Вправа 31.1. Пригадай назви днів тижня.

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя.

31.2. Запиши їх в абетковій послідовності

Вівторок, неділя, понеділок, п'ятниця, середа, субота, четвер.

31.3. Приготуйся до розповіді про те, чим запам'яталися тобі вихідні дні.

 

Урок розвитку мовлення.

Вправа 32.1. Розгляньте орфографічний словник для учнів початкової школи.

Слова в ньому розміщені за абеткою. До уваги береться не тільки перша буква в слові, а й усі наступні.

32.2. Випишіть зі словника три слова, які відповідають на питання хто?, і три слова, які відповідають на питання що?

Лелека, художниця, дівчина.

Сонце, вітер, лимон.

32.3. Усно складіть зі своїми словами речення.

На березі озера стояв гарний лелека. Катерина Білокур – відома українська художниця. Оленка була дружелюбною та веселою дівчиною.

Сонце пекло своїм яскравим промінням. Раптом здійнявся сильний вітер. Лимон має багато вітамінів.

 

Вправа 33. Запиши слова за абеткою, беручи до уваги першу і другу букви в слові. Дятел, вулиця, ґудзик, диктант, жайворонок, виразно, чотирнадцять, ґанок, олень, червоний, портфель, шофер.

Виразно, вулиця, ґанок, ґудзик, диктант, дятел, жайворонок, олень, портфель, червоний, чотирнадцять, шофер.

 

Вправа 34.1. Прочитай назви українських міст за абеткою. Назва якого міста потрапила до вправи помилково?

Київ, Харків, Запоріжжя, Канів, Донецьк, Париж, Горлівка, Рівне, Вінниця, Дніпропетровськ, Ніжин.

Вінниця, Горлівка, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Канів, Київ, Ніжин, Рівне, Харків.

Париж – столиця Франції.

34.2. Усно доведи, чому слово Дніпропетровськ необхідно написати перед словом Донецьк; а слово Київ — після слова Канів.

У слові Дніпропетровськ друга буква н стоїть у алфавіті перед буквою о.

У слові Київ друга буква и стоїть у алфавіті після букви а.

34.3. Спиши назви українських міст за абеткою.

Вінниця, Горлівка, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Канів, Київ, Ніжин, Рівне, Харків.

 

Вправа 35.1. Прочитайте свої слова. Усно розташуйте їх за абеткою.

1. Осінь, восени, осінній. 2. Зима, взимку, зимовий. 3. Весна, навесні, весняний. 4. Літо, влітку, літній.

35.2. Запишіть свою групу слів, розташовуючи їх в абетковій послідовності.

1. Восени, осінній, осінь. 2. Взимку, зима, зимовий. 3. Весна, весняний, навесні. 4. Влітку, літній, літо. 

35.3. Усно складіть із цими словами коротку розповідь про пору року.

     Прийшла золота осінь. Осінні дні коротшають. Вони наповнені рясними дощами та прохолодою. Восени відлітають птахи у теплі краї. Дерева багряніють. Згодом скидають жовте листя. 

 

Вправа 36.1. Пригадай назви місяців року і напиши їх на окремому аркуші паперу.

Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. 

36.2. Поміркуй і запиши їх у зошит за абеткою. У яких словах довелося брати до уваги другу букву?

Березень, вересень, грудень , жовтень, квітень, липень, листопад, лютий,  серпень, січень, травень, червень. 

36.3. Назви слова, у яких звуків менше, ніж букв.

Січень, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, грудень

 

§2 Склад. Перенос слів із рядка в рядок.

Вправа 37.1. Додай до частин слів склади так, щоб утворилися слова. Запиши їх.

сини.., лиси.., яго.., ..равель, біл.., сли.., со…вей, ..жак, ..гірок

Синиця, лисиця, ягода, журавель, білка, слимак, соловей, хижак, огірок.

37.2. Визнач, скільки складів і скільки голосних звуків у кожному слові. Зроби висновок. Перевір його, користуючись правилом.

Си-ни-ця (3 склади), ли-си-ця (3 склади), я-го-да (3 склади), жу-ра-вель (3 склади), біл-ка (2 склади), сли-мак (2 склади), со-ло-вей (3 склади), хи-жак (2 склади), о-гі-рок (3 склади).

37.3. Пригадай прислів'я, у якому вживаються перші два слова першого стовпчика.

Краще синиця в руці, ніж журавель в небі.

 

Вправа 38.1. Прочитай. Назви ті слова, які не можна поділити на склади. Поясни свою думку.

Лелека, грак, синиця, горобець, дятел, орел, шпак, зозуля, іволга.

Односкладові слова: грак, шпак.

Слово із одним складом називається односкладовим. Воно не поділяється для переносу.

38.2. Спиши спочатку слова, що містять один склад, потім — два і, нарешті, — три склади. Підкресли склади, які позначено однією буквою.

Грак, шпак.

Дя-тел, о-рел.

Ле-ле-ка, си-ни-ця, го-ро-бець, зо-зу-ля, і-вол-га.

38.3. Поміркуй, чому слова грак і шпак не можна поділити на склади.

Слова грак і шпак є односкладовими, вони не поділяються для переносу. оскільки склад, позначений однією буквою, не залишається в рядку і не переноситься.

 

Вправа 39.1. Спиши слова, поділяючи їх рисками для переносу.

Суниця, яблуня, горобина, урожай, лілея, гладіолус.

Су-ни-ця, яб-лу-ня, го-ро-би-на, у-ро-жай, лі-ле-я, гла-ді-о-лус.

39.2. У яких словах є склади, яких не можна залишити в рядку або перенести (Склад, позначений однією буквою, не залишається в рядку і не переноситься)?

Урожай, лілея, гладіолус.

39.3. Визнач слова, у яких звуків більше, ніж букв.

Яблуня, лілея.

 

Вправа 40.1. Поміркуйте, які з поданих слів можна переносити. Запишіть, поділяючи рисками для переносу.

Уроки, урок, читаю, мию, степ, степи, край, краї, ґрунт, театр, герой.

Уро-ки, урок, чи-таю, мию, степ, сте-пи, край, краї, ґрунт, театр, ге-рой.

40.2. Поясніть, чому решта слів не ділиться для переносу.

Односкладові слова не діляться для переносу. Склад, позначений однією буквою, не залишається в рядку і не переноситься.

Інші завдання дивись тут...