ● | — — ●́ — ]

[р' у к з а к]  

комп’ю́тер   ком-п’ю-тер  [ — ● — | — = ●́ | — ● — ]

[к о м п й у т е р]

 

Вправа 7  Хлоп'ята взялися годувати хом'яка. Він гриз сухарі, моркву, буряки. Усе з'їдав і кудись зникав.

 

Вправа 8  Чи доводилося тобі бачити живого хом'яка? Що ти знаєш про хом’яка?

 

Вправа 9 Хом’як удень багато спить. У защічних мішках хом’як переносить їжу. Хом’як належить до гризунів. Хом’як їсть городні рослини. 

 

Вправа 10 Причепився, як реп'ях (набридає). Щоки, як у хом’яка (повні). Слизький, як в’юн (підлабузник).

реп’я́х   ре-п’ях   [ — ● | — = ●́ — ]

[р е п й а х]

хом’я́к  хом’-як   [ — ● — | = ●́ — ]

[х о м й а к]

в’юн   [ — = ● — ]

[в й у н]

 

СТОРІНКА 23

Дзвінкі та глухі приголосні звуки

Вправа 1,2,3 Правопис дзвінких приголосних звуків: зубберег, дубки, садки, берізка, ліжко

Поділ слів на склади: зуб, бе-рег, дуб-ки, сад-ки, бе-різ-ка, ліж-ко

 

Вправа 4  У моєму акваріумі плавала золотиста рибка. Оленка подарувала Сергійкові цікаву книжку. На узліссі росте великий дуб. На озері плаває білий лебідь.

 

СТОРІНКА 24

Вправа 5 Дзвінкі та глухі приголосні звуки З б у лісі виростаю (гриб). З п — хворобу називаю (грип).

 

Вправа 6  Під дубом Василько знайшов білий гриб. Грип треба лікувати. Білий гриб є дуже поживним. Хвороба грип небезпечна своїми наслідками. 

 

Вправа 7  Багато – одингриби — гриб, краби – краб, плоди – плід, друзі – друг, ножі – ніж, гарбузи – гарбуз.

 

Вправа 1 Наголос може змінити значення слова

Брати́ збиралися в далеку доро́гу. Вирішили не бра́ти нічого зайвого. Але одну дорогу́ річ узяли. Це мобільний телефон.

 

Вправа 2 Брати́ – бра́ти, доро́гу – дорогу́

 

СТОРІНКА 25

Вправа 3  Учні зробили яскраві плака́ти. Дівчинка почала голосно пла́кати. Ніс — це о́рган  нюху . Орга́н — музичний інструмент.

 

Вправа 4  Слово це — старовинна будова з гостряками мурованих веж (за́мок). Щойно зміниш ти наголос слова — цим одразу будову замкнеш (замо́к).

 

Вправа 5 Склади розповідь за малюнками (про за́мок і замо́к)

 

Вправа 6  Що побачили діти на горі? На горі діти побачили за́мок.  Що висіло на дверях? На дверях висів замо́к.

 

Вправа 7  Лі́то, сі́яти – сія́ти, со́нце, зерно́.  На полі хлібороби сі́яли жито. Уночі над річкою сія́ли зорі.

 

СТОРІНКА 26

Вправа 1  Чита́ння, завда́ння, запита́ння, по́милка – поми́лка, помилки́

 

Вправа 2, 3  На уроках чита́ння ми читаємо різні твори. Також відпо­відаємо на запита́ння до них. І любимо виконувати цікаві завда́ння.

чита́ння   чи-та-ння   [ — ● | — ●́ | =: ● ]

[ч и т а н': а]

запита́ння   за-пи-та-ння   [— ● | — ● | — ●́ | =: ● ]

[з а п и т а н': а]

завда́ння   зав-да-ння   [— ● — | — ●́ | =: ● ]

[з а в д а н': а]

 

Вправа 4  Не помиляється той, хто нічого не робить (не бійся робити помилки і працюй). Хто сам знайшов свою помилку, той удруге її не зробить (на помилках вчаться).

 

СТОРІНКА 27

Вправа 5, 6   Діти звісно вчаться в шко́лі, а комбайн працює в по́лі. Ми лікуємось в ліка́рні, а стрижемось в перука́рні. Ліки беремо в апте́ці, а книжки — в бібліоте́ці.

 

Вправа 7 

Наголос у словах: по́ми́лка, чита́ння

Звукова схема та звуковий розбір слова:

по́ми́лка   по-мил-ка  [ — ●́ | — ●́ — | — ● ]     

[п о м и л к а]

чита́ння   чи-та-ння  [ — ● | — ●́ | =: ● ]

[ч и т а н': а]     

 

Вправа 8  Оленка побачила свою по́ми́лку в задачі. Уроки чита́ння проходять дуже цікаво. Василько не зробив жодної по́ми́лки в диктанті. На уроці чита́ння ми вивчаємо колискові пісні.

 

Вправа 9, 10  Не бійся робити помилки́ (треба працювати). На помилка́х вчаться (у праці набувається досвід та уміння).

Інші завдання дивись тут...