Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Вашуленко М., Дубовик С."

(використані цитати у лапках або прописом)

Сторінка 138

Вправа 21 Поділ слів на склади

Тема: розповідь про чемну людину

Заголовок: «Чемність», «Про чемну людину»

Зачин. Чем-на лю-ди-на зав-жди ві-та-є-ться і про-ща-є-ться, вві-чли-во від-по-ві-да-є на при-ві-та-ння.

Основна частина.  З та-ко-ю лю-ди-но-ю при-­єм-но спіл-ку-ва-ти-ся, бо во-на ні-ко-ли не о-бра-зить і не при-ни-зить. Чем-ність ви-яв-ля-є-ться не тіль-ки у сло-вах, а й у же-стах, у ви-ра-зі о-чей.

Кінцівка. То-му в чем-но-ї лю-ди-ни зав-жди ба-га-то дру-зів.

Слова ввічливості (ввічливі слова)

• Доведіть, що ви — чемні діти. Я – чемна людина, тому що ввічлива до людей, допомагаю літній сусідці, уникаю суперечок і сварок, небайдужа до тварин, виявляю доброзичливе ставлення до інших, усміхаюся привітно і щиро. 

Чому треба бути чемним...?

 

Вправа 22

Тема: казкова розповідь про суперечку доброго сонця й лютого вітру

Заголовок: «Переможне добро», «Суперечка», «Суперечка Сонця та Вітру», «Добре Сонце і лютий Вітер», «Перемога доброго Сонця»

Зачин. Чи до-во-ди-ло-ся вам чу-ти каз-ку про сон-це і ві-тер, я-кі по-би-ли-ся об за-клад, хто зму-сить хло-пчи-ка зня-ти кур-тку?

Основна частина. Пря-му-вав до-ро-го-ю хло-пчик у кур-то-чці. Ві-тер ска-зав, що зму-сить йо-го ро-здя-гну-ти-ся, про-те як він не лю-ту-вав, як не дму-хав, а хло-пчик ли-ше щіль-ні-ше за-сте-бнув-ся. Ще й ша-пку на-су-нув на ло-ба.

Кінцівка. То-ді сон-це, у-смі-хнув-шись, ла-гі-дно при-грі-ло сво-ї-ми про-ме-ня-ми хло-пчи-ка. І за кіль-ка хви-лин він із ра-ді-стю зняв із се-бе кур-то-чку.

• Пояснення, чому в суперечці перемогло сонце

У суперечці доброта сонця перемогла розлюченість вітру. На мою думку, добрі слова супроводжує доброзичливість, тому до них не можна не прислухатися.

• Розкажіть, коли ви усміхаєтеся. Я усміхаюся тоді, коли мені весело, хвалять батьки, отримую подарунки або гарну оцінку, під час розваг з друзями, на пікніках,  під час святкування. 

Коротка розповідь про щиру усмішку, яку дарую людям...

 

Сторінка 139

Вправа 23

Тема: розповідь про справжнього друга

Заголовок: «Справжній друг»

Зачин. Справ-жній друг — це лю-ди-на, я-ка зав-жди го-то-ва до-по-мог-ти. З ним мо-жна ро-зді-ли-ти ра-дість і сум.

Основна частина. Важ-ко жи-ти, я-кщо в те-бе не-ма-є дру-га. Справ-жня дру-жба вчить тур-бу-ва-ти-ся про ін-шу лю-ди-ну.

Кінцівка. Друг щи-ро ра-ді-ти-ме тво-є-му у-спі-ху. І не ві-дмо-ви-ться від тво-є-ї до-по-мо-ги.

• Справжній друг щирий, доброзичливий, турботливий, небайдужий.

Розкажи, чи є у тебе друг (подруга)...

• Склали стисле висловлювання про нашу дружбу.

Самому не є погано, але з другом краще. Рослині не можна бути без коріння, а мені – без друга. У щирих друзів і дружба щира.

 

Вправа 24

Тема: розповідь про вплив людини на природу

Заголовок: «Людина – частина довкілля»

Зачин. Лю-ди-на і при-ро-да не-ві-дділь-ні о-дне від о-дно-го, ті-сно пов'-я-за-ні між со-бо-ю. Лю-ди-на — ча-сти-на при-ро-ди.

Основна частина. Ча-сто ми не-дба-ло ста-ви-мо-ся до при-ро-ди, за-бру-дню-є-мо рі-чки та о-зе-ра, за-ли-ша-є-мо пі-сля се-бе смі-ття в лі-сі та в по-лі. Цим ми шко-ди-мо при-ро-ді та ство-рю-є-мо е-ко-ло-гі-чні про-бле-ми.

Кінцівка. Дов-кі-лля тре-ба бе-рег-ти!

Розкажи, що ти робиш для того, щоб зберегти природу рідного краю...

• Склали коротке висловлювання про дбайливе ставлення до природи.

Чисте довкілля — здоров’я землян!  Природа – наш спільний дім, бережіть її! 

 

Хвилинка спілкування 

«Мене турбує стан природи….»

 

Сторінка 140

Вправа 25  Відредагували текст, щоб уникнути повторів іменника білка

Тема: розповідь про зустріч з білкою

Заголовок: «Білочка», «Мала пустунка»

Білочка вистрибнула з дупла. Хвіст у звірятка розпушив­ся, розправився. Він допоміг тваринці спуститися вниз по гілках. Ми потайки стерегли білку очима. Не наважува­лися рушити за нею, бо не хотіли сполохати малу пустунку

Опис білки...

 

Вправа 2б  Відредагували текст, щоб уникнути повторів слова косуля

Тема: опис невеликих оленів – косуль

Заголовок: «Косуля»

Косуля — невеликий олень із тонкими довгими ногами. Тварини часто трапляються в наших лісах.

У них великі очі й довгі гострі вушка. Самці носять на го­лові роги, а в самиць ріжок немає. Косулі вміють видавати різні звуки: писк, свист, шипіння, гарчан­ня, верещання.

Розкажіть, де ви бачили косулю та що ви знаєте про неї...

• Як інакше можна назвати косулю? Тварину ще називають козуля, або дика коза

 

Сторінка 141

Вправа 27  Відредагували текст, щоб уникнути повторів слова ведмідь

Тема: розповідь про бурого ведмедя

Заголовок: «Бурий ведмідь», «Господар Карпатських гір»

Бурий ведмідь — справжній господар Карпатських гір. Його навіть зображено на гербі Закар­патської області. На вигляд звір видається незграбним. Проте це не так. Ведмеді дуже швидко бігають і спритно лазять по дере­вах, чіпляючись за стовбури свої­ми могутніми кігтями.

• Записали два речення для продовження розповіді про ведмедів

Хижаки уміють стояти на двох ногах для демонстрації нападу. Можуть ходити на п’ятах.

Восени під шкірою тварин починає відкладатися значний жировий запас. Так вони готуються до зимової сплячки.

На власні очі звіра можна побачити в зоопарках. Бурий ведмідь — найбільший з наземних хижаків Карпат.

Розкажи, яких ведмедів бачив (бачила) у зоопарку...

Як треба поводитися при зустрічі з ведмедем...

 

Вправа 28  Відредагували текст, щоб уникнути повторів слова дрохва

Тема: розповідь про дрохву, великого птаха занесеного до Червоної книги

Заголовок: «Дрохва»

У степах України можна зустріти красивого великого птаха, трохи схо­жого на страуса. Це дрохва. Живиться вона травою, зеленими частинами рослин, комахами. Іноді птиця ловить ящірок і мишей. Тварини чудово літають, але більше люблять ходити по землі.

У минулому столітті дрохв мало не винищили. Їх було занесено до Червоної книги. І зараз кількість пернатих збільшилася.

 

Сторінка 142

Вправа 1  Поставили розділові знаки в кінці кожного речення.

Заголовок: «Травень», «Найвеселіший місяць весни»

Найвеселіший місяць — травень! На різні голоси славлять весну дрозди, коноплянки, щиглики. А он здалеку озвалася іволга. Десь закувала зозуля. Та найгучніший голос у соловейка, його чути і в садах, і в гаях, і в парках.

Дрозди мають жовті дзьоби і смужку такого ж забарвлення біля очей. Вони часто бігають по землі в пошуках корму.

Коноплянки прилітають ранньою весною, спів можна чути від прильоту аж до їхнього відльоту. Птахи люблять сидіти на дротах електромереж.

Щиглики має яскраве строкате забарвлення на крилах та червоний лоб. Дуже рухливий птах не любить сідати на землю та затримуватися довго на одному місці. Його спів теж супроводжують рухи: він жваво вертиться у боки, присідає, рухає хвостом.

Іволга (вивільга) мешкає у верхніх лісових ярусах. Самець має яскраве жовте забарвлення, його пісня нагадує звук флейти. Самка натомість зеленого кольору. Пернаті поїдають волохату гусінь, як і зозулі.

Зозулі не треба вити гнізда, адже вона не висиджує пташенят. Свої яйця птах підкидає в чужі гнізда. Але зозуля дуже корисна тим, що поїдає волохату гусінь, яку оминають інші пернаті.

Соловейка не часто побачиш, бо він гарно маскується в нижніх лісових ярусах. Але з березня по червень його ритмічний гарний спів може звучати цілу ніч. Розповідь про солов’я та його спів...

Зозуля та соловей — символи українського фольклору

 

Вправа 2  Частини мови

Заголовок: «Хмаринки»

Хма-рин-ки пли-вуть у не-бе-сній бла-ки-ті. Он — схо-жа на бі-лу тро-ян-ду. О-та — як ко-ра-бель із ві-три-ла-ми. А на да-ле-ко-­му о-брі-ї — на-че ро-же-ве де-ре-во ле-тить над зем-ле-ю. Ма-ха-є див-ним ві-ттям, рі-дну зем-лю ві-та-є.

Дієслова, використані в тексті: пливуть (що роблять?), летить (що робить?), махає (що робить?), вітає (що робить?)

• Записали дієслова в абетковій послідовності: вітає, летить, махає, пливуть

• Поставили наголос у словах: віта́є, лети́ть, маха́є, пливу́ть

• А що ви бачили, коли спостерігали за хмарами? Улітку маленькі білі хмаринки нагадують мені кучерявих овечок

 

Хвилинка спілкування

Настав ранок. Зійшло сонечко. Заспівали пташки. І ліс ожив.

• Переробили текст так, щоб у ньому йшлося про вечір за допомогою антонімів: ранок – вечір, зійшло – зайшло, заспівали – замовчали, ожив – завмер.

Настав вечір. Зайшло сонечко. Замовчали пташки. І ліс завмер.

Інші завдання дивись тут...