Інші завдання дивись тут...

Вправа 71.1. Розглянь малюнки. 71.2. Запиши назви зображених предметів. Познач наголос.

Замок, замок.

71.3. Правильно прочитай записані слова вголос. Усно склади з ними речення.

Далеко височів Олеський замок. На дверях висів великий замок.

71.4. Назви зображений предмет, який є відгадкою до загадки.

Не гавкає, не кусає, а в дім не пускає.

Замок.

 

Вправа 72.1. Прочитай і спиши речення.

1. Добра людина хоче добра всім людям.

2. Косарі поставили в ряд свої коси.

3. Коси, косо, поки роси!

72.2. Познач наголос у виділених словах. Постав до них питання.

Добра (яка?), добра (чого?), коси (що?), коси (що роби?).

72.3. Знайди в одному з речень відгадку до такої загадки.

Намистиночки нові ніч згубила у траві.

Вранці сонечко устало — намистинки позбирало.  (Марійка Підгірянка)

Роса.

 

Вправа 73.1. Прочитай вірш.

Фарби я взяв —

намалював:

дятлові — ліс,

ластівці — небо,

рибамозерце.

Для всіх — моє серце.            (Микола Сингаївський)

73.2. Випиши виділені слова, познач наголос.

Небо, рибам, озерце, серце.

73.3. Вимов наголошені звуки. Підкресли букви, якими вони позначені.

[е] – е, [и] – и

 

Вправа 74.1. Прочитай слава. Правильно вимовляй голосні звуки в ненаголошених складах.

в[еи]рба                ст[еи]пи                       з[еи]мля

з[ие]ма                  ч[ие]жі                         ч[ие]сло

Верба, степи, земля, зима, чижі, число.

74.2. Зроби висновок про правила вимови ненаголошених голосних [е] та [и].

Наголошені звуки [е] та [и] ви­мовляються чітко, виразно. Ненаголошений звук [е] у вимові наближається до [и]: [веисна], [стеили]. Ненаголошений звук [и] у вимові наближається до [е]: [зиема], [чиежі].

 

Вправа 75.1. Прочитай і спиши слова.

Перо – пера                        сичі - сич

плече — плечі                    кити — кит

75.2. Назви букву, якою позначено наголошений і ненаголошений звук [е]. Зроби висновок.

Наголошений звук і ненаголошений звук [е] позначений буквою е.

75.3. Назви букву, якою позначено наголошений і ненаголошений звук [и]. Зроби висновок.

Наголошений звук і ненаголошений звук [и] позначений буквою и.

 

Вправа 76.1. Назвіть предмети, зображені на перших двох малюнках. Запишіть їх назви. Якщо не знаєте, яку букву писати,— пропустіть її.

Серпи, гриби.

76.2. Назвіть предмети, зображені на третьому і четвертому малюнках. Запишіть їх назви.

Серп, гриб.

76.3. Зробіть висновок, які букви треба писати в перших двох словах. Складіть із цими словами речення і запишіть їх.

Дідусь вправно гострив серпи. Після тривалого дощу гриби підняли свої круглі шапки серед трави.

 

Вправа 77.1. Прочитай слова лівого стовпчика. Правильно вимовляй голосні звуки в ненаголошених складах.

в..сло                        жито

з..рно                       зими

ж..та                        весла

з..ма                         зерна

77.2. Запиши слова лівого стовпчика, вставляючи пропущені букви. Назви слова з правого стовпчика, які допомогли тобі вибрати потрібну букву.

Веслоесла), зерноерна), житаито), зимаими).

 

Вправа 78.1. Прочитай слова. Зміни кожне слово так, щоб ненаголошений склад став наголошеним. Запиши за зразком.

Один     Багато                                         Один      Багато

Межа  —   межі                                        число — числа

Земля  —  землі                                       крило — крила

Сестра — сестри                                      плита — плити

78.2. Підкресли букви, якими позначені ненаголошені й наго­лошені голосні звуки [е] та [и]. Що треба зробити зі словом, щоб дізнатися, яку букву (е чи и) слід писати в ненаголошеному складі?

Межа  —   межі                                        число — числа

Земля  —  землі                                       крило — крила

Сестра — сестри                                      плита — плити

Треба змінити слово так, щоб ненаголошений сумнівний голосний звук став наголошеним.

 

§ 5. Приголосні звуки. Позначення їх буквами.

Вправа 79.1. Розгляньте малюнок.

79.2. Усно опишіть квітку маку за запитаннями.

1. Яке в маку стебло?

2. Які листочки має мак?

3. Якого кольору пелюстки?

4. Яка в маку серединка?

5. Де ростуть маки?

Мак має високе зелене стебло. Листочки дрібні та гострі. Пелюстки квітки червоні. Серединка чорна.

79.3. Запишіть повну відповідь на третє запитання.

Пелюстки квітки червоного кольору.

79.4. Зверніть увагу на написання слова червоні. Вимовте всі приголосні звуки у цьому слові.

[ч], [р], [в], [н']

 

Вправа 80.1. Вимовте звуки в слові мак.

[м], [а], [к]

80.2. Назвіть звук, під час вимовляння якого повітря прохо­дить вільно через рот.

[а]

80.3. Поясніть, на які перешкоди натрапляє повітря підчас ви­мови приголосних звуків [м] і [к].

Звуки називаються приголо­сними, тому що: утворюються за допомогою голосу і шуму або тільки шуму; під час їх вимови повітря проходить через рот, натрапляючи на перешкоди; вони не утворюють складу.

Інші завдання дивись тут...