Інші завдання дивись тут...

 

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська мова 2 клас, Варзацька Л.О., Трохименко Т.О."

(використані цитати з робочого зошита у лапках або прописом)

Вправа 362  Поділ слів на склади

Мрі-я по-ли-не із дум-ко-ю вку-пці геть у да-ле-кі сві-та, — крил не вти-най си-зо-кри-лій го-луб-ці, хай во-на віль-но лі-та!

2� Мрію Леся Українка порівнює з голубкою. На мою думку, дуже влучне порівняння, бо птах літає в небі, а мрія – в думках.  Як у давнину поштові голуби доставляли послання до місця призначення, так людина надіється, що мрії  здійсняться.

3� Розкажи, про що ти мрієш.  Незвичайна мрія… 

Мрію провести літні канікули …

Ким мрієш стати…

Мрію побувати…

 

Вправа  363, 364

Текст-розповідь

Текст-опис

Текст-міркування

Розповідаємо про події: Що сталося? Що відбувається?

Описуємо предмет або особу: Який? Яка? Яке? Які?

Доводимо або заперечуємо думку: Чому?

   Ми будували літак.

   Спочатку вирізали деталі і розмалювали їх кольоровими олівцями. Потім зробили корпус, крила та хвіст. Усі деталі точно з’єднали клеєм.

   Вийшла чудова саморобка.

 

Ми будували літак.

    Він вийшов дуже гарним. Виріб був невеликого розміру. Корпус зробили сріблястого кольору. Крила залишили білими. Літак вийшов легким, але міцним.

     Саморобка неймовірно блищала на сонці.

Ми будували літак.

    Робили все із захопленням, адже хотіли, щоб конструкція злетіла. Деталі різали акуратно і точно. Вчитувалися у журнал на кожному етапі виготовлення саморобки.

    Ми відчували себе справжніми конструкторами, коли літак піднявся у повітрі.

Вправа 365   Ляльковий театр (ляль-ко-вий те-атр)

 

Вправа 366 

Українські народні музичні інструменти — це со­пілка, кобза, бандура.

 

Вправа 367

Грав би на со-пі-ло-чці вер-бо-вій ту-жли-ву ту ме-ло-ді-ю без слів, що гра-є ві-тер в гу-щі сме-ре-ко-вій.

2� Мені доводилось чути мелодію сопілки. Вона нагадувала пташиний передзвін у весняному лісі.

 

Вправа 368

Тема: розповідь про сопілку

Тема: образна розповідь про сопілку

Со-піл-ка — у-кра-їн-ський на-ро-дний ду-хо-вий му-зи-чний ін-стру-мент із де-ре-ва а-бо о-че-ре-ту.

Як солодко грає, як глибоко крає, розтинає білі груди, серденько виймає!

Вправа 369 

Назви танців у алфавітному порядкугопак, гуцулка, мазурка, подоляночка, полька

 

Вправа 370

Ве-сна — не-на-че ка-ру-сель, на ка-ру-се-лі бі-лі ко-ні.

2� На мою думку, поет порівнює весну із кару­селлю, бо в цей час прокидається природа зі зимового спокою, лагідний вітер колише заквітчані білим цвітом дерева.

А як ти уявляєш весну? Гарна дівчина у заквітчаному вінку.

Незвичайна весна…

Чарівна весна…

 

Вправа 371  Спостереження за природою навесні

Які весняні дивинки ви помітили? Ознаки весни в природі…

Що або кого нагадує вам верба? Верба навесні…

 

Вправа 372

Вербові, котики, вербочка, бочка, китичка  (вер-бо-ві, ко-ти-ки,  вер-бо-чка, бо-чка, ки-ти-чка)

Опис вербових  котиків…

 

Вправа 373

Заголовок: «Сонячне тепло»

Зачин. Під теплим сонячним промінням бубнявіли пухнасті котики на вербі.

Основна частина. Раптом налетіла велика хмаринка. Вона заховала сонечко. Заплакали котики прозорими слізьми. Почули цей плач пташки і питають:

— Чому ви плачете?

А вер-бо-ві ко-ти-ки від-по-ві-ли:

— Нам хо-ло-дно, бо хма-рин-ка за-хо-ва-ла со-не-чко.

    Тут на-ле-тів ве-сня-ний ві-те-рець і про-гнав хма-рин-ку-ви-тів-ни-цю.

Кінцівка. Те-пер ла-гі-дне со-не-чко ще-дро да-ру-ва-ло сво-є те-пле про-мі-ння у-сьо-му жи-во-му.

 

Вправа 374

Бі-ля я-ру, бі-ля стеж-ки о-дя-гла вер-ба се-реж-ки. Го-ло-во-ю хи-ли-та-ла, по-ти-хе-сень-ку пи-та-ла:

— Де о-та бі-лень-ка ха-тка, що гар-не-сень-кі дів-ча-тка? Хай би ви-бі-гли до стеж-ки, по-да-ру-ю їм се-реж-ки

2� Уособлення: одягла верба сережки, головою хилитала, потихесеньку питала

Дієсловаодягла (що зробила?), хилитала (що робила?), питала (що робила?)

3�  Слова, у яких всі глухі приголосні звукиота, хатка

Слова, у яких всі дзвінкі приголосні звукибіля, яру, одягла, верба, головою, де, що, би, вибігли, до, їм

 

Вправа 375

З яким обрядом пов'язані народні приповідки? Весняні свята…

Не я б'ю — верба б'є, за тиждень — Великдень, недалечко червоне яєчко!

Не я б'ю — верба б'є! Будь здорова, як вода, і багата, як земля, і красива, як весна.

 

§ 37 Мова в житті народу

Вправа 376

Не цу-рай-ся то-го сло-ва, що ма-ти спі-ва-ла, як ма-ло-го по-ви-ва-ла, з ма-лим ро-змов-ля-ла

2� Про яке слово йдеться у вірші? У вірші йдеться про слово рідної мови

3� Розкажи, що означає для тебе рідна мова.  Рідна мова у моєму житті…

 

Вправа 377

Держава Україна — слово, герб, прапор, гімн

2� Українська мова — державна мова України.

3� Що ти знаєш про державні символи? Символи моєї  Вітчизни…

 

Вправа 378

2� Що народ дбайливо зберігає у слові? У слові народ дбайливо зберігає історію, традиції, вірування

3� Уявіть, що зникли всі мови світу…

4� Чи близькі за значенням вислови: рідне слово, скарб­ниця рідного слова, рідна мова? На мою думку, ці словосполучення близькі за значенням настільки, що це можна виразити таким реченням: «Рідна мова – скарбниця рідного слова».

5� «Гроно» до слова мова: мова (яка?) рідна, материнська, дзвінка, калинова, барвінкова, милозвучна, барвиста, українська, мила, ніжна, багата

 

Вправа 379  Нові слова в мові (неологізми)

Комп'ютер – одна з назв електронної обчислювальної машини

Магнітофон –  апарат для магнітного запису та відтворення звуку

Віялка – сільськогосподарська машина, що сильним струменем повітря очищає зерно після обмолоту

Жат­ка – машина для скошування зернових та інших рослин

Космонавт – той, хто літає в космічний простір; астронавт

3� Уяви, що ти маєш пояснити печерній людині, що таке телевізор, телефон, термос. Як ти це зробиш? Думаю, що  печерній людині треба намалювати значення нових слів

4�  Навесні орачі плугом обробляють землю. Я мрію стати космонавтом.

Навесні на полях  можна бачити плуг. На орбіті космонавти перебувають на міжнародних космічних станціях.

Плугом здавна обробляли землю. На орбіті космонавти досліджують космос.

 

Вправа 380  Приклади слів, які у споріднених мовах звучать зовсім по-різному:

українською

російською

білоруською

січень

березень

квітень

январь

март

апрель

студзень

сакавік

красавік

Вправа 381

Мова кожного народу — то колиска, в якій вигойдується його душа (мова – це духовна складова кожної людини)

 

Вправа 382

Біле поле, чорне насіння. Хто те насіння збирає, той багато знає.

2� Що це за чорне насіння на білому полі? На мою думку, чорне насіння на білому полі – це букви на папері.

Чому його потрібно збирати? Його потрібно збирати, щоб  з букв на письмі складати слова.

 

Вправа 383   Звуки, речення, букви, слова, текст, мова

Інші завдання дивись тут...